Μία Συνδρομή δύο Λύσεις

Εγγραφήκατε στο Speaktor και μετατρέπετε κείμενο σε ήχο, αλλά τι γίνεται αν χρειαστεί να μετατρέψετε τον ήχο σε κείμενο; Μην ανησυχείτε γιατί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνδρομή σας στο Speaktor και τα λεπτά σας στο Transkriptor χωρίς επιπλέον κόστος.

Ομιλία σε κείμενο

speech to text

Transkriptor

Μεταγράψτε αυτόματα τις συναντήσεις, τις συνεντεύξεις, τις διαλέξεις και άλλες συνομιλίες σας

Κείμενο σε ομιλία

text reader

Speaktor

Αυτόματη μετατροπή του κειμένου σας σε φωνή

Βήμα 1
Ηχογραφήστε φωνή ή επιλέξτε ένα αρχείο

Βήμα 2
Αυτόματη μεταγραφή του

Μετατροπή ομιλίας σε κείμενο σε 4 βήματα

speech to text

Βήμα: 3
Επεξεργαστείτε το κείμενο

Βήμα:
4 Εξαγάγετε το αρχείο σας

Βήμα 1
Ηχογραφήστε φωνή ή επιλέξτε ένα αρχείο

Βήμα 2
Αυτόματη μεταγραφή του

Βήμα: 3
Επεξεργαστείτε το κείμενο

Βήμα:
4 Εξαγάγετε το αρχείο σας