Πώς να φροντίζετε την υγεία των ματιών ενώ χρησιμοποιείτε φακούς επαφής;

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για τους χρήστες φακών επαφής:

Ποιες είναι οι οδηγίες προσβασιμότητας για την ανάγνωση με φακούς επαφής;

Είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στη φροντίδα των ματιών σας όταν χρησιμοποιείτε φακούς επαφής για να μην καταστρέψετε τον κερατοειδή σας και να μην χάσετε τη λειτουργικότητα των ματιών σας.

Τι είναι η προσβασιμότητα;

Ο στόχος της προσβασιμότητας είναι να εξασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμη πρόσβαση για όλους. Ακολουθούν οι τρεις τύποι προσβασιμότητας:

Τι είναι η ψηφιακή προσβασιμότητα;

Τι είναι οι φακοί επαφής;

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τους φακούς επαφής:

Τι είναι οι Οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού;

Οι Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG) είναι ένα σύνολο διεθνών προτύπων για να καταστεί το ψηφιακό περιεχόμενο, όπως ιστότοποι, εφαρμογές και έγγραφα, πιο προσβάσιμο από άτομα με αναπηρίες.
Το WCAG βοηθάει τους δημιουργούς περιεχομένου σχετικά με το αν το ψηφιακό τους περιεχόμενο είναι προσβάσιμο στο ευρύτερο δυνατό κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και προβλήματα όρασης.

Τι είναι η αποποίηση ευθύνης προσβασιμότητας;

Πρόκειται για μια δήλωση προσβασιμότητας στον ιστότοπό σας, η οποία ενημερώνει την κοινότητα των χρηστών σας για τη δέσμευσή σας στην προσβασιμότητα στον ιστό. Μέσα από αυτό το ειδικό μήνυμα, διαβεβαιώνετε τους πελάτες σας ότι καταβάλλετε προσπάθεια για να τους εξυπηρετήσετε.