Üks tellimus 2 lahendust

Registreerusite Speaktor kasutajaks ja teisendate teksti heliks, aga mis siis, kui teil on vaja heli tekstiks teisendada? Ärge muretsege, sest saate Speaktori liikmesust ja minuteid kasutada Transkriptoris ilma lisatasuta.

Kõne tekstiks

speech to text

Transkirptor

Automaatselt transkribeerige oma koosolekud, intervjuud, loengud ja muud vestlused

Tekst kõneks

text reader

Speaktor

Teisendage tekst automaatselt hääleks

Samm 1
Salvestage hääl või valige fail

Samm: 2
Transkribeerige see automaatselt

Teisendage kõne tekstiks 4 sammuga

speech to text

Samm: 3
Muutke teksti

Samm:
4 Eksportige fail

Samm 1
Salvestage hääl või valige fail

Samm: 2
Transkribeerige see automaatselt

Samm: 3
Muutke teksti

Samm:
4 Eksportige fail