מנוי אחד שתיים פתרונות

נרשמת ל-דובר ואתה ממיר טקסט לאודיו, אבל מה אם אתה צריך להמיר שמע לטקסט? אל תדאג כי אתה יכול להשתמש בחברות ובדקות ה-דוברr שלך ב-תעתיק ללא עלות נוספת.

דיבור לטקסט

speech to text

TRANSKRIPTOR

תמלול אוטומטית את הפגישות, הראיונות, ההרצאות ושיחות אחרות

טקסט לדיבור

text reader

SPEAKTOR

המר אוטומטית את הטקסט שלך לקול

שלב 1
הקלט קול או בחר קובץ

שלב 2
תמלול אותו אוטומטית

המרת דיבור לטקסט ב-4 שלבים

speech to text

שלב 3
ערוך את הטקסט

שלב:
4 ייצא את הקובץ שלך

שלב 1
הקלט קול או בחר קובץ

שלב 2
תמלול אותו אוטומטית

שלב 3
ערוך את הטקסט

שלב:
4 ייצא את הקובץ שלך