Zašto slušati Kur’an?

Slušanje Časnog Kur’ana daje iste pozitivne učinke. To je zato što su zvučni valovi iz recitacije Kur’ana ritmični, i to pomaže da se ponovno uravnoteže moždane stanice. Također, ovdje su drugi razlozi za vrijeme molitve za muslimane:

kuran

Što je učenje Kur’ana?

Učenje Kur’ana se odnosi na usmeno recitiranje ili čitanje kur’anskih ajeta ili poglavlja. Učenje Kur’ana je oblik ibadeta u islamu. Također, to je način da se muslimani povežu s Bogom i prime blagoslove.

Kako se uči Kur’an?

Učenje Kur’ana često je ritmično, melodično. Intonacija i izgovor riječi vrlo su važni. To je zato što je Kur’an izvorno objavljen na arapskom, a vjeruje se da je ispravno recitiranje njegovih riječi ključno za prenošenje njihovog značenja i značaja.

Muslimani se potiču na redovito recitiranje Kur’ana, a mnogi ljudi pamte velike dijelove Kur’ana. Učenje Kur’ana se često odvija u džamijama, posebno tokom mjeseca ramazana. Međutim, to je također moguće učiniti kod kuće ili u drugim privatnim okruženjima.

Da li je moguće slušati Kur’an sa svojim telefonom?

Allah kaže muslimanima da čitaju i slušaju Kur’an u svom životu. Uz novu govornu tehnologiju, moguće je slušati Kur’an dok radite druge stvari, kao što je hodanje. Za muslimane je važno da se sjećaju Rahman Allaha (zikra) u svom svakodnevnom životu.

Što je sura?

Sura je poglavlje Kur’ana, koji je sveta knjiga islama. Kur’an je podijeljen na 114 sura, od kojih svaka ima nekoliko stihova, poznatih kao ajeti. Svaka sura ima jedinstveno ime, a poredane su po dužini, od najduže do najkraće sure. Neki primjeri sura su sura al-Baqarah, sura al-Jinn i sura al-A’raf.

Što je fetva?

Fetva je islamsko pravno mišljenje ili odluka koju daje kvalificirani vjerski učenjak ili muftija o određenom pitanju ili pitanju. Izraz “fetva” dolazi od arapske riječi “fata”, što znači “izreći pravnu presudu”.

Što je Dua?

Dua je arapska riječ za dovu ili molitvu. U islamskoj tradiciji dova se odnosi na čin traženja Allahove pomoći, upute i blagoslova putem molitve ili zaziva.

Dova može biti na bilo kojem jeziku, ali je često na arapskom, koji je jezik Allahove knjige. Muslimani vjeruju da Allah uvijek sluša njihove molitve i da je dova moćan alat za traženje Njegove milosti i oprosta. Tipično, dova počinje strukturom rečenice “Neka Allah…”, također u Kur’anu.

Što je hadis?

Hadis se odnosi na zbirku izreka, postupaka i predaja proroka Muhammeda, koji su se prenosili putem usmenih i pisanih izvještaja. Hadis je drugi najvažniji izvor islamskog zakona i uputa nakon Kur’ana.

Kako slušati Kur’an?

Koje su najbolje aplikacije za audio knjige za slušanje Kur’ana?

Evo nekoliko platformi za slušanje Kur’ana online:

1. Istraživač Kur’ana

Quran Explorer je online platforma koja pruža resurse i alate za proučavanje i učenje Kur’ana. Pomaže muslimanima širom svijeta da lakše čitaju i razumiju Kuran.

Quran Explorer nudi niz značajki, uključujući digitalnu verziju Kur’ana s prijevodima na više jezika, audio recitacije poznatih recitatora Kur’ana i funkciju pretraživanja za pronalaženje određenih stihova ili tema u Kur’anu. Također uključuje niz materijala za učenje, kao što su tefsir (tumačenja) Kur’ana, zbirke hadisa i islamski članci i izvori.

2. Assabile

Assabile je online platforma koja pruža resurse i alate za proučavanje i učenje Kur’ana. Pomaže muslimanima širom svijeta da lakše čitaju, slušaju i razumiju Kuran.

3. SearchTruth

SearchTruth je online platforma koja pruža resurse i alate za proučavanje i učenje Kur’ana i hadisa. Pomaže muslimanima širom svijeta da čitaju, razumiju i učinkovitije prakticiraju islam.

Često postavljana pitanja

Što je Kuran?

Kur’an je sveta knjiga islama, koju muslimani smatraju doslovnom Allahovom riječi objavljenom Allahovom poslaniku, proroku Muhammedu (Mohamedu) u periodu od 23 godine. Sadrži 114 poglavlja ili sura, koje su podijeljene u stihove ili ajete. Kur’an je primarni izvor upute i pouke za muslimane. Pokriva širok raspon tema, uključujući uvjerenja, etiku, moral, povijest i pravo.
Časni Kur’an je na klasičnom arapskom jeziku. Neki ljudi ga smatraju jednim od najvećih književnih djela na arapskom jeziku. Ljudi također smatraju da je mudžiza proroka Muhammeda, jer je bio nepismen i nije mogao sam proizvesti djelo tako velike književne i teološke važnosti.
Muslimani vjeruju da je Al Quran konačna objava od Boga i da sadrži potpunu i savršenu uputu za čovječanstvo. Uče ga napamet i recitiraju muslimani diljem svijeta. Njegova su učenja imala dubok utjecaj na živote milijuna ljudi kroz povijest.