Една претплата 2 решенија

Се пријавивте за Speaktor и го конвертирате текстот во аудио, но што ако треба да го конвертирате аудиото во текст? Не грижете се бидејќи можете да го користите вашето членство во Speaktor и минутите на Transkriptor без дополнителни трошоци.

Говор во текст

speech to text

Тranskriptor

Автоматски транскрипирајте ги вашите состаноци, интервјуа, предавања и други разговори

Текст во говор

text reader

Speaktor

Автоматски претворете го вашиот текст во глас

Чекор 1
Снимајте глас или изберете датотека

Чекор: 2
Автоматски препишете го

Претворете го говорот во текст во 4 чекори

speech to text

Чекор: 3
Уредете го текстот

Чекор:
4 Извезете ја вашата датотека

Чекор 1
Снимајте глас или изберете датотека

Чекор: 2
Автоматски препишете го

Чекор: 3
Уредете го текстот

Чекор:
4 Извезете ја вашата датотека