Wat zijn de toegankelijkheidsrichtlijnen voor uitgevers

Checklist webtoegankelijkheid

Leer hoe je een inclusieve leeservaring kunt creëren door deze toegankelijkheidsrichtlijnen in de uitgeverswereld te volgen. Verhoog het lezerspubliek en de betrokkenheid door uw inhoud voor iedereen toegankelijk te maken.

Wat zijn de belangrijkste toegankelijkheidsrichtlijnen voor uitgevers?

Om een inclusieve leeservaring te creëren, moeten uitgevers bepaalde richtsnoeren voor beste praktijken voor uitgevers volgen. Deze richtsnoeren omvatten:

Alternatieve tekst voor afbeeldingen:

Alternatieve tekst of alt-tekst helpt personen met een visuele handicap de inhoud van de afbeelding te begrijpen. Daarom moeten uitgevers ervoor zorgen dat alle afbeeldingen een passende alt-tekst hebben.

Gebruik van de juiste koppenstructuur:

Koppen bieden structuur aan de inhoud en helpen personen met cognitieve beperkingen de inhoud beter te begrijpen. Daarom moeten uitgevers de juiste headingstructuren gebruiken, waaronder H1-, H2- en H3-tags, om een duidelijke hiërarchie aan te brengen.

Inhoud toegankelijk maken voor het toetsenbord:

Mensen met een mobiliteitsbeperking gebruiken toetsenborden om door digitale inhoud te navigeren. Uitgevers moeten er dus voor zorgen dat hun inhoud toegankelijk is via het toetsenbord, zodat gebruikers toegang hebben tot alle inhoud en de workflow wordt vergemakkelijkt.

Zorgen voor gesloten ondertiteling en transcripties voor video’s:

Zowel gesloten ondertiteling als transcripties helpen slechthorenden de video-inhoud te begrijpen. Uitgevers moeten dus zorgen voor gesloten ondertiteling en transcripties voor alle video-inhoud.

Ontwerpen voor kleurcontrast:

Personen met een visuele handicap of kleurenblindheid kunnen moeite hebben met het onderscheiden van bepaalde kleuren. Uitgevers moeten er dus voor zorgen dat er voldoende contrast is tussen de tekst en de achtergrond om de leesbaarheid te waarborgen.

Het gebruik van beschrijvende links:

Links moeten beschrijvende tekst bevatten om personen met een visuele of cognitieve handicap te helpen de inhoud van de link te begrijpen. Uitgevers moeten zinnen als “klik hier” of “lees meer” vermijden en in plaats daarvan beschrijvende tekst gebruiken zoals “lees meer over onze toegankelijke publicaties”.

Zorgen voor een goede tabelstructuur:

Tafels kunnen een uitdaging zijn voor mensen met visuele of cognitieve beperkingen. Uitgevers moeten ervoor zorgen dat tabellen een goede structuur hebben, inclusief kopregels en kolommen, zodat de gegevens gemakkelijker te begrijpen zijn.

Het verstrekken van audiobeschrijvingen voor video’s:

Audiobeschrijvingen helpen personen met een visuele handicap de visuele inhoud van video’s te begrijpen. Uitgevers moeten audiobeschrijvingen verstrekken voor alle video-inhoud.

Formulieren toegankelijk maken:

Formulieren kunnen lastig zijn voor mensen met mobiliteits- of cognitieve beperkingen. Uitgevers moeten ervoor zorgen dat hun formulieren toegankelijk zijn via het toetsenbord en voorzien zijn van passende etiketten en instructies.

Het aanbieden van alternatieve formaten:

Sommige personen met een handicap kunnen moeite hebben om toegang te krijgen tot de inhoud in specifieke formaten. Makers van inhoud moeten alternatieve formaten aanbieden, zoals platte tekst, HTML, CSS of xml, om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de inhoud.

Wat zijn de hulpmiddelen om de toegankelijkheid te waarborgen?

De richtsnoeren zijn een handig naslagwerk voor uitgevers over de niet-technische en technische aspecten van inclusief publiceren. Hier zijn enkele hulpmiddelen die uitgevers kunnen gebruiken om de toegankelijkheid te waarborgen:

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG):

WCAG 2.0 is een reeks richtsnoeren die door het World Wide Web Consortium (W3C) zijn ontwikkeld om uitgevers te helpen hun inhoud toegankelijk te maken. De richtsnoeren bevatten specifieke aanbevelingen om webinhoud toegankelijker te maken voor personen met een handicap.

Accessibility Checker:

Er zijn online verschillende toegankelijkheidscheckers beschikbaar die uitgevers kunnen helpen de toegankelijkheid van hun inhoud te beoordelen. Enkele populaire opties zijn WAVE, Axe en Lighthouse. Deze tools kunnen een website of document scannen en gedetailleerde rapporten over toegankelijkheidsproblemen opstellen.

Screen Readers:

Schermlezers zijn hulptechnologieën die tekst kunnen voorlezen aan personen met een visuele handicap. Populaire schermlezers zijn JAWS, NVDA en VoiceOver. Uitgevers kunnen deze hulpmiddelen gebruiken om de toegankelijkheid van hun inhoud te testen en ervoor te zorgen dat deze door schermlezers kan worden gelezen.

Kleur Contrast Checkers:

Kleurcontrast is essentieel voor personen met een visuele handicap om inhoud waar te nemen. Er zijn verschillende online tools beschikbaar die uitgevers kunnen helpen het kleurcontrast van hun inhoud te beoordelen. Enkele populaire opties zijn Contrast Checker en Color Safe.

Toegankelijkheidsrichtsnoeren voor specifieke platforms:

Sommige platforms, zoals WordPress en Shopify, bieden specifieke toegankelijkheidsrichtlijnen voor uitgevers. Sommige uitgevers van EPUB 3 en braille verwijzen gewoon naar het navigatiebestand dat dient als tekstuele inhoudsopgave van het boek. Deze richtsnoeren kunnen uitgevers helpen ervoor te zorgen dat hun inhoud voldoet aan de toegankelijkheidsvereisten van het platform.

Toegankelijkheidstraining:

Veel organisaties bieden uitgevers trainingen aan over toegankelijkheidsfuncties. Een opleiding kan uitgevers helpen om te leren hoe ze toegankelijke inhoud moeten ontwerpen en ontwikkelen en kan begeleiding bieden bij het voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften.

Tekst-naar-spraak voor toegankelijkheid in publicaties

Tekst-naar-spraak is een belangrijke toegankelijkheidsfunctie voor mensen met visuele beperkingen of leesproblemen. Hiermee kunnen zij de inhoud van een tekst laten voorlezen met behulp van synthetische spraaktechnologie. Uitgevers kunnen tekst-naar-spraak functionaliteit aan hun inhoud toevoegen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap een toegankelijk formaat van hun inhoud krijgen.

Waarom tekst-naar-spraak belangrijk is voor uitgevers in termen van toegankelijkheid:

Vergroot het publiek:

Het toevoegen van tekst-naar-spraak functionaliteit kan het publiek voor de inhoud van een uitgeverij vergroten door deze toegankelijk te maken voor personen met visuele beperkingen of leesproblemen.

Voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid:

Veel toegankelijkheidsrichtlijnen vereisen de levering van tekst-naar-spraak functionaliteit voor digitale inhoud, waardoor het een essentiële functie is voor uitgevers die de naleving van toegankelijkheidsvoorschriften willen waarborgen.

Verbetert de bruikbaarheid:

Tekst-naar-spraak functionaliteit kan de bruikbaarheid van digitale inhoud voor alle gebruikers verbeteren door hen in staat te stellen naar de inhoud te luisteren in plaats van deze te lezen. Dit kan vooral gunstig zijn voor mensen die de voorkeur geven aan auditief leren.

Biedt een alternatief voor visuele inhoud:

Voor inhoud met visuele inhoud, zoals afbeeldingen of grafieken, kan de tekst-naar-spraakfunctie een alternatief bieden voor personen met een visuele handicap om de informatie te begrijpen.

Vaak gestelde vragen

Wat is toegankelijkheid?

Toegankelijke informatie heeft betrekking op het ontwerp van digitale inhoud, producten en diensten die door alle personen, ook die met een handicap, kunnen worden gebruikt. Het heeft tot doel barrières weg te nemen en gelijke toegang te bieden tot informatie en technologie voor mensen met een handicap, zoals visuele, auditieve, dyslexie of cognitieve beperkingen.

Waarom is toegankelijkheid belangrijk voor uitgevers?

Toegankelijkheid is niet alleen een wettelijke vereiste, maar een morele verplichting om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot digitale publicaties. Toegankelijkheidsnormen hebben ook belangrijke voordelen voor uitgevers. Door hun inhoud toegankelijk te maken, kunnen uitgevers hun lezerspubliek en hun betrokkenheid vergroten, ook van personen met een handicap. Uitgevers kunnen ook hun SEO-ranking verbeteren en juridische problemen vermijden door de toegankelijkheidsrichtlijnen te volgen.

Deel de post:

Geavanceerde A.I.

Begin nu met Speaktor!

Verwante artikelen

Speaktor

Hoe gebruik je tekst naar spraak op Discord?

Hoe zorg je ervoor dat Discord je berichten leest? In zijn eenvoudigste vorm kunt u het “/tts” commando gebruiken om tekst-naar-spraak te gebruiken. Laat na het typen van /tts een

Tekst omzetten naar spraak op Instagram
Speaktor

Hoe tekst omzetten naar spraak op Instagram?

Hoe tekst naar spraak toevoegen op Instagram Reels? Tekst-naar-spraak is een van de meest recente updates van Instagram. De voorleesfunctie van Instagram zet tekst om in audio. Bovendien ondersteunt het