Aké je usmernenie o prístupnosti pre čítanie so sivým zákalom?

Vďaka technologickému pokroku je jednoduchšie sprístupniť webové stránky ľuďom so šedým zákalom.

šedý zákal

Ako sa vyhnúť šedému zákalu?

Ak sa chcete vyhnúť sivému zákalu, dbajte na starostlivosť o svoje oči. Hoci je ťažké vyhnúť sa sivému zákalu spôsobenému vekom, je možné vyhnúť sa rôznym typom sivého zákalu. Ďalšie lekárske informácie získate od svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo oftalmológa.

Hoci kontaktné šošovky priamo nespôsobujú sivý zákal, nepriamo prispievajú k jeho vzniku tým, že zvyšujú riziko niektorých očných ochorení, ktoré vedú k sivému zákalu.

Ako vyliečiť šedý zákal?

Sivý zákal sa lieči operáciou oka, pri ktorej sa odstráni zakalená šošovka a nahradí sa umelou šošovkou. Operácia sivého zákalu je bežný a bezpečný zákrok, ktorý sa v oftalmológii zvyčajne vykonáva ambulantne.

Aké sú príznaky katarakty?

Tieto príznaky neznamenajú, že máte sivý zákal. Poraďte sa so svojím lekárom, či nemáte iné ochorenia, napríklad ochorenie rohovky, zrakového nervu alebo sietnice.

Často kladené otázky

Čo sú usmernenia pre prístupnosť webového obsahu?

Usmernenia o prístupnosti webového obsahu (WCAG) sú súborom medzinárodných noriem na zlepšenie prístupnosti digitálneho obsahu, ako sú webové stránky, aplikácie a dokumenty, pre osoby so zdravotným postihnutím.
WCAG pomáha tvorcom obsahu zistiť, či je ich digitálny obsah prístupný čo najširšiemu publiku vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Čo je vyhlásenie o prístupnosti?

Je to vyhlásenie o prístupnosti na vašej webovej lokalite, ktoré informuje komunitu používateľov o vašom záväzku k prístupnosti webu. V rámci tejto špeciálnej správy ubezpečíte svojich zákazníkov, že vynakladáte úsilie, aby ste im slúžili.

Čo je katarakta?

Sivý zákal je bežný stav oka, ktorý ovplyvňuje čírosť očnej šošovky, ale nemá vplyv na rohovku. Šošovka je priehľadná štruktúra za dúhovkou, ktorá pomáha zaostrovať svetlo na sietnicu, ktorá posiela zrakové signály do mozgu. Keď sa vyvinie sivý zákal, videnie sa zakalí a stane sa nepriehľadným, čo spôsobí slabé videnie alebo úplnú stratu zraku. Ovplyvňuje aj zrakovú ostrosť (ZO), ktorá je mierou funkčnosti oka pri rozlišovaní tvarov a detailov predmetov na danú vzdialenosť.