Hvordan ta vare på øyehelsen mens du bruker kontaktlinser?

Her er noen tips for kontaktlinsebrukere :

Hva er retningslinjer for tilgjengelighet for lesing med kontaktlinser?

Det er viktig å være oppmerksom på øyepleien når du bruker kontaktlinser for ikke å skade hornhinnen og unngå å miste øynenes funksjonalitet.

Hva er tilgjengelighet?

Målet med tilgjengelighet er å sikre inkluderende og rettferdig tilgang for alle. Her er de tre typene tilgjengelighet:

Hva er digital tilgjengelighet?

Hva er kontaktlinser?

Her er noen fakta om kontaktlinser:

Hva er retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) er et sett med internasjonale standarder for å gjøre digitalt innhold, som nettsteder, apper og dokumenter, mer tilgjengelig for personer med funksjonshemming.
WCAG bistår innholdsskapere om hvorvidt deres digitale innhold er tilgjengelig for et bredest mulig publikum, inkludert personer med funksjonshemminger og synsproblemer.

Hva er en ansvarsfraskrivelse for tilgjengelighet?

Det er en tilgjengelighetserklæring på nettstedet ditt som forteller brukerfellesskapet ditt om din forpliktelse til netttilgjengelighet. Innenfor det spesielle budskapet forsikrer du kundene dine om at du anstrenger deg for å betjene dem.