Hva er det beste utstyret for funksjonshemmede?

tilgjengelighetsverktøy

Hva er hjelpeteknologi?

Hjelpeteknologi refererer til enheter, utstyr og programvare som hjelper personer med funksjonshemminger til å utføre oppgaver og aktiviteter som er vanskelige eller umulige uten hjelp. Hjelpemiddelteknologi støtter blant annet mobilitet, kommunikasjon, utdanning og sysselsetting.

Eksempler på hjelpemidler inkluderer:

Hva er hjelpemidler for funksjonshemmede?

Hva er skjermlesere?

En skjermleser er et programvareverktøy for netttilgjengelighet som leser tekst på skjermen med en talesyntese eller (sjeldnere) oversetter den til blindeskrift. Men skjermleserteknologi er ikke så enkelt som å lese hvert eneste ord på skjermen.

Hva er blindeskrifttastaturer?

Et blindeskrifttastatur er et stykke hjelpeteknologi som er veldig forskjellig fra et standard QWERTY-tastatur. Det er 8 taster som komponerer blindebokstavene. Selvfølgelig er det standard QWERTY-tastaturer som har punktskrift over dem, men punkttastatur gjør navigering og lokalisering av markøren mye enklere for synshemmede.

Hva er oppdateringsbare leselister?

Dette er en type punktskrifttastatur som også har utdataalternativer. Den inneholder små pinner som danner blindebokstavene. Skjermene varierer fra 18 til 84 celler. En markør lar brukeren velge hvilken tekst som skal oversettes.

Hva er skjermforstørrelsesglass ?

Skjermforstørrelsesteknologi refererer til netttilgjengelighetsprogramvare som hjelper personer som er synshemmede, men ikke blinde, til å se informasjon på en dataskjerm.

Hva er Smart Canes?

Hjelpemiddelteknologi tar initiativ til å transformere smarte stokker til mer intelligente og mer livsendrende verktøy. Den innebygde taleassistenten begynner å ta kommandoer for flere forskjellige funksjoner.

Hva er tilgjengelighet?

Tilgjengelighet refererer til utforming og levering av produkter, tjenester og miljøer som hjelper mennesker med funksjonshemminger eller funksjonshemminger. Tilgjengelighet handler om å sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme muligheter og livskvalitet til å delta i samfunnet og få tilgang til informasjon, tjenester og fysiske rom som mennesker uten funksjonshemninger.

Nedenfor er handlinger som kan hjelpe med tilgjengelighet:

Tilpasninger av teknologi er også nyttige for tilgjengelighet for funksjonshemmede for å gjøre hverdagen enklere. De fleste land har fortsatt ingen lover om netttilgjengelighet, noe som betyr at funksjonshemmede ofte ikke kan få tilgang til og bruke nettsider, inkludert sårt tiltrengte tjenester på offentlige nettsteder som for helsetjenester.

ofte stilte spørsmål

Hva er digital tilgjengelighet?

Digital tilgjengelighet refererer til praksisen med å designe og utvikle digitalt innhold, applikasjoner og verktøy på en måte som gjør dem tilgjengelige for personer med fysiske funksjonshemninger og synshemninger. Digital tilgjengelighet sikrer at personer med nedsatt funksjonsevne får tilgang til og bruker digitalt innhold, verktøy og applikasjoner på samme måte som de uten funksjonshemninger. Målet er å skape lik tilgang for alle.

Hvem er utfordrede mennesker?

«Utfordrede mennesker» er et begrep som noen ganger brukes for å referere til personer med funksjonshemminger eller funksjonsnedsettelser som begrenser deres evne til å utføre visse oppgaver og forårsaker lærevansker. Funksjonshemminger er fysiske, sensoriske eller kognitive, alt fra milde til alvorlige. Eksempler på funksjonshemminger inkluderer bevegelseshemninger, syns- og synsproblemer eller hørselshemninger, intellektuelle funksjonshemninger og psykiske helsetilstander. Utfordrede mennesker som rullestolbrukere, blinde eller personer med begrenset bevegelsesevne har vanskeligheter med dagligdagse gjøremål. Hjelpemidler brukes for å hjelpe mennesker i hverdagen.