Hvordan kan man øge den digitale tilgængelighed?

Speaktor 2024-02-09

Vi har samlet nogle nyttige råd til at forbedre den digitale tilgængelighed. Disse trin er ligetil og kan let implementeres på nuværende tidspunkt. De vil snart blive en vane, når du skaber indhold til hjemmesiden.

Hvad er digital tilgængelighed?

Digital tilgængelighed er en praksis, hvor man designer og udvikler digitalt indhold, applikationer og værktøjer, så personer med fysiske handicap og synshandicap kan få adgang til dem uden problemer.

Digital tilgængelighed indebærer anvendelse af design- og udviklingsteknikker, der er inkluderende for personer med handicap. Dette omfatter:

 • at give tekstalternativer til indhold, der ikke er tekst, f.eks. billeder og videoer
 • oprettelse af undertekster og transskriptioner til multimedieindhold
 • at sikre, at indholdet er kompatibelt med hjælpeteknologier.

Hvorfor prioritere digital tilgængelighed?

Digital tilgængelighed fremmer inklusion, innovation, bedre brugeroplevelser og virksomhedernes sociale ansvar. Ved at gøre digitalt indhold tilgængeligt for alle skabes der et mere rummeligt og retfærdigt digitalt miljø.

 • Inddragelse: Digital tilgængelighed sikrer, at personer med handicap kan få adgang til oplysninger, produkter og tjenester online. Ved at gøre digitalt indhold tilgængeligt for handicappede skaber vi et mere inkluderende digitalt miljø, som er til gavn for alle.
 • Overholdelse: I mange lande er der lovkrav om digital tilgængelighed. I USA skal visse enheders websteder f.eks. være tilgængelige i henhold til afsnit 508 i Rehabilitation Act og Americans with Disabilities Act (ADA). Ved at overholde disse regler undgår organisationer juridiske risici og sikrer, at de ikke diskriminerer mod handicappede.
 • Innovation: Digital tilgængelighed fører til innovation og nye forretningsmuligheder. Ved at designe tilgængeligt digitalt indhold kan organisationer få adgang til et stort og ofte overset markedssegment.
 • Bedre brugeroplevelse: Digital tilgængelighed er til gavn for alle, ikke kun for handicappede. F.eks. er det en fordel for folk, der ikke taler det sprog, som videoen er skrevet på, at der er undertekster til videoer. Det er også en fordel for brugere, der ikke foretrækker at bruge musen, at indholdet kan navigeres via tastaturadgang.
 • Virksomhedernes sociale ansvar: Ved at sikre digital tilgængelighed viser organisationer, at de værdsætter mangfoldighed og inklusion.

Hvad er årsagen til manglende digital tilgængelighed?

 • Udelukkelse af personer med handicap: Mennesker med handicap har svært ved at få adgang til oplysninger, tjenester og produkter, som er tilgængelige for andre. Dette fører til social udstødelse, marginalisering og diskrimination.
 • Juridisk ansvar: I nogle lande er digital tilgængelighed et lovkrav. Organisationer, der ikke overholder reglerne, kan blive stillet over for et juridisk ansvar. Dette medfører bøder, sagsomkostninger og skade på omdømme.
 • Nedsat brugertilfredshed: Brugerne bliver frustrerede, uengagerede og utilfredse med organisationen eller produktet. Dette resulterer i mindre brugerloyalitet og lavere indtægter.
 • Reduceret markedsandel: Organisationer kan miste en betydelig markedsandel, som er handicappede mennesker. Dette reducerer indtægterne og begrænser vækstmulighederne.
 • Negativ indvirkning på søgemaskineoptimering (SEO): Problemer med digital tilgængelighed har en negativ indvirkning på søgemaskineoptimering, da søgemaskiner prioriterer indhold, der er tilgængeligt for alle brugere. Dette resulterer i mindre synlighed og trafik til et websted.

Hvad er Digital Experience Analytics?

Analyse af digitale oplevelser
(DXA) er et område, der omfatter indsamling, analyse og fortolkning af data vedrørende brugeroplevelser på tværs af digitale kanaler, f.eks. websteder, mobilapps og sociale medier. DXA giver organisationer mulighed for at få en dybere forståelse af, hvordan brugerne interagerer med deres digitale kanaler, og hvordan de kan forbedre den samlede digitale oplevelse.

Hvordan kan man øge den digitale tilgængelighed?

Der er flere metoder til at øge den digitale tilgængelighed:

 • Brug af retningslinjer for tilgængelighed,
 • Forankring af tilgængelighed i organisationskulturen,

Hvordan kan man øge den digitale tilgængelighed?

Der er flere metoder til at øge den digitale tilgængelighed:

 • Brug af retningslinjer for tilgængelighed,
 • Forankring af tilgængelighed i organisationskulturen,
 • Inddragelse af visuelle elementer,
 • Tilvejebringelse af alternativ tekst,
 • Udarbejdelse af multimodale kampagner,
 • Brug af et klart og enkelt sprog,
 • Brug af undertekster og transskriptioner,
 • Tilføjelse af undertekster til videoer,
 • Fejring af mangfoldighed,
 • Brug af tilgængelighed via tastaturet,
 • Kontrol af kontrast,
 • Test for tilgængelighed,
 • Følg de retningslinjer, der er angivet af hver enkelt platform,
 • Tilvejebringelse af brugersupport,
 • Brug af Alt-tekst til billeder for skærmlæsere,
 • Test af digitale kampagner.

Hvad er det at bruge retningslinjer for tilgængelighed?

Brug de etablerede retningslinjer for tilgængelighed, f.eks. retningslinjerne for tilgængelighed til webindhold (WCAG), for at sikre, at dit digitale indhold er tilgængeligt for handicappede.

Hvad er indlejring af tilgængelighed i organisationskulturen?

Når digital tilgængelighed er indført i hele organisationen, er det ikke kun en del af politikker og processer. Digital tilgængelighed er også en integreret del af ansættelsespraksis, planlægning af driftskontinuitet, indkøb, projektplanlægning, kommunikation, kontorindretning, teambuilding, fællesskabsinitiativer osv. Det bliver et organisatorisk skift fra toppen og nedad i stedet for en opgave eller funktion for en enkelt afdeling.

Hvad er inddragelse af visuelle elementer?

Brugen af billeder bliver mere og mere udbredt på de sociale medier. Brug af brandede billeder af høj kvalitet i en kampagne øger kampagnens effektivitet og øger samtidig kendskabet til brandet. Visuel information formidles til hjernen 90 % af tiden, og billeder behandles 60.000 gange hurtigere i hjernen end ord. Det giver dig mulighed for at kommunikere klart og hurtigt med dit publikum. Desuden er det mere sandsynligt, at grafik har en følelsesmæssig betydning, hvilket hjælper dig med at opnå relevans og øger sandsynligheden for, at dit publikum vil have en ægte forbindelse til dit budskab, hvilket resulterer i, at du når dine mål.

Hvad er at levere alternativ tekst?

Giv alternativ tekst til billeder, videoer og andet multimedieindhold, så personer med synshandicap kan forstå indholdet.

Folk har forskellige grader af færdigheder, når de interagerer med digitale medier. F.eks. kan de svagtseende have brug for en skærmlæser eller en lup, og de hørehæmmede kan have brug for undertekstningsmuligheder. Disse elementer er nødvendige for at fremme en ligeværdig browsingoplevelse, og uden dem kan det skabe en barriere, der forhindrer brugere med funktionsnedsættelser i at interagere. Det er derfor vigtigt, at du ikke overser vigtigheden af korrekt tilgængelighed for din kampagne. For at sikre, at din digitale kampagne er tilgængelig og inkluderende for personer med handicap, skal du skabe indhold i en række forskellige formater. Ved at sørge for, at visuelle og lydelementer har etablerede ækvivalenter, f.eks. undertekster og transskriptioner, kan alle brugere bruge dit indhold og lære af det på en måde, der fungerer for dem.

Hvad er det at bruge et klart og enkelt sprog?

Brug et klart og enkelt sprog for at sikre, at dit indhold er let at forstå for personer med kognitive handicap og indlæringsvanskeligheder.

Hvad er brug af undertekster og transskriptioner?

Brug undertekster og transskriptioner til videoer og andet multimedieindhold for at gøre dem tilgængelige for døve og hørehæmmede.

Hvad er tilføjelse af undertekster til videoer?

De fleste marketingfolk er vant til at lave fremragende videopræsentationer til brug på websteder og sociale medier i denne tid, og der lægges stor vægt på at producere dem.

Hvad er fejring af mangfoldighed?

Digitale kampagner og reklamer viser ofte billedperfekte modeller, som ikke er til at relatere til et hvilket som helst publikum. Procentdelen af handicappede modeller, der anvendes i kampagner, er meget lille. Kampagnen skal være inkluderende og vise forskellige typer mennesker for at få handicappede til at føle sig inkluderet, og at mærket tager hensyn til deres behov og tilstedeværelse.

Hvad er brug af tastaturtilgængelighed?

Sørg for, at din hjemmeside og dine digitale værktøjer kan tilgås via et tastatur, da det er en almindelig måde for mennesker med bevægelseshandicap at navigere på nettet på.

Hvad er kontrol af kontrast?

En af de hurtigste måder at gøre dine kampagner tilgængelige og inkluderende på er ved at bruge et værktøj som webaim.org til at kontrollere kontrasten i dine kampagnefarver. Når der ikke er nok kontrast, f.eks. en lyseblå tekstfarve på en hvid baggrund, er det svært for både mennesker og skærmlæsere at se den.

Hvad er test for tilgængelighed?

Brug automatiserede testværktøjer og manuelle testmetoder til at kontrollere tilgængeligheden af dit websted og digitale indhold.

Accessibility for Text to Speech

Hvad er det at følge de retningslinjer, der er angivet af hver platform?

Det er vigtigt at følge de retningslinjer, der gælder for de platforme, du skaber indhold til. Nogle platforme kan have funktioner til tilgængelighed, der gør det lettere at skabe digitalt indhold. For eksempel har YouTube en funktion til tekstning af videoer og et unikt websted for handicappede, der giver hurtigere svartid. Der er mange andre måder at forbedre digitale kampagner på, så de bliver tilgængelige og inkluderende for mennesker med handicap.

Hvad er at yde brugersupport?

Giv brugerstøtte til personer med handicap, såsom ordblindhed eller svagt syn, for at sikre, at de får adgang til dit digitale indhold.

Hvad er brug af Alt-tekst til billeder for skærmlæsere?

Uanset om du offentliggør billeder på en landingsside eller på sociale medier som en del af din digitale kampagne, skal du bruge alt-tekst til at beskrive det billede, du offentliggør. Internetbrugere, der er blinde eller synshandicappede, kan bruge en skærmlæser til at få adgang til indholdet. Med alt-tekst på billederne kan skærmlæseren høre din alt-tekstbeskrivelse af det billede, der bruges.

De sociale medieplatforme Pinterest, Twitter og Instagram har indbygget muligheder for at tilføje alt-tekst, når du uploader billeder på deres platform. Et websted vil normalt have mulighed for at tilføje alt-tekst i indholdsstyringssystemet, eller også skal tagsene indkoderes manuelt.

Hvad er test af din digitale kampagne?

Test altid din digitale kampagne med en person med forskellige neurodiverse karakteristika. Når du skriver en tekst, så skriv den fra en blind eller svagtseende persons perspektiv. På den måde er du sikker på at undgå unødvendig jargon og vanskelige akronymer, der er svære at tyde. Det samme gælder for videoindhold. Det er svært at forstå, hvis lyden er af dårlig kvalitet eller mangler undertekster. For at formidle dit budskab præcist skal du prioritere lydkvalitet og tekstning.

Brug værktøjer som simulatorer til farveblindhed og compliance management-software til at sikre, at din virksomhed overholder standarder for digital tilgængelighed og gældende love.

Ofte stillede spørgsmål

Del indlæg

Tekst til tale

img

Speaktor

Konverter din tekst til stemme og højtlæsning