Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne fortrolighedspolitik gælder mellem dig, brugeren af dette websted, og Speaktor Ltd., ejeren og udbyderen af dette websted. Speaktor Ltd. tager beskyttelsen af dine oplysninger meget alvorligt. Denne privatlivspolitik gælder for vores brug af alle data, der indsamles af os eller leveres af dig i forbindelse med din brug af hjemmesiden.

Definitioner og fortolkning

I denne privatlivspolitik anvendes følgende definitioner:

 1. Data – samlet alle oplysninger, som du sender til Speaktor Ltd. via hjemmesiden. Denne definition inkorporerer, hvor det er relevant, definitionerne i databeskyttelseslovene;
 2. Småkager – en lille tekstfil, der placeres på din computer af dette websted, når du besøger visse dele af webstedet, og/eller når du bruger visse funktioner på webstedet. Detaljer om de cookies, der bruges af denne hjemmeside, er beskrevet i afsnittet nedenfor(Cookies);
 3. Lovgivning om databeskyttelse  – enhver gældende lov vedrørende behandling af personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, direktiv 96/46/EF (databeskyttelsesdirektivet) eller GDPR, og enhver national implementeringslov, regulering og sekundær lovgivning, så længe GDPR er gældende i Belgien;
 4. GDPR  – den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd., vi  eller os –
 6. EU’s lovgivning om cookies  – Forordningerne om beskyttelse af personlige oplysninger og elektronisk kommunikation (EF-direktivet) 2003 som ændret ved forordningerne om beskyttelse af personlige oplysninger og elektronisk kommunikation (EF-direktivet) (ændring) 2011;
 7. Bruger eller dig – enhver tredjepart, der tilgår hjemmesiden og ikke er enten (i) ansat af Speaktor Ltd. og handler i forbindelse med deres ansættelse eller (ii) ansat som konsulent eller på anden måde leverer tjenester til Speaktor Ltd. og får adgang til hjemmesiden i forbindelse med levering af sådanne tjenester; og
 8. Hjemmeside  – den hjemmeside, du bruger i øjeblikket,  https://www.speaktor.com/ og alle underdomæner på dette websted, medmindre de udtrykkeligt er udelukket af deres egne vilkår og betingelser.

I denne privatlivspolitik, medmindre konteksten kræver en anden fortolkning:

 1. ental omfatter flertal og omvendt;
 2. henvisninger til underklausuler, klausuler, skemaer eller bilag er til underklausuler, klausuler, skemaer eller bilag i denne privatlivspolitik;
 3. en henvisning til en person omfatter firmaer, virksomheder, offentlige enheder, trusts og partnerskaber;
 4. “herunder” skal forstås som “herunder uden begrænsning”;
 5. henvisning til en lovbestemmelse omfatter enhver modifikation eller ændring af den;
 6. overskrifterne og underoverskrifterne udgør ikke en del af denne privatlivspolitik.
 

Omfanget af denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder kun for Speaktor Ltd.’s og brugernes handlinger med hensyn til dette websted. Det omfatter ikke nogen hjemmesider, der kan tilgås fra denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle links, vi måtte give til hjemmesider på sociale medier.

Med henblik på de gældende databeskyttelseslove er Speaktor Ltd. den “dataansvarlige”. Det betyder, at Speaktor Ltd. bestemmer, til hvilke formål og på hvilken måde dine data skal behandles.

Indsamlede data

Vi kan indsamle følgende data, som omfatter personlige data, fra dig:

 1. navn;
 2. jobtitel;
 3. profession;
 4. kontaktoplysninger såsom e-mailadresser og telefonnumre;
 5. demografiske oplysninger som postnummer, præferencer og interesser;
 6. IP-adresse (indsamles automatisk);
 7. webbrowsertype og -version (indsamles automatisk);
 8. styresystem (indsamles automatisk);
 9. fysisk adresse ;
 10. brugsdata om, hvordan du bruger vores hjemmeside;
 11. registrering af den korrespondance, du har med os;

i hvert tilfælde i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Sådan indsamler vi data

Vi indsamler data på følgende måder:

 1. data er givet til os af dig;
 2. data modtages fra andre kilder; og
 3. data indsamles automatisk.
 

Data, som du giver os

Speaktor Ltd. indsamler dine data på en række forskellige måder, f.eks:

 1. når du kontakter os via hjemmesiden, pr. telefon, post, e-mail eller på anden måde;
 2. når du registrerer dig hos os og opretter en konto for at modtage vores produkter/tjenester;
 3. når du udfylder undersøgelser, som vi bruger til forskningsformål (selvom du ikke er forpligtet til at svare på dem);
 4. når du bruger vores tjenester;

i hvert tilfælde i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Data, der er modtaget fra tredjeparter

Speaktor Ltd. vil modtage data om dig fra følgende tredjeparter:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Sprød;
 4. Typeform;
 5. YouTube API*

*Brugere, der vælger at uploade filer ved hjælp af YouTube-uploadintegrationen, accepterer at være bundet af YouTube’s servicevilkår ( https://www.youtube.com/t/terms ), som er relateret til Googles privatlivspolitik ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Data, der indsamles automatisk

I det omfang, du tilgår hjemmesiden, indsamler vi automatisk dine data, f.eks:

 1. Vi indsamler automatisk nogle oplysninger om dit besøg på hjemmesiden. Disse oplysninger hjælper os med at forbedre hjemmesidens indhold og navigation og omfatter din IP-adresse, dato, tidspunkter og hyppighed, hvormed du tilgår hjemmesiden, og den måde, du bruger og interagerer med dens indhold på.
 2. Vi indsamler automatisk dine data via cookies i overensstemmelse med cookie-indstillingerne i din browser. For mere information om cookies, og hvordan vi bruger dem på hjemmesiden, se afsnittet nedenfor med overskriften “Cookies”.
 

Vores brug af data

 1. Alle eller nogle af ovenstående data kan være påkrævet af os fra tid til anden for at give dig den bedst mulige service og oplevelse, når du bruger vores hjemmeside. Specifikt kan data bruges af os af følgende grunde:
  1. intern registrering;
  2. forbedring af vores produkter/tjenester;
  3. fremsendelse via e-mail af markedsføringsmateriale, der kan være af interesse for dig;
  4. kontakt med henblik på markedsundersøgelser, hvilket kan ske via e-mail, telefon, fax eller post. Sådanne oplysninger kan bruges til at tilpasse eller opdatere hjemmesiden;
 2. Vi kan bruge dine data til ovenstående formål, hvis vi finder det nødvendigt at gøre det af hensyn til vores legitime interesser. Hvis du ikke er tilfreds med dette, har du ret til at gøre indsigelse under visse omstændigheder (se afsnittet “Dine rettigheder” nedenfor).
 3. For at kunne levere direkte markedsføring til dig via e-mail, har vi brug for dit samtykke, enten via en opt-in eller soft-opt-in:
  1. Soft opt-in-samtykke er en specifik type samtykke, der gælder, når du tidligere har været i kontakt med os (f.eks. hvis du kontakter os for at bede om flere oplysninger om et bestemt produkt/service, og vi markedsfører lignende produkter/services). Under “soft opt-in” samtykke, vil vi tage dit samtykke som givet, medmindre du fravælger det.
  2. For andre typer e-marketing skal vi indhente dit udtrykkelige samtykke; det vil sige, at du skal foretage en positiv og bekræftende handling, når du giver dit samtykke, f.eks. ved at sætte kryds i et afkrydsningsfelt, som vi stiller til rådighed.
  3. Hvis du ikke er tilfreds med vores tilgang til markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at finde ud af, hvordan du trækker dit samtykke tilbage, se afsnittet med overskriften “Dine rettigheder” nedenfor.
 1. Når du registrerer dig hos os og opretter en konto for at modtage vores tjenester, er retsgrundlaget for denne behandling opfyldelsen af en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt til, på din anmodning, at indgå en sådan kontrakt.
 

Hvem vi deler data med

 1. Vi kan dele dine data med følgende grupper af mennesker af følgende grunde:
  1. Vores medarbejdere, agenter og/eller professionelle rådgivere – For at gøre det muligt for os at deltage i direkte markedsføring (såsom nyhedsbreve eller markedsførings-e-mails for produkter og tjenester leveret af os, som vi mener vil være af interesse for dig);
  2. tredjepartsbetalingsudbydere, der behandler betalinger foretaget via hjemmesiden – for at gøre det muligt for tredjepartsbetalingsudbydere at behandle brugerbetalinger og refusioner;

i hvert tilfælde i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Sikring af data

 1. Vi vil bruge tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine data, f.eks:
  1. adgangen til din konto styres af en adgangskode og et brugernavn, der er unikt for dig.
  2. Vi gemmer dine data på sikre servere.
 2. Tekniske og organisatoriske foranstaltninger omfatter foranstaltninger til at håndtere enhver mistanke om brud på datasikkerheden. Hvis du har mistanke om misbrug eller tab eller uautoriseret adgang til dine data, bedes du straks give os besked ved at kontakte os via denne e-mailadresse: support@transkriptor.com
 3. Hvis du vil have detaljerede oplysninger fra Get Safe Online om, hvordan du beskytter dine oplysninger og dine computere og enheder mod bedrageri, identitetstyveri, virus og mange andre onlineproblemer, kan du besøge  www.getsafeonline.org .
 

Opbevaring af data

 1. Medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov, vil vi kun opbevare dine data på vores systemer i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller indtil du anmoder om, at dataene slettes.
 2. Selv om vi sletter dine data, kan de forblive på backup- eller arkivmedier til juridiske, skattemæssige eller lovgivningsmæssige formål.
 

Dine rettigheder

 1. Du har følgende rettigheder i forhold til dine data:
  1. Ret til adgang – retten til at anmode om (i) kopier af de oplysninger, vi til enhver tid har om dig, eller (ii) at vi ændrer, opdaterer eller sletter sådanne oplysninger. Hvis vi giver dig adgang til de oplysninger, vi har om dig, vil vi ikke opkræve betaling for det, medmindre din anmodning er “åbenlyst ubegrundet eller overdreven”. Hvis vi har lov til det, kan vi afvise din anmodning. Hvis vi afviser din anmodning, vil vi fortælle dig grundene til det.
  2. Ret til berigtigelse  – ret til at få dine data rettet, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige.
  3. Ret til sletning  – retten til at anmode om, at vi sletter eller fjerner dine data fra vores systemer.
  4. Ret til at begrænse vores brug af dine data  – retten til at “blokere” os fra at bruge dine data eller begrænse den måde, vi kan bruge dem på.
  5. Ret til dataportabilitet  – retten til at anmode om, at vi flytter, kopierer eller overfører dine data.
  6. Ret til at gøre indsigelse  – ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine data, herunder hvor vi bruger dem til vores legitime interesser.
 2. For at stille spørgsmål, udøve nogen af dine rettigheder som beskrevet ovenfor eller trække dit samtykke til behandling af dine data tilbage (hvor samtykke er vores juridiske grundlag for behandling af dine data), bedes du kontakte os via denne e-mailadresse:  support@transkrip tor.com
 3. Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå en klage, du indgiver i forbindelse med dine data, håndteres af os, kan du muligvis henvise din klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed. I Irland er det Data Protection Commission (DPC). DPC’s kontaktoplysninger kan findes på deres hjemmeside på  https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Det er vigtigt, at de data, vi har om dig, er nøjagtige og aktuelle. Hold os venligst informeret, hvis dine data ændres i den periode, hvor vi opbevarer dem.
 

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan fra tid til anden indeholde links til andre hjemmesider. Vi har ingen kontrol over sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider. Denne fortrolighedspolitik omfatter ikke din brug af sådanne hjemmesider. Du rådes til at læse privatlivspolitikken eller erklæringen på andre hjemmesider, før du bruger dem.

Ændringer i virksomhedens ejerskab og kontrol

 1. Speaktor Ltd. kan fra tid til anden udvide eller reducere vores virksomhed, og dette kan indebære salg og/eller overdragelse af kontrollen med hele eller dele af Speaktor Ltd.. Data leveret af brugere vil, hvis de er relevante for en del af vores virksomhed, der overføres, blive overført sammen med denne del, og den nye ejer eller nyligt kontrollerende part vil i henhold til betingelserne i denne privatlivspolitik have tilladelse til at bruge dataene til de formål, de oprindeligt blev leveret til os til.
 2. Vi kan også videregive data til en potentiel køber af vores virksomhed eller en del af den.
 3. I ovenstående tilfælde vil vi tage skridt til at sikre, at dit privatliv er beskyttet.

 

Småkager

 1. Denne hjemmeside kan placere og tilgå visse cookies på din computer. Speaktor Ltd. bruger cookies til at forbedre din oplevelse af at bruge hjemmesiden og til at forbedre vores udvalg af tjenester. Speaktor Ltd. har omhyggeligt valgt disse cookies og har taget skridt til at sikre, at dit privatliv til enhver tid er beskyttet og respekteret.
 2. Denne hjemmeside kan placere følgende cookies: Nedenfor er en liste over de cookies, vi bruger. Vi har forsøgt at sikre, at den er komplet og opdateret, men hvis du mener, at vi har overset en cookie, eller der er uoverensstemmelser, bedes du give os besked.
  1. Strengt nødvendige cookies – Dette er cookies, der er nødvendige for driften af vores hjemmeside. De omfatter f.eks. cookies, der gør det muligt for dig at logge ind på sikre områder af vores hjemmeside, bruge en indkøbskurv eller gøre brug af e-faktureringstjenester.
  2. Analytiske/performance-cookies – De giver os mulighed for at genkende og tælle antallet af besøgende og se, hvordan besøgende bevæger sig rundt på vores hjemmeside, når de bruger den. Det hjælper os med at forbedre den måde, vores hjemmeside fungerer på, f.eks. ved at sikre, at brugerne nemt finder det, de leder efter.
  3. Funktionalitetscookies – Disse bruges til at genkende dig, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Det gør det muligt for os at tilpasse vores indhold til dig, hilse på dig ved navn og huske dine præferencer (f.eks. dit valg af sprog eller region).
 1. Du kan finde en liste over de cookies, vi bruger, i Cookies Schedule.
 2. Du kan vælge at aktivere eller deaktivere cookies i din internetbrowser. Som standard accepterer de fleste internetbrowsere cookies, men det kan ændres. For yderligere oplysninger, se venligst hjælpemenuen i din internetbrowser.
 3. Du kan til enhver tid vælge at slette cookies, men du kan miste oplysninger, der gør det muligt for dig at få adgang til hjemmesiden hurtigere og mere effektivt, herunder, men ikke begrænset til, personaliseringsindstillinger.
 4. Det anbefales, at du sikrer dig, at din internetbrowser er opdateret, og at du konsulterer den hjælp og vejledning, der leveres af udvikleren af din internetbrowser, hvis du er i tvivl om, hvordan du justerer dine privatlivsindstillinger.
 5. For mere information generelt om cookies, herunder hvordan man deaktiverer dem, henvises til aboutcookies.org. Du kan også finde oplysninger om, hvordan du sletter cookies fra din computer.

 

Generelt

 1. Du må ikke overføre nogen af dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik til nogen anden person. Vi kan overføre vores rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik, hvor vi med rimelighed mener, at dine rettigheder ikke vil blive påvirket.
 2. Hvis en domstol eller kompetent myndighed finder, at en bestemmelse i denne privatlivspolitik (eller en del af en bestemmelse) er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil denne bestemmelse eller delbestemmelse, i det omfang det er påkrævet, blive anset for at være slettet, og gyldigheden og håndhævelsen af de andre bestemmelser i denne privatlivspolitik vil ikke blive påvirket.
 3. Medmindre andet er aftalt, vil ingen forsinkelse, handling eller undladelse fra en parts side i udøvelsen af en rettighed eller et retsmiddel blive betragtet som et afkald på denne eller enhver anden rettighed eller retsmiddel.

 

Børn under 16 år

 1. Hjemmesiden henvender sig ikke til børn under 16 år. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 16 år. Hvis du er under 16 år, skal du ikke bruge vores tjenester eller give os nogen oplysninger via hjemmesiden. Hvis vi finder ud af, at vi har indsamlet eller modtaget personlige oplysninger fra et barn under 16 år uden verifikation af forældrenes samtykke, sletter vi disse oplysninger. Hvis du mener, at vi har oplysninger fra eller om et barn under 16 år, bedes du kontakte os på support@transkriptor.com

 

Ændringer til denne privatlivspolitik

 1. Speaktor Ltd. forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik, som vi måtte finde nødvendigt fra tid til anden, eller som det måtte være påkrævet ved lov. Eventuelle ændringer vil straks blive offentliggjort på hjemmesiden, og du anses for at have accepteret vilkårene i privatlivspolitikken ved din første brug af hjemmesiden efter ændringerne.

Du kan kontakte Speaktor Ltd. via e-mail på support@transkriptor.com