Adatvédelmi irányelvek

Ez az adatvédelmi szabályzat az Ön, a Weboldal Felhasználója és a Speaktor Kft., a Weboldal tulajdonosa és szolgáltatója között érvényes. A Speaktor Kft. nagyon komolyan veszi az Ön adatainak védelmét. Ez az adatvédelmi szabályzat vonatkozik az általunk gyűjtött vagy a Webhely használatával kapcsolatban Ön által megadott valamennyi adat felhasználására.

Fogalommeghatározások és értelmezés

Ebben az adatvédelmi szabályzatban a következő fogalommeghatározásokat használjuk:

 1. Adatok – a Speaktor Kft. számára a Weboldalon keresztül megadott összes információt összegyűjti. Ez a fogalommeghatározás adott esetben magában foglalja az adatvédelmi törvényekben szereplő fogalommeghatározásokat;
 2. Sütik – egy kis szöveges fájl, amelyet a Webhely az Ön számítógépén helyez el, amikor Ön a Webhely bizonyos részeire látogat el és/vagy amikor a Webhely bizonyos funkcióit használja. A Weboldal által használt sütik részleteit az alábbi pont tartalmazza(Sütik);
 3. Adatvédelmi törvények  – a személyes adatok feldolgozására vonatkozó bármely alkalmazandó jog, beleértve, de nem kizárólagosan a 96/46/EK irányelvet (adatvédelmi irányelv) vagy a GDPR-t, valamint a nemzeti végrehajtási törvényeket, rendeleteket és másodlagos jogszabályokat, mindaddig, amíg a GDPR Belgiumban hatályban van;
 4. GDPR  – az általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679;
 5. Speaktor Kft., mi  vagy minket –
 6. Az EU sütikre vonatkozó jogszabályai  – a 2011. évi adatvédelmi és elektronikus hírközlési (EK-irányelv) (módosító) rendeletekkel módosított 2003. évi adatvédelmi és elektronikus hírközlési (EK-irányelv) rendeletek;
 7. Felhasználó vagy Ön – bármely harmadik fél, aki hozzáfér a Weboldalhoz, és nem (i) a Speaktor Kft. alkalmazásában áll, és munkaviszonya során jár el, vagy (ii) aki tanácsadóként vagy más módon szolgáltatást nyújt a Speaktor Kft. számára, és az ilyen szolgáltatások nyújtásával összefüggésben fér hozzá a Weboldalhoz; és
 8. Honlap  – az Ön által jelenleg használt weboldal,  https://www.speaktor.com/ , valamint a weboldal bármely aldomainje, kivéve, ha azt a saját általános szerződési feltételeik kifejezetten kizárják.

Ebben az adatvédelmi szabályzatban, kivéve, ha a szövegkörnyezet más értelmezést igényel:

 1. az egyes szám magában foglalja a többes számot és fordítva;
 2. az alpontokra, záradékokra, mellékletekre vagy függelékekre történő hivatkozások a jelen adatvédelmi szabályzat alpontjaira, záradékaira, mellékleteire vagy függelékeire vonatkoznak;
 3. a személyre való hivatkozás magában foglalja a cégeket, társaságokat, kormányzati szerveket, trösztöket és partnerségeket;
 4. „beleértve” alatt „korlátozás nélkül beleértve” értendő;
 5. a jogszabályi rendelkezésekre való hivatkozás magában foglalja azok bármely módosítását vagy kiegészítését is;
 6. a címsorok és alcímek nem képezik a jelen adatvédelmi szabályzat részét.
 

Az adatvédelmi szabályzat hatálya

A jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag a Speaktor Kft. és a Felhasználók e Weboldalra vonatkozó tevékenységére vonatkozik. Ez nem terjed ki a jelen Webhelyről elérhető webhelyekre, beleértve, de nem kizárólagosan, az általunk a közösségi média webhelyekre biztosított linkeket.

Az alkalmazandó adatvédelmi törvények alkalmazásában a Speaktor Kft. az „adatkezelő”. Ez azt jelenti, hogy a Speaktor Kft. határozza meg, hogy az Ön adatait milyen célból és milyen módon dolgozza fel.

Begyűjtött adatok

A következő adatokat gyűjthetjük Öntől, amelyek személyes adatokat is tartalmaznak:

 1. név;
 2. munkakör;
 3. szakma;
 4. kapcsolattartási adatok, például e-mail címek és telefonszámok;
 5. demográfiai adatok, mint például irányítószám, preferenciák és érdeklődési körök;
 6. IP-cím (automatikusan gyűjtött);
 7. webböngésző típusa és verziója (automatikusan gyűjtött);
 8. operációs rendszer (automatikusan gyűjtött);
 9. fizikai cím ;
 10. használati adatok arról, hogy hogyan használja a weboldalunkat;
 11. a velünk folytatott levelezés nyilvántartása;

minden esetben a jelen adatvédelmi irányelvekkel összhangban.

Hogyan gyűjtjük az adatokat

Az adatokat a következő módon gyűjtjük:

 1. az adatokat Ön adja meg nekünk;
 2. az adatokat más forrásokból kapják; és
 3. az adatok gyűjtése automatikusan történik.
 

Az Ön által megadott adatok

A Speaktor Ltd. számos módon gyűjti az Ön adatait, például:

 1. amikor Ön a Weboldalon keresztül, telefonon, postai úton, e-mailben vagy bármilyen más módon kapcsolatba lép velünk;
 2. amikor Ön regisztrál nálunk, és létrehoz egy fiókot, hogy megkapja termékeinket/szolgáltatásainkat;
 3. amikor Ön olyan felméréseket tölt ki, amelyeket kutatási célokra használunk (bár Ön nem köteles válaszolni ezekre);
 4. amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat;

minden esetben a jelen adatvédelmi irányelvekkel összhangban.

Harmadik felektől kapott adatok

A Speaktor Kft. a következő harmadik felektől kap adatokat Önről:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Ropogós;
 4. Typeform;
 5. YouTube API*

*A YouTube feltöltési integráció segítségével fájlokat feltöltő felhasználók elfogadják a YouTube szolgáltatási feltételeit ( https://www.youtube.com/t/terms ), amelyek a Google adatvédelmi szabályzatához kapcsolódnak ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Automatikusan gyűjtött adatok

Amennyiben Ön belép a Weboldalra, automatikusan gyűjtjük az Ön adatait, például:

 1. automatikusan gyűjtünk néhány információt a Weboldalon tett látogatásáról. Ezek az információk segítenek nekünk abban, hogy javítsuk a Weboldal tartalmát és navigációját, és tartalmazzák az Ön IP-címét, a Weboldal elérésének dátumát, időpontját és gyakoriságát, valamint azt, ahogyan Ön használja a Weboldal tartalmát és interakcióba lép vele.
 2. az Ön adatait automatikusan, a böngészője cookie-beállításainak megfelelően cookie-k segítségével gyűjtjük. A sütikről és arról, hogy hogyan használjuk őket a Weboldalon, az alábbi, „Sütik” című részben olvashat bővebben.
 

Az adatok felhasználása

 1. A fenti adatok bármelyikére vagy mindegyikére időről időre szükségünk lehet annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást és élményt nyújtsuk Önnek a Weboldal használata során. Az adatokat különösen a következő okokból használhatjuk fel:
  1. belső nyilvántartás vezetése;
  2. termékeink/szolgáltatásaink fejlesztése;
  3. az Önt érdeklő marketinganyagok e-mailben történő továbbítása;
  4. kapcsolatfelvétel piackutatási céllal, amely történhet e-mail, telefon, fax vagy postai úton. Ezek az információk felhasználhatók a Weboldal testreszabására vagy frissítésére;
 2. Az Ön adatait a fenti célokra akkor használhatjuk fel, ha jogos érdekeink miatt ezt szükségesnek tartjuk. Ha Ön ezzel nem elégedett, bizonyos körülmények között joga van tiltakozni (lásd az alábbi „Az Ön jogai” című részt).
 3. Ahhoz, hogy közvetlen marketinget tudjunk Önnek e-mailben eljuttatni, szükségünk van az Ön hozzájárulására, akár opt-in, akár soft-opt-in útján:
  1. A puha opt-in hozzájárulás a hozzájárulás egy speciális típusa, amely akkor alkalmazható, ha Ön korábban már kapcsolatba lépett velünk (például, ha kapcsolatba lép velünk, hogy további részleteket kérjen egy adott termékről/szolgáltatásról, és mi hasonló termékeket/szolgáltatásokat forgalmazunk). A „soft opt-in” beleegyezés esetén az Ön beleegyezését megadottnak tekintjük, kivéve, ha Ön lemond.
  2. más típusú e-marketinghez az Ön kifejezett hozzájárulását kell beszereznünk, azaz a hozzájárulásához pozitív és megerősítő lépéseket kell tennie, például egy általunk megadott jelölőnégyzet bejelölésével.
  3. ha Ön nem elégedett a marketinggel kapcsolatos megközelítésünkkel, joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásának módjáról az alábbi „Az Ön jogai” című részben tájékozódhat.
 1. Amikor Ön regisztrál nálunk és fiókot hoz létre, hogy szolgáltatásainkat igénybe vehesse, az adatkezelés jogalapja az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére egy ilyen szerződés megkötése érdekében tett lépések megtétele.
 

Kivel osztjuk meg az adatokat

 1. Az Ön adatait a következő okokból megoszthatjuk a következő személycsoportokkal:
  1. alkalmazottaink, ügynökeink és/vagy szakmai tanácsadóink – Hogy lehetővé tegyük számunkra a közvetlen marketingtevékenységet (például hírlevelek vagy marketing e-mailek küldése az általunk kínált termékekről és szolgáltatásokról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt);
  2. a Weboldalon keresztül történő fizetéseket feldolgozó harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók – hogy lehetővé tegyék a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók számára a felhasználói fizetések és visszatérítések feldolgozását;

minden esetben a jelen adatvédelmi irányelvekkel összhangban.

Az adatok biztonságban tartása

 1. Technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk az Ön adatainak védelme érdekében, például:
  1. a fiókjához való hozzáférést egy jelszó és egy egyedi felhasználónév szabályozza.
  2. az Ön adatait biztonságos szervereken tároljuk.
 2. A technikai és szervezeti intézkedések magukban foglalják az adatok feltételezett megsértésének kezelésére irányuló intézkedéseket. Ha visszaélést, elvesztést vagy az Ön adataihoz való jogosulatlan hozzáférést gyanít, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket, és lépjen kapcsolatba velünk ezen az e-mail címen keresztül: support@transkriptor.com
 3. Ha részletes információkat szeretne a Get Safe Online-tól arról, hogyan védheti meg adatait, számítógépeit és eszközeit a csalás, személyazonosság-lopás, vírusok és számos más online probléma ellen, kérjük, látogasson el a következő weboldalra.  www.getsafeonline.org .
 

Adatmegőrzés

 1. Hacsak a törvény nem ír elő vagy nem engedélyez hosszabb megőrzési időszakot, az Ön adatait csak a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk a rendszereinkben, vagy amíg Ön nem kéri az adatok törlését.
 2. Még ha töröljük is az Ön adatait, azok jogi, adózási vagy szabályozási célokból megmaradhatnak biztonsági másolatokon vagy archiváló adathordozókon.
 

Az Ön jogai

 1. Önt az alábbi jogok illetik meg az Ön adataival kapcsolatban:
  1. Hozzáférési jog – a kérelem benyújtásának joga (i) az Önről tárolt információk másolatai bármikor, vagy (ii) hogy módosítjuk, frissítjük vagy töröljük ezeket az információkat. Ha hozzáférést biztosítunk Önnek az Önről tárolt információkhoz, nem számítunk fel Önnek díjat, kivéve, ha kérése „nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott mértékű”. Amennyiben erre jogilag jogosultak vagyunk, elutasíthatjuk az Ön kérését. Ha elutasítjuk a kérelmét, közöljük az okokat.
  2. A helyesbítéshez való jog  – az Ön adatainak helyesbítéséhez való jog, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.
  3. Törléshez való jog  – jog arra, hogy kérje, hogy töröljük vagy eltávolítsuk az Ön adatait a rendszereinkből.
  4. Az Ön adatainak felhasználásának korlátozásához való jog  – jog arra, hogy „letiltsa” az Ön adatainak felhasználását, vagy korlátozza az adatok felhasználásának módját.
  5. Az adathordozhatósághoz való jog  – jog arra, hogy kérje az Ön adatainak áthelyezését, másolását vagy továbbítását.
  6. Tiltakozási jog  – az Ön adatainak felhasználása elleni tiltakozás joga, beleértve azt az esetet is, amikor azokat jogos érdekeink miatt használjuk.
 2. Ha érdeklődni szeretne, gyakorolni szeretné a fentiekben meghatározott jogait, vagy vissza kívánja vonni az adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (amennyiben a hozzájárulás az adatai feldolgozásának jogalapja), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen az e-mail címen keresztül:  support@transkrip tor.com
 3. Ha nem elégedett azzal, ahogyan az Ön adataival kapcsolatos panaszát kezeljük, panaszával az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Írországban ez az Adatvédelmi Bizottság (DPC). A DPC elérhetőségei a következő weboldalon találhatók  https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Fontos, hogy az Önről tárolt adatok pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, tájékoztasson minket, ha az Ön adatai megváltoznak azon időszak alatt, amíg azokat tároljuk.
 

Más weboldalakra mutató linkek

Ez a weboldal időről időre más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat. Nem rendelkezünk ellenőrzéssel az ilyen weboldalak felett, és nem vagyunk felelősek az ilyen weboldalak tartalmáért. Ez az adatvédelmi szabályzat nem terjed ki az ilyen weboldalak használatára. Javasoljuk, hogy használatuk előtt olvassa el más weboldalak adatvédelmi szabályzatát vagy nyilatkozatát.

Változások az üzleti tulajdonban és ellenőrzésben

 1. A Speaktor Kft. időről időre bővítheti vagy csökkentheti üzleti tevékenységét, és ez magában foglalhatja a Speaktor Kft. egészének vagy egy részének eladását és/vagy az irányítás átruházását. A Felhasználók által megadott adatok, amennyiben azok üzleti tevékenységünk bármelyik átadott részéhez kapcsolódnak, azzal a résszel együtt kerülnek átadásra, és az új tulajdonos vagy az újonnan irányító fél a jelen adatvédelmi szabályzat feltételei szerint jogosult az adatokat arra a célra felhasználni, amelyre eredetileg átadták nekünk.
 2. Az adatokat a vállalkozásunk vagy annak bármely részének leendő vásárlója számára is felfedhetjük.
 3. A fenti esetekben lépéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében.

 

Sütik

 1. Ez a Weboldal elhelyezhet és hozzáférhet bizonyos sütikhez az Ön számítógépén. A Speaktor Kft. sütiket használ, hogy javítsa a weboldal használatának élményét és szolgáltatásaink körét. A Speaktor Kft. gondosan választotta ki ezeket a sütiket, és lépéseket tett annak érdekében, hogy az Ön adatainak védelme és tiszteletben tartása mindenkor biztosított legyen.
 2. Ez a weboldal a következő sütiket helyezheti el: Az alábbiakban felsoroljuk az általunk használt sütiket. Igyekeztünk biztosítani, hogy ez a lista teljes és naprakész legyen, de ha úgy gondolja, hogy kihagytunk egy sütit, vagy bármilyen eltérés van, kérjük, jelezze nekünk.
  1. Szigorúan szükséges sütik – Ezek a sütik a weboldalunk működéséhez szükségesek. Ezek közé tartoznak például azok a sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön bejelentkezzen weboldalunk biztonságos területeire, használjon egy bevásárlókosarat vagy e-számlázási szolgáltatásokat.
  2. Elemző/teljesítménysütik – Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük és megszámoljuk a látogatók számát, és hogy lássuk, hogyan mozognak a látogatók a weboldalunk használata során. Ez segít nekünk abban, hogy javítsuk weboldalunk működését, például azáltal, hogy biztosítjuk, hogy a felhasználók könnyen megtalálják, amit keresnek.
  3. Funkcionalitás sütik – Ezeket arra használjuk, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér a weboldalunkra. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabjuk az Ön számára a tartalmat, név szerint köszöntsük Önt, és megjegyezzük a preferenciáit (például a nyelv vagy a régió kiválasztását).
 1. Az általunk használt sütik listáját a Sütik listájában találja.
 2. Az internetböngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a sütiket. Alapértelmezés szerint a legtöbb internetböngésző elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható. További részletekért kérjük, tekintse meg az internetes böngésző súgó menüjét.
 3. Ön bármikor törölheti a Sütiket; azonban elveszíthet minden olyan információt, amely lehetővé teszi a Webhely gyorsabb és hatékonyabb elérését, beleértve, de nem kizárólagosan a személyre szabási beállításokat.
 4. Javasoljuk, hogy gondoskodjon arról, hogy internetböngészője naprakész legyen, és ha bizonytalan az adatvédelmi beállítások módosításával kapcsolatban, forduljon az internetböngészője fejlesztője által nyújtott segítséghez és útmutatáshoz.
 5. A sütikről általánosságban további információkért, beleértve a letiltásukat is, kérjük, olvassa el az aboutcookies.org webhelyet. Itt találja a sütik számítógépéről való törlésének részleteit is.

 

Általános

 1. Ön nem ruházhatja át a jelen adatvédelmi irányelvek szerinti jogait más személyre. A jelen adatvédelmi szabályzat szerinti jogainkat átruházhatjuk, ha ésszerűen úgy véljük, hogy ez nem érinti az Ön jogait.
 2. Ha bármely bíróság vagy illetékes hatóság megállapítja, hogy a jelen adatvédelmi szabályzat bármely rendelkezése (vagy bármely rendelkezés egy része) érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az adott rendelkezés vagy rendelkezésrész a szükséges mértékben törlendőnek tekintendő, és a jelen adatvédelmi szabályzat többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát ez nem érinti.
 3. Eltérő megállapodás hiányában a felek bármely jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlásával kapcsolatos késedelme, cselekménye vagy mulasztása nem minősül az adott jogról vagy jogorvoslati lehetőségről való lemondásnak.

 

16 év alatti gyermekek

 1. A Weboldal nem 16 év alatti gyermekek számára készült. Tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 16 év alatti gyermekektől. Ha Ön 16 év alatti, kérjük, ne használja szolgáltatásainkat, és ne adjon meg semmilyen információt a Weboldalon keresztül. Ha megtudjuk, hogy 16 év alatti gyermektől gyűjtöttünk vagy kaptunk személyes adatokat a szülői beleegyezés igazolása nélkül, törölni fogjuk ezeket az adatokat. Ha úgy gondolja, hogy 16 év alatti gyermektől származó vagy 16 év alatti gyermekkel kapcsolatos információkkal rendelkezünk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen support@transkriptor.com

 

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

 1. A Speaktor Kft. fenntartja magának a jogot, hogy időről időre szükségessé váló, vagy a törvény által megkövetelt módon módosítsa ezt az adatvédelmi szabályzatot. Bármilyen változás azonnal megjelenik a Weboldalon, és úgy tekintjük, hogy Ön a Weboldalnak a módosításokat követő első használatakor elfogadta az adatvédelmi irányelvek feltételeit.

A Speaktor Ltd. e-mailben léphet kapcsolatba a következő címen support@transkriptor.com