Tietosuojakäytäntö

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan sinun, tämän verkkosivuston käyttäjän, ja Speaktor Oy:n, tämän verkkosivuston omistajan ja tarjoajan, välillä. Speaktor Ltd. suhtautuu tietojesi yksityisyyteen erittäin vakavasti. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkien niiden tietojen käyttöön, jotka olemme keränneet tai jotka olet toimittanut verkkosivuston käytön yhteydessä.

Määritelmät ja tulkinta

Tässä tietosuojakäytännössä käytetään seuraavia määritelmiä:

 1. Tiedot – kollektiivisesti kaikki tiedot, jotka lähetät Speaktor Oy:lle verkkosivuston kautta. Tähän määritelmään on soveltuvin osin sisällytetty tietosuojalainsäädännössä annetut määritelmät;
 2. Evästeet – pieni tekstitiedosto, jonka tämä verkkosivusto sijoittaa tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivuston tietyissä osissa ja/tai kun käytät verkkosivuston tiettyjä ominaisuuksia. Yksityiskohtaiset tiedot tämän verkkosivuston käyttämistä evästeistä on esitetty alla olevassa lausekkeessa(Evästeet);
 3. Tietosuojalainsäädäntö  – kaikki henkilötietojen käsittelyyn sovellettava laki, mukaan lukien mutta ei rajoittuen direktiiviin 96/46/EY (tietosuojadirektiivi) tai tietosuoja-asetukseen, sekä kaikki kansalliset täytäntöönpanolait, asetukset ja johdettu oikeus niin kauan kuin tietosuoja-asetus on voimassa Belgiassa;
 4. GDPR  – yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679;
 5. Speaktor Oy, me  tai meitä –
 6. EU:n evästelaki  – Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, sellaisena kuin se on muutettuna Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;
 7. Käyttäjä tai sinä – kuka tahansa kolmas osapuoli, joka käyttää verkkosivustoa ja joka ei ole joko (i) jotka ovat Speaktor Oy:n palveluksessa ja toimivat työsuhteessa tai (ii) joka toimii konsulttina tai muulla tavoin tarjoaa palveluja Speaktor Oy:lle ja käyttää verkkosivustoa tällaisten palvelujen tarjoamisen yhteydessä; ja
 8. Verkkosivusto  – verkkosivusto, jota parhaillaan käytät,  https://www.speaktor.com/ ja kaikki tämän sivuston aladomainit, ellei niitä ole nimenomaisesti suljettu pois niiden omilla käyttöehdoilla.

Tässä tietosuojakäytännössä, ellei asiayhteys edellytä muuta tulkintaa:

 1. yksikkö sisältää monikon ja päinvastoin;
 2. viittaukset tämän tietosuojakäytännön alakohtiin, lausekkeisiin, luetteloihin tai liitteisiin tarkoittavat tämän tietosuojakäytännön alakohtia, lausekkeita, luetteloita tai liitteitä;
 3. viittaus henkilöön sisältää yritykset, yhtiöt, julkisyhteisöt, trustit ja henkilöyhtiöt;
 4. ”mukaan lukien” tarkoittaa ”mukaan lukien rajoituksetta”;
 5. viittaus johonkin lakisääteiseen säännökseen sisältää myös sen muutokset tai täydennykset;
 6. otsikot ja alaotsikot eivät ole osa tätä tietosuojakäytäntöä.
 

Tämän tietosuojakäytännön soveltamisala

Tämä tietosuojakäytäntö koskee ainoastaan Speaktor Oy:n ja käyttäjien toimia tämän verkkosivuston suhteen. Se ei ulotu mihinkään verkkosivustoihin, joihin pääsee tältä verkkosivustolta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, linkit, joita voimme tarjota sosiaalisen median verkkosivustoille.

Sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti Speaktor Oy on ”rekisterinpitäjä”. Tämä tarkoittaa, että Speaktor Oy päättää, mihin tarkoituksiin ja millä tavalla tietojasi käsitellään.

Kerätyt tiedot

Saatamme kerätä sinulta seuraavia tietoja, jotka sisältävät henkilötietoja:

 1. nimi;
 2. tehtävänimike;
 3. ammatti;
 4. yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot;
 5. demografiset tiedot, kuten postinumero, mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet;
 6. IP-osoite (automaattisesti kerätty);
 7. verkkoselaimen tyyppi ja versio (kerätään automaattisesti);
 8. käyttöjärjestelmä (kerätään automaattisesti);
 9. fyysinen osoite ;
 10. käyttötiedot siitä, miten käytät verkkosivustoamme;
 11. tallenteet kanssamme käymästäsi kirjeenvaihdosta;

kussakin tapauksessa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Miten keräämme tietoja

Keräämme tietoja seuraavilla tavoilla:

 1. tiedot ovat sinun antamiasi;
 2. tiedot saadaan muista lähteistä; ja
 3. tiedot kerätään automaattisesti.
 

Sinun meille antamasi tiedot

Speaktor Ltd. kerää tietojasi monin eri tavoin, esimerkiksi:

 1. kun otat meihin yhteyttä verkkosivuston kautta, puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai muulla tavoin;
 2. kun rekisteröidyt meille ja luot tilin saadaksesi tuotteitamme/palveluitamme;
 3. kun vastaat tutkimustarkoituksiin käyttämiimme kyselyihin (vaikka sinun ei ole pakko vastata niihin);
 4. kun käytät palveluitamme;

kussakin tapauksessa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Speaktor Ltd. saa sinua koskevia tietoja seuraavilta kolmansilta osapuolilta:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Raikas;
 4. Typeform;
 5. YouTube API*

*Käyttäjät, jotka haluavat ladata tiedostoja YouTube-latausintegraation avulla, sitoutuvat noudattamaan YouTuben käyttöehtoja ( https://www.youtube.com/t/terms ), jotka liittyvät Googlen tietosuojakäytäntöön ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Automaattisesti kerätyt tiedot

Siltä osin kuin käytät verkkosivustoa, keräämme tietojasi automaattisesti, esimerkiksi:

 1. keräämme automaattisesti joitakin tietoja vierailustasi verkkosivustolla. Nämä tiedot auttavat meitä tekemään parannuksia verkkosivuston sisältöön ja navigointiin, ja niihin sisältyvät IP-osoitteesi, päivämäärä, kellonajat ja taajuus, jolloin käytät verkkosivustoa, sekä tapa, jolla käytät ja olet vuorovaikutuksessa sen sisällön kanssa.
 2. keräämme tietojasi automaattisesti evästeiden avulla selaimesi evästeasetusten mukaisesti. Lisätietoja evästeistä ja siitä, miten käytämme niitä verkkosivustolla, on jäljempänä kohdassa ”Evästeet”.
 

Tietojen käyttö

 1. Saatamme aika ajoin tarvita mitä tahansa tai kaikkia edellä mainittuja tietoja voidaksemme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua ja kokemusta verkkosivuston käytöstä. Voimme käyttää tietoja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:
  1. sisäinen kirjanpito;
  2. tuotteidemme / palveluidemme parantaminen;
  3. sinua mahdollisesti kiinnostavan markkinointimateriaalin lähettäminen sähköpostitse;
  4. yhteydenotto markkinatutkimustarkoituksiin, mikä voidaan tehdä sähköpostitse, puhelimitse, faksilla tai postitse. Tällaisia tietoja voidaan käyttää verkkosivuston mukauttamiseen tai päivittämiseen;
 2. Voimme käyttää tietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin, jos katsomme sen olevan tarpeen oikeutettujen etujemme vuoksi. Jos et ole tyytyväinen tähän, sinulla on oikeus vastustaa tietyissä olosuhteissa (ks. kohta ”Oikeutesi” jäljempänä).
 3. Jotta voimme toimittaa sinulle suoramarkkinointia sähköpostitse, tarvitsemme suostumuksesi, joko opt-in- tai soft-opt-in-muodossa:
  1. Pehmeä opt-in-suostumus on erityinen suostumustyyppi, jota sovelletaan silloin, kun olet aiemmin ollut kanssamme tekemisissä (esimerkiksi otat meihin yhteyttä kysyäksesi lisätietoja tietystä tuotteesta/palvelusta, ja me markkinoimme samankaltaisia tuotteita/palveluita). Kun kyseessä on pehmeä suostumus, pidämme suostumustasi annettuna, ellet kieltäydy siitä.
  2. muunlaista sähköistä markkinointia varten meidän on saatava nimenomainen suostumuksesi; toisin sanoen sinun on annettava suostumuksesi positiivisesti ja myöntävästi, esimerkiksi rastittamalla rasti ruutuun, jonka me annamme.
  3. jos et ole tyytyväinen markkinointitapaan, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Jos haluat tietää, miten voit peruuttaa suostumuksesi, katso jäljempänä oleva kohta ”Oikeutesi”.
 1. Kun rekisteröidyt meille ja perustat tilin saadaksesi palveluitamme, käsittelyn oikeusperusteena on sinun ja meidän välisen sopimuksen toteuttaminen ja/tai pyyntösi perusteella tapahtuvat toimenpiteet tällaisen sopimuksen tekemiseksi.
 

Kenen kanssa jaamme tietoja

 1. Voimme jakaa tietojasi seuraaville henkilöryhmille seuraavista syistä:
  1. työntekijämme, edustajamme ja/tai ammatilliset neuvonantajamme – Jotta voimme harjoittaa suoramarkkinointia (kuten uutiskirjeitä tai markkinointisähköposteja, jotka koskevat tuotteita ja palveluita, joiden uskomme kiinnostavan sinua)..;
  2. kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajat, jotka käsittelevät verkkosivuston kautta suoritettuja maksuja – jotta kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajat voivat käsitellä käyttäjien maksuja ja palautuksia;

kussakin tapauksessa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tietojen suojaaminen

 1. Käytämme teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi, esimerkiksi:
  1. tilisi käyttöoikeutta valvotaan salasanalla ja käyttäjänimellä, joka on yksilöllinen sinulle.
  2. säilytämme tietojasi suojatuilla palvelimilla.
 2. Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sisältävät toimenpiteitä, joilla puututaan epäiltyihin tietomurtoihin. Jos epäilet, että tietojasi on käytetty väärin tai että ne ovat kadonneet tai että niihin on päässyt luvatta käsiksi, ilmoita siitä meille välittömästi ottamalla yhteyttä tähän sähköpostiosoitteeseen: support@transkriptor.com
 3. Jos haluat yksityiskohtaista tietoa Get Safe Online -verkkopalvelusta siitä, miten voit suojella tietojasi sekä tietokoneitasi ja laitteitasi petoksilta, identiteettivarkauksilta, viruksilta ja monilta muilta verkko-ongelmilta, käy osoitteessa  www.getsafeonline.org .
 

Tietojen säilyttäminen

 1. Ellei laki edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa, säilytämme tietojasi järjestelmissämme vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä esitettyjen tarkoitusten täyttämiseksi tai kunnes pyydät tietojen poistamista.
 2. Vaikka poistaisimme tietosi, ne voivat säilyä varmuuskopio- tai arkistointitiedostoissa oikeudellisista, verotuksellisista tai lainsäädännöllisistä syistä.
 

Sinun oikeutesi

 1. Sinulla on seuraavat tietojasi koskevat oikeudet:
  1. Oikeus tutustua – oikeus pyytää (i) jäljennöksiä sinusta hallussamme olevista tiedoista milloin tahansa, tai (ii) että muutamme, päivitämme tai poistamme tällaisia tietoja. Jos annamme sinulle mahdollisuuden tutustua hallussamme oleviin tietoihin, emme veloita sinua siitä, ellei pyyntösi ole ”ilmeisen perusteeton tai kohtuuton”. Voimme kieltäytyä pyynnöstäsi, jos se on laillisesti sallittua. Jos hylkäämme pyyntösi, kerromme sinulle syyt siihen.
  2. Oikeus korjata  – oikeus saada tietosi oikaistua, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia.
  3. Oikeus poistaa  – oikeus pyytää, että poistamme tai poistamme tietosi järjestelmistämme.
  4. Oikeus rajoittaa tietojesi käyttöä  – oikeus estää meitä käyttämästä tietojasi tai rajoittaa tapaa, jolla voimme käyttää niitä.
  5. Oikeus tietojen siirrettävyyteen  – oikeus pyytää, että siirrämme, kopioimme tai siirrämme tietosi.
  6. Oikeus vastustaa  – oikeus vastustaa tietojesi käyttöä, myös silloin, kun käytämme niitä oikeutettujen etujemme vuoksi.
 2. Jos haluat tehdä tiedusteluja, käyttää jotakin edellä mainituista oikeuksistasi tai peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn (jos suostumus on tietojesi käsittelyn oikeusperuste), ota meihin yhteyttä tämän sähköpostiosoitteen kautta:  support@transkrip tor.com
 3. Jos et ole tyytyväinen tapaan, jolla me käsittelemme tietojasi koskevaa valitusta, voit saattaa valituksesi asianomaisen tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi. Irlannissa tämä on tietosuojakomissio (DPC). DPC:n yhteystiedot löytyvät sen verkkosivuilta osoitteessa  https://www.dataprotection.ie/ .
 4. On tärkeää, että hallussamme olevat tiedot sinusta ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Ilmoita meille, jos tietosi muuttuvat sinä aikana, jona säilytämme niitä.
 

Linkit muille verkkosivustoille

Tällä verkkosivustolla voi ajoittain olla linkkejä muille verkkosivustoille. Meillä ei ole määräysvaltaa tällaisiin verkkosivustoihin, emmekä ole vastuussa niiden sisällöstä. Tämä tietosuojakäytäntö ei koske tällaisten verkkosivustojen käyttöä. Sinua kehotetaan lukemaan muiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöt tai -ilmoitukset ennen niiden käyttöä.

Yrityksen omistuksen ja määräysvallan muutokset

 1. Speaktor Ltd. voi ajoittain laajentaa tai supistaa liiketoimintaansa, ja tämä voi tarkoittaa Speaktor Ltd:n tai sen osan myyntiä ja/tai määräysvallan siirtoa. Käyttäjien toimittamat tiedot siirretään kyseisen osan mukana, jos ne liittyvät johonkin liiketoimintamme siirrettyyn osaan, ja uusi omistaja tai uusi määräysvaltaa käyttävä osapuoli saa tämän tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti käyttää tietoja niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin toimitettiin meille.
 2. Voimme myös luovuttaa tietoja liiketoimintamme tai sen osan mahdolliselle ostajalle.
 3. Edellä mainituissa tapauksissa ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme, että yksityisyytesi on suojattu.

 

Evästeet

 1. Tämä verkkosivusto voi sijoittaa tietokoneellesi tiettyjä evästeitä ja käyttää niitä. Speaktor Ltd. käyttää evästeitä parantaakseen verkkosivuston käyttökokemustasi ja parantaakseen palveluvalikoimaamme. Speaktor Ltd. on valinnut nämä evästeet huolellisesti ja on ryhtynyt toimenpiteisiin varmistaakseen, että yksityisyyttäsi suojellaan ja kunnioitetaan aina.
 2. Tämä verkkosivusto voi käyttää seuraavia evästeitä: Alla on luettelo käyttämistämme evästeistä. Olemme pyrkineet varmistamaan, että tämä on täydellinen ja ajantasainen, mutta jos olet sitä mieltä, että meiltä on jäänyt jokin eväste huomaamatta tai että siinä on ristiriitaisuuksia, ilmoita siitä meille.
  1. Ehdottoman välttämättömät evästeet – Nämä ovat evästeitä, jotka ovat välttämättömiä verkkosivustomme toiminnan kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi evästeet, joiden avulla voit kirjautua verkkosivustomme suojatuille alueille, käyttää ostoskoria tai sähköisiä laskutuspalveluja.
  2. Analyyttiset/suorituskykyevästeet – Niiden avulla voimme tunnistaa ja laskea kävijöiden määrän ja nähdä, miten kävijät liikkuvat verkkosivustollamme, kun he käyttävät sitä. Tämä auttaa meitä parantamaan verkkosivustomme toimintaa esimerkiksi varmistamalla, että käyttäjät löytävät etsimänsä helposti.
  3. Toiminnallisuusevästeet – Näitä käytetään tunnistamaan sinut, kun palaat verkkosivustollemme. Näin voimme muokata sisältöämme sinulle sopivaksi, tervehtiä sinua nimelläsi ja muistaa mieltymyksesi (esimerkiksi kieli- tai aluevalintasi).
 1. Löydät luettelon käyttämistämme evästeistä evästeluettelosta.
 2. Voit ottaa evästeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä Internet-selaimessasi. Oletusarvoisesti useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet, mutta tätä voidaan muuttaa. Lisätietoja saat Internet-selaimesi ohjevalikosta.
 3. Voit halutessasi poistaa evästeet milloin tahansa; saatat kuitenkin menettää kaikki tiedot, joiden avulla voit käyttää verkkosivustoa nopeammin ja tehokkaammin, mukaan lukien muun muassa personointiasetukset.
 4. On suositeltavaa varmistaa, että internet-selaimesi on ajan tasalla, ja käyttää internet-selaimesi kehittäjän tarjoamaa apua ja ohjeita, jos olet epävarma yksityisyysasetusten säätämisestä.
 5. Lisätietoja evästeistä yleisesti, mukaan lukien niiden poistaminen käytöstä, on osoitteessa aboutcookies.org. Löydät myös lisätietoja siitä, miten voit poistaa evästeet tietokoneeltasi.

 

Yleistä

 1. Et voi siirtää mitään tämän tietosuojakäytännön mukaisia oikeuksiasi kenellekään muulle henkilölle. Voimme siirtää tämän tietosuojakäytännön mukaisia oikeuksiamme, jos uskomme kohtuudella, että tämä ei vaikuta sinun oikeuksiisi.
 2. Jos jokin tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen katsoo, että jokin tämän tietosuojakäytännön määräys (tai sen osa) on pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen määräys tai sen osa katsotaan vaaditussa laajuudessa poistetuksi, eikä se vaikuta tämän tietosuojakäytännön muiden määräysten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.
 3. Jollei toisin sovita, osapuolen viivyttelyä, toimintaa tai laiminlyöntiä minkään oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttämisessä ei pidetä kyseisestä tai mistään muusta oikeudesta tai oikeussuojakeinosta luopumisena.

 

Alle 16-vuotiaat lapset

 1. Verkkosivustoa ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille lapsille. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 16-vuotias, älä käytä palveluitamme tai anna meille tietoja verkkosivuston kautta. Jos saamme tietää, että olemme keränneet tai vastaanottaneet henkilötietoja alle 16-vuotiaalta lapselta ilman vanhempien suostumusta, poistamme kyseiset tiedot. Jos uskot, että meillä saattaa olla tietoja alle 16-vuotiaasta lapsesta tai alle 16-vuotiaasta lapsesta, ota meihin yhteyttä osoitteeseen support@transkriptor.com

 

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

 1. Speaktor Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä tarpeen mukaan tai lain vaatimalla tavalla. Kaikki muutokset julkaistaan välittömästi verkkosivustolla, ja sinun katsotaan hyväksyneen tietosuojakäytännön ehdot, kun käytät verkkosivustoa ensimmäistä kertaa muutosten jälkeen.

Voit ottaa yhteyttä Speaktor Ltd:hen sähköpostitse osoitteessa support@transkriptor.com