Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μεταξύ εσάς, του Χρήστη αυτού του δικτυακού τόπου, και της Speaktor Ltd., του ιδιοκτήτη και παρόχου αυτού του δικτυακού τόπου. Η Speaktor Ltd. λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των πληροφοριών σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση από εμάς οποιωνδήποτε και όλων των Δεδομένων που συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου.

Ορισμοί και ερμηνεία

Στην παρούσα πολιτική απορρήτου χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

 1. Δεδομένα – συλλογικά όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε στην Speaktor Ltd. μέσω της Ιστοσελίδας. Ο ορισμός αυτός ενσωματώνει, κατά περίπτωση, τους ορισμούς που προβλέπονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων,
 2. Cookies – ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από αυτόν τον Ιστότοπο όταν επισκέπτεστε ορισμένα μέρη του Ιστότοπου ή/και όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου. Λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο παρατίθενται στην παρακάτω ρήτρα(Cookies),
 3. Νόμοι περί προστασίας δεδομένων  – κάθε εφαρμοστέο δίκαιο που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της οδηγίας 96/46/ΕΚ (οδηγία για την προστασία των δεδομένων) ή του ΓΚΠΔ, καθώς και κάθε εθνικής εκτελεστικής νομοθεσίας, κανονισμών και παράγωγης νομοθεσίας, για όσο διάστημα ισχύει ο ΓΚΠΔ στο Βέλγιο,
 4. GDPR  – ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679,
 5. Speaktor Ltd., εμείς  ή μας –
 6. Νόμος της ΕΕ για τα cookies  – τους κανονισμούς του 2003 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς του 2011 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία ΕΚ) (τροποποίηση),
 7. Χρήστης ή εσείς – κάθε τρίτος που αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν είναι είτε (i) που απασχολούνται από την Speaktor Ltd. και ενεργούν στο πλαίσιο της εργασίας τους ή (ii) που απασχολούνται ως σύμβουλοι ή παρέχουν με άλλο τρόπο υπηρεσίες στην Speaktor Ltd. και έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο σε σχέση με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών- και
 8. Ιστοσελίδα  – ο ιστότοπος που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή,  https://www.speaktor.com/ , καθώς και κάθε υπο-τομέας αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός εάν αποκλείεται ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί διαφορετική ερμηνεία:

 1. ο ενικός αριθμός περιλαμβάνει τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα,
 2. οι παραπομπές σε υπο-διατάξεις, ρήτρες, πίνακες ή παραρτήματα αφορούν υπο-διατάξεις, ρήτρες, πίνακες ή παραρτήματα της παρούσας πολιτικής απορρήτου,
 3. η αναφορά σε πρόσωπο περιλαμβάνει επιχειρήσεις, εταιρείες, κυβερνητικούς φορείς, καταπιστεύματα και συμπράξεις,
 4. Ο όρος “συμπεριλαμβανομένου” νοείται ως “συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό”,
 5. η αναφορά σε οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή τροποποίησή της,
 6. οι επικεφαλίδες και οι υποκεφαλίδες δεν αποτελούν μέρος της παρούσας πολιτικής απορρήτου.
 

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ενέργειες της Speaktor Ltd. και των χρηστών σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο. Δεν επεκτείνεται σε οποιουσδήποτε ιστότοπους στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση από αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν συνδέσμων που ενδέχεται να παρέχουμε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Για τους σκοπούς των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων, η Speaktor Ltd. είναι ο “υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων”. Αυτό σημαίνει ότι η Speaktor Ltd. καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Δεδομένα που συλλέχθηκαν

Ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, από εσάς:

 1. όνομα,
 2. τίτλος εργασίας,
 3. επάγγελμα,
 4. στοιχεία επικοινωνίας, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί τηλεφώνου,
 5. δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα,
 6. Διεύθυνση IP (συλλέγεται αυτόματα),
 7. τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης ιστού (συλλέγεται αυτόματα),
 8. λειτουργικό σύστημα (συλλέγεται αυτόματα),
 9. φυσική διεύθυνση ,
 10. δεδομένα χρήσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας,
 11. αρχείο της αλληλογραφίας που έχετε μαζί μας,

σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Πώς συλλέγουμε δεδομένα

Συλλέγουμε δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. τα δεδομένα μας δίνονται από εσάς,
 2. λαμβάνονται δεδομένα από άλλες πηγές- και
 3. τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα.
 

Δεδομένα που μας δίνετε από εσάς

Η Speaktor Ltd. θα συλλέξει τα Δεδομένα σας με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα:

 1. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου,
 2. όταν εγγράφεστε σε εμάς και δημιουργείτε λογαριασμό για να λαμβάνετε τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας,
 3. όταν συμπληρώνετε έρευνες που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς (αν και δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε αυτές),
 4. όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας,

σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτους

Η Speaktor Ltd. θα λαμβάνει δεδομένα σχετικά με εσάς από τα ακόλουθα τρίτα μέρη:

 1. Hotjar,
 2. Google Analytics,
 3. Τραγανό,
 4. Typeform,
 5. API του YouTube*

*Οι χρήστες που επιλέγουν να μεταφορτώσουν αρχεία χρησιμοποιώντας την ενσωμάτωση μεταφόρτωσης στο YouTube συμφωνούν να δεσμεύονται από τους Όρους χρήσης του YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), οι οποίοι σχετίζονται με την Πολιτική απορρήτου της Google ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Στο βαθμό που έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, θα συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αυτόματα, για παράδειγμα:

 1. συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να κάνουμε βελτιώσεις στο περιεχόμενο και την πλοήγηση του ιστοτόπου και περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία, τις ώρες και τη συχνότητα με την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό του.
 2. θα συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αυτόματα μέσω cookies, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα με τίτλο “Cookies”.
 

Η χρήση των Δεδομένων από εμάς

 1. Οποιαδήποτε ή όλα τα παραπάνω δεδομένα ενδέχεται να απαιτούνται από εμάς κατά καιρούς προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας. Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ακόλουθους λόγους:
  1. εσωτερική τήρηση αρχείων,
  2. βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών μας,
  3. διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υλικού μάρκετινγκ που μπορεί να σας ενδιαφέρει,
  4. επαφή για σκοπούς έρευνας αγοράς, η οποία μπορεί να γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή ή την ενημέρωση του ιστοτόπου,
 2. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς, εάν το κρίνουμε απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. την ενότητα “Τα δικαιώματά σας” παρακάτω).
 3. Για την αποστολή άμεσου μάρκετινγκ σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας, είτε μέσω opt-in είτε μέσω soft-opt-in:
  1. Η συγκατάθεση soft opt-in είναι ένας συγκεκριμένος τύπος συγκατάθεσης που ισχύει όταν έχετε ήδη συνεργαστεί μαζί μας (για παράδειγμα, επικοινωνείτε μαζί μας για να μας ζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία και προωθούμε παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες). Στο πλαίσιο της συγκατάθεσης “soft opt-in”, θα θεωρήσουμε τη συγκατάθεσή σας ως δεδομένη, εκτός αν εξαιρεθείτε.
  2. για άλλους τύπους ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, απαιτείται να λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, δηλαδή πρέπει να προβείτε σε θετική και καταφατική ενέργεια όταν συναινείτε, για παράδειγμα, τσεκάροντας ένα πλαίσιο που θα σας παρέχουμε.
  3. εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Τα δικαιώματά σας” παρακάτω.
 1. Όταν εγγράφεστε σε εμάς και δημιουργείτε λογαριασμό για να λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας, η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή/και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη τέτοιας σύμβασης.
 

Με ποιον μοιραζόμαστε δεδομένα

 1. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με τις ακόλουθες ομάδες ατόμων για τους ακόλουθους λόγους:
  1. τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή/και τους επαγγελματίες συμβούλους μας – Για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε άμεσο μάρκετινγκ (όπως ενημερωτικά δελτία ή διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε και πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν).,
  2. τρίτους παρόχους πληρωμών που επεξεργάζονται πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοτόπου – για να μπορούν οι τρίτοι πάροχοι πληρωμών να επεξεργάζονται τις πληρωμές και τις επιστροφές χρημάτων των χρηστών,

σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων

 1. Θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των Δεδομένων σας, για παράδειγμα:
  1. η πρόσβαση στο λογαριασμό σας ελέγχεται από έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη που είναι μοναδικό για εσάς.
  2. αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές.
 2. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε υποψίας παραβίασης δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε κατάχρηση ή απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα Δεδομένα σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας αμέσως επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@transkriptor.com
 3. Αν θέλετε λεπτομερείς πληροφορίες από το Get Safe Online σχετικά με το πώς να προστατεύετε τις πληροφορίες σας και τους υπολογιστές και τις συσκευές σας από απάτες, κλοπές ταυτότητας, ιούς και πολλά άλλα διαδικτυακά προβλήματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.getsafeonline.org .
 

Διατήρηση δεδομένων

 1. Εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης, θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας στα συστήματά μας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων.
 2. Ακόμα και αν διαγράψουμε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να παραμείνουν σε εφεδρικά ή αρχειακά μέσα για νομικούς, φορολογικούς ή κανονιστικούς σκοπούς.
 

Τα δικαιώματά σας

 1. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα Δεδομένα σας:
  1. Δικαίωμα πρόσβασης – το δικαίωμα να ζητήσει (i) αντίγραφα των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή, ή (ii) ότι τροποποιούμε, ενημερώνουμε ή διαγράφουμε τις πληροφορίες αυτές. Εάν σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, δεν θα σας χρεώσουμε γι’ αυτό, εκτός εάν το αίτημά σας είναι “προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό”. Όπου μας επιτρέπεται νομικά να το πράξουμε, μπορούμε να αρνηθούμε το αίτημά σας. Εάν αρνηθούμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.
  2. Δικαίωμα διόρθωσης  – το δικαίωμα διόρθωσης των Δεδομένων σας εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  3. Δικαίωμα διαγραφής  – το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα Δεδομένα σας από τα συστήματά μας.
  4. Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των Δεδομένων σας  – το δικαίωμα να μας “μπλοκάρετε” από τη χρήση των Δεδομένων σας ή να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
  5. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων  – το δικαίωμα να ζητήσετε να μετακινήσουμε, να αντιγράψουμε ή να μεταφέρουμε τα Δεδομένα σας.
  6. Δικαίωμα εναντίωσης  – το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των Δεδομένων σας από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που τα χρησιμοποιούμε για τα νόμιμα συμφέροντά μας.
 2. Για να κάνετε ερωτήσεις, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας (όπου η συγκατάθεση είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων σας), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  support@transkrip tor.com
 3. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε μια καταγγελία που υποβάλλετε σε σχέση με τα Δεδομένα σας, μπορείτε να παραπέμψετε την καταγγελία σας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Για την Ιρλανδία, πρόκειται για την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC). Τα στοιχεία επικοινωνίας της DPC μπορείτε να τα βρείτε στον ιστότοπό της στη διεύθυνση  https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Είναι σημαντικό τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε εάν τα Δεδομένα σας αλλάξουν κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία τα διατηρούμε.
 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί, κατά καιρούς, να παρέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί αυτών των ιστότοπων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν επεκτείνεται στη χρήση αυτών των ιστότοπων. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική ή τη δήλωση απορρήτου άλλων ιστότοπων πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Αλλαγές στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων

 1. Η Speaktor Ltd. μπορεί, κατά καιρούς, να επεκτείνει ή να μειώσει τις δραστηριότητές της και αυτό μπορεί να συνεπάγεται την πώληση ή/και τη μεταβίβαση του ελέγχου του συνόλου ή μέρους της Speaktor Ltd. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες, εφόσον είναι σχετικά με οποιοδήποτε τμήμα της επιχείρησής μας που μεταβιβάζεται, θα μεταβιβάζονται μαζί με το τμήμα αυτό και ο νέος ιδιοκτήτης ή το νέο μέρος που ασκεί τον έλεγχο θα επιτρέπεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους μας παρασχέθηκαν αρχικά.
 2. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε Δεδομένα σε υποψήφιο αγοραστή της επιχείρησής μας ή οποιουδήποτε μέρους της.
 3. Στις παραπάνω περιπτώσεις, θα λάβουμε μέτρα με σκοπό να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου σας.

 

Cookies

 1. Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να τοποθετήσει και να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένα Cookies στον υπολογιστή σας. Η Speaktor Ltd. χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά τη χρήση του ιστοτόπου και να βελτιώσει το φάσμα των υπηρεσιών μας. Η Speaktor Ltd. έχει επιλέξει προσεκτικά αυτά τα Cookies και έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το απόρρητό σας προστατεύεται και γίνεται σεβαστό ανά πάσα στιγμή.
 2. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει τα ακόλουθα Cookies: Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα με τα cookies που χρησιμοποιούμε. Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό είναι πλήρες και ενημερωμένο, αλλά αν νομίζετε ότι μας ξέφυγε κάποιο cookie ή υπάρχει κάποια ασυμφωνία, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
  1. Αυστηρά απαραίτητα cookies – Πρόκειται για cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπού μας, να χρησιμοποιήσετε ένα καλάθι αγορών ή να κάνετε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρέωσης.
  2. Αναλυτικά cookies/ cookies επιδόσεων – Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.
  3. Cookies λειτουργικότητας – Χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, να σας χαιρετάμε ονομαστικά και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή γλώσσας ή περιοχής).
 1. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα Cookies που χρησιμοποιούμε στο Πρόγραμμα Cookies.
 2. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο αποδέχονται τα Cookies, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.
 3. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τα Cookies ανά πάσα στιγμή- ωστόσο, ενδέχεται να χάσετε οποιαδήποτε πληροφορία που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ρυθμίσεων εξατομίκευσης.
 4. Συνιστάται να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο είναι ενημερωμένο και να συμβουλευτείτε τη βοήθεια και τις οδηγίες που παρέχονται από τον προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο, εάν δεν είστε σίγουροι για την προσαρμογή των ρυθμίσεων απορρήτου.
 5. Για περισσότερες πληροφορίες γενικά σχετικά με τα cookies, καθώς και για το πώς μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα aboutcookies.org. Θα βρείτε επίσης λεπτομέρειες για το πώς να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας.

 

Γενικά

 1. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας πολιτικής απορρήτου σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματά μας βάσει της παρούσας πολιτικής απορρήτου, εφόσον πιστεύουμε εύλογα ότι δεν θα επηρεαστούν τα δικαιώματά σας.
 2. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας πολιτικής απορρήτου (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης) είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη ή μέρος της διάταξης θα θεωρείται, στο βαθμό που απαιτείται, ότι έχει διαγραφεί, ενώ η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων της παρούσας πολιτικής απορρήτου δεν θα επηρεαστεί.
 3. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, καμία καθυστέρηση, πράξη ή παράλειψη ενός μέρους στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου μέσου δεν θα θεωρείται παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο.

 

Παιδιά κάτω των 16 ετών

 1. Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και μην μας παρέχετε πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας. Εάν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί κάτω των 16 ετών χωρίς επαλήθευση της γονικής συγκατάθεσης, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα παιδί κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@transkriptor.com

 

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

 1. Η Speaktor Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική απορρήτου όπως κρίνουμε απαραίτητο κατά καιρούς ή όπως απαιτείται από το νόμο. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτώνται αμέσως στον Ιστότοπο και θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους της πολιτικής απορρήτου κατά την πρώτη χρήση του Ιστότοπου μετά τις αλλαγές.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Speaktor Ltd. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@transkriptor.com