Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie między Tobą, Użytkownikiem tej Witryny a Speaktor Ltd., właścicielem i dostawcą tej Witryny. Speaktor Ltd. bardzo poważnie traktuje prywatność Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wykorzystywania przez nas wszelkich Danych zebranych przez nas lub przekazanych przez użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Witryny internetowej

Definicje i interpretacja

W niniejszej polityce prywatności stosowane są następujące definicje:

 1. Dane – zbiorczo wszystkie informacje, które użytkownik przesyła do Speaktor Ltd. za pośrednictwem strony internetowej. Definicja ta obejmuje, w stosownych przypadkach, definicje zawarte w przepisach o ochronie danych;
 2. Pliki cookie – niewielki plik tekstowy umieszczany na komputerze użytkownika przez niniejszą Witrynę podczas odwiedzania określonych części Witryny i/lub korzystania z określonych funkcji Witryny. Szczegóły dotyczące plików cookie wykorzystywanych przez niniejszą Witrynę są określone w poniższej klauzuli(Pliki cookie);
 3. Przepisy dotyczące ochrony danych  – wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania Danych osobowych, w tym między innymi dyrektywa 96/46/WE (dyrektywa o ochronie danych) lub RODO oraz wszelkie krajowe przepisy wykonawcze, regulacje i prawo wtórne, tak długo, jak RODO obowiązuje w Belgii;
 4. RODO  – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd., my  lub nas –
 6. Prawo UE dotyczące plików cookie  – Rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r. zmienione rozporządzeniem o prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) (zmiana) z 2011 r;
 7. Użytkownik lub użytkownik – każda osoba trzecia, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest (i) zatrudnieni przez Speaktor Ltd. i działający w ramach swojego zatrudnienia lub (ii) zaangażowany jako konsultant lub w inny sposób świadczący usługi na rzecz Speaktor Ltd. i uzyskujący dostęp do Strony internetowej w związku ze świadczeniem takich usług; oraz
 8. Witryna  – strona internetowa, z której aktualnie korzystasz,  https://www.speaktor.com/ oraz wszelkie subdomeny tej witryny, o ile nie zostało to wyraźnie wyłączone w ich własnych warunkach.

W niniejszej polityce prywatności, chyba że kontekst wymaga innej interpretacji:

 1. liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie;
 2. odniesienia do podpunktów, klauzul, harmonogramów lub załączników dotyczą podpunktów, klauzul, harmonogramów lub załączników niniejszej polityki prywatności;
 3. odniesienie do osoby obejmuje firmy, spółki, podmioty rządowe, trusty i spółki osobowe;
 4. „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”;
 5. odniesienie do jakiegokolwiek przepisu ustawowego obejmuje jego modyfikację lub zmianę;
 6. nagłówki i podtytuły nie stanowią części niniejszej polityki prywatności.
 

Zakres niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie działań Speaktor Ltd. i Użytkowników w odniesieniu do tej Strony. Nie obejmuje to żadnych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej Witryny, w tym między innymi wszelkich linków, które możemy udostępniać do witryn mediów społecznościowych.

Dla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych Speaktor Ltd. jest „administratorem danych”. Oznacza to, że Speaktor Ltd. określa cele i sposób przetwarzania danych użytkownika.

Zebrane dane

Możemy zbierać od użytkownika następujące dane, w tym dane osobowe:

 1. nazwa;
 2. stanowisko;
 3. zawód;
 4. dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;
 5. informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania;
 6. Adres IP (zbierany automatycznie);
 7. typ i wersja przeglądarki internetowej (zbierane automatycznie);
 8. system operacyjny (zbierane automatycznie);
 9. adres fizyczny ;
 10. dane dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej;
 11. zapis korespondencji prowadzonej z nami;

w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jak zbieramy dane

Gromadzimy dane w następujący sposób:

 1. dane są nam przekazywane przez użytkownika;
 2. dane są otrzymywane z innych źródeł; oraz
 3. dane są gromadzone automatycznie.
 

Dane przekazane nam przez użytkownika

Speaktor Ltd. będzie gromadzić Twoje dane na wiele sposobów, na przykład:

 1. gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem Witryny, telefonu, poczty, poczty elektronicznej lub w inny sposób;
 2. podczas rejestracji u nas i zakładania konta w celu otrzymywania naszych produktów/usług;
 3. gdy użytkownik wypełnia ankiety, które wykorzystujemy do celów badawczych (choć użytkownik nie jest zobowiązany do udzielenia na nie odpowiedzi);
 4. podczas korzystania z naszych usług;

w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Dane otrzymywane od stron trzecich

Speaktor Ltd. otrzyma dane o użytkowniku od następujących stron trzecich:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Crisp;
 4. Typeform;
 5. API YouTube*

*Użytkownicy, którzy zdecydują się na przesyłanie plików za pomocą integracji przesyłania YouTube, wyrażają zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z usługi YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), które są powiązane z Polityką prywatności Google ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Dane zbierane automatycznie

W zakresie, w jakim użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny, gromadzimy jego dane automatycznie, na przykład:

 1. automatycznie zbieramy pewne informacje o wizycie użytkownika w Witrynie. Informacje te pomagają nam ulepszać zawartość i nawigację w Witrynie i obejmują adres IP użytkownika, datę, godziny i częstotliwość uzyskiwania dostępu do Witryny oraz sposób korzystania z jej zawartości i interakcji z nią.
 2. będziemy automatycznie gromadzić dane użytkownika za pomocą plików cookie, zgodnie z ustawieniami plików cookie w przeglądarce użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wykorzystywania w Witrynie można znaleźć w poniższej sekcji zatytułowanej „Pliki cookie”.
 

Wykorzystywanie przez nas danych

 1. Niektóre lub wszystkie z powyższych Danych mogą być wymagane przez nas od czasu do czasu w celu zapewnienia użytkownikowi najlepszej możliwej obsługi i doświadczenia podczas korzystania z naszej Witryny. W szczególności Dane mogą być wykorzystywane przez nas z następujących powodów:
  1. prowadzenie dokumentacji wewnętrznej;
  2. ulepszanie naszych produktów / usług;
  3. przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów marketingowych, które mogą zainteresować użytkownika;
  4. kontakt w celach badania rynku, który może być realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Takie informacje mogą być wykorzystywane do dostosowywania lub aktualizowania Witryny;
 2. Możemy wykorzystywać dane użytkownika do powyższych celów, jeśli uznamy to za konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy. Jeśli użytkownik nie jest z tego zadowolony, ma prawo wnieść sprzeciw w określonych okolicznościach (zob. sekcja zatytułowana „Prawa użytkownika” poniżej).
 3. W celu dostarczania użytkownikowi marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy potrzebować jego zgody, czy to poprzez opt-in, czy soft-opt-in:
  1. Miękka zgoda opt-in to szczególny rodzaj zgody, który ma zastosowanie, gdy użytkownik wcześniej z nami współpracował (na przykład skontaktował się z nami, aby poprosić nas o więcej szczegółów na temat konkretnego produktu/usługi, a my prowadzimy marketing podobnych produktów/usług). W przypadku zgody typu „soft opt-in” uznamy, że użytkownik wyraził zgodę, chyba że z niej zrezygnuje.
  2. w przypadku innych rodzajów e-marketingu jesteśmy zobowiązani do uzyskania wyraźnej zgody użytkownika; oznacza to, że użytkownik musi podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, wyrażając zgodę, na przykład zaznaczając pole wyboru, które udostępnimy.
  3. jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszego podejścia do marketingu, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się, jak wycofać swoją zgodę, zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „Twoje prawa” poniżej.
 1. Gdy użytkownik rejestruje się u nas i zakłada konto w celu otrzymywania naszych usług, podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków, na żądanie użytkownika, w celu zawarcia takiej umowy.
 

Komu udostępniamy dane

 1. Możemy udostępniać dane użytkownika następującym grupom osób z następujących powodów:
  1. naszym pracownikom, agentom i/lub profesjonalnym doradcom – w celu umożliwienia nam prowadzenia marketingu bezpośredniego (takiego jak newslettery lub marketingowe wiadomości e-mail dotyczące produktów i usług świadczonych przez nas, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika);
  2. zewnętrznym dostawcom usług płatniczych, którzy przetwarzają płatności dokonywane za pośrednictwem Witryny – w celu umożliwienia zewnętrznym dostawcom usług płatniczych przetwarzania płatności i zwrotów dokonywanych przez użytkowników;

w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Bezpieczeństwo danych

 1. Będziemy stosować środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika, na przykład:
  1. Dostęp do konta użytkownika jest kontrolowany przez hasło i nazwę użytkownika, które są unikalne dla użytkownika.
  2. przechowujemy dane użytkownika na bezpiecznych serwerach.
 2. Środki techniczne i organizacyjne obejmują środki postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych. W przypadku podejrzenia niewłaściwego wykorzystania, utraty lub nieuprawnionego dostępu do Danych użytkownika, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail: support@transkriptor.com
 3. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje od Get Safe Online na temat tego, jak chronić swoje dane oraz komputery i urządzenia przed oszustwami, kradzieżą tożsamości, wirusami i wieloma innymi problemami online, odwiedź stronę  www.getsafeonline.org .
 

Zatrzymywanie danych

 1. O ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo, będziemy przechowywać dane użytkownika w naszych systemach wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub do momentu zażądania przez użytkownika usunięcia danych.
 2. Nawet jeśli usuniemy dane użytkownika, mogą one pozostać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych do celów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.
 

Twoje prawa

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego Danych:
  1. Prawo dostępu – prawo do żądania (i) kopie przechowywanych przez nas informacji o użytkowniku w dowolnym momencie, lub (ii) modyfikacji, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Jeśli zapewnimy użytkownikowi dostęp do przechowywanych przez nas informacji na jego temat, nie pobierzemy za to opłaty, chyba że żądanie użytkownika jest „ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne”. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić wniosek użytkownika. Jeśli odrzucimy wniosek użytkownika, poinformujemy go o powodach takiej decyzji.
  2. Prawo do sprostowania  – prawo do sprostowania danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
  3. Prawo do usunięcia  – prawo do żądania usunięcia danych użytkownika z naszych systemów.
  4. Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez nas danych użytkownika  – prawo do „zablokowania” nam możliwości korzystania z Danych użytkownika lub ograniczenia sposobu, w jaki możemy z nich korzystać.
  5. Prawo do przenoszenia danych  – prawo do żądania przeniesienia, skopiowania lub przekazania danych użytkownika.
  6. Prawo do sprzeciwu  – prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas danych użytkownika, w tym w przypadku, gdy wykorzystujemy je do naszych uzasadnionych interesów.
 2. Aby zadać pytanie, skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw określonych powyżej lub wycofać zgodę na przetwarzanie swoich Danych (gdy zgoda jest naszą podstawą prawną do przetwarzania Twoich Danych), skontaktuj się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail:  support@transkrip tor.com
 3. Jeśli użytkownik nie jest usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia przez nas jego skargi dotyczącej jego Danych, może skierować swoją skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. W przypadku Irlandii jest to Komisja Ochrony Danych (DPC). Dane kontaktowe DPC można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresem  https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane użytkownika były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli dane użytkownika ulegną zmianie w okresie ich przechowywania.
 

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy kontroli nad takimi stronami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje korzystania z takich witryn. Zaleca się zapoznanie się z polityką prywatności lub oświadczeniami innych stron internetowych przed skorzystaniem z nich.

Zmiany własności i kontroli nad firmą

 1. Speaktor Ltd. może od czasu do czasu rozszerzać lub ograniczać swoją działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i/lub przeniesieniem kontroli nad całością lub częścią Speaktor Ltd.. Dane dostarczone przez Użytkowników, jeśli są istotne dla jakiejkolwiek części naszej działalności, która została przeniesiona, zostaną przeniesione wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowy podmiot kontrolujący, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności, będzie mógł wykorzystywać Dane do celów, dla których zostały nam pierwotnie dostarczone.
 2. Możemy również ujawnić Dane potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub jakiejkolwiek jej części.
 3. W powyższych przypadkach podejmiemy kroki w celu zapewnienia ochrony prywatności użytkownika.

 

Pliki cookie

 1. Niniejsza Witryna może umieszczać na komputerze użytkownika określone pliki cookie i uzyskiwać do nich dostęp. Speaktor Ltd. wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z witryny i ulepszyć zakres naszych usług. Speaktor Ltd. starannie wybrał te pliki cookie i podjął kroki w celu zapewnienia, że Twoja prywatność jest chroniona i szanowana przez cały czas.
 2. Ta strona internetowa może umieszczać następujące pliki cookie: Poniżej znajduje się lista plików cookie, których używamy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje te były kompletne i aktualne, ale jeśli uważasz, że pominęliśmy jakiś plik cookie lub istnieją jakiekolwiek rozbieżności, poinformuj nas o tym.
  1. Niezbędne pliki cookie – są to pliki cookie wymagane do działania naszej witryny internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszej witryny internetowej, korzystanie z koszyka zakupów lub korzystanie z usług e-fakturowania.
  2. Analityczne/wydajnościowe pliki cookie – umożliwiają nam rozpoznawanie i liczenie odwiedzających oraz sprawdzanie, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej witrynie podczas korzystania z niej. Pomaga nam to poprawić sposób działania naszej strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.
  3. Funkcjonalne pliki cookie – służą do rozpoznawania użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy spersonalizować nasze treści dla użytkownika, powitać go po imieniu i zapamiętać jego preferencje (na przykład wybór języka lub regionu).
 1. Listę używanych przez nas plików cookie można znaleźć w Harmonogramie plików cookie.
 2. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik może usunąć pliki cookie w dowolnym momencie; może jednak utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy dostęp do Witryny, w tym między innymi ustawienia personalizacji.
 4. Zaleca się upewnienie się, że przeglądarka internetowa jest aktualna oraz skorzystanie z pomocy i wskazówek dostarczonych przez twórcę przeglądarki internetowej, jeśli nie masz pewności co do dostosowania ustawień prywatności.
 5. Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie, w tym sposobów ich wyłączania, można znaleźć na stronie aboutcookies.org. Znajdziesz tam również szczegółowe informacje na temat usuwania plików cookie z komputera.

 

Ogólne

 1. Użytkownik nie może przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności na inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej polityki prywatności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że nie wpłynie to na prawa użytkownika.
 2. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności (lub część któregokolwiek z postanowień) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia, w wymaganym zakresie, zostanie uznane za usunięte, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej polityki prywatności nie zostanie naruszona.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub innego prawa lub środka prawnego.

 

Dzieci w wieku poniżej 16 lat

 1. Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16. roku życia prosimy o niekorzystanie z naszych usług i nieprzekazywanie nam żadnych informacji za pośrednictwem Witryny. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy posiadać jakiekolwiek informacje od lub o dziecku poniżej 16 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem support@transkriptor.com

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

 1. Speaktor Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, jeśli uzna to za konieczne od czasu do czasu lub jeśli będzie to wymagane przez prawo. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane w Witrynie, a uznaje się, że użytkownik zaakceptował warunki polityki prywatności przy pierwszym użyciu Witryny po wprowadzeniu zmian.

Możesz skontaktować się ze Speaktor Ltd., wysyłając wiadomość e-mail na adres support@transkriptor.com