Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib teie, selle veebisaidi kasutaja ja Speaktor Ltd., selle veebisaidi omaniku ja teenusepakkuja vahel. Speaktor Ltd. võtab teie andmete privaatsust väga tõsiselt. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib meie poolt kogutud või teie poolt seoses veebisaidi kasutamisega esitatud andmete kasutamise kohta.

Mõisted ja tõlgendamine

Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

 1. Andmed – kollektiivselt kogu teavet, mida te Speaktor Ltd. veebilehe kaudu esitate. Käesolev määratlus hõlmab vajaduse korral andmekaitseseadustes sätestatud määratlusi;
 2. Küpsised – väike tekstifail, mille käesolev veebisait paigutab teie arvutisse, kui külastate veebisaidi teatud osi ja/või kasutate veebisaidi teatud funktsioone. Üksikasjalikud andmed selle veebisaidi poolt kasutatavate küpsiste kohta on esitatud alljärgnevas punktis(Küpsised);
 3. Andmekaitseseadused  – kõik kohaldatavad isikuandmete töötlemisega seotud õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, direktiiv 96/46/EÜ (andmekaitsedirektiiv) või GDPR ning kõik siseriiklikud rakendusaktid, määrused ja teiseseid õigusakte seni, kuni GDPR kehtib Belgias;
 4. GDPR  – isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd., me  või meile –
 6. ELi küpsiste seadus  – eraelu puutumatuse ja elektroonilise side (EÜ direktiiv) 2003. aasta määrused, mida on muudetud eraelu puutumatuse ja elektroonilise side (EÜ direktiiv) (muudatus) 2011. aasta määrustega;
 7. Kasutaja või sa – mis tahes kolmas isik, kes pääseb veebilehele ligi ja kes ei ole kas (i) kes on Speaktor Ltd. teenistuses ja tegutsevad oma tööülesannete täitmisel või (ii) kes töötab konsultandina või osutab muul viisil teenuseid Speaktor Ltd.’le ja pääseb veebilehele seoses selliste teenuste osutamisega; ja
 8. Veebileht  – veebisait, mida te praegu kasutate,  https://www.speaktor.com/ ja kõik selle veebisaidi alamdomeenid, välja arvatud juhul, kui see on nende enda tingimustega selgesõnaliselt välistatud.

Käesolevas privaatsuspoliitikas, kui kontekst ei nõua teistsugust tõlgendust:

 1. ainsuses sisaldub ka mitmus ja vastupidi;
 2. viited alapunktidele, klauslitele, loenditele või lisadele on viited käesoleva privaatsuspoliitika alapunktidele, klauslitele, loenditele või lisadele;
 3. viide isikule hõlmab äriühinguid, äriühinguid, valitsusasutusi, usaldusühinguid ja partnerlusi;
 4. “sealhulgas” tähendab “sealhulgas ilma piiranguteta”;
 5. viide mis tahes õigusnormile hõlmab ka selle muutmist või täiendamist;
 6. pealkirjad ja alapealkirjad ei moodusta käesoleva privaatsuspoliitika osa.
 

Käesoleva privaatsuspoliitika kohaldamisala

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib ainult Speaktor Ltd. ja kasutajate tegevusele seoses selle veebisaidiga. See ei hõlma veebilehti, millele on võimalik selle veebisaidi kaudu ligi pääseda, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes linke, mida me võime pakkuda sotsiaalmeedia veebilehtedele.

Kohaldatavate andmekaitseseaduste tähenduses on Speaktor Ltd. “vastutav töötleja”. See tähendab, et Speaktor Ltd. määrab kindlaks, millistel eesmärkidel ja mil viisil teie andmeid töödeldakse.

Kogutud andmed

Me võime koguda teilt järgmisi andmeid, mis sisaldavad isikuandmeid:

 1. nimi;
 2. ametinimetus;
 3. elukutse;
 4. kontaktandmed, näiteks e-posti aadressid ja telefoninumbrid;
 5. demograafilised andmed, nagu postiindeks, eelistused ja huvid;
 6. IP-aadress (automaatselt kogutud);
 7. veebibrauseri tüüp ja versioon (automaatselt kogutud);
 8. operatsioonisüsteem (automaatselt kogutud);
 9. füüsiline aadress ;
 10. kasutusandmed selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate;
 11. teie kirjavahetuse andmed meiega;

igal juhul kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Kuidas me kogume andmeid

Me kogume andmeid järgmistel viisidel:

 1. andmed on meile antud teie poolt;
 2. andmed saadakse muudest allikatest ja
 3. andmeid kogutakse automaatselt.
 

Teie poolt meile antud andmed

Speaktor Ltd. kogub teie andmeid mitmel viisil, näiteks:

 1. kui võtate meiega ühendust veebilehe kaudu, telefoni, posti, e-posti või mis tahes muul viisil;
 2. kui registreerite end meie juures ja loote konto, et saada meie tooteid/teenuseid;
 3. kui täidate uuringuid, mida kasutame teadustöö eesmärgil (kuigi te ei ole kohustatud neile vastama);
 4. kui kasutate meie teenuseid;

igal juhul kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Kolmandatelt isikutelt saadud andmed

Speaktor Ltd. saab teie kohta andmeid järgmistelt kolmandatelt isikutelt:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Krõbe;
 4. Typeform;
 5. YouTube API*

*Kasutajad, kes otsustavad YouTube’i üleslaadimisintegratsiooni abil faile üles laadida, nõustuvad sellega, et nad on seotud YouTube’i kasutustingimustega ( https://www.youtube.com/t/terms ), mis on seotud Google’i privaatsuspoliitikaga ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Automaatselt kogutavad andmed

Kui te sisenete veebisaidile, kogume teie andmeid automaatselt, näiteks:

 1. me kogume automaatselt teavet teie külastuse kohta veebisaidil. See teave aitab meil parandada veebisaidi sisu ja navigeerimist ning hõlmab teie IP-aadressi, kuupäeva, kellaaega ja sagedust, mil te veebisaidile sisenete, ning seda, kuidas te kasutate ja suhtlete selle sisuga.
 2. kogume teie andmeid automaatselt küpsiste abil vastavalt teie brauseri küpsiste seadetele. Lisateavet küpsiste kohta ja selle kohta, kuidas me neid veebisaidil kasutame, leiate alljärgnevast jaotisest “Küpsised”.
 

Meie andmete kasutamine

 1. Me võime aeg-ajalt nõuda ükskõik milliseid või kõiki eespool nimetatud andmeid, et pakkuda teile meie veebisaidi kasutamisel parimat võimalikku teenust ja kogemust. Konkreetselt võime andmeid kasutada järgmistel põhjustel:
  1. sisemine arvestuse pidamine;
  2. meie toodete/teenuste täiustamine;
  3. teile huvipakkuvate turundusmaterjalide edastamine e-posti teel;
  4. kontakt turu-uuringu eesmärgil, mida võib teha e-posti, telefoni, faksi või posti teel. Sellist teavet võib kasutada veebisaidi kohandamiseks või ajakohastamiseks;
 2. Me võime kasutada teie andmeid eespool nimetatud eesmärkidel, kui peame seda vajalikuks oma õigustatud huvide tõttu. Kui te ei ole sellega rahul, on teil õigus teatavatel asjaoludel esitada vastuväiteid (vt allpool jaotist “Teie õigused”).
 3. Otseturunduse edastamiseks teile e-posti teel vajame teie nõusolekut, kas siis opt-in või soft-opt-in kaudu:
  1. Pehme nõusolek on teatud tüüpi nõusolek, mis kehtib siis, kui olete meiega juba varem suhelnud (näiteks võtate meiega ühendust, et küsida lisateavet konkreetse toote/teenuse kohta, ja me turundame sarnaseid tooteid/teenuseid). “Soft opt-in” nõusoleku puhul võtame teie nõusolekut antud nõusolekuna, kui te ei loobu sellest.
  2. muude e-turunduse liikide puhul peame saama teie selgesõnalise nõusoleku, st te peate nõusoleku andmisel tegema positiivse ja positiivse toimingu, näiteks märgistades märkeruutu, mille me anname.
  3. kui te ei ole rahul meie lähenemisega turundusele, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kuidas oma nõusolekut tagasi võtta, leiate allpool olevast jaotisest “Teie õigused”.
 1. Kui te registreerite end meie juures ja asutate konto, et saada meie teenuseid, on selle töötlemise õiguslik alus teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel sellise lepingu sõlmimiseks vajalike sammude astumine.
 

Kellega me andmeid jagame

 1. Me võime jagada teie andmeid järgmistele inimrühmadele järgmistel põhjustel:
  1. meie töötajad, esindajad ja/või kutsenõustajad – Et me saaksime tegeleda otseturundusega (näiteks uudiskirjad või meie poolt pakutavate toodete ja teenuste turundussõnumid, mis meie arvates pakuvad teile huvi);
  2. kolmandate osapoolte makseteenuse pakkujad, kes töötlevad veebilehe kaudu tehtud makseid – et võimaldada kolmandate osapoolte makseteenuse pakkujatel töödelda kasutajate makseid ja tagasimakseid;

igal juhul kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Andmete turvalisuse tagamine

 1. Kasutame teie andmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, näiteks:
  1. ligipääsu teie kontole kontrollivad teie jaoks unikaalne parool ja kasutajanimi.
  2. hoiame teie andmeid turvalistes serverites.
 2. Tehnilised ja korralduslikud meetmed hõlmavad meetmeid, mis on ette nähtud andmete rikkumise kahtluse korral. Kui te kahtlustate andmete väärkasutust, kadumist või loata juurdepääsu teie andmetele, andke meile sellest viivitamatult teada, võttes meiega ühendust selle e-posti aadressi kaudu: support@transkriptor.com
 3. Kui soovite üksikasjalikku teavet Get Safe Online’ist selle kohta, kuidas kaitsta oma andmeid ning arvuteid ja seadmeid pettuse, identiteedivarguse, viiruste ja paljude muude veebiprobleemide eest, külastage palun veebisaiti  www.getsafeonline.org .
 

Andmete säilitamine

 1. Kui seadusega ei ole ette nähtud või lubatud pikemat säilitamisperioodi, säilitame teie andmeid oma süsteemides ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, või kuni te taotlete andmete kustutamist.
 2. Isegi kui me teie andmed kustutame, võivad need õiguslikel, maksu- või regulatiivsetel eesmärkidel säilida varundus- või arhiveerimisandmetel.
 

Teie õigused

 1. Teil on järgmised õigused seoses teie andmetega:
  1. Juurdepääsuõigus – õigus taotleda (i) koopiaid teie kohta käivatest andmetest, mis meil on teie kohta olemas, või (ii) et me muudame, ajakohastame või kustutame sellist teavet. Kui anname teile juurdepääsu teie kohta käivatele andmetele, ei võta me selle eest tasu, välja arvatud juhul, kui teie taotlus on “ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane”. Kui meil on seadusega lubatud seda teha, võime teie taotluse tagasi lükata. Kui me keeldume teie taotlusest, teatame teile selle põhjused.
  2. Õigus parandada  – õigus lasta oma andmeid parandada, kui need on ebatäpsed või ebatäielikud.
  3. Õigus kustutada  – õigus nõuda, et me kustutaksime või eemaldaksime teie andmed meie süsteemidest.
  4. Õigus piirata teie andmete kasutamist  – õigus “blokeerida” meid teie andmete kasutamisel või piirata nende kasutamise viisi.
  5. Õigus andmete ülekantavusele  – õigus taotleda, et me liigutaksime, kopeeriksime või edastaksime teie andmeid.
  6. Õigus esitada vastuväiteid  – õigus esitada vastuväiteid teie andmete kasutamise kohta, sealhulgas juhul, kui me kasutame neid oma õigustatud huvides.
 2. Kui soovite esitada päringuid, kasutada mõnda eespool nimetatud õigust või võtta tagasi oma nõusolekut oma andmete töötlemiseks (kui nõusolek on meie õiguslik alus teie andmete töötlemiseks), võtke meiega ühendust selle e-posti aadressi kaudu:  support@transkrip tor.com
 3. Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie andmetega seotud kaebust käsitleme, võite pöörduda oma kaebusega asjakohase andmekaitseasutuse poole. Iirimaa puhul on selleks andmekaitsekomisjon (DPC). DPC kontaktandmed leiab nende veebisaidilt aadressil  https://www.dataprotection.ie/ .
 4. On oluline, et meie poolt teie kohta hoitavad andmed oleksid täpsed ja ajakohased. Palun teavitage meid, kui teie andmed muutuvad selle aja jooksul, mil me neid säilitame.
 

Lingid teistele veebisaitidele

Käesolev veebileht võib aeg-ajalt pakkuda linke teistele veebilehtedele. Meil puudub kontroll selliste veebisaitide üle ja me ei vastuta nende veebisaitide sisu eest. Käesolev privaatsuspoliitika ei hõlma selliste veebisaitide kasutamist. Soovitame teil enne nende kasutamist lugeda teiste veebisaitide privaatsuspoliitikat või -deklaratsiooni.

Muutused ettevõtte omandisuhetes ja kontrollis

 1. Speaktor Ltd. võib aeg-ajalt laiendada või vähendada oma äritegevust ning see võib hõlmata Speaktor Ltd. müüki ja/või kontrolli üleminekut kogu Speaktor Ltd. või selle osa üle. Kui kasutajate esitatud andmed on olulised meie äritegevuse mis tahes osa jaoks, mis sellisel viisil üle antakse, antakse need üle koos selle osaga ning uus omanik või uus kontrolliv osapool võib käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt kasutada andmeid eesmärkidel, milleks need meile algselt esitati.
 2. Samuti võime avaldada andmeid meie ettevõtte või selle mis tahes osa võimalikule ostjale.
 3. Eespool nimetatud juhtudel võtame meetmeid, et tagada teie eraelu puutumatuse kaitse.

 

Küpsised

 1. See veebisait võib teie arvutisse paigutada teatud küpsiseid ja neile juurde pääseda. Speaktor Ltd. kasutab küpsiseid, et parandada veebisaidi kasutamise kogemust ja meie teenuste valikut. Speaktor Ltd. on need küpsised hoolikalt välja valinud ja võtnud meetmeid, et tagada teie privaatsuse kaitse ja austamine igal ajal.
 2. See veebisait võib kasutada järgmisi küpsiseid: Allpool on nimekiri küpsistest, mida me kasutame. Oleme püüdnud tagada, et see oleks täielik ja ajakohane, kuid kui arvate, et oleme mõne küpsise vahele jätnud või on mingeid lahknevusi, siis andke meile sellest teada.
  1. Rangelt vajalikud küpsised – need on küpsised, mis on vajalikud meie veebisaidi toimimiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks küpsised, mis võimaldavad teil siseneda meie veebisaidi turvalistesse valdkondadesse, kasutada ostukorvi või e-arvete teenuseid.
  2. Analüütilised / tulemuslikkuse küpsised – need võimaldavad meil ära tunda ja loendada külastajate arvu ning näha, kuidas külastajad meie veebisaidi kasutamise ajal seal liiguvad. See aitab meil parandada meie veebisaidi toimimist, näiteks tagades, et kasutajad leiavad hõlpsasti, mida nad otsivad.
  3. Funktsionaalsuse küpsised – neid kasutatakse teie äratundmiseks, kui naasete meie veebisaidile. See võimaldab meil isikupärastada meie sisu teie jaoks, tervitada teid nimeliselt ja jätta meelde teie eelistused (näiteks teie valitud keel või piirkond).
 1. Meie kasutatavate küpsiste loetelu leiate küpsiste loendist.
 2. Saate valida, kas lubada või keelata küpsised oma internetibrauseris. Vaikimisi aktsepteerib enamik internetibrausereid küpsiseid, kuid seda saab muuta. Täiendavaid üksikasju leiate internetibrauseri abimenüüst.
 3. Te võite igal ajal küpsised kustutada, kuid võite kaotada kogu teabe, mis võimaldab teil veebisaidile kiiremini ja tõhusamalt ligi pääseda, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikupärastamise seaded.
 4. Soovitatav on tagada, et teie internetibrauser on ajakohane ja et te konsulteerite oma internetibrauseri arendaja pakutava abi ja juhistega, kui te ei ole kindel oma privaatsusseadete kohandamises.
 5. Lisateavet küpsiste kohta üldiselt, sealhulgas selle kohta, kuidas neid keelata, leiate veebilehelt aboutcookies.org. Samuti leiate üksikasjad selle kohta, kuidas küpsised arvutist kustutada.

 

Üldine

 1. Te ei tohi oma käesolevast privaatsuspoliitikast tulenevaid õigusi kellelegi teisele isikule üle anda. Me võime oma käesolevast privaatsuspoliitikast tulenevaid õigusi üle anda, kui me põhjendatult usume, et see ei mõjuta teie õigusi.
 2. Kui mõni kohus või pädev asutus leiab, et käesoleva privaatsuspoliitika mõni säte (või osa sellest) on kehtetu, ebaseaduslik või jõustamatu, loetakse see säte või osa sellest nõutud ulatuses kustutatuks ning see ei mõjuta käesoleva privaatsuspoliitika teiste sätete kehtivust ja jõustatavust.
 3. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, ei loeta ühegi poole viivitust, tegevust või tegevusetust ühegi õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamisel sellest või mõnest muust õigusest või õiguskaitsevahendist loobumiseks.

 

Alla 16-aastased lapsed

 1. Veebileht ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele. Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 16-aastastelt lastelt. Kui olete alla 16-aastane, ärge kasutage meie teenuseid ega edastage meile veebilehe kaudu mingit teavet. Kui me saame teada, et oleme kogunud või saanud alla 16-aastase lapse isikuandmeid ilma vanemate nõusolekut kontrollimata, kustutame need andmed. Kui usute, et meil võib olla teavet alla 16-aastase lapse kohta või tema kohta, võtke meiega ühendust aadressil support@transkriptor.com

 

Muudatused käesolevasse privaatsuspoliitikasse

 1. Speaktor Ltd. jätab endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat, kui me seda aeg-ajalt vajalikuks peame või kui seadus seda nõuab. Kõik muudatused pannakse viivitamatult veebilehele üles ja loetakse, et olete nõustunud privaatsuspoliitika tingimustega, kui kasutate veebilehte esimest korda pärast muudatuste tegemist.

Speaktor Ltd. võib võtta ühendust e-posti aadressil support@transkriptor.com