Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này áp dụng giữa bạn, Người dùng của Trang web này và Speaktor Ltd., chủ sở hữu và nhà cung cấp của Trang web này. Speaktor Ltd. rất coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này áp dụng cho việc chúng tôi sử dụng bất kỳ và tất cả Dữ liệu do chúng tôi thu thập hoặc do bạn cung cấp liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web

Định nghĩa và giải thích

Trong chính sách bảo mật này, các định nghĩa sau đây được sử dụng:

 1. Dữ liệu – gọi chung tất cả thông tin mà bạn gửi cho Speaktor Ltd. thông qua Trang web. Định nghĩa này kết hợp, nếu có thể, các định nghĩa được cung cấp trong Luật Bảo vệ Dữ liệu;
 2. Bánh quy – một tệp văn bản nhỏ được Trang web này đặt trên máy tính của bạn khi bạn truy cập một số phần nhất định của Trang web và/hoặc khi bạn sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web. Chi tiết về các cookie được Trang web này sử dụng được trình bày trong điều khoản bên dưới ( Cookies );
 3. Luật bảo vệ dữ liệu  – bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chỉ thị 96/46/EC (Chỉ thị bảo vệ dữ liệu) hoặc GDPR và mọi luật, quy định và luật thực thi quốc gia, miễn là GDPR có hiệu quả ở Bỉ;
 4. GDPR  – Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd., chúng tôi  hoặc  chúng ta 
 6. Luật cookie của EU  – Quy định về Quyền riêng tư và Truyền thông Điện tử (Chỉ thị EC) năm 2003 được sửa đổi bởi Quy định về Quyền riêng tư và Truyền thông Điện tử (Chỉ thị EC) (Sửa đổi) năm 2011;
 7. Người dùng hoặc Bạn  – bất kỳ bên thứ ba nào truy cập Trang web và không phải là (i) được tuyển dụng bởi Speaktor Ltd. và hành động trong quá trình làm việc hoặc (ii) tham gia với tư cách là nhà tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ cho Speaktor Ltd. và truy cập Trang web liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đó; Và
 8. Trang mạng  – trang web mà bạn hiện đang sử dụng,  https://www. s peaktor.com/ và bất kỳ tên miền phụ nào của trang web này trừ khi bị loại trừ rõ ràng bởi các điều khoản và điều kiện của chính chúng.

Trong chính sách quyền riêng tư này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu cách giải thích khác:

 1. số ít bao gồm số nhiều và ngược lại;
 2. tham chiếu đến các khoản phụ, mệnh đề, lịch trình hoặc phụ lục là đến các khoản phụ, mệnh đề, lịch trình hoặc phụ lục của chính sách bảo mật này;
 3. tham chiếu đến một người bao gồm các công ty, công ty, tổ chức chính phủ, quỹ tín thác và quan hệ đối tác;
 4. “bao gồm” được hiểu là “bao gồm nhưng không giới hạn”;
 5. tham chiếu đến bất kỳ quy định pháp luật bao gồm bất kỳ sửa đổi hoặc sửa đổi của nó;
 6. các tiêu đề và tiêu đề phụ không phải là một phần của chính sách bảo mật này.
 

Phạm vi của chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các hành động của Speaktor Ltd. và Người dùng đối với Trang web này. Nó không mở rộng đến bất kỳ trang web nào có thể được truy cập từ Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ liên kết nào chúng tôi có thể cung cấp cho các trang web truyền thông xã hội.

Đối với các mục đích của Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, Speaktor Ltd. là “đơn vị kiểm soát dữ liệu”. Điều này có nghĩa là Speaktor Ltd. xác định mục đích và cách thức xử lý Dữ liệu của bạn.

Dữ liệu được thu thập

Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu sau, bao gồm Dữ liệu cá nhân, từ bạn:

 1. tên;
 2. chức danh công việc;
 3. nghề nghiệp;
 4. Thông tin liên hệ như địa chỉ email và số điện thoại;
 5. thông tin nhân khẩu học như mã bưu điện, sở thích và mối quan tâm;
 6. địa chỉ IP (được thu thập tự động);
 7. loại và phiên bản trình duyệt web (được thu thập tự động);
 8. hệ điều hành (thu tự động);
 9. địa chỉ vật lý ;
 10. dữ liệu sử dụng về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi;
 11. hồ sơ thư từ bạn có với chúng tôi;

trong từng trường hợp, theo chính sách bảo mật này.

Cách chúng tôi thu thập Dữ liệu

Chúng tôi thu thập Dữ liệu theo các cách sau:

 1. dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi bởi bạn;
 2. dữ liệu được nhận từ các nguồn khác; Và
 3. dữ liệu được thu thập tự động.
 

Dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi bởi bạn

Speaktor Ltd. sẽ thu thập Dữ liệu của bạn theo một số cách, ví dụ:

 1. khi bạn liên hệ với chúng tôi qua Trang web, qua điện thoại, bưu điện, e-mail hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;
 2. khi bạn đăng ký với chúng tôi và thiết lập một tài khoản để nhận các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi;
 3. khi bạn hoàn thành các cuộc khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu (mặc dù bạn không bắt buộc phải trả lời chúng);
 4. khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi;

trong từng trường hợp, theo chính sách bảo mật này.

Dữ liệu được nhận từ bên thứ ba

Speaktor Ltd. sẽ nhận Dữ liệu về bạn từ các bên thứ ba sau:

 1. Bình giữ nhiệt;
 2. Google Phân tích;
 3. sắc nét;
 4. kiểu chữ;
 5. API YouTube*

*Người dùng chọn tải tệp lên bằng cách sử dụng tích hợp tải lên của YouTube đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ của YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), có liên quan đến Chính sách bảo mật của Google ( http: //www.google.com/policies/privacy ).

Dữ liệu được thu thập tự động

Trong phạm vi bạn truy cập Trang web, chúng tôi sẽ tự động thu thập Dữ liệu của bạn, ví dụ:

 1. chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về việc bạn truy cập Trang web. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện nội dung và điều hướng của Trang web, đồng thời bao gồm địa chỉ IP của bạn, ngày, giờ và tần suất bạn truy cập Trang web cũng như cách bạn sử dụng và tương tác với nội dung của Trang web.
 2. chúng tôi sẽ tự động thu thập Dữ liệu của bạn thông qua cookie, phù hợp với cài đặt cookie trên trình duyệt của bạn. Để biết thêm thông tin về cookie và cách chúng tôi sử dụng chúng trên Trang web, hãy xem phần bên dưới, có tiêu đề “Cookie”.
 

Việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu

 1. Bất kỳ hoặc tất cả Dữ liệu trên có thể được chúng tôi yêu cầu theo thời gian để cung cấp cho bạn dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất có thể khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Cụ thể, Dữ liệu có thể được chúng tôi sử dụng vì những lý do sau:
  1. lưu trữ hồ sơ nội bộ;
  2. cải tiến sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi;
  3. truyền qua email các tài liệu tiếp thị mà bạn có thể quan tâm;
  4. liên hệ cho các mục đích nghiên cứu thị trường có thể được thực hiện bằng email, điện thoại, fax hoặc thư. Thông tin đó có thể được sử dụng để tùy chỉnh hoặc cập nhật Trang web;
 2. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu của bạn cho các mục đích trên nếu chúng tôi thấy cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Nếu bạn không hài lòng với điều này, bạn có quyền phản đối trong một số trường hợp nhất định (xem phần có tiêu đề “Quyền của bạn” bên dưới).
 3. Để gửi tiếp thị trực tiếp cho bạn qua e-mail, chúng tôi sẽ cần sự đồng ý của bạn, cho dù thông qua chọn tham gia hay chọn tham gia mềm:
  1. đồng ý chọn tham gia mềm là một loại đồng ý cụ thể áp dụng khi bạn đã tương tác với chúng tôi trước đó (ví dụ: bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chúng tôi cung cấp thêm thông tin chi tiết về một sản phẩm/dịch vụ cụ thể và chúng tôi đang tiếp thị các sản phẩm/dịch vụ tương tự). Theo sự đồng ý “chọn tham gia mềm”, chúng tôi sẽ coi như bạn đã đồng ý trừ khi bạn chọn không tham gia.
  2. đối với các loại tiếp thị điện tử khác, chúng tôi bắt buộc phải có được sự đồng ý rõ ràng của bạn; nghĩa là bạn cần thực hiện hành động tích cực và khẳng định khi đồng ý, chẳng hạn như đánh dấu vào hộp kiểm mà chúng tôi sẽ cung cấp.
  3. nếu bạn không hài lòng về cách tiếp cận tiếp thị của chúng tôi, bạn có quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào. Để tìm hiểu cách rút lại sự đồng ý của bạn, hãy xem phần có tiêu đề “Quyền của bạn” bên dưới.
 1. Khi bạn đăng ký với chúng tôi và thiết lập một tài khoản để nhận các dịch vụ của chúng tôi, cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và/hoặc thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, để ký kết hợp đồng đó.
 

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu với ai

 1. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu của bạn với các nhóm người sau vì những lý do sau:
  1. nhân viên, đại lý và/hoặc cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi – Để cho phép chúng tôi tham gia tiếp thị trực tiếp (chẳng hạn như bản tin hoặc email tiếp thị cho các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm);
  2. các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba xử lý các khoản thanh toán được thực hiện trên Trang web – để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba xử lý các khoản thanh toán và hoàn tiền của người dùng;

trong từng trường hợp, theo chính sách bảo mật này.

Giữ dữ liệu an toàn

 1. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ Dữ liệu của bạn, ví dụ:
  1. quyền truy cập vào tài khoản của bạn được kiểm soát bằng mật khẩu và tên người dùng dành riêng cho bạn.
  2. chúng tôi lưu trữ Dữ liệu của bạn trên các máy chủ an toàn.
 2. Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức bao gồm các biện pháp xử lý mọi vi phạm dữ liệu bị nghi ngờ. Nếu bạn nghi ngờ bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc mất mát hoặc truy cập trái phép nào vào Dữ liệu của mình, vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email này: support@transkriptor.com
 3. Nếu bạn muốn biết thông tin chi tiết từ Get Safe Online về cách bảo vệ thông tin cũng như máy tính và thiết bị của bạn khỏi gian lận, trộm danh tính, vi rút và nhiều vấn đề trực tuyến khác, vui lòng truy cập  www.getsafeonline.org .
 

Lưu trữ dữ liệu

 1. Trừ khi thời gian lưu giữ dài hơn được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, chúng tôi sẽ chỉ giữ Dữ liệu của bạn trên hệ thống của chúng tôi trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong chính sách quyền riêng tư này hoặc cho đến khi bạn yêu cầu xóa Dữ liệu.
 2. Ngay cả khi chúng tôi xóa Dữ liệu của bạn, nó vẫn có thể tồn tại trên phương tiện lưu trữ hoặc sao lưu cho các mục đích pháp lý, thuế hoặc quy định.
 

Quyền lợi của bạn

 1. Bạn có các quyền sau liên quan đến Dữ liệu của mình:
  1. Quyền truy cập – quyền yêu cầu (i) bản sao thông tin chúng tôi có về bạn bất cứ lúc nào, hoặc (ii) chúng tôi sửa đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin đó. Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin mà chúng tôi có về bạn, chúng tôi sẽ không tính phí bạn cho việc này, trừ khi yêu cầu của bạn “rõ ràng là vô căn cứ hoặc quá đáng”. Khi chúng tôi được phép làm như vậy một cách hợp pháp, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao.
  2. Quyền sửa  – quyền yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu của bạn nếu dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ.
  3. Quyền xóa  – quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa Dữ liệu của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.
  4. Quyền hạn chế việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn  – quyền “chặn” chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn hoặc giới hạn cách chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu đó.
  5. Quyền chuyển đổi dữ liệu  – quyền yêu cầu chúng tôi di chuyển, sao chép hoặc chuyển Dữ liệu của bạn.
  6. Quyền phản đối  – quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn, bao gồm cả nơi chúng tôi sử dụng dữ liệu đó vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
 2. Để thực hiện các yêu cầu, thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn được nêu ở trên hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ liệu của bạn (trong đó sự đồng ý là cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý Dữ liệu của bạn), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email này:  support@transkrip tor.com
 3. Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại của bạn liên quan đến Dữ liệu của bạn, bạn có thể gửi khiếu nại của mình đến cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan. Đối với Ireland, đây là Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu (DPC). Chi tiết liên lạc của DPC có thể được tìm thấy trên trang web của họ tại https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Điều quan trọng là Dữ liệu chúng tôi có về bạn là chính xác và hiện hành. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu Dữ liệu của bạn thay đổi trong khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ.
 

Liên kết đến các trang web khác

Đôi khi, Trang web này có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho việc bạn sử dụng các trang web đó. Bạn nên đọc chính sách bảo mật hoặc tuyên bố của các trang web khác trước khi sử dụng chúng.

Thay đổi quyền sở hữu và kiểm soát doanh nghiệp

 1. Speaktor Ltd. đôi khi có thể mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh của chúng tôi và điều này có thể liên quan đến việc bán và/hoặc chuyển giao quyền kiểm soát tất cả hoặc một phần Speaktor Ltd.. Dữ liệu do Người dùng cung cấp sẽ, nếu có liên quan đến bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi được chuyển giao, sẽ được chuyển giao cùng với phần đó và chủ sở hữu mới hoặc bên kiểm soát mới sẽ, theo các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này, được phép sử dụng Dữ liệu cho các mục đích mà nó ban đầu được cung cấp cho chúng tôi.
 2. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu cho người mua tiềm năng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh đó.
 3. Trong các trường hợp trên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước nhằm đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ.

 

Bánh quy

 1. Trang web này có thể đặt và truy cập một số Cookie nhất định trên máy tính của bạn. Speaktor Ltd. sử dụng Cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Trang web và để cải thiện phạm vi dịch vụ của chúng tôi. Speaktor Ltd. đã lựa chọn cẩn thận các Cookie này và đã thực hiện các bước để đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn luôn được bảo vệ và tôn trọng.
 2. Trang web này có thể đặt các Cookie sau: Dưới đây là danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi đã cố gắng đảm bảo thông tin này hoàn chỉnh và cập nhật, nhưng nếu bạn cho rằng chúng tôi đã bỏ lỡ một cookie hoặc có bất kỳ sự khác biệt nào, vui lòng cho chúng tôi biết.
  1. Cookie cực kỳ cần thiết – Đây là những cookie cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi, sử dụng giỏ hàng hoặc sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.
  2. Cookie phân tích/hiệu suất – Chúng cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng khách truy cập cũng như xem cách khách truy cập di chuyển trên trang web của chúng tôi khi họ đang sử dụng trang web. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo rằng người dùng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm một cách dễ dàng.
  3. Cookie chức năng – Chúng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào đón bạn theo tên và ghi nhớ các tùy chọn của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).
 1. Bạn có thể tìm thấy danh sách Cookie mà chúng tôi sử dụng trong Lịch Cookie.
 2. Bạn có thể chọn bật hoặc tắt Cookie trong trình duyệt internet của mình. Theo mặc định, hầu hết các trình duyệt internet đều chấp nhận Cookie nhưng điều này có thể thay đổi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo menu trợ giúp trong trình duyệt internet của bạn.
 3. Bạn có thể chọn xóa Cookies bất cứ lúc nào; tuy nhiên, bạn có thể mất bất kỳ thông tin nào cho phép bạn truy cập Trang web nhanh hơn và hiệu quả hơn, bao gồm nhưng không giới hạn ở cài đặt cá nhân hóa.
 4. Bạn nên đảm bảo rằng trình duyệt internet của mình được cập nhật và bạn nên tham khảo trợ giúp và hướng dẫn do nhà phát triển trình duyệt internet của bạn cung cấp nếu bạn không chắc chắn về việc điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của mình.
 5. Để biết thêm thông tin chung về cookie, bao gồm cả cách vô hiệu hóa chúng, vui lòng tham khảo aboutcookies.org. Bạn cũng sẽ tìm thấy chi tiết về cách xóa cookie khỏi máy tính của mình.

 

Tổng quan

 1. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình theo chính sách bảo mật này cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi có thể chuyển các quyền của mình theo chính sách bảo mật này khi chúng tôi tin rằng các quyền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
 2. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào thấy rằng bất kỳ điều khoản nào trong chính sách quyền riêng tư này (hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào) là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó hoặc một phần điều khoản đó sẽ, trong phạm vi cần thiết, được coi là bị xóa và hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản khác của chính sách bảo mật này sẽ không bị ảnh hưởng.
 3. Trừ khi có thỏa thuận khác, không có sự chậm trễ, hành động hoặc thiếu sót nào của một bên trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ được coi là từ bỏ quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.

 

Trẻ em dưới 16 tuổi

 1. Trang web không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi thông qua Trang web. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 16 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một đứa trẻ dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@transkriptor.com

 

Những thay đổi đối với chính sách bảo mật này

 1. Speaktor Ltd. bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này khi đôi khi chúng tôi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Mọi thay đổi sẽ được đăng ngay lập tức trên Trang web và bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản của chính sách quyền riêng tư trong lần sử dụng Trang web đầu tiên sau các thay đổi.

Bạn có thể liên hệ với Speaktor Ltd. qua email tại  support@transkriptor.com