Privatumo politika

Ši privatumo politika taikoma tarp jūsų, šios Svetainės naudotojo, ir „Speaktor Ltd.”, šios Svetainės savininko ir teikėjo. „Speaktor Ltd.” labai rimtai rūpinasi jūsų informacijos privatumu. Ši privatumo politika taikoma mums naudojant visus mūsų surinktus arba jūsų pateiktus duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi Svetaine.

Apibrėžtys ir aiškinimas

Šioje privatumo politikoje vartojamos šios apibrėžtys:

 1. Duomenys – kolektyviai visą informaciją, kurią pateikiate „Speaktor Ltd.” per Svetainę. Į šią apibrėžtį, kai taikoma, įtrauktos duomenų apsaugos įstatymuose pateiktos apibrėžtys;
 2. Slapukai – nedidelė tekstinė rinkmena, kurią ši Svetainė įrašo į jūsų kompiuterį, kai lankotės tam tikrose Svetainės dalyse ir (arba) naudojatės tam tikromis Svetainės funkcijomis. Išsami informacija apie šioje Svetainėje naudojamus slapukus pateikiama toliau pateiktame straipsnyje(Slapukai);
 3. Duomenų apsaugos įstatymai  – bet kokie taikytini įstatymai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Direktyvą 96/46/EB (Duomenų apsaugos direktyvą) arba BDAR ir visus nacionalinius įgyvendinimo įstatymus, reglamentus ir antrinius teisės aktus, kol BDAR galioja Belgijoje;
 4. BDAR  – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd., mes  arba mus –
 6. ES slapukų teisė  – 2003 m. privatumo ir elektroninių ryšių (EB direktyva) nuostatai su pakeitimais, padarytais 2011 m. privatumo ir elektroninių ryšių (EB direktyva) (pakeitimai) nuostatais;
 7. Vartotojas arba jūs – bet kuri trečioji šalis, kuri prisijungia prie Svetainės ir nėra (i) dirbantys „Speaktor Ltd.” ir veikiantys darbo metu arba (ii) dirba konsultantu ar kitaip teikia paslaugas „Speaktor Ltd.” ir naudojasi Svetaine teikdamas tokias paslaugas; ir
 8. Interneto svetainė  – šiuo metu naudojamą svetainę,  https://www.speaktor.com/ , ir bet kurie šios svetainės subdomenai, nebent jie aiškiai išskirti jų pačių taisyklėse ir sąlygose.

Šioje privatumo politikoje, išskyrus atvejus, kai kontekstas reikalauja kitokio aiškinimo:

 1. vienaskaita apima daugiskaitą ir atvirkščiai;
 2. nuorodos į šios privatumo politikos papunkčius, punktus, tvarkaraščius ar priedus yra nuorodos į šios privatumo politikos papunkčius, punktus, tvarkaraščius ar priedus;
 3. nuoroda į asmenį apima įmones, bendroves, vyriausybinius subjektus, patikos fondus ir partnerystes;
 4. „įskaitant” reiškia „įskaitant be apribojimų”;
 5. nuoroda į bet kokią įstatymo nuostatą apima bet kokį jos pakeitimą ar papildymą;
 6. antraštės ir paantraštės nėra šios privatumo politikos dalis.
 

Šios privatumo politikos taikymo sritis

Ši privatumo politika taikoma tik „Speaktor Ltd.” ir Naudotojų veiksmams, susijusiems su šia Svetaine. Ji netaikoma jokioms svetainėms, į kurias galima patekti iš šios Svetainės, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias nuorodas, kurias galime pateikti į socialinės žiniasklaidos svetaines.

Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus „Speaktor Ltd.” yra „duomenų valdytojas”. Tai reiškia, kad „Speaktor Ltd.” nustato, kokiais tikslais ir kokiu būdu jūsų duomenys bus tvarkomi.

Surinkti duomenys

Iš jūsų galime rinkti šiuos duomenis, įskaitant asmens duomenis:

 1. pavadinimas;
 2. pareigų pavadinimas;
 3. profesija;
 4. kontaktinę informaciją, pavyzdžiui, el. pašto adresus ir telefono numerius;
 5. demografinę informaciją, pavyzdžiui, pašto kodą, pageidavimus ir interesus;
 6. IP adresas (renkamas automatiškai);
 7. žiniatinklio naršyklės tipą ir versiją (renkama automatiškai);
 8. operacinė sistema (renkama automatiškai);
 9. fizinis adresas ;
 10. naudojimo duomenis apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine;
 11. jūsų susirašinėjimo su mumis įrašus;

kiekvienu atveju pagal šią privatumo politiką.

Kaip renkame duomenis

Duomenis renkame šiais būdais:

 1. duomenis mums pateikiate jūs;
 2. duomenys gaunami iš kitų šaltinių; ir
 3. duomenys renkami automatiškai.
 

Jūsų mums pateikti duomenys

„Speaktor Ltd.” renka jūsų duomenis įvairiais būdais, pvz.:

 1. kai susisiekiate su mumis per Svetainę, telefonu, paštu, el. paštu ar bet kokiu kitu būdu;
 2. kai užsiregistruojate pas mus ir susikuriate paskyrą, kad gautumėte mūsų produktus ir (arba) paslaugas;
 3. kai pildote apklausas, kurias naudojame tyrimų tikslais (nors neprivalote į jas atsakyti);
 4. kai naudojatės mūsų paslaugomis;

kiekvienu atveju pagal šią privatumo politiką.

Duomenys, gauti iš trečiųjų šalių

„Speaktor Ltd.” gaus duomenis apie jus iš šių trečiųjų šalių:

 1. Hotjar;
 2. „Google Analytics”;
 3. „Crisp”;
 4. Typeform;
 5. „YouTube” API*

*Vartotojai, nusprendę įkelti failus naudodami „YouTube” įkėlimo integraciją, sutinka laikytis „YouTube” paslaugų teikimo sąlygų ( https://www.youtube.com/t/terms ), kurios yra susijusios su „Google” privatumo politika ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Automatiškai renkami duomenys

Jei prisijungiate prie Svetainės, jūsų duomenis renkame automatiškai, pvz.:

 1. automatiškai renkame tam tikrą informaciją apie jūsų apsilankymą Svetainėje. Ši informacija padeda mums tobulinti Svetainės turinį ir navigaciją, taip pat apima jūsų IP adresą, datą, laiką ir dažnumą, kada lankotės Svetainėje, ir tai, kaip naudojatės jos turiniu ir sąveikaujate su juo.
 2. jūsų Duomenis rinksime automatiškai naudodami slapukus pagal jūsų naršyklės slapukų nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukus ir tai, kaip juos naudojame Svetainėje, rasite toliau esančiame skyriuje „Slapukai”.
 

Mūsų duomenų naudojimas

 1. Retkarčiais mums gali prireikti bet kurių arba visų pirmiau nurodytų duomenų, kad galėtume jums suteikti kuo geresnes paslaugas ir patirtį naudojantis mūsų Svetaine. Konkrečiai, duomenis galime naudoti dėl šių priežasčių:
  1. vidaus įrašų tvarkymas;
  2. mūsų produktų ir (arba) paslaugų tobulinimas;
  3. rinkodaros medžiagos, kuri gali jus sudominti, perdavimą el. paštu;
  4. susisiekti rinkos tyrimų tikslais, kurie gali būti atliekami el. paštu, telefonu, faksu arba paštu. Tokia informacija gali būti naudojama Svetainei pritaikyti arba atnaujinti;
 2. Jūsų duomenis galime naudoti pirmiau nurodytais tikslais, jei manome, kad tai būtina dėl mūsų teisėtų interesų. Jei tai jūsų netenkina, tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prieštarauti (žr. toliau esantį skyrių „Jūsų teisės”).
 3. Norint jums teikti tiesioginę rinkodarą el. paštu, mums reikės jūsų sutikimo, nesvarbu, ar tai būtų opt-in, ar soft-opt-in:
  1. „soft opt-in” sutikimas – tai specifinis sutikimo tipas, kuris taikomas tada, kai su mumis jau esate anksčiau bendradarbiavę (pavyzdžiui, susisiekėte su mumis ir paprašėte daugiau informacijos apie tam tikrą produktą / paslaugą, o mes prekiaujame panašiais produktais / paslaugomis). Pagal „minkštąjį” sutikimą jūsų sutikimą laikysime duotu, nebent atsisakysite.
  2. kitų e. rinkodaros rūšių atveju privalome gauti aiškų jūsų sutikimą, t. y. sutikdami turite imtis teigiamų ir teigiamų veiksmų, pavyzdžiui, pažymėti mūsų pateiktą žymimąjį langelį.
  3. jei jūsų netenkina mūsų požiūris į rinkodarą, turite teisę bet kada atšaukti sutikimą. Norėdami sužinoti, kaip atšaukti sutikimą, žr. toliau esantį skyrių „Jūsų teisės”.
 1. Kai užsiregistruojate pas mus ir susikuriate paskyrą, kad galėtumėte gauti mūsų paslaugas, šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymas ir (arba) veiksmų, kurių imamasi jūsų prašymu, siekiant sudaryti tokią sutartį, atlikimas.
 

Su kuo dalijamės duomenimis

 1. Jūsų duomenimis galime dalytis su toliau nurodytomis asmenų grupėmis dėl toliau nurodytų priežasčių:
  1. mūsų darbuotojai, agentai ir (arba) profesionalūs konsultantai – kad galėtume vykdyti tiesioginę rinkodarą (pvz., naujienlaiškius ar rinkodaros el. laiškus apie mūsų teikiamus produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, jus domina);
  2. trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjams, kurie tvarko Svetainėje atliktus mokėjimus, – kad trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjai galėtų tvarkyti naudotojų mokėjimus ir grąžinti pinigus;

kiekvienu atveju pagal šią privatumo politiką.

Duomenų saugumo užtikrinimas

 1. Jūsų Duomenims apsaugoti naudosime technines ir organizacines priemones, pvz.:
  1. prieiga prie jūsų paskyros kontroliuojama slaptažodžiu ir unikaliu vartotojo vardu.
  2. jūsų duomenis saugome saugiuose serveriuose.
 2. Techninės ir organizacinės priemonės apima priemones, skirtas bet kokiam įtariamam duomenų saugumo pažeidimui pašalinti. Jei įtariate, kad jūsų Duomenys buvo netinkamai naudojami, prarasti arba prie jų neteisėtai prisijungta, nedelsdami praneškite mums apie tai šiuo el. pašto adresu: support@transkriptor.com
 3. Jei norite gauti išsamios „Get Safe Online” informacijos apie tai, kaip apsaugoti savo informaciją, kompiuterius ir įrenginius nuo sukčiavimo, tapatybės vagystės, virusų ir daugelio kitų interneto problemų, apsilankykite svetainėje  www.getsafeonline.org .
 

Duomenų saugojimas

 1. Išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymus reikalaujama arba leidžiama saugoti ilgesnį laikotarpį, jūsų duomenis savo sistemose saugosime tik tiek, kiek reikia šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, arba tol, kol paprašysite juos ištrinti.
 2. Net jei ištrinsime jūsų Duomenis, jie gali išlikti atsarginėse kopijose arba archyvinėse laikmenose teisiniais, mokesčių ar reguliavimo tikslais.
 

Jūsų teisės

 1. Turite šias teises, susijusias su jūsų duomenimis:
  1. Teisė į prieigą – teisę prašyti (i) bet kuriuo metu gauti mūsų turimos informacijos apie jus kopijas arba (ii) kad tokią informaciją pakeistume, atnaujintume ar ištrintume. Jei suteiksime jums galimybę susipažinti su mūsų turima informacija apie jus, už tai neimame jokio mokesčio, nebent jūsų prašymas būtų „akivaizdžiai nepagrįstas ar perteklinis”. Jei mums tai leidžiama pagal įstatymus, galime atsisakyti patenkinti jūsų prašymą. Jei atsisakysime patenkinti jūsų prašymą, nurodysime priežastis.
  2. Teisė taisyti  – teisė reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti, jei jie yra netikslūs arba neišsamūs.
  3. Teisė ištrinti  – teisė prašyti, kad ištrintume arba pašalintume jūsų Duomenis iš mūsų sistemų.
  4. Teisė apriboti jūsų Duomenų naudojimą  – teisė „blokuoti” mūsų naudojimąsi jūsų Duomenimis arba apriboti jų naudojimo būdą.
  5. Teisė į duomenų perkeliamumą  – teisė prašyti, kad perkeltume, nukopijuotume ar perduotume jūsų Duomenis.
  6. Teisė prieštarauti  – teisė nesutikti, kad mes naudotume jūsų Duomenis, įskaitant atvejus, kai juos naudojame dėl savo teisėtų interesų.
 2. Norėdami pateikti užklausą, pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių arba atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų Duomenis (kai sutikimas yra mūsų teisinis pagrindas tvarkyti jūsų Duomenis), susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu:  support@transkrip tor.com
 3. Jei jūsų netenkina tai, kaip mes nagrinėjame jūsų skundą dėl jūsų Duomenų, galite perduoti savo skundą atitinkamai duomenų apsaugos institucijai. Airijoje tai yra Duomenų apsaugos komisija (DPC). DPC kontaktinę informaciją rasite jų interneto svetainėje adresu  https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Svarbu, kad mūsų turimi duomenys apie jus būtų tikslūs ir aktualūs. Prašome informuoti mus, jei jūsų duomenys pasikeičia per laikotarpį, kurį juos saugome.
 

Nuorodos į kitas svetaines

Šioje Svetainėje kartais gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines. Mes nekontroliuojame tokių svetainių ir neatsakome už jų turinį. Ši privatumo politika netaikoma jūsų naudojimuisi tokiomis svetainėmis. Prieš naudodamiesi kitomis svetainėmis, rekomenduojame perskaityti jų privatumo politiką arba pareiškimą.

Verslo nuosavybės ir kontrolės pokyčiai

 1. „Speaktor Ltd.” kartais gali plėsti arba mažinti savo verslą ir tai gali apimti visos „Speaktor Ltd.” arba jos dalies pardavimą ir (arba) kontrolės perdavimą. Vartotojų pateikti duomenys, jei jie yra susiję su bet kuria perduota mūsų verslo dalimi, bus perduoti kartu su ta dalimi, o naujasis savininkas arba naujai kontroliuojanti šalis pagal šios privatumo politikos sąlygas galės naudoti duomenis tais tikslais, kuriais jie mums buvo iš pradžių pateikti.
 2. Taip pat galime atskleisti Duomenis būsimam mūsų verslo ar bet kurios jo dalies pirkėjui.
 3. Minėtais atvejais imsimės veiksmų, kad užtikrintume jūsų privatumo apsaugą.

 

Slapukai

 1. Ši Svetainė jūsų kompiuteryje gali įdiegti ir pasiekti tam tikrus slapukus. „Speaktor Ltd.” naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį naudojantis Svetaine ir patobulintų mūsų paslaugų asortimentą. „Speaktor Ltd.” kruopščiai atrinko šiuos slapukus ir ėmėsi priemonių užtikrinti, kad jūsų privatumas būtų visada saugomas ir gerbiamas.
 2. Ši svetainė gali naudoti šiuos slapukus: Toliau pateikiamas mūsų naudojamų slapukų sąrašas. Stengėmės užtikrinti, kad šis sąrašas būtų išsamus ir aktualus, tačiau jei manote, kad praleidome slapuką arba yra kokių nors neatitikimų, praneškite mums apie tai.
  1. Būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie reikalingi mūsų svetainės veikimui. Tai, pavyzdžiui, slapukai, leidžiantys prisijungti prie saugių mūsų svetainės sričių, naudotis pirkinių krepšeliu ar e. atsiskaitymo paslaugomis.
  2. Analitiniai ir (arba) našumo slapukai – jie leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti lankytojų skaičių ir matyti, kaip lankytojai juda mūsų svetainėje, kai ja naudojasi. Tai padeda mums tobulinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad naudotojai lengvai rastų tai, ko ieško.
  3. Funkciniai slapukai – jie naudojami atpažinti jus, kai grįžtate į mūsų svetainę. Taip galime jums pritaikyti savo turinį, pasisveikinti su jumis vardu ir įsiminti jūsų pageidavimus (pvz., pasirinktą kalbą ar regioną).
 1. Slapukų, kuriuos naudojame, sąrašą galite rasti Slapukų sąraše.
 2. Savo interneto naršyklėje galite įjungti arba išjungti slapukus. Pagal numatytuosius nustatymus dauguma interneto naršyklių priima slapukus, tačiau tai galima pakeisti. Daugiau informacijos rasite interneto naršyklės pagalbos meniu.
 3. Galite bet kada ištrinti slapukus, tačiau galite prarasti bet kokią informaciją, leidžiančią greičiau ir veiksmingiau naudotis Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant, personalizavimo nustatymus.
 4. Rekomenduojama įsitikinti, kad jūsų interneto naršyklė yra atnaujinta, o jei nesate tikri dėl privatumo nustatymų reguliavimo, kreipkitės į savo interneto naršyklės kūrėjo teikiamą pagalbą ir rekomendacijas.
 5. Daugiau informacijos apie slapukus, įskaitant informaciją, kaip juos išjungti, rasite svetainėje aboutcookies.org. Taip pat rasite išsamią informaciją, kaip ištrinti slapukus iš savo kompiuterio.

 

Bendra

 1. Negalite perduoti jokių savo teisių pagal šią privatumo politiką jokiam kitam asmeniui. Galime perduoti savo teises pagal šią privatumo politiką, jei pagrįstai manome, kad jūsų teisėms tai neturės įtakos.
 2. Jei teismas ar kompetentinga institucija nustato, kad kuri nors šios privatumo politikos nuostata (ar jos dalis) yra negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama, ta nuostata ar jos dalis bus laikoma išbraukta tiek, kiek reikia, o kitų šios privatumo politikos nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui tai įtakos neturės.
 3. Jei nesusitarta kitaip, joks šalies delsimas, veiksmas ar neveikimas pasinaudojant bet kuria teise ar teisių gynimo priemone nebus laikomas tos ar bet kurios kitos teisės ar teisių gynimo priemonės atsisakymu.

 

Jaunesni nei 16 metų vaikai

 1. Svetainė nėra skirta jaunesniems nei 16 metų vaikams. Sąmoningai nerenkame jaunesnių nei 16 metų vaikų asmeninės informacijos. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, nesinaudokite mūsų paslaugomis ir neteikite mums jokios informacijos per Svetainę. Jei sužinosime, kad surinkome arba gavome jaunesnio nei 16 metų vaiko asmeninę informaciją, nepatikrinę tėvų sutikimo, šią informaciją ištrinsime. Jei manote, kad galime turėti bet kokios informacijos apie jaunesnį nei 16 metų vaiką, susisiekite su mumis šiuo adresu support@transkriptor.com

 

Šios privatumo politikos pakeitimai

 1. „Speaktor Ltd.” pasilieka teisę keisti šią privatumo politiką taip, kaip mums kartais atrodo būtina arba kaip to reikalauja įstatymai. Bet kokie pakeitimai bus nedelsiant paskelbti Svetainėje, ir bus laikoma, kad su privatumo politikos sąlygomis sutinkate pirmą kartą pasinaudoję Svetaine po pakeitimų.

Su „Speaktor Ltd.” galite susisiekti el. paštu support@transkriptor.com