Hvad er ADHD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en neuropsykologisk lidelse, der rammer både børn og voksne. Den er kendetegnet ved symptomer som uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet, der gør det svært for den enkelte at regulere sin adfærd, fokusere sin opmærksomhed og gennemføre opgaver.

adhd piller

Hvilke problemer står mennesker med ADHD over for?

Mennesker med ADHD har normalt indlæringsvanskeligheder, da de kæmper med opgaver, der kræver vedvarende opmærksomhed, f.eks. at læse, skrive eller lave lektier. De har også problemer med organisering, tidsstyring og impulskontrol.

ADHD påvirker eleverne. Det påvirker også en persons mentale sundhed og endda det generelle velbefindende, når de kæmper for at få succes. Det er derfor, at mennesker med ADHD normalt har problemer med tilgængelighed.

ADHD medfører desuden vanskeligheder med at udføre ledelsesfunktioner, sidde stille i lang tid, lytte til anvisninger og vente på tur. Mennesker med ADHD kæmper med impulsivitet og fumlen, og de har problemer med arbejdshukommelsen, hvilket påvirker vigtige aktiviteter i livet.

Hvordan diagnosticerer man ADHD?

Diagnosen ADHD er ikke en engangsforeteelse, men snarere en løbende proces, der kan indebære løbende evaluering og overvågning af symptomerne over tid. Desuden stilles diagnosen ADHD typisk af en kvalificeret sundhedsperson, og behandlingen omfatter en kombination af medicin, adfærdsterapi og andre tiltag, der er skræddersyet til den enkelte patients behov.

Hvad er ADHD-symptomer?

Symptomerne på ADHD kan inddeles i tre kategorier: uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Det er ikke alle personer med ADHD, der oplever alle tre typer symptomer, og symptomernes sværhedsgrad og præsentation varierer fra person til person.

Opmærksomhedsforstyrrelser forårsager kognitive handicaps og kognitive funktionsnedsættelser, som påvirker menneskers beslutningstagning, især hos unge.

Hvorfor skal du prioritere digital tilgængelighed?

Digital tilgængelighed prioriteres, fordi det fremmer inklusion, overholdelse, innovation, bedre brugeroplevelse og virksomhedernes sociale ansvar. Ved at følge retningslinjerne for tilgængelighed til webindhold er det muligt at udvikle kognitiv tilgængelighed for personer med ADHD på websider og sociale medieplatforme.

Det er nemt og bekvemt at give digital tilgængelighed for handicappede, og det er blevet mere bekvemt med den teknologiske udvikling.

Hvad er retningslinjerne for tilgængelighed for personer med ADHD?

1. Gør dit websted forudsigeligt

WCAG-retningslinje 3.2, “Forudsigelig”, er et af de grundlæggende principper for digital tilgængelighed. Det kræver, at udviklere “får websider til at se ud og fungere på en forudsigelig måde”.

Desværre er der mange websteder, der ikke følger denne retningslinje ved at begå simple fejl. For eksempel:

2. Skriv klare, specifikke instruktioner

WCAG 2.1 succeskriterium (SC) 3.3.2, “Etiketter eller instruktioner”, kræver, at websteder skal indeholde etiketter og/eller instruktioner, når indholdet kræver brugerinput. Webformularer skal f.eks. have klare instruktioner og præcise etiketter for hvert enkelt formularfelt.

Entydige instruktioner hjælper alle brugere, men som WCAG bemærker, er etiketter og instruktioner særligt vigtige for personer med kognitive, sproglige og indlæringsmæssige handicaps.

Nogle hurtige tips:

3. Indret dit websted

Ofte stillede spørgsmål