Hvad er retningslinjerne for tilgængelighed for udgivere?

Tjekliste for webtilgængelighed

Lær, hvordan du kan skabe en inkluderende læseoplevelse ved at følge disse retningslinjer for tilgængelighed i forlagsbranchen. Øg læsertallet og engagementet ved at gøre dit indhold tilgængeligt for alle.

Hvad er de vigtigste retningslinjer for tilgængelighed for udgivere?

For at skabe en inkluderende læseoplevelse skal udgiverne følge visse retningslinjer for bedste praksis for udgivere. Disse retningslinjer omfatter:

Tilvejebringelse af alternativ tekst til billeder:

Alternativ tekst eller alt-tekst hjælper personer med synshandicap med at forstå billedets indhold. Derfor skal udgiverne sikre, at alle billeder har en passende alt-tekst.

Brug af en korrekt rubrikstruktur:

Overskrifter giver struktur til indholdet og hjælper personer med kognitive handicap med at forstå indholdet bedre. Derfor skal udgiverne bruge korrekte overskriftsstrukturer, herunder H1-, H2- og H3-tags, for at skabe et klart hierarki.

Gør indholdet tilgængeligt via tastatur:

Personer med bevægelseshandicap bruger tastaturer til at navigere i digitalt indhold. Udgiverne skal derfor sikre, at deres indhold er tilgængeligt via tastatur, hvilket betyder, at brugerne kan få adgang til alt indhold og gøre arbejdsgangen lettere.

Tilvejebringelse af undertekster og transskriptioner til videoer:

Både undertekster og transskriptioner hjælper hørehæmmede med at forstå videoindhold. Udgivere skal derfor levere undertekster og transskriptioner til alt videoindhold.

Design med henblik på farvekontrast:

Personer med synshandicap eller farveblindhed kan have svært ved at skelne mellem visse farver. Udgiverne skal derfor sørge for, at der er tilstrækkelig kontrast mellem tekst og baggrund for at sikre læsbarheden.

Brug af beskrivende links:

Links bør have beskrivende tekst for at hjælpe personer med synshandicap eller kognitive handicap med at forstå indholdet af linket. Udgivere bør undgå at bruge sætninger som “klik her” eller “læs mere” og i stedet bruge beskrivende tekst som “læs mere om vores tilgængelige udgivelser”.

Sikring af korrekt tabelstruktur:

Borde kan være en udfordring for personer med synshandicap eller kognitive handicap. Udgiverne skal sikre, at tabellerne har en ordentlig struktur, herunder overskrifter og kolonner, for at gøre det lettere at forstå dataene.

Tilvejebringelse af lydbeskrivelser til videoer:

Lydbeskrivelser hjælper personer med synshandicap med at forstå det visuelle indhold i videoer. Udgivere bør give lydbeskrivelser til alt videoindhold.

Gør formularer tilgængelige:

Formularer kan være en udfordring for personer med bevægelseshandicap eller kognitive handicap. Udgiverne bør sikre, at deres formularer er tilgængelige via tastatur og forsynet med passende etiketter og instruktioner.

Tilvejebringelse af alternative formater:

Nogle personer med handicap kan have svært ved at få adgang til indholdet i bestemte formater. Skabere af indhold bør tilbyde alternative formater, f.eks. almindelig tekst, HTML, CSS eller xml, for at sikre, at alle personer kan få adgang til indholdet.

Hvilke værktøjer og ressourcer er der til at sikre tilgængelighed?

Retningslinjerne er en let tilgængelig reference for udgivere og dækker ikke-tekniske og tekniske aspekter af inkluderende udgivelser. Her er nogle værktøjer og ressourcer, som udgivere kan bruge til at sikre tilgængelighed:

Retningslinjer for tilgængelighed for webindhold (WCAG):

WCAG 2.0 er et sæt retningslinjer, der er udviklet af World Wide Web Consortium (W3C) for at hjælpe udgivere med at gøre deres indhold tilgængeligt. Retningslinjerne indeholder specifikke anbefalinger til at gøre webindhold mere tilgængeligt for handicappede.

Kontrol af tilgængelighed:

Der findes flere tilgængelighedstjekere online, som kan hjælpe udgivere med at vurdere tilgængeligheden af deres indhold. Nogle af de populære muligheder er WAVE, Axe og Lighthouse. Disse værktøjer kan scanne et websted eller dokument og levere detaljerede rapporter om tilgængelighedsproblemer.

Skærmlæsere:

Skærmlæsere er hjælpeteknologier, der kan læse tekst højt for personer med synshandicap. Populære skærmlæsere omfatter JAWS, NVDA og VoiceOver. Udgivere kan bruge disse værktøjer til at teste tilgængeligheden af deres indhold og sikre, at det kan læses af skærmlæsere.

Farvekontrast brikker:

Farvekontrast er afgørende for, at personer med synshandicap kan opfatte indhold. Der findes flere online værktøjer, som kan hjælpe udgivere med at vurdere farvekontrasten i deres indhold. Nogle af de populære muligheder er Contrast Checker og Color Safe.

Retningslinjer for tilgængelighed for specifikke platforme:

Nogle platforme, såsom WordPress og Shopify, indeholder specifikke retningslinjer for tilgængelighed for udgivere. Nogle EPUB 3- og brailleudgivere linker blot til navigationsfilen som bogens indholdsfortegnelse i tekstform. Disse retningslinjer kan hjælpe udgivere med at sikre, at deres indhold opfylder platformens tilgængelighedskrav.

Uddannelse i tilgængelighed:

Mange organisationer tilbyder uddannelse i tilgængelighedsfunktioner for udgivere. Uddannelse kan hjælpe udgivere med at lære at designe og udvikle tilgængeligt indhold og kan give vejledning om, hvordan de kan overholde reglerne for tilgængelighed.

Tekst-til-tale for tilgængelighed i udgivelser

Tekst-til-tale er en vigtig tilgængelighedsfunktion for personer med synshandicap eller læsehandicap. Det giver dem mulighed for at få indholdet af en tekst læst højt for sig ved hjælp af syntetisk taleteknologi. Udgivere kan tilføje tekst-til-tale-funktionalitet til deres indhold for at sikre, at personer med handicap får tilgængelige formater af deres indhold.

Hvorfor tekst-til-tale er vigtigt for udgivere med hensyn til tilgængelighed:

Øger publikum:

Tilføjelse af tekst-til-tale-funktionalitet kan øge publikum til en udgivers indhold ved at gøre det tilgængeligt for personer med synshandicap eller læsevanskeligheder.

Overholder retningslinjerne for tilgængelighed:

Mange retningslinjer for tilgængelighed kræver, at der skal være tekst-til-tale-funktionalitet til digitalt indhold, hvilket gør det til en vigtig funktion for udgivere, der ønsker at sikre overholdelse af reglerne for tilgængelighed.

Forbedrer brugervenligheden:

Tekst-til-tale-funktionalitet kan forbedre anvendeligheden af digitalt indhold for alle brugere ved at give dem mulighed for at lytte til indholdet i stedet for at læse det. Dette kan især være en fordel for personer, der foretrækker auditiv indlæring.

Giver et alternativ til visuelt indhold:

For indhold med visuelt indhold, f.eks. billeder eller diagrammer, kan tekst-til-tale-funktionen give personer med synshandicap mulighed for at forstå oplysningerne på en alternativ måde.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er tilgængelighed?

Tilgængelig information henviser til udformningen af digitalt indhold, produkter og tjenester, der kan bruges af alle, herunder personer med handicap. Formålet er at fjerne barrierer og give lige adgang til information og teknologi for handicappede, f.eks. personer med synshandicap, lydhandicap, ordblindhed eller kognitive funktionsnedsættelser.

Hvorfor er tilgængelighed vigtigt for udgivere?

Tilgængelighed er ikke blot et juridisk krav, men en moralsk forpligtelse til at sikre, at alle kan få adgang til digitale udgivelser. Tilgængelighedsstandarder har også store fordele for udgiverne. Ved at gøre deres indhold tilgængeligt kan udgivere øge deres læsertal og engagement, herunder personer med handicap. Udgivere kan også forbedre deres SEO-placering og undgå juridiske problemer ved at følge retningslinjerne for tilgængelighed.

Del indlægget:

Den nyeste AI.

Kom i gang med Speaktor nu!

Relaterede artikler

Åbning af tekst-til-tale-funktionen på TikTok
Speaktor

Hvordan bruger man tekst til tale på TikTok?

En af TikToks største stjerner er dens tekst-til-tale-stemmefunktion. I stedet for blot at overlejre tekst i din video, kan du nu få undertekster læst højt med et par muligheder. Tekst-til-tale-funktionen

Speaktor

Hvordan bruger man tekst til tale på Discord?

Hvordan får jeg Discord til at læse dine beskeder? I sin enkleste form kan du bruge kommandoen “/tts” til at bruge tekst-til-tale. Når du har skrevet /tts, skal du efterlade

Tilpasning af tekst-til-tale-indstillinger i Google Docs
Speaktor

Hvordan slår man tekst til tale til i Google Docs?

Hvordan aktiverer man Googles “Screen Reader” tekst til tale-udvidelse? Den første ting at vide er, at kun Google Chrome-browseren understøtter Google “Screen Reader”-udvidelsen, som Google selv tilbyder tekst-til-tale-funktionalitet. Tekst-til-tale Google

Konverter tekst til tale på Instagram
Speaktor

Sådan konverteres tekst til tale på Instagram?

Hvordan tilføjer man tekst til tale på Instagram Reels? Tekst-til-tale er en af Instagrams seneste opdateringer. Højtlæsningsfunktionen på Instagram konverterer tekst til lyd. Derudover understøtter den nu forskellige mande- og