Bedste udstyr til at øge tilgængeligheden

Øg tilgængeligheden

Hvad er det bedste udstyr til handicappede?

 • Kørestole: Kørestole er til folk, der har svært ved at gå eller stå.
 • Mobilitetsrullescootere: De er til personer, der kan stå eller gå korte strækninger, men som har brug for hjælp til længere strækninger.
 • Trappelifte: Trappelifte er motoriserede stole, der gør det muligt for personer med bevægelseshandicap at køre sikkert og nemt op og ned ad trapper.
 • Elevatorer og elevatorer: Elevatorer og elevatorer giver vertikal adgang til bygninger eller til forskellige niveauer i en bygning for personer med bevægelsesproblemer.
 • Høreapparater og cochlear-implantater: Disse apparater hjælper personer med høretab med at høre lyde tydeligere.
 • Tekst-til-tale-værktøjer: Både iOS- og Android-enheder har TTS-værktøjer til at hjælpe handicappede.

Hvad er hjælpeteknologi?

Med hjælpeteknologi menes anordninger, udstyr og software, der hjælper mennesker med handicap eller funktionsnedsættelser med at udføre opgaver og aktiviteter, som er vanskelige eller umulige uden hjælp. Hjælpemidler støtter bl.a. mobilitet, kommunikation, uddannelse og beskæftigelse.

Eksempler på hjælpeteknologi er bl.a.:

 • Mobilitetshjælpemidler som kørestole, krykker og rollatorer
 • Høreapparater og cochlear-implantater til personer med nedsat hørelse
 • Skærmlæsere og talegenkendelsessoftware til personer med synshandicap
 • Alternative tastaturer og pegeredskaber til personer med nedsat mobilitet eller fingerfærdighed
 • Hjælpemidler til understøttende og alternativ kommunikation (AAC) til personer med tale- eller kommunikationsvanskeligheder
 • Proteser til personer, der har mistet et lem på grund af en skade eller sygdom
 • Adaptive afbrydere og miljøkontrolenheder, der hjælper personer med fysiske handicap med at kontrollere deres omgivelser
værktøj til tilgængelighed

Hvad er hjælpeteknologiværktøjer til handicappede?

Hvad er skærmlæsere?

En skærmlæser er et softwareværktøj til webtilgængelighed, der læser teksten på skærmen med en talesyntese eller (sjældnere) oversætter den til punktskrift. Men skærmlæserteknologi er ikke så enkelt som at læse hvert enkelt ord på skærmen.

Hvad er punktskriftstastaturer?

Et punktskriftstastatur er et hjælpemiddel, der er meget forskelligt fra et standard QWERTY-tastatur. Der er 8 taster, som udgør punktskriftsbogstaverne. Der findes naturligvis standard QWERTY-tastaturer med braillebogstaver på, men brailletastaturer gør det meget lettere for synshandicappede at navigere og finde markøren.

Hvad er genopfriskelige punktskriftsdisplays?

Dette er en type brailletastatur, der også har outputmuligheder. Den indeholder små stifter, som danner blindskriftbogstaverne. Visningerne varierer fra 18 til 84 celler. Med en markør kan brugeren vælge, hvilken tekst der skal oversættes.

Hvad er forstørrelsesglas?

Skærmforstørrelsesteknologi henviser til software til webtilgængelighed, der hjælper personer med synshandicap, men ikke blinde, med at se oplysninger på en computerskærm.

Hvad er Smart Canes?

Hjælpemidler tager initiativ til at gøre intelligente stokke til mere intelligente og livsforandrende værktøjer. Den indbyggede taleassistent begynder at modtage kommandoer til flere forskellige funktioner.

Hvad er tilgængelighed?

Tilgængelighed henviser til udformning og levering af produkter, tjenester og miljøer, der hjælper mennesker med handicap eller funktionsnedsættelser. Tilgængelighed handler om at sikre, at mennesker med handicap har de samme muligheder og den samme livskvalitet for at deltage i samfundet og få adgang til information, tjenester og fysiske rum som mennesker uden handicap.

Nedenfor er nogle tiltag, der kan hjælpe med tilgængeligheden:

 • Tilvejebringelse af ramper og andre fysiske tilpasninger for at gøre bygninger og offentlige rum tilgængelige for bevægelseshæmmede personer
 • Oprettelse af tilgængelige websteder og digitalt indhold, der kan tilgås ved hjælp af hjælpemidler som f.eks. skærmlæsere og alternative tastaturer
 • Tilbyder tegnsprogstolkning og andre kommunikationshjælpemidler til hørehæmmede personer.
 • Tilbud om tilgængelige transportmuligheder, f.eks. kørestolstilgængelige køretøjer og tilgængelig offentlig transport

Tilpasninger af teknologien er også nyttige for handicappedes tilgængelighed for at gøre den daglige tilværelse lettere. De fleste lande har stadig ingen lovgivning om webtilgængelighed, hvilket betyder, at handicappede ofte ikke kan få adgang til og bruge websteder, herunder meget nødvendige tjenester på websteder i den offentlige sektor, f.eks. inden for sundhedssektoren.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er digital tilgængelighed?

Digital tilgængelighed henviser til praksis med at designe og udvikle digitalt indhold, applikationer og værktøjer på en måde, der gør dem tilgængelige for personer med fysiske handicaps og synshandicaps. Digital tilgængelighed sikrer, at personer med handicap får adgang til og bruger digitalt indhold, værktøjer og applikationer på samme måde som personer uden handicap. Målet er at skabe lige adgang for alle.

Hvem er udfordrede mennesker?

“Udfordrede personer” er et begreb, der nogle gange bruges om personer med handicap eller funktionsnedsættelser, som begrænser deres evne til at udføre visse opgaver og forårsager indlæringsvanskeligheder. Handicaps er fysiske, sensoriske eller kognitive og varierer fra lette til alvorlige. Eksempler på handicap er bevægelseshandicap, synshandicap, svagsyn eller hørehandicap, intellektuelle handicap og psykiske lidelser.Mennesker med handicap, f.eks. kørestolsbrugere, blinde eller personer med begrænset mobilitet, har svært ved at udføre hverdagens opgaver. Hjælpemidler bruges til at hjælpe folk i deres hverdag.

Del indlægget:

Den nyeste AI.

Kom i gang med Speaktor nu!

Relaterede artikler

Åbning af tekst-til-tale-funktionen på TikTok
Speaktor

Hvordan bruger man tekst til tale på TikTok?

En af TikToks største stjerner er dens tekst-til-tale-stemmefunktion. I stedet for blot at overlejre tekst i din video, kan du nu få undertekster læst højt med et par muligheder. Tekst-til-tale-funktionen

Speaktor

Hvordan bruger man tekst til tale på Discord?

Hvordan får jeg Discord til at læse dine beskeder? I sin enkleste form kan du bruge kommandoen “/tts” til at bruge tekst-til-tale. Når du har skrevet /tts, skal du efterlade

Tilpasning af tekst-til-tale-indstillinger i Google Docs
Speaktor

Hvordan slår man tekst til tale til i Google Docs?

Hvordan aktiverer man Googles “Screen Reader” tekst til tale-udvidelse? Den første ting at vide er, at kun Google Chrome-browseren understøtter Google “Screen Reader”-udvidelsen, som Google selv tilbyder tekst-til-tale-funktionalitet. Tekst-til-tale Google

Konverter tekst til tale på Instagram
Speaktor

Sådan konverteres tekst til tale på Instagram?

Hvordan tilføjer man tekst til tale på Instagram Reels? Tekst-til-tale er en af Instagrams seneste opdateringer. Højtlæsningsfunktionen på Instagram konverterer tekst til lyd. Derudover understøtter den nu forskellige mande- og