Hvad er det bedste udstyr til handicappede?

værktøj til tilgængelighed

Hvad er hjælpeteknologi?

Med hjælpeteknologi menes anordninger, udstyr og software, der hjælper mennesker med handicap eller funktionsnedsættelser med at udføre opgaver og aktiviteter, som er vanskelige eller umulige uden hjælp. Hjælpemidler støtter bl.a. mobilitet, kommunikation, uddannelse og beskæftigelse.

Eksempler på hjælpeteknologi er bl.a.:

Hvad er hjælpeteknologiværktøjer til handicappede?

Hvad er skærmlæsere?

En skærmlæser er et softwareværktøj til webtilgængelighed, der læser teksten på skærmen med en talesyntese eller (sjældnere) oversætter den til punktskrift. Men skærmlæserteknologi er ikke så enkelt som at læse hvert enkelt ord på skærmen.

Hvad er punktskriftstastaturer?

Et punktskriftstastatur er et hjælpemiddel, der er meget forskelligt fra et standard QWERTY-tastatur. Der er 8 taster, som udgør punktskriftsbogstaverne. Der findes naturligvis standard QWERTY-tastaturer med braillebogstaver på, men brailletastaturer gør det meget lettere for synshandicappede at navigere og finde markøren.

Hvad er genopfriskelige punktskriftsdisplays?

Dette er en type brailletastatur, der også har outputmuligheder. Den indeholder små stifter, som danner blindskriftbogstaverne. Visningerne varierer fra 18 til 84 celler. Med en markør kan brugeren vælge, hvilken tekst der skal oversættes.

Hvad er forstørrelsesglas?

Skærmforstørrelsesteknologi henviser til software til webtilgængelighed, der hjælper personer med synshandicap, men ikke blinde, med at se oplysninger på en computerskærm.

Hvad er Smart Canes?

Hjælpemidler tager initiativ til at gøre intelligente stokke til mere intelligente og livsforandrende værktøjer. Den indbyggede taleassistent begynder at modtage kommandoer til flere forskellige funktioner.

Hvad er tilgængelighed?

Tilgængelighed henviser til udformning og levering af produkter, tjenester og miljøer, der hjælper mennesker med handicap eller funktionsnedsættelser. Tilgængelighed handler om at sikre, at mennesker med handicap har de samme muligheder og den samme livskvalitet for at deltage i samfundet og få adgang til information, tjenester og fysiske rum som mennesker uden handicap.

Nedenfor er nogle tiltag, der kan hjælpe med tilgængeligheden:

Tilpasninger af teknologien er også nyttige for handicappedes tilgængelighed for at gøre den daglige tilværelse lettere. De fleste lande har stadig ingen lovgivning om webtilgængelighed, hvilket betyder, at handicappede ofte ikke kan få adgang til og bruge websteder, herunder meget nødvendige tjenester på websteder i den offentlige sektor, f.eks. inden for sundhedssektoren.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er digital tilgængelighed?

Digital tilgængelighed henviser til praksis med at designe og udvikle digitalt indhold, applikationer og værktøjer på en måde, der gør dem tilgængelige for personer med fysiske handicaps og synshandicaps. Digital tilgængelighed sikrer, at personer med handicap får adgang til og bruger digitalt indhold, værktøjer og applikationer på samme måde som personer uden handicap. Målet er at skabe lige adgang for alle.

Hvem er udfordrede mennesker?

“Udfordrede personer” er et begreb, der nogle gange bruges om personer med handicap eller funktionsnedsættelser, som begrænser deres evne til at udføre visse opgaver og forårsager indlæringsvanskeligheder. Handicaps er fysiske, sensoriske eller kognitive og varierer fra lette til alvorlige. Eksempler på handicap er bevægelseshandicap, synshandicap, svagsyn eller hørehandicap, intellektuelle handicap og psykiske lidelser.Mennesker med handicap, f.eks. kørestolsbrugere, blinde eller personer med begrænset mobilitet, har svært ved at udføre hverdagens opgaver. Hjælpemidler bruges til at hjælpe folk i deres hverdag.