Mis on ADA?

Ameerika Ühendriikide puuetega inimeste seadus (ADA) on Ameerika Ühendriikide kodanikuõiguste seadus. See keelab puuetega inimeste diskrimineerimise üldsuse poolt. ADA kohaselt on diskrimineerimine erinevates valdkondades keelatud. Need hõlmavad tööhõivet, avalikku majutust, transporti, telekommunikatsiooni ja valitsuse teenuseid, et luua võrdsed võimalused. Seadus nõuab, et mõistlikud kohandused peaksid võimaldama puudega inimestele täielikku osalemist nendes valdkondades.

See teeb koostööd paljude teiste õigusaktidega. Mõned näited on Fair Housing Amendments Act, Rehabilitation Act, Regulatory Flexibility Act, ja arhitektuuriliste tõkete seadus.

Mis on ADA juurdepääsetavus?

ADA ligipääsetavus viitab hoonete, rajatiste, toodete, teenuste ja tehnoloogiate kujundamisele. Nii tagatakse, et need on puuetega inimestele kasutatavad kooskõlas Ameerika Ühendriikide puuetega inimeste seaduse (ADA) nõuetega.

ADA juurdepääsetavus hõlmab hoonete projekteerimist, veebisaitide juurdepääsetavust, transpordi juurdepääsetavust, kommunikatsiooni juurdepääsetavust ja muud.

Mis on ADA standardid?

ADA standardid on välja antud justiitsministeeriumi (DOJ) ja transpordiministeeriumi (DOT) poolt. Neid kohaldatakse ADAga hõlmatud rajatiste suhtes uute ehitiste ja ümberehituste puhul. Justiitsministeeriumi standardeid kohaldatakse kõigi ADAga hõlmatud rajatiste suhtes, välja arvatud ühistranspordirajatised, mille suhtes kohaldatakse transpordiministeeriumi standardeid.

Justiitsministeerium võtab vastu uued ADA standardid ADA II ja III jaotise alusel koos ADA juurdepääsetava disaini standarditega. Vt ka justiitsministeeriumi veebisait www.ada.gov.

Puuetega inimeste seaduse (ADA) alusel välja antud ligipääsetavuse standardid kehtivad paljudes kohtades. Nende hulka kuuluvad avalikud majutusasutused, ärihooned ning riigi- ja kohalike omavalitsuste rajatised uute ehitiste, ümberehituste ja juurdeehituste puhul. ADA standardid põhinevad juurdepääsetavusnõukogu kehtestatud miinimumsuunistel.

Nõudeid tuleb kohaldada objektide, rajatiste, hoonete ja elementide projekteerimise, ehitamise, täiendamise ja muutmise käigus niivõrd, kuivõrd seda nõuavad 1990. aasta Ameerika Ühendriikide puuetega inimeste seaduse alusel föderaalsete asutuste poolt välja antud määrused.

Mis on ADA ligipääsetavuse suunised (ADAAG)?

Mis on ADA nõuetele vastavus?

ADA vastavus on lühend Ameerika Ühendriikide puuetega inimeste seaduse juurdepääsetava disaini standarditest. See tähendab, et kogu elektrooniline teave ja tehnoloogia peab olema puuetega inimestele kättesaadav.

Veebisisu peab olema koostatud vastavalt ADA eeskirjadele ja ADA nõuetele.

Kuidas täita digitaalse ligipääsetavuse nõudeid?

Kuidas saada WCAG 2.1 AA-taseme suunistele vastavaks?

Pealkirjad:

Kõikide otsevideote puhul esitage subtiitrid. Lisage oma live-videodele tiitrid, kasutades selleks tarkvara või professionaalseid teenuseid.

Helikirjeldused:

Kõigi eelsalvestatud materjalide puhul on helikirjelduse pakkujad. Samuti on võimalik lisada sisu lähedale link, mis suunab kasutajad teie helikirjeldusele.

Navigatsioonivõimalused:

Paku kasutajatele rohkem kui üks võimalus lehe leidmiseks sinu veebisaidil, välja arvatud juhul, kui see leht on protsessi tulemus või samm, näiteks online-kassa täitmine. HTML-saitkaardi, saidiotsingu ja järjepideva navigatsioonimenüü lisamine aitab teil seda ülesannet täita.

Pealkirjad ja sildid:

Kasutage pealkirju või silte, et kirjeldada sisu teemat või eesmärki. Püüdke kasutada kirjeldavaid ja lihtsaid silte või pealkirju. Samuti peaksite märgistama kõik saidi elemendid, näiteks hinnakujundustabel või kontaktvorm.

Identifitseerimise järjepidevus:

Sama funktsiooniga saidielementidel peaks olema järjepidev identifikatsioon. Märgistage ja nimetage need elemendid ning kasutage sama otstarbega elementide jaoks identseid alt-tekste.

Vigade vältimine:

Kõik leheküljed, mis loovad juriidilisi kohustusi või finantstehinguid, muudavad või kustutavad kasutaja poolt kontrollitavaid andmeid või esitavad kasutaja testvastuseid, peavad olema tagastatavad, kontrollitud vigade suhtes ja kinnitatud enne esitamist. Looge näiteks tellimuse kinnitamise leht või lubage kasutajatel tellimusi teatud aja jooksul tühistada.

Korduma kippuvad küsimused

Mis juhtub, kui teie veebisait ei ole ADA-konformne?

Kui teie veebisait ei vasta ADA nõuetele, siis on teil oht, et teid ootab suur kohtuprotsess. Isegi kui te tahtmatult jätsite USA justiitsministeeriumi poolt antud suunised vahele, võite ikkagi maksta tuhandeid dollareid kohtuprotsessides, kui teie veebisait ei ole kõigile kättesaadav.