Mikä on ADA?

Yhdysvaltain vammaislaki (Americans with Disabilities Act, ADA) on kansalaisoikeuslaki Yhdysvalloissa. Siinä kielletään vammaisten henkilöiden syrjintä kansalaisten keskuudessa. ADA:n mukaan syrjintä on kielletty eri aloilla. Näihin kuuluvat työllisyys, julkiset majoitustilat, liikenne, televiestintä ja julkiset palvelut yhtäläisten mahdollisuuksien luomiseksi. Laissa edellytetään, että kohtuullisten mukautusten on mahdollistettava vammaisten henkilöiden täysipainoinen osallistuminen näillä aloilla.

Se tekee yhteistyötä monien muiden toimien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Fair Housing Amendments Act, Rehabilitation Act ja Regulatory Flexibility Act, ja arkkitehtonisia esteitä koskeva laki.

Mitä on ADA-saavutettavuus?

ADA:n esteettömyydellä tarkoitetaan rakennusten, tilojen, tuotteiden, palvelujen ja tekniikoiden suunnittelua. Näin varmistetaan, että vammaiset voivat käyttää niitä vammaislain (Americans with Disabilities Act, ADA) mukaisesti.

ADA:n esteettömyys kattaa rakennusten suunnittelun, verkkosivustojen esteettömyyden, liikenteen esteettömyyden, viestinnän esteettömyyden ja paljon muuta.

Mitä ovat ADA-standardit?

ADA-standardit ovat oikeusministeriön (DOJ) ja liikenneministeriön (DOT) antamia. Näitä sovelletaan ADA:n soveltamisalaan kuuluviin tiloihin uudisrakentamisessa ja muutostöissä. DOJ:n standardeja sovelletaan kaikkiin ADA:n piiriin kuuluviin tiloihin lukuun ottamatta julkisia liikennevälineitä, joihin sovelletaan liikenneministeriön standardeja.

Oikeusministeriö hyväksyy uudet ADA-standardit ADA:n II ja III osaston nojalla sekä esteettömän suunnittelun ADA-standardit. Ks. myös DOJ:n verkkosivusto osoitteessa www.ada.gov.

Yhdysvaltain vammaislain (ADA) nojalla annettuja esteettömyysstandardeja sovelletaan monissa paikoissa. Näihin kuuluvat julkiset majoitusliikkeet, kaupalliset tilat sekä osavaltion ja paikallishallinnon tilat uudisrakentamisessa, muutostöissä ja laajennuksissa. ADA-standardit perustuvat Access Boardin asettamiin vähimmäisohjeisiin.

Vaatimuksia on sovellettava alueiden, tilojen, rakennusten ja elementtien suunnittelussa, rakentamisessa, lisäyksissä ja muutoksissa siinä määrin kuin vuoden 1990 vammaislain (Americans with Disabilities Act) nojalla annetut liittovaltion virastojen määräykset edellyttävät.

Mitä ovat ADA:n esteettömyysohjeet (ADAAG)?

Mitä on ADA-vaatimustenmukaisuus?

ADA-vaatimustenmukaisuus on lyhenne sanoista Americans with Disabilities Act Standards for Accessible Design. Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken sähköisen tiedon ja teknologian on oltava vammaisten saatavilla.

Verkkosisältö on laadittava ADA-säädösten ja ADA-vaatimusten mukaisesti.

Miten täyttää digitaalisen saavutettavuuden vaatimukset?

Miten tulla ADA-vaatimusten mukaiseksi WCAG 2.1 Level AA -ohjeiden mukaisesti?

Kuvatekstit:

Kaikissa suorissa videoissa on oltava kuvatekstit. Lisää kuvatekstejä live-videoihin ohjelmistojen tai ammattilaispalveluiden avulla.

Äänikuvaukset:

Äänikuvaukset ovat kaiken esinauhoitetun sisällön tarjoajia. Sisällön läheisyyteen on myös mahdollista lisätä linkki, joka ohjaa käyttäjät äänikuvaukseen.

Navigointivaihtoehdot:

Tarjoa käyttäjille useampi kuin yksi vaihtoehto sivun löytämiseksi sivustollasi, paitsi jos sivu on tulos tai vaihe prosessissa, kuten verkkokassan suorittaminen. HTML-sitemapin, sivustohaun ja johdonmukaisen navigointivalikon lisääminen auttaa sinua saavuttamaan tämän tavoitteen.

Otsikot ja merkinnät:

Käytä otsikoita tai merkintöjä kuvaamaan sisällön aihetta tai tarkoitusta. Pyri kuvaaviin ja suoraviivaisiin merkintöihin tai otsikoihin. Kaikki sivuston elementit, kuten hinnoittelutaulukko tai yhteydenottolomake, kannattaa myös merkitä.

Tunnistuksen johdonmukaisuus:

Sivuston elementit, joilla on sama tehtävä, olisi tunnistettava johdonmukaisesti. Merkitse ja nimeä nämä elementit ja käytä samanlaista alt-tekstiä elementeille, joilla on sama tarkoitus.

Virheiden estäminen:

Kaikki sivut, joilla luodaan oikeudellisia sitoumuksia tai rahoitustapahtumia, muutetaan tai poistetaan käyttäjän hallitsemia tietoja tai lähetetään käyttäjätestiä, on voitava peruuttaa, tarkistaa virheiden varalta ja vahvistaa ennen lähettämistä. Luo esimerkiksi tilausvahvistussivu tai anna käyttäjien peruuttaa tilaukset tietyn ajan kuluessa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tapahtuu, jos verkkosivustosi ei ole ADA-yhteensopiva?

Jos verkkosivustosi ei ole ADA-yhteensopiva, olet vaarassa saada kovan oikeusjutun. Vaikka olisit tahattomasti ohittanut Yhdysvaltain oikeusministeriön antamat ohjeet, voit silti joutua maksamaan tuhansia dollareita oikeusjutuissa, jos verkkosivustosi ei ole kaikkien saatavilla.