Како да се грижите за здравјето на очите додека користите контактни леќи?

Еве неколку совети за оние кои носат контактни леќи :

Кои се упатствата за пристапност за читање со контактни леќи?

Важно е да внимавате на грижата за очите кога користите контактни леќи за да не ја оштетите рожницата и да спречите губење на функционалноста на очите.

Што е пристапност?

Целта на пристапноста е да се обезбеди инклузивен и правичен пристап за сите. Еве три типа на пристапност:

Што е дигитална пристапност?

Што се контактни леќи?

Еве неколку факти за контактните леќи:

Кои се упатствата за пристапност на веб-содржини?

Упатствата за пристапност на веб-содржини (WCAG) се збир на меѓународни стандарди за правење дигитални содржини, како што се веб-локации, апликации и документи, подостапни за лицата со посебни потреби.
WCAG им помага на креаторите на содржини за тоа дали нивната дигитална содржина е достапна за најшироката можна публика, вклучувајќи ги и лицата со посебни потреби и проблеми со видот.

Што е одрекување од одговорност за пристапност?

Тоа е изјава за пристапност на вашата веб-локација која и кажува на вашата заедница на корисници за вашата посветеност на пристапноста на веб. Во рамките на таа посебна порака, ги уверувате вашите клиенти дека вложувате напори да им служите.