Што е АДХД?

АДХД значи нарушување на хиперактивноста со дефицит на внимание, тоа е невропсихолошко нарушување кое ги погодува и децата и возрасните. Се карактеризира со симптоми како што се невнимание, хиперактивност и импулсивност кои им отежнуваат на поединците да го регулираат своето однесување, да го фокусираат своето внимание и да ги следат задачите.

адхд апчиња

Кои се проблемите со кои се соочуваат луѓето со АДХД?

Луѓето со АДХД обично имаат потешкотии во учењето додека се борат со задачи кои бараат постојано внимание, како што се читање, пишување или завршување на домашните задачи. Тие исто така имаат потешкотии со организацијата, управувањето со времето и контролата на импулсите.

АДХД влијае на учениците. Тоа, исто така, влијае на менталното здравје на една личност, па дури и на целокупната благосостојба додека тие се борат да успеат. Затоа луѓето со АДХД обично имаат проблеми со пристапноста .

Дополнително, АДХД предизвикува тешкотии со извршната функција, долго седење мирно, слушање насоки и чекање на редот. Луѓето со АДХД се борат со импулсивноста и нервозата и имаат проблеми со работната меморија, што влијае на главните животни активности.

Како да се дијагностицира АДХД?

Дијагнозата на АДХД не е еднократен настан, туку тековен процес кој може да вклучува тековна евалуација и следење на симптомите со текот на времето. Дополнително, дијагнозата на АДХД обично се поставува од квалификуван давател на здравствена заштита, а третманот вклучува комбинација од лекови, бихејвиорална терапија и други интервенции прилагодени на потребите на поединечните пациенти.

Кои се симптомите на АДХД?

Симптомите на АДХД спаѓаат во три категории: невнимание, хиперактивност и импулсивност. Не сите поединци со АДХД ги искусуваат сите три типа на симптоми, а сериозноста и презентацијата на симптомите се разликуваат помеѓу поединците.

Нарушувањето на дефицитот на внимание предизвикува когнитивни попречености и когнитивни оштетувања, кои влијаат на механизмите за донесување одлуки кај луѓето, особено кај адолесцентите.

Зошто треба да дадете приоритет на дигиталната пристапност?

Дигиталната пристапност е приоритетна бидејќи промовира вклучување, усогласеност, иновации, подобро корисничко искуство и корпоративна општествена одговорност. Следејќи ги упатствата за пристапност на веб-содржини, можно е да се развие когнитивна пристапност за луѓето со АДХД на веб-страници и платформи за социјални медиуми.

Лесно и погодно е да се обезбеди дигитална пристапност за лицата со попреченост е поудобно со технолошкиот напредок.

Кое е Упатството за пристапност за луѓе со АДХД?

1. Направете ја вашата веб-страница предвидлива

WCAG Упатството 3.2, „Предвидливо“, е еден од основните принципи на дигиталната пристапност. Од програмерите бара „да направат веб-страниците да се појавуваат и да работат на предвидливи начини“.

За жал, многу веб-локации не успеваат да го следат ова упатство правејќи едноставни грешки. На пример:

2. Напишете јасни, конкретни упатства

WCAG 2.1 . На пример, веб-формулите треба да имаат јасни упатства и точни ознаки за секое поле за формулари.

Недвосмислените инструкции им помагаат на сите корисници, но како што забележува WCAG, етикетите и упатствата се особено важни за оние со когнитивни, јазични и пречки во учењето.

Неколку брзи совети:

3. Уредете ја вашата веб-страница

Најчесто поставувани прашања