Kaj so smernice za dostopnost ADA?

Taktilne oznake in oznake v brajici

Kaj je ADA?

Ameriški zakon o invalidih (ADA) je zakon o državljanskih pravicah v Združenih državah Amerike. Prepoveduje diskriminacijo invalidov s strani splošne javnosti. V skladu z ADA je diskriminacija prepovedana na različnih področjih. Mednje spadajo zaposlovanje, javne nastanitve, prevoz, telekomunikacije in vladne storitve, ki zagotavljajo enake možnosti. Zakon zahteva, da morajo razumne prilagoditve invalidom omogočiti polno sodelovanje na teh področjih.

Sodeluje s številnimi drugimi akti. Nekateri primeri so Zakon o spremembah zakona o poštenih stanovanjih, Zakon o rehabilitaciji, Zakon o regulativni prožnosti, in zakon o arhitekturnih ovirah.

Kaj je dostopnost ADA?

Dostopnost ADA se nanaša na oblikovanje stavb, objektov, izdelkov, storitev in tehnologij. Tako je zagotovljeno, da jih lahko uporabljajo invalidi v skladu z Zakonom o invalidih (ADA).

Dostopnost ADA vključuje oblikovanje stavb, dostopnost spletnih strani, dostopnost prevoza, dostopnost komunikacij in drugo.

Kaj so standardi ADA?

Standarde ADA izdajata Ministrstvo za pravosodje (DOJ) in Ministrstvo za promet (DOT). Te določbe veljajo za objekte, ki jih ADA ureja, pri novogradnjah in predelavah. Standardi Ministrstva za pravosodje veljajo za vse objekte, za katere velja ADA, razen za objekte javnega prevoza, za katere veljajo standardi Ministrstva za promet.

Ministrstvo za pravosodje sprejme nove standarde ADA iz naslova II in III ADA skupaj s standardi ADA za dostopno oblikovanje. Glej tudi spletno mesto Ministrstva za pravosodje na naslovu www.ada.gov.

Standardi za dostopnost, izdani na podlagi Zakona o invalidih (ADA), veljajo na številnih mestih. Mednje spadajo javni nastanitveni objekti, poslovni objekti ter objekti državne in lokalne uprave pri novogradnjah, predelavah in dozidavah. Standardi ADA temeljijo na minimalnih smernicah, ki jih je določil Odbor za dostop.

Zahteve je treba uporabljati pri načrtovanju, gradnji, dopolnitvah in spremembah lokacij, objektov, stavb in elementov v obsegu, ki ga določajo predpisi, ki jih izdajajo zvezne agencije na podlagi Zakona o invalidih iz leta 1990.

Kaj so smernice za dostopnost ADA (ADAAG)?

 • Arhitekturne ovire: To vključuje zahteve za klančine in dvigala. Vključuje tudi druge značilnosti, ki omogočajo dostopnost stavb in objektov osebam z napravami za gibanje.
 • Komunikacijske ovire: To vključuje zahteve za dostopno telekomunikacijsko opremo in naprave. Ti vključujejo telefone in videokonferenčne sisteme, ki ljudem z okvaro sluha ali govora omogočajo komunikacijo.
 • Prevozne ovire: To vključuje zahteve za dostopna vozila in prevozne storitve, kot so avtobusi in vlaki, ki invalidom omogočajo samostojno potovanje. Vključuje tudi zagotavljanje dostopnega parkirišča.
 • Informacijsko-tehnološke ovire: To vključuje tehnične zahteve za dostopne spletne strani, programsko opremo in druge tehnologije, ki invalidom omogočajo dostop do informacij in sodelovanje v spletnih dejavnostih, kot so brajeva tipkovnica in TTY.

Kaj je skladnost z ADA?

Skladnost z ADA je kratica za standarde za dostopno oblikovanje, ki jih določa Zakon o Američanih s posebnimi potrebami (Americans with Disabilities Act Standards for Accessible Design). To pomeni, da morajo biti vse elektronske informacije in tehnologija dostopne invalidom.

Spletna vsebina mora biti pripravljena v skladu s predpisi ADA in zahtevami ADA.

Kako izpolniti zahteve digitalne dostopnosti?

 • Izvedite revizijo dostopnosti: Izvedite revizijo svoje digitalne vsebine, da ugotovite težave z dostopnostjo in vrzeli v skladnosti s smernicami za dostopnost.
 • Razvijte pravilnik o dostopnosti: Pripravite pravilnik, ki opisuje zavezanost vaše organizacije k dostopnosti in ukrepe, ki jih boste sprejeli za zagotavljanje dostopnosti digitalne vsebine.
 • Zagotovite nadomestno besedilo za slike: Vse slike na vašem spletnem mestu in dokumentih morajo imeti alternativne besedilne opise, ki jih berejo bralniki zaslona.
 • Zagotovite ustrezen barvni kontrast: Uporabite ustrezen barvni kontrast, da bo besedilo za ljudi z okvarami vida zlahka berljivo.
 • Uporabite dostopne pisave: Uporabljajte pisave, ki jih ljudje z okvarami vida zlahka berejo in razumejo.
 • Zagotavljanje zaprtih podnapisov in prepisov za videoposnetke: Zagotovite zaprte podnapise in prepise za vse videoposnetke, da bodo dostopni osebam z okvaro sluha.
 • Poskrbite, da bo vaše spletno mesto dostopno s tipkovnico: Zagotovite, da so vse funkcije spletnega mesta dostopne s tipkovnico, ne da bi bila potrebna miška ali druga kazalna naprava.
 • Uporabite ustrezne oznake HTML: Uporabljajte ustrezne oznake HTML, da zagotovite pravilno strukturo spletnih strani in njihovo dostopnost bralnikom zaslona.
 • Preizkusite svojo digitalno vsebino s podporno tehnologijo: Preizkusite svojo digitalno vsebino z bralniki zaslona in drugo podporno tehnologijo, da zagotovite njeno dostopnost invalidom.
 • Usposabljanje osebja o dostopnosti: Usposabljanje osebja o smernicah za dostopnost in najboljših praksah, da se bo zavedalo zahtev glede dostopnosti in jih implementiralo pri svojem delu.

Kako postati skladen z ADA v skladu s smernicami WCAG 2.1 stopnje AA?

Podnapisi:

Za vse videoposnetke v živo zagotovite podnapise. S programsko opremo ali strokovnimi storitvami dodajte podnapise v videoposnetke v živo.

Zvočni opisi:

Zvočni opisi so na voljo za vse vnaprej posnete vsebine. V bližini vsebine lahko dodate tudi povezavo, ki uporabnike usmerja na zvočni opis.

Možnosti navigacije:

Uporabnikom ponudite več kot eno možnost za iskanje strani na spletnem mestu, razen če je ta stran rezultat ali korak v postopku, kot je dokončanje spletne blagajne. Dodajanje zemljevida spletnega mesta HTML, iskanja po spletnem mestu in doslednega navigacijskega menija vam pomaga pri izpolnjevanju te naloge.

Naslovi in oznake:

Z naslovi ali oznakami opišite temo ali namen vsebine. Prizadevajte si za opisne in preproste oznake ali naslove. Prav tako morate označiti vse elemente spletnega mesta, na primer cenovno tabelo ali obrazec za stike.

Skladnost identifikacije:

Elementi lokacije z enako funkcijo morajo biti dosledno označeni. Te elemente označite in poimenujte ter za elemente z enakim namenom uporabite enako besedilo alt.

Preprečevanje napak:

Vse strani, ki ustvarjajo pravne obveznosti ali finančne transakcije, spreminjajo ali brišejo podatke, ki jih upravlja uporabnik, ali pošiljajo odgovore uporabniškega testa, morajo biti obrnjene, preverjene za napake in potrjene pred pošiljanjem. Ustvarite na primer stran za potrditev naročila ali omogočite uporabnikom, da prekličejo naročila v določenem obdobju.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj se zgodi, če vaša spletna stran ni skladna z ADA?

Če vaša spletna stran ni skladna z ADA, vam grozi velika tožba. Tudi če ste nenamerno preskočili smernice ameriškega ministrstva za pravosodje, lahko na koncu plačate na tisoče dolarjev v tožbah, če vaše spletno mesto ni dostopno vsem.

Delite objavo:

Najsodobnejša tehnologija A.I.

Začnite s Speaktorjem zdaj!

Sorodni članki

Pretvarjanje besedila v govor na Instagramu
Speaktor

Kako pretvoriti besedilo v govor na Instagramu?

Kako dodati besedilo v govor na kolute Instagram? Pretvarjanje besedila v govor je ena od najnovejših posodobitev Instagrama. Funkcija glasnega branja besedila v Instagramu pretvori besedilo v zvok. Poleg tega