Vad är ADA:s riktlinjer för tillgänglighet?

Taktila skyltar och skyltar med punktskrift

Vad är ADA?

Americans with Disabilities Act (ADA) är en lag om medborgerliga rättigheter i USA. Den förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder från allmänheten. Enligt ADA är diskriminering förbjuden på olika områden. Dessa omfattar anställning, offentliga lokaler, transport, telekommunikation och offentliga tjänster för att skapa lika möjligheter. Lagen kräver att rimliga anpassningar ska göra det möjligt för personer med funktionshinder att delta fullt ut på dessa områden.

Den samarbetar med många andra handlingar. Några exempel är Fair Housing Amendments Act, Rehabilitation Act och Regulatory Flexibility Act, och lagen om arkitektoniska hinder.

Vad är ADA-tillgänglighet?

ADA-tillgänglighet avser utformningen av byggnader, anläggningar, produkter, tjänster och teknik. På så sätt säkerställs att de kan användas av personer med funktionshinder i enlighet med lagen om amerikaner med funktionshinder (ADA).

ADA-tillgänglighet omfattar byggnadsdesign, tillgänglighet till webbplatser, tillgänglighet till transporter, tillgänglighet till kommunikation med mera.

Vad är ADA-standarder?

ADA-standarderna utfärdas av justitiedepartementet (DOJ) och transportministeriet (DOT). Dessa gäller för anläggningar som omfattas av ADA vid nybyggnation och ombyggnationer. DOJ:s standarder gäller för alla anläggningar som omfattas av ADA, utom anläggningar för kollektivtrafik, som omfattas av DOT:s standarder.

DOJ antar nya ADA-standarder enligt avdelning II och avdelning III i ADA tillsammans med ADA-standarderna för tillgänglig design. Se även DOJ:s webbplats på www.ada.gov.

Tillgänglighetsnormer som utfärdats enligt Americans with Disabilities Act (ADA) gäller på många platser. Dessa omfattar offentliga lokaler, kommersiella anläggningar samt statliga och lokala myndigheter i samband med nybyggnationer, ombyggnader och tillägg. ADA-standarderna bygger på minimiriktlinjer som fastställts av Access Board.

Kraven ska tillämpas vid utformning, konstruktion, tillägg till och ändring av platser, anläggningar, byggnader och delar i den utsträckning som krävs enligt de bestämmelser som utfärdats av federala organ enligt Americans with Disabilities Act från 1990.

Vad är ADA Accessibility Guidelines (ADAAG)?

 • Arkitektoniska hinder: Detta omfattar krav på ramper och hissar. Det omfattar även andra funktioner som gör byggnader och anläggningar tillgängliga för personer med hjälp av mobilitetshjälpmedel.
 • Kommunikationshinder: Detta omfattar krav på tillgänglig telekommunikationsutrustning och -apparater. Det handlar bland annat om telefoner och videokonferenssystem som gör det möjligt för personer med hörsel- eller talsvårigheter att kommunicera.
 • Transporthinder: Detta omfattar krav på tillgängliga fordon och transporttjänster, t.ex. bussar och tåg, som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att resa självständigt. Det ingår också att tillhandahålla tillgänglig parkering.
 • Hinder för informationstekniken: Detta omfattar tekniska krav på tillgängliga webbplatser, programvara och annan teknik som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till information och delta i onlineaktiviteter, t.ex. punktskriftstangentbord och TTY:er.

Vad är ADA-överensstämmelse?

ADA-överensstämmelse är en förkortning för Americans with Disabilities Act Standards for Accessible Design. Det innebär att all elektronisk information och teknik måste vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

Webbinnehållet måste utarbetas i enlighet med ADA-bestämmelserna och ADA-kraven.

Hur uppfyller man kraven på digital tillgänglighet?

 • Gör en granskning av tillgängligheten: Gör en granskning av ditt digitala innehåll för att identifiera tillgänglighetsproblem och brister i efterlevnaden av riktlinjerna för tillgänglighet.
 • Utarbeta en policy för tillgänglighet: Utveckla en policy som beskriver organisationens engagemang för tillgänglighet och de åtgärder som ni kommer att vidta för att se till att ert digitala innehåll är tillgängligt.
 • Ange alternativ text för bilder: Alla bilder på din webbplats och i dina dokument bör ha alternativa textbeskrivningar som kan läsas av skärmläsare.
 • Se till att färgkontrasten är korrekt: Använd tillräckliga färgkontraster för att se till att texten är lättläst för personer med nedsatt syn.
 • Använd tillgängliga typsnitt: Använd typsnitt som är lätta att läsa och förstå för personer med synnedsättning.
 • Tillhandahålla textning och transkriptioner för videor: Tillhandahålla textning och transkriptioner för alla videor för att göra dem tillgängliga för personer med hörselskador.
 • Se till att din webbplats är tillgänglig via tangentbord: Se till att alla funktioner på webbplatsen kan nås med hjälp av ett tangentbord, utan att det krävs en mus eller annan pekutrustning.
 • Använd lämplig HTML-markering: Använd lämplig HTML-markering för att se till att webbsidorna är korrekt strukturerade och tillgängliga för skärmläsare.
 • Testa ditt digitala innehåll med hjälpmedel: Testa ditt digitala innehåll med skärmläsare och andra hjälpmedel för att se till att det är tillgängligt för personer med funktionshinder.
 • Utbilda din personal i tillgänglighet: Utbilda personalen i riktlinjer för tillgänglighet och bästa praxis för att se till att de är medvetna om tillgänglighetskraven och tillämpar dem i sitt arbete.

Hur blir man ADA-kompatibel med riktlinjerna för WCAG 2.1 nivå AA?

Bildtexter:

För alla direktsända videor ska du tillhandahålla textning. Lägg till bildtexter i dina livevideor med hjälp av programvara eller professionella tjänster.

Ljudbeskrivningar:

Ljudbeskrivningar finns för allt förinspelat innehåll. Det är också möjligt att lägga till en länk nära innehållet som leder användarna till din ljudbeskrivning.

Navigationsalternativ:

Erbjud användarna fler än ett alternativ för att hitta en sida på din webbplats, såvida inte sidan är resultatet eller steget i en process, t.ex. att fylla i en kassan online. Att lägga till en HTML-sitemap, sökning på webbplatsen och en konsekvent navigeringsmeny hjälper dig att göra detta.

Rubriker och etiketter:

Använd rubriker eller etiketter för att beskriva ämnet eller syftet med innehållet. Sträva efter beskrivande och enkla etiketter eller rubriker. Du bör också märka alla delar av webbplatsen, t.ex. en pristabell eller ett kontaktformulär.

Konsekvens i identifieringen:

Platselement med samma funktion bör identifieras på ett konsekvent sätt. Märk och namnge dessa element och använd identisk alt-text för element med samma syfte.

Förebyggande av fel:

Sidor som genererar juridiska åtaganden eller finansiella transaktioner, ändrar eller raderar användarstyrda uppgifter eller skickar in användartestresponser måste kunna vändas, kontrolleras för fel och bekräftas innan de skickas in. Skapa till exempel en sida för orderbekräftelse eller låt användarna avbryta beställningar inom en viss period.

Ofta ställda frågor

Vad händer om din webbplats inte är ADA-kompatibel?

Om din webbplats inte är ADA-kompatibel riskerar du en rejäl stämning. Även om du oavsiktligt har hoppat över riktlinjerna från det amerikanska justitiedepartementet kan du ändå få betala tusentals dollar i stämningar om din webbplats inte är tillgänglig för alla.

Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Speaktor nu!

Relaterade artiklar

Öppnar text-till-tal-funktionen på TikTok
Speaktor

Hur använder man text till tal på TikTok?

En av TikToks största stjärnor är dess röstfunktion för text till tal. Istället för att bara överlagra text i din video kan du nu få undertexter upplästa med några få

Speaktor

Hur använder man text till tal i Discord?

Hur får jag Discord att läsa dina meddelanden? I sin enklaste form kan du använda kommandot ”/tts” för att använda text till tal. När du har skrivit /tts lämnar du

Anpassa inställningarna för text-till-tal i Google Docs
Speaktor

Hur aktiverar jag text-till-tal med Google Docs?

Hur aktiverar jag Googles text-till-tal-tillägg ”Screen Reader”? Det första du bör veta är att endast webbläsaren Google Chrome stöder Googles tillägg ”Screen Reader” som erbjuds av Google själva text-till-tal-funktionalitet. Google

Konvertera text till tal på Instagram
Speaktor

Hur konverterar man text till tal på Instagram?

Hur lägger man till text till tal på Instagram Reels? Text-till-tal är en av Instagrams senaste uppdateringar. Funktionen för att läsa upp text på Instagram omvandlar text till ljud. Dessutom