Hur kan man öka den digitala tillgängligheten?

Speaktor 2024-02-09

Vi har samlat några användbara råd för att förbättra den digitala tillgängligheten. Dessa steg är okomplicerade och kan lätt genomföras i nuläget. De kommer snart att bli en vana när du skapar innehåll till din webbplats.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet är en metod för att utforma och utveckla digitalt innehåll, tillämpningar och verktyg så att personer med fysiska och visuella funktionsnedsättningar kan få tillgång till dem utan problem.

Digital tillgänglighet innebär att man använder design- och utvecklingstekniker som är inkluderande för personer med funktionshinder. Detta inkluderar:

 • tillhandahålla textalternativ för innehåll som inte är text, t.ex. bilder och videor
 • skapa textning och transkriptioner för multimedieinnehåll
 • se till att innehållet är kompatibelt med hjälpmedel.

Varför prioritera digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet främjar integration, innovation, bättre användarupplevelse och företagens sociala ansvar. Genom att göra digitalt innehåll tillgängligt för alla skapas en mer inkluderande och rättvis digital miljö.

 • Inkludering: Digital tillgänglighet säkerställer att personer med funktionshinder kan få tillgång till information, produkter och tjänster på nätet. Genom att göra digitalt innehåll tillgängligt för personer med funktionshinder skapar vi en mer inkluderande digital miljö som gynnar alla.
 • Överensstämmelse: I många länder finns det lagstadgade krav på digital tillgänglighet. I USA ska till exempel vissa enheters webbplatser vara tillgängliga enligt avsnitt 508 i Rehabilitation Act och Americans with Disabilities Act (ADA). Genom att följa dessa bestämmelser undviker organisationer juridiska risker och säkerställer att de inte diskriminerar personer med funktionshinder.
 • Innovation: Digital tillgänglighet leder till innovation och nya affärsmöjligheter. Genom att utforma tillgängligt digitalt innehåll kan organisationer utnyttja ett stort och ofta förbisett marknadssegment.
 • Bättre användarupplevelse: Digital tillgänglighet gynnar alla, inte bara personer med funktionshinder. Till exempel kan textning av videoklipp vara till nytta för personer som inte behärskar videoklippets språk flytande. Att utforma innehåll som är navigerbart via tangentbord är också till fördel för användare som föredrar att inte använda mus.
 • Företagens sociala ansvar: Genom att säkerställa digital tillgänglighet visar organisationer att de värdesätter mångfald och integration.

Vad orsakar brist på digital tillgänglighet?

 • Uteslutning av personer med funktionshinder: Personer med funktionshinder har svårt att få tillgång till information, tjänster och produkter som är tillgängliga för andra. Detta leder till social utestängning, marginalisering och diskriminering.
 • Juridiskt ansvar: I vissa länder krävs digital tillgänglighet enligt lag. Organisationer som inte följer reglerna kan bli juridiskt ansvariga. Detta leder till böter, juridiska avgifter och skadar ryktet.
 • Minskad tillfredsställelse hos användarna: Användarna blir frustrerade, oengagerade och missnöjda med organisationen eller produkten. Detta leder till minskad lojalitet hos användarna och minskade intäkter.
 • Minskad marknadsandel: Organisationer kan förlora en betydande marknadsandel som är funktionshindrade personer. Detta minskar intäkterna och begränsar tillväxtmöjligheterna.
 • Negativ inverkan på sökmotoroptimering (SEO): Digital tillgänglighet påverkar sökmotoroptimering negativt, eftersom sökmotorer prioriterar innehåll som är tillgängligt för alla användare. Detta leder till minskad synlighet och trafik till en webbplats.

Vad är Digital Experience Analytics?

Analys av digitala upplevelser
(DXA) är ett område som omfattar insamling, analys och tolkning av data om användarupplevelser i digitala kanaler, t.ex. webbplatser, mobilappar och sociala medier. DXA gör det möjligt för organisationer att få en djupare förståelse för hur användare interagerar med deras digitala kanaler och hur de kan förbättra den övergripande digitala upplevelsen.

Hur kan man öka den digitala tillgängligheten?

För att öka den digitala tillgängligheten finns det flera metoder som används:

 • Användning av riktlinjer för tillgänglighet,
 • Förankring av organisationskulturen för tillgänglighet,

Hur kan man öka den digitala tillgängligheten?

För att öka den digitala tillgängligheten finns det flera metoder som används:

 • Användning av riktlinjer för tillgänglighet,
 • Förankring av organisationskulturen för tillgänglighet,
 • Införliva visuellt material,
 • Tillhandahåller alternativ text,
 • Att producera multimodala kampanjer,
 • Använd ett tydligt och enkelt språk,
 • Användning av textning och transkriptioner,
 • Lägga till undertexter till videor,
 • Att fira mångfalden,
 • Användning av tangentbordstillgänglighet,
 • Kontroll av kontrast,
 • Testning av tillgänglighet,
 • Följ de riktlinjer som anges för varje plattform,
 • Ge användarstöd,
 • Användning av Alt Text för bilder för skärmläsare,
 • Testning av digitala kampanjer.

Vad innebär att använda riktlinjer för tillgänglighet?

Använd etablerade riktlinjer för tillgänglighet, t.ex. riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG), för att se till att ditt digitala innehåll är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Vad innebär att integrera tillgänglighet i organisationskulturen?

När digital tillgänglighet införs i hela organisationen är den inte bara inbakad i policyer och processer. Digital tillgänglighet är också en integrerad del av anställningsrutiner, kontinuitetsplanering, upphandling, projektplanering, kommunikation, kontorslayout, teambuilding, samhällsinitiativ osv. Det blir ett organisatoriskt skifte från toppen och neråt snarare än en uppgift eller funktion för en enskild avdelning.

Vad är att integrera visuella element?

Användningen av bilder blir allt vanligare på sociala medier. Genom att använda högkvalitativa bilder av varumärket i en kampanj ökar kampanjens effektivitet samtidigt som varumärket blir mer känt och bekant. Visuell information förmedlas till hjärnan 90 procent av tiden, och bilder behandlas 60 000 gånger snabbare i hjärnan än ord. På så sätt kan du kommunicera tydligt och snabbt med din publik. Dessutom är det troligare att grafik har en känslomässig innebörd, vilket hjälper dig att uppnå relevans och ökar sannolikheten för att din publik kommer att ha en genuin koppling till ditt budskap, vilket leder till att du uppnår dina mål.

Vad är alternativ text?

Ge alternativ text till bilder, videor och annat multimedieinnehåll så att personer med synnedsättning kan förstå innehållet.

Människor har varierande förmåga att interagera med digitala medier. Till exempel kan de som är synskadade behöva en skärmläsare eller förstoringsglas, och de som är hörselskadade kan behöva undertexter. Dessa inkluderingar är nödvändiga för att underlätta en likvärdig surfupplevelse, och utan dem kan det skapas ett hinder som hindrar användare med funktionsnedsättningar från att interagera. Det är därför viktigt att inte glömma bort vikten av korrekt tillgänglighet för din kampanj. För att se till att din digitala kampanj är tillgänglig och inkluderande för personer med funktionsnedsättning bör du skapa innehåll i flera olika format. Genom att se till att visuella och ljudelement har etablerade motsvarigheter, t.ex. textning och transkription, kan alla användare ta del av ditt innehåll och lära sig av det på ett sätt som passar dem.

Vad innebär ett tydligt och enkelt språk?

Använd ett tydligt och enkelt språk för att se till att ditt innehåll är lätt att förstå för personer med kognitiva svårigheter och inlärningssvårigheter.

Vad innebär textning och transkription?

Använd textning och transkriptioner för videor och annat multimedieinnehåll för att göra dem tillgängliga för döva och hörselskadade.

Vad är att lägga till undertexter i videor?

De flesta marknadsförare är vana vid att göra utmärkta videopresentationer för användning på webbplatser och sociala medier i vår tid, och de lägger stor vikt vid att producera dem.

Vad är att fira mångfalden?

Digitala kampanjer och reklam visar ofta upp perfekta modeller som inte kan relateras till någon publik. Andelen funktionshindrade modeller som används i kampanjer är mycket liten. Kampanjen bör vara inkluderande och visa olika typer av människor för att få personer med funktionshinder att känna sig inkluderade och att varumärket bryr sig om deras behov och närvaro.

Vad är att använda tangentbordstillgänglighet?

Se till att din webbplats och dina digitala verktyg är tillgängliga via ett tangentbord, eftersom det är ett vanligt sätt för personer med rörelsehinder att navigera på webben.

Vad är kontroll av kontrast?

Ett av de snabbaste sätten att göra dina kampanjer tillgängliga och inkluderande är att använda ett verktyg som webaim.org för att kontrollera kontrasten i dina kampanjfärger. När kontrasten är otillräcklig, till exempel en ljusblå text på en vit bakgrund, blir det svårt för både människor och skärmläsare att se texten.

Vad är testning av tillgänglighet?

Använd automatiserade testverktyg och manuella testmetoder för att kontrollera tillgängligheten till din webbplats och ditt digitala innehåll.

Accessibility for Text to Speech

Vad innebär det att följa de riktlinjer som anges av varje plattform?

Det är viktigt att följa de riktlinjer som gäller för de plattformar som du skapar innehåll för. Vissa plattformar kan ha tillgänglighetsfunktioner som gör det lättare att skapa digitalt innehåll. YouTube har till exempel en funktion för textning av videor och en unik webbplats för personer med funktionsnedsättning som ger snabbare svarstid. Det finns många andra sätt att förbättra digitala kampanjer så att de blir tillgängliga och inkluderande för personer med funktionsnedsättning.

Vad är användarstöd?

Ge användarstöd till personer med funktionshinder, t.ex. dyslexi eller nedsatt syn, för att säkerställa att de får tillgång till ert digitala innehåll.

Vad innebär Alt Text för bilder för skärmläsare?

Oavsett om du publicerar bilder på en landningssida eller i sociala medier som en del av din digitala kampanj ska du använda alt-text för att beskriva bilden du publicerar. Internetanvändare som är blinda eller synskadade kan använda en skärmläsare för att få tillgång till innehållet. Med alt-text på plats för bilderna kan skärmläsaren läsa upp din alt-textbeskrivning av den bild som används.

De sociala medieplattformarna Pinterest, Twitter och Instagram har infört alternativ för att lägga till alt-text när du laddar upp bilder på deras plattformar. En webbplats har vanligtvis möjlighet att lägga till alt-text i innehållshanteringssystemet eller så kodas taggarna in manuellt.

Vad är testning av din digitala kampanj?

Testa alltid din digitala kampanj med en person med neurodiversitet. När du skriver texter, skriv dem ur en blind eller synskadad persons perspektiv. På så sätt undviker du onödig jargong och knepiga akronymer som är svåra att tyda. Samma sak gäller för videoinnehåll. Det är svårt att förstå om ljudet är av dålig kvalitet eller om det saknas textning. Prioritera ljudkvalitet och textning för att förmedla ditt budskap på ett korrekt sätt.

Använd verktyg som färgblindhetssimulatorer och programvara för efterlevnadshantering för att säkerställa att ditt företag följer standarder för digital tillgänglighet och tillämpliga lagar.

Ofta ställda frågor

Dela inlägg

Text till tal

img

Speaktor

Konvertera din text till röst och högläsning