ipad

Vad är tillgänglighetsfunktioner?

Tillgänglighetsfunktioner är verktyg och alternativ som är utformade för att göra tekniken mer tillgänglig för personer med funktionshinder, t.ex. personer med hörapparater. Tillgänglighetsfunktioner kan hjälpa personer med visuella, auditiva, fysiska och kognitiva funktionshinder att använda tekniken på ett mer effektivt sätt.

Vilka är fördelarna med tillgänglighetsfunktioner?

Tillgänglighetsfunktionerna i iOs och macOS är inte bara användbara för personer med fysiska och motoriska funktionshinder. De kan också vara till nytta för alla som vill anpassa sin enhet så att den bättre passar deras behov och preferenser. Här är några av de viktigaste fördelarna med att använda tillgänglighetsfunktionerna i iPad:

Hur aktiverar man tillgänglighetsfunktioner under installationen?

Du kan aktivera många tillgänglighetsfunktioner direkt när du konfigurerar din Apple-enhet, iphone, mac eller Apple Watch för första gången. Slå på iPad och gör sedan något av följande:

Om du flyttar från en tidigare iPad kan du också överföra dina tillgänglighetsinställningar. Se Slå på och konfigurera iPad.

Hur ställer man in guidad åtkomst?

 1. Gå till Inställningar > Tillgänglighet > Guidad åtkomst och aktivera sedan Guidad åtkomst.
 2. Justera något av följande:
  • Inställningar för lösenkoder: Du kan också aktivera Face ID eller ipod Touch ID på skärmen för att avsluta en session med guidad åtkomst.
  • Tidsgränser: Spela upp ett ljud eller tala om hur lång tid som återstår innan en Guided Access-session avslutas.
  • Tillgänglighetsgenväg: Aktivera eller inaktivera genvägen under sessioner med guidad åtkomst.
  • Automatisk låsning av displayen: Ställ in hur lång tid det tar för iPad att låsas automatiskt under en session med guidad åtkomst.

Hur aktiverar du röststyrning?

VoiceOver, Apples branschledande skärmläsare för blinda och synskadade användare, har fått stöd för fler än 20 nya språk och språk.

 1. Gå till Inställningar > Tillgänglighet > VoiceOver.
 2. Slå på VoiceOver, tryck på VoiceOver Practice och dubbeltryck sedan på för att starta.
 3. Öva på följande gester med ett, två, tre och fyra fingrar:
  • Tryck på
  • Dubbeltryck på
  • Trippeltryckning
  • Svep till vänster, höger, uppåt eller nedåt
 4. När du är klar med övningen trycker du på Klar och dubbeltrycker sedan på för att avsluta.

Hur aktiverar du Siri på din iPad?

Här är stegen för att aktivera Siri:

 1. Gå till iPad:s startskärmen och tryck på appen ”Inställningar”.
 2. I inställningsmenyn bläddrar du nedåt och trycker på ”Siri och sökning”.
 3. Aktivera Siri genom att vrida på knappen bredvid ”Tryck på sidoknappen för Siri” eller ”Tryck på hemknappen för Siri”.
 4. Du kan också aktivera ”Lyssna på Hej Siri” om du vill aktivera Siri med hjälp av ljudigenkänning.
 5. Om du aktiverar ”Lyssna på Hej Siri” följer du anvisningarna för att lära Siri att känna igen din röst.
 6. Du kan också anpassa Siris röst och språk genom att trycka på ”Siri Voice” respektive ”Language”.

Hur aktiverar du AssistiveTouch?

Hur aktiverar man zoom?

Här är stegen för att aktivera Zoom:

Hur aktiverar du diktering?

Vad är ytterligare tillgänglighetsfunktioner på iPad?

Förutom de tillgänglighetsfunktioner som vi redan har tagit upp finns det ett antal andra funktioner på iPad som kan göra det lättare för personer med funktionshinder och hörapparater att använda enheten. Här är några exempel: