Vad är ADHD?

ADHD är en utbredd neurologisk sjukdom. ADHD-symptomen varierar från person till person, beroende på ålder och andra faktorer. Personer med ADHD har ofta svårt att fokusera på att läsa eller lära sig material under långa perioder. Vissa personer med ADHD har dyslektiska symptom, vilket gör det ännu svårare att läsa och förstå information. Förutom inlärningssvårigheter kan det orsaka ångest och depression och utlösa effekter. ADHD-symptomen omfattar:

Ett barn med ADHD

Om du vill veta mer om ADHD kan du läsa den här länken: Läs mer om ADHD: Psychiatry.org Vad är ADHD?

Hur påverkar ADHD läs- och skrivförmågan?

Läsning och skrivning kan vara en utmaning för personer med ADHD på olika sätt. Några av dem är:

Vad är ett text-till-tal-verktyg?

Plattformar för textläsare omvandlar alla former av text till röst, t.ex. Microsoft Word, webbsidor eller uppladdade filer från enheter med program eller Google-tillägg. Det datorgenererade talet låter därför som en naturlig person som läser en text högt. Du kan läsa mer om TTS på den här länken: Vad är Text to Speech (TTS) Programvara för text till tal är ett bra verktyg för personer med läshinder eller dyslexi. Det gör det lättare att följa med när du lyssnar, och det är också en bra idé om du vill lära dig ett annat språk genom att läsa undertexter med ljud.

Bör personer med ADHD använda text till tal-verktyg?

Programvara för text-till-tal kan hjälpa personer med inlärningssvårigheter genom att läsa upp det material som de försöker lära sig eller läsa, vilket ger dem en chans att höra och bearbeta informationen på ett annat sätt. Tekniken Text-to-Speech omvandlar text till tal. Det kan hjälpa personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) att läsa högt och lyssna. Hjälpmedel är avgörande för att skapa lika möjligheter för personer med autism, dyslexi eller ADHD.

Vilka är fördelarna med att använda en textläsare för personer med ADHD?

Plattformar för text till tal kan vara till nytta för personer med ADHD, ångest och andra distraktionsrelaterade tillstånd. Några exempel är:

Finns TTS-verktyg tillgängliga på Apple- och Windows-enheter?

Det finns många olika röstläsarprogram för Apple- och Windows-enheter.

Screen Reader är ett exempel på ett verktyg för text till röst. Googles skärmläsare är ett Chrome-tillägg. Tillägget är kompatibelt med Google Chrome-browsers som körs på alla operativsystem, inklusive Chromebooks, Windows och Mac OS. Om du vill veta mer om hur du använder skärmläsaren i Google Dokument och på webbsidor och hur du aktiverar skärmläsaren från verktygsfältet kan du läsa den här artikeln om Hur man skriver text till tal i Google Docs.

Vanliga frågor om text till tal för personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)?

Vad är priserna på röstgeneratorer för ADHD?

När nya röstspråk eller hastighetsalternativ läggs till ändrar text-till-tal-verktygen prispolitiken. Du hittar priserna på deras webbplats.

Finns tts tools tillgängligt på iPad och iPhones?

Det finns olika textläsarprogram i appbutiken för iOS- och Android-enheter. Du kan också använda dessa appar för att läsa böcker, artiklar, tidskrifter med mera på många olika språk.

Vilka är fördelarna med hjälpmedel för personer med inlärningssvårigheter?

Vissa personer med ADHD har svårt att hålla uppmärksamhet och fokus, andra har svårt att kontrollera sina impulser och andra är hyperaktiva och har svårt att reglera sitt humör. ADHD kan göra det svårt att lyckas i skolan, på jobbet och i relationer. De kan dra nytta av hjälpmedel på olika sätt.

Vad kan olika tekniker använda för ADHD?

Verktyg för tal-till-text: Algoritmer kan transkribera och skriva tal med hjälp av diktering och automatiserad ordförutsägelse. Istället för att skriva eller skriva kan du använda taligenkänning och avancerad talteknik för att tala in i en mikrofon. Denna teknik omvandlar text baserat på avstånd och grammatik. Röstigenkänningsteknik, som omvandlar tal till text, kan vara till hjälp för dem som har svårt att skriva. Om du vill veta mer om taltranskribering kan du titta på den här länken: Vad är transkription?