Text till tal för personer med ADHD

Använda text-till-tal för att förbättra fokus för personer med ADHD

Vad är ADHD?

ADHD är en utbredd neurologisk sjukdom. ADHD-symptomen varierar från person till person, beroende på ålder och andra faktorer. Personer med ADHD har ofta svårt att fokusera på att läsa eller lära sig material under långa perioder. Vissa personer med ADHD har dyslexisymtom, vilket gör det ännu svårare att läsa och förstå information. Förutom inlärningssvårigheter kan det orsaka ångest och depression och utlösa effekter. ADHD-symptomen omfattar:

 • Uppmärksamhetsstörning
 • Hyperaktivitet
 • Bristande koncentration

Om du vill veta mer om ADHD kan du läsa den här länken: Läs mer om ADHD: Psychiatry.org Vad är ADHD?

Hur påverkar ADHD läs- och skrivförmågan?

Läsning och skrivning kan vara en utmaning för personer med ADHD på olika sätt. Några av dem är:

 • Minne
 • Koncentrerande
 • Behandling av information
 • Tidsplanering
 • Kämpar för att klara av distraktioner

Vad är ett text-till-tal-verktyg?

Plattformar för textläsare omvandlar alla former av text till röst, t.ex. Microsoft Word, webbsidor eller uppladdade filer från enheter med program eller Google-tillägg. Det datorgenererade talet låter därför som en naturlig person som läser en text högt. Du kan läsa mer om TTS på den här länken: Vad är Text to Speech (TTS) Programvara för text till tal är ett bra verktyg för personer med läshinder eller dyslexi. Det gör det lättare att följa med när du lyssnar, och det är också en bra idé om du vill lära dig ett annat språk genom att läsa undertexter med ljud.

Ett barn med ADHD

Bör personer med ADHD använda text till tal-verktyg?

Programvara för text-till-tal kan hjälpa personer med inlärningssvårigheter genom att läsa upp det material som de försöker lära sig eller läsa, vilket ger dem en chans att höra och bearbeta informationen på ett annat sätt. Tekniken Text-to-Speech omvandlar text till tal. Det kan hjälpa personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) att läsa högt och lyssna. Hjälpmedel är avgörande för att skapa lika möjligheter för personer med autism, dyslexi eller ADHD.

Vilka är fördelarna med att använda en textläsare för personer med ADHD?

Plattformar för text till tal kan vara till nytta för personer med ADHD, ångest och andra distraktionsrelaterade tillstånd. Några exempel är:

 • Lätt att följa texten: Externa hörbara stimuli kan lätt distrahera personer med distraktion eftersom de har kort uppmärksamhetsspann när de läser eller skriver i en tyst miljö. Med hjälp av läromedlet som omvandlar texter till ljud är det möjligt att lyssna på skrivet innehåll samtidigt som du läser. Eleverna kan koncentrera sig länge tack vare tts-verktyget.
 • Öka läsförståelsen: Läs och skriv samtidigt förbättrar förståelsen och ökar minnet av det man lärt sig. Det gör de genom att samtidigt bearbeta ljud- och visuell information. Lyssnande och visuella upplevelser hjälper eleverna att förstå effektivare och snabbare. Textläsarappar gör detta genom att läsa upp en text högt och visa grafiska representationer av texten i bilder.
 • Öka den allmänna kulturnivån: Ljudböcker är användbara resurser för personer med lässvårigheter. Tack vare verktyg för ljudläsning behöver du inte vänta på att plattformar på nätet ska publicera ljudversioner av böcker. Med hjälp av text-till-tal-verktyg kan du se till att alla skrivna texter läses högt av maskinen med ett naturligt ljud. Detta undanröjer en stor del av de hinder som personer med läshinder möter när det gäller att läsa böcker och ökar deras allmänna kulturnivå.
 • Möjlighet att ändra läshastigheten: Personer som har svårt att läsa har unika krav. Genom att ändra rösthastigheten är det enkelt att tillgodose olika behov. Att lyssna långsamt är en värdefull funktion för dem som har svårt att förstå.
 • Maximera tiden på ett effektivt sätt: Personer med ADHD som behöver hjälp behöver ofta mer tid och ansträngning för att slutföra sina uppgifter. De tar mindre tid på sig för att slutföra och revidera sitt arbete. Personer som använder tts-plattformar kan koncentrera sig på en uppgift eller läxa längre, förstå snabbare och använda sin tid bättre.

Finns TTS-verktyg tillgängliga på Apple- och Windows-enheter?

Det finns många olika röstläsarprogram för Apple- och Windows-enheter.

Screen Reader är ett exempel på ett verktyg för text till röst. Googles skärmläsare är ett Chrome-tillägg. Tillägget är kompatibelt med Google Chrome-browsers som körs på alla operativsystem, inklusive Chromebooks, Windows och Mac OS. Om du vill veta mer om hur du använder skärmläsaren i Google Dokument och på webbsidor och hur du aktiverar skärmläsaren från verktygsfältet kan du läsa den här artikeln om Hur man skriver text till tal i Google Docs.

Vanliga frågor om text till tal för personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)?

Vad är priserna på röstgeneratorer för ADHD?

När nya röstspråk eller hastighetsalternativ läggs till ändrar text-till-tal-verktygen prispolitiken. Du hittar priserna på deras webbplats.

Finns tts tools tillgängligt på iPad och iPhones?

I App Store finns olika textläsarprogram för iOS- och Android-enheter. Du kan också använda dessa appar för att läsa böcker, artiklar, tidskrifter med mera på många olika språk.

Vilka är fördelarna med hjälpmedel för personer med inlärningssvårigheter?

Vissa personer med ADHD har svårt att hålla uppmärksamhet och fokus, andra har svårt att kontrollera sina impulser och andra är hyperaktiva och har svårt att reglera sitt humör. ADHD kan göra det svårt att lyckas i skolan, på jobbet och i relationer. De kan dra nytta av hjälpmedel på olika sätt.

 • Skydda deras psykiska hälsa: Personer som har svårt att läsa och skriva har det svårt. Genom att öka deras tillgång till information minskar vissa av svårigheterna.
 • Stöd för verkställande funktioner: Det underlättar livet för personer som lider av ADHD att använda olika tekniker för att stödja de verkställande funktionerna.

Vad kan olika tekniker använda för ADHD?

Verktyg för tal-till-text: Algoritmer kan transkribera och skriva tal med hjälp av diktering och automatiserad ordförutsägelse. Istället för att skriva eller skriva kan du använda taligenkänning och avancerad talteknik för att tala in i en mikrofon. Denna teknik omvandlar text baserat på avstånd och grammatik. Röstigenkänningsteknik, som omvandlar tal till text, kan vara till hjälp för dem som har svårt att skriva. Om du vill veta mer om taltranskribering kan du titta på den här länken: Vad är transkription?

Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Speaktor nu!

Relaterade artiklar

Öppnar text-till-tal-funktionen på TikTok
Speaktor

Hur använder man text till tal på TikTok?

En av TikToks största stjärnor är dess röstfunktion för text till tal. Istället för att bara överlagra text i din video kan du nu få undertexter upplästa med några få

Speaktor

Hur använder man text till tal i Discord?

Hur får jag Discord att läsa dina meddelanden? I sin enklaste form kan du använda kommandot ”/tts” för att använda text till tal. När du har skrivit /tts lämnar du

Anpassa inställningarna för text-till-tal i Google Docs
Speaktor

Hur aktiverar jag text-till-tal med Google Docs?

Hur aktiverar jag Googles text-till-tal-tillägg ”Screen Reader”? Det första du bör veta är att endast webbläsaren Google Chrome stöder Googles tillägg ”Screen Reader” som erbjuds av Google själva text-till-tal-funktionalitet. Google

Konvertera text till tal på Instagram
Speaktor

Hur konverterar man text till tal på Instagram?

Hur lägger man till text till tal på Instagram Reels? Text-till-tal är en av Instagrams senaste uppdateringar. Funktionen för att läsa upp text på Instagram omvandlar text till ljud. Dessutom