Riktlinjer för tillgänglighet för personer med epilepsi

Ljud- och bildvarningar för innehåll som kan utlösa kramper

Vad är epilepsi?

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som orsakar krampanfall. Dessa anfall kan vara från milda till allvarliga och kan inkludera kramper, medvetslöshet och andra fysiska symptom. Anfall orsakas av störningar i hjärnans elektriska aktivitet och kan vara relaterade till en hjärnskada eller en familjetrend. Orsaken är dock ofta okänd.

Vad orsakar epilepsi?

Epilepsi kan uppstå i alla åldrar och kan orsakas av en rad olika faktorer, inklusive genetik, hjärnskador och andra medicinska tillstånd. Några av dem är:

Genetik och familjehistoria:

Epilepsi kan orsakas av genetiska mutationer eller ärftliga egenskaper som påverkar hjärnans elektriska aktivitet.

Hjärnskada eller skada:

Alla trauman eller skador på hjärnan, som till exempel en huvudskada eller en stroke, kan orsaka epilepsi.

Onormal utveckling av hjärnan:

Epilepsi kan uppstå när hjärnan inte utvecklas korrekt, vilket leder till onormal elektrisk aktivitet.

Infektioner:

Infektioner i hjärnan, såsom hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation, kan orsaka epilepsi.

Prenatal skada eller missbildningar i hjärnan:

Epilepsi kan bero på skador som uppstått under fosterutvecklingen eller på missbildningar i hjärnan vid födseln.

Onormala nivåer av kemikalier eller elektrisk aktivitet i hjärnan:

Förändringar i nivåerna av kemikalier i hjärnan eller störningar i den elektriska aktiviteten i hjärnan kan leda till epilepsi.

Missbruk av substanser eller abstinens:

Användning eller abstinens av vissa ämnen, t.ex. alkohol eller läkemedelsbiverkningar, kan orsaka anfall och epilepsi.

Några vanliga utlösande faktorer för ljuskänsliga anfall hos personer med olika typer av epilepsi är blinkande ljus, mönster och vissa färger. Därför är det viktigt att göra digitalt innehåll mer tillgängligt för personer med epilepsi.

Tillgänglig användning av webben.

Vilka behandlingar finns för epilepsi?

Det finns inget botemedel mot epilepsi, men det finns behandlingar som hjälper till att hantera tillståndet. Dessa behandlingar omfattar medicinering, kirurgi och livsstilsförändringar, till exempel att undvika utlösande faktorer och få tillräckligt med sömn. Det är viktigt att samarbeta med en vårdgivare för att fastställa den bästa behandlingen för dina individuella behov.

Riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG) för personer med epilepsi

När man utformar digitalt innehåll är det viktigt att ta hänsyn till alla användares behov, inklusive epileptiker och personer med funktionshinder när det gäller digital tillgänglighet. Eftersom dessa anfall kan vara livshotande kan de hindra människor från att använda internet överhuvudtaget.

World Wide Web Consortium (W33C) har riktlinjer för utvecklare i sina riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG) för att göra innehållet mer tillgängligt. Amerikanerna med funktionshinderslagen (ADA) har gjort denna typ av innehåll olagligt. Här är några riktlinjer för att göra webbinnehållet mer tillgängligt för personer med fotokänslig epilepsi:

Undvik blinkande innehåll eller strobing-effekter:

Blinkande trösklar eller strobing-effekter kan utlösa vissa typer av anfall hos personer med ljuskänslig epilepsi. Undvik att använda höga blixtfrekvenser eller strobing-effekter, eller begränsa dem till tre blixtar och begränsa pixlar.

Använd färgen med försiktighet:

Vissa färger, särskilt röda och blå, och höga kontraster kan utlösa anfall hos vissa personer med epilepsi. Använd färger försiktigt, t.ex. mättade röda färger, och undvik färgkombinationer som kan orsaka obehag eller utlösa anfall.

Undvik att ändra innehållet snabbt:

Snabbt föränderligt innehåll, t.ex. rullande text eller flimrande bilder, kan vara svårt för personer med epilepsi att bearbeta och kan utlösa anfall. Undvik att använda innehåll som ändras snabbt eller begränsa det till korta perioder.

Tillhandahålla alternativ för ljud- och bildinnehåll:

Ljud- och bildinnehåll kan vara svårt att bearbeta för vissa personer med epilepsi. Animationer och GIF:er distraherar och kan utlösa anfall hos personer med fotoelektrisk känslighet. Tillhandahåll alternativ, t.ex. textning eller transkriptioner.

Utforma med tydliga, enkla layouter:

Tydliga och enkla layouter kan hjälpa personer med epilepsi att lättare hantera digitalt innehåll. Epilepsistiftelsen föreslår att man använder tydliga, lättlästa typsnitt och minimerar distraktioner och rörighet.

Ge en varning för potentiellt utlösande innehåll:

Om det är nödvändigt att inkludera fotokänsligt innehåll som kan vara utlösande för personer med epilepsi, ge en varning innan innehållet visas. Detta ger användaren möjlighet att navigera bort från innehållet eller vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Testa innehållet för tillgänglighet:

Innan du publicerar innehåll bör du testa tillgängligheten med hjälp av verktyg som tillgänglighetskontroller och genom att be personer med epilepsi att granska det. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella problem och se till att innehållet är tillgängligt för så många som möjligt.

Varför bör personer med epilepsi använda text till tal?

Personer med epilepsi kan ha svårigheter att bearbeta visuell eller auditiv information, särskilt under anfall eller efter anfall. I sådana fall kan det vara till stor hjälp att använda text-till-tal-programvara som Speaktor. Här är några anledningar till varför personer med epilepsi kan ha nytta av att använda text till tal:

  1. Minskar visuell stimulans: Programvara för text till tal kan minska antalet visuella stimuli som personer med epilepsi utsätts för, vilket kan bidra till att förebygga anfall som utlöses av visuell stimulans.
  2. Förbättrar förståelsen: Vissa personer med epilepsi kan ha svårt att bearbeta auditiv information. Programvara för text-till-tal kan omvandla text till talade ord, vilket kan förbättra förståelsen och minska den kognitiva belastningen.
  3. Ett alternativ till läsning: Läsning kan vara svårt eller obekvämt för vissa personer med epilepsi. Programvara för text-till-tal ger en alternativ metod för att få tillgång till skriftlig information, vilket kan vara mindre ansträngande och mer tillgängligt.
  4. Gör det möjligt att utföra flera arbetsuppgifter: Att lyssna på talade ord gör det möjligt för personer med epilepsi att multitaska och ägna sig åt andra aktiviteter samtidigt som de får tillgång till information, vilket kan vara särskilt användbart under perioder av kognitiv eller sensorisk överbelastning.
  5. Förbättrar tillgängligheten: Programvara för text-till-tal kan förbättra tillgängligheten för personer med synnedsättning eller andra funktionshinder som gör det svårt att läsa skriven text.

Vanliga frågor (FAQ)

Påverkar epilepsi läsningen?

Vissa typer av epilepsi kan påverka språkmönstret och göra det svårare att läsa. Många av de olika typerna av epilepsi, särskilt generaliserad epilepsi, påverkar ett stort antal neurologiska funktioner som rör språk, förståelse och i vissa fall läsning.

Kan läsning orsaka anfall?

Det finns en typ av epilepsi som kallas läsepilepsi. Den börjar vanligtvis i tonåren och utlöses av läsning. Till en början utlöser den myokloniska anfall, som är korta ryckningar runt munnen och käken. Om personen fortsätter att läsa medan de myokloniska anfallen inträffar finns det dock en ökad risk för att det ska eskalera till ett tonisk-kloniskt anfall.

Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Speaktor nu!

Relaterade artiklar

Öppnar text-till-tal-funktionen på TikTok
Speaktor

Hur använder man text till tal på TikTok?

En av TikToks största stjärnor är dess röstfunktion för text till tal. Istället för att bara överlagra text i din video kan du nu få undertexter upplästa med några få

Speaktor

Hur använder man text till tal i Discord?

Hur får jag Discord att läsa dina meddelanden? I sin enklaste form kan du använda kommandot ”/tts” för att använda text till tal. När du har skrivit /tts lämnar du

Anpassa inställningarna för text-till-tal i Google Docs
Speaktor

Hur aktiverar jag text-till-tal med Google Docs?

Hur aktiverar jag Googles text-till-tal-tillägg ”Screen Reader”? Det första du bör veta är att endast webbläsaren Google Chrome stöder Googles tillägg ”Screen Reader” som erbjuds av Google själva text-till-tal-funktionalitet. Google

Konvertera text till tal på Instagram
Speaktor

Hur konverterar man text till tal på Instagram?

Hur lägger man till text till tal på Instagram Reels? Text-till-tal är en av Instagrams senaste uppdateringar. Funktionen för att läsa upp text på Instagram omvandlar text till ljud. Dessutom