Vad är riktlinjerna för tillgänglighet för läsning med grå starr?

Med den tekniska utvecklingen är det lättare att göra din webbplats tillgänglig för personer med grå starr.

grå starr

Hur kan man undvika grå starr?

För att undvika grå starr bör du se till att du är uppmärksam på din ögonvård. Även om åldersrelaterad grå starr är svår att undvika, är det möjligt att undvika olika typer av grå starr. För mer medicinsk information, kontakta din vårdgivare eller en ögonläkare.

Även om kontaktlinser inte direkt orsakar grå starr, bidrar de indirekt till utvecklingen av grå starr genom att öka risken för vissa ögonsjukdomar som leder till grå starr.

Hur botar man grå starr?

Katarakt behandlas med ögonkirurgi, vilket innebär att den grumliga linsen avlägsnas och ersätts med en konstgjord lins. Kataraktkirurgi är ett vanligt och säkert ingrepp som vanligtvis utförs i öppen vård inom oftalmologin.

Vilka är symptomen på grå starr?

Dessa symtom betyder inte att du har grå starr. Rådgör med din läkare för att ta reda på om du lider av andra sjukdomar, t.ex. hornhinnesjukdom, synnervsjukdom eller näthinnesjukdom.

Ofta ställda frågor

Vad är riktlinjer för tillgänglighet för webbinnehåll?

Riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG) är en uppsättning internationella standarder för att göra digitalt innehåll, t.ex. webbplatser, appar och dokument, mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.
WCAG hjälper innehållsskapare att avgöra om deras digitala innehåll är tillgängligt för en så bred publik som möjligt, inklusive personer med funktionshinder.

Vad är en ansvarsfriskrivning för tillgänglighet?

Det är ett uttalande om tillgänglighet på din webbplats som talar om för dina användare att du har ett engagemang för webbtillgänglighet. I det särskilda meddelandet försäkrar du dina kunder om att du anstränger dig för att betjäna dem.

Vad är grå starr?

Katarakt är en vanlig ögonsjukdom som påverkar klarheten i ögats lins, men den påverkar inte hornhinnan. Linsen är en klar struktur bakom iris som hjälper till att fokusera ljuset på näthinnan, som skickar visuella signaler till hjärnan. När en gråstarr utvecklas blir synen grumlig och ogenomskinlig, vilket leder till nedsatt syn eller fullständig synförlust. Det påverkar också synskärpan, som är ett mått på ögats förmåga att urskilja former och detaljer i objekt på ett visst avstånd.