Vilka är riktlinjerna för tillgänglighet för läsning med hemianopi?

Synförlust som orsakas av hemianopi leder till försämrad läsförmåga eftersom ögonen förlorar sina synfunktioner. Det finns några metoder för att minimera ögonens visuella försummelse:

Hemianopi

Vad är hemianopi?

Vad är homonym hemianopi?

Här är några fakta om homonym hemianopi:

Vad är heteronym Hemianopia?

Vilka är symptomen på hemianopi?

Här är en lista över symtom på hemianopi:

Vilka är orsakerna till hemianopi?

Den visuella cortexen finns i hjärnans occipitala lober i den primära kortikala regionen och hjälper till med den medvetna bearbetningen av visuellt erhållna data. Det finns flera orsaker till hemianopi, bland annat:

Hur diagnostiserar man hemianopiska patienter?

Det finns många sätt att bedöma en persons synfält och avgöra om det saknas några synområden. Diagnostiska verktyg som används för att identifiera hemianopiska patienter är bland annat:

Personer med synfältsnedsättningar som inte beror på ögonen (t.ex. vid glaukom) bör utvärderas av en neurolog för att fastställa om det finns några samband med hjärnskador. Om patientens ögon är friska, men de saknar en del av synfältet, är det troligare att det finns en neurologisk grundorsak.

Vad finns det för behandlingar för hemianopi?

Det finns flera behandlingsalternativ för hemianopi beroende på vilken typ av sjukdom patienten har och hur allvarligt tillståndet är.

Insatser vid hemianopi är ofta inriktade på rehabilitering av ögonrörelser med kompensatorisk och återställande terapi.

Olika forskare, som arbetar med perimetri, neurologi och psykiatri, och författare undersöker detta område, t.ex. Pambakian, Kerkhoff, Rowe, Peli, Zihl och Kennard, vid sidan av de studier och frågeformulär som genomförs i kliniska prövningar och vid synrehabilitering.

Trauzettel-Klosinski Lab, Institute for Ophthalmol Research, är ledande inom behandling av det homonyma synfältet.

Blir hemianopi bättre?

När tumörer, en stroke eller en annan typ av hjärnskada leder till förlust av synfältet kan det som redan har skadats ofta inte repareras och synen kan inte återställas eller återställas. Behandlingsinsatser förhindrar dock vanligtvis nya skador och ny synförlust. Förebyggande behandling hjälper också patienterna att anpassa sig till att ha nedsatt syn. Randomiserade kontrollerade studier av behandling av hemianopsi efter stroke med visuell sökträning jämfört med Fresnelprismor uteslöt faktiskt ungefär hälften av de potentiella deltagarna eftersom deras synnedsättning delvis eller helt försvann av sig själv. Det är sällsynt att synfältet återhämtar sig tillräckligt spontant.

Varför har hemianopiska patienter svårigheter med att läsa?

Vad är skillnaden mellan central och perifer syn?

Den centrala synen är vad du kan se direkt framför dig. Om du rör på ögonen eller vrider på kroppen, är det du ser rakt framför dig i ditt centrala synfält. Den perifera synen är det du ser precis utanför den centrala synen i ögonvrån.