Speaktor Blog

Umí náhled číst nahlas?

Jak používat funkci hlasitého čtení v náhledu? Náhled také poskytuje funkci převodu textu na řeč, která uživateli umožňuje číst obsah aplikace nahlas. Aktivace možnosti hlasitého

Přečtěte si více "