Jak pečovat o zdraví očí při používání kontaktních čoček?

Zde je několik tipů pro nositele kontaktních čoček:

Jaké jsou pokyny pro přístupnost při čtení s kontaktními čočkami?

Při používání kontaktních čoček je důležité věnovat pozornost péči o oči, aby nedošlo k poškození rohovky a ke ztrátě funkčnosti očí.

Co je přístupnost?

Cílem přístupnosti je zajistit inkluzivní a spravedlivý přístup pro všechny. Zde jsou uvedeny tři typy přístupnosti:

Co je to digitální přístupnost?

Co jsou kontaktní čočky?

Zde jsou některá fakta o kontaktních čočkách:

Co jsou to Pokyny pro zpřístupnění webového obsahu?

Pokyny pro přístupnost webového obsahu (WCAG) jsou souborem mezinárodních norem pro zpřístupnění digitálního obsahu, jako jsou webové stránky, aplikace a dokumenty, osobám se zdravotním postižením.
WCAG pomáhá tvůrcům obsahu zjistit, zda je jejich digitální obsah přístupný co nejširšímu publiku, včetně osob se zdravotním postižením a zrakovými problémy.

Co je prohlášení o přístupnosti?

Jedná se o prohlášení o přístupnosti na vašich webových stránkách, které informuje komunitu uživatelů o vašem závazku k přístupnosti webu. V rámci této speciální zprávy ujistíte své zákazníky, že se jim snažíte sloužit.