ipad

Čo sú funkcie prístupnosti?

Funkcie prístupnosti sú nástroje a možnosti, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli technológie prístupnejšie pre ľudí so zdravotným postihnutím, napríklad pre ľudí so sluchovým postihnutím. Funkcie prístupnosti môžu pomôcť ľuďom so zrakovým, sluchovým, telesným a kognitívnym postihnutím používať technológie efektívnejšie a účinnejšie.

Aké sú výhody funkcií prístupnosti?

Funkcie prístupnosti v systémoch iOs a macOS nie sú užitočné len pre ľudí s telesným a pohybovým postihnutím. Využiť ich môže aj ten, kto si chce svoje zariadenie prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovovalo jeho potrebám a preferenciám. Tu sú niektoré z hlavných výhod používania funkcií prístupnosti iPadu:

Ako zapnúť funkcie sprístupnenia počas nastavenia?

Mnohé funkcie prístupnosti môžete zapnúť hneď pri prvom nastavení v zariadení Apple, iphone, macu alebo hodinkách Apple Watch. Zapnite iPad a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

Ak prechádzaš z predchádzajúceho iPadu, môžeš preniesť aj nastavenia prístupnosti. Pozrite časť Zapnutie a nastavenie zariadenia iPad.

Ako nastaviť riadený prístup?

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Sprístupnenie > Sprievodca prístupom a zapnite funkciu Sprievodca prístupom.
 2. Upravte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Nastavenia prístupového kódu: Môžete tiež zapnúť Face ID alebo ipod Touch ID na obrazovke ako spôsob ukončenia relácie Guided Access.
  • Časové obmedzenia: Prehrajte zvuk alebo povedzte, koľko času zostáva do konca relácie riadeného prístupu.
  • Skratka prístupnosti: Zapnite alebo vypnite skratku počas relácií Riadeného prístupu.
  • Automatické uzamknutie displeja: Nastavte, ako dlho má iPad počas relácie Riadeného prístupu automaticky uzamknúť.

Ako povoliť hlasové ovládanie?

VoiceOver, popredná čítačka obrazovky spoločnosti Apple pre nevidiacich a slabozrakých používateľov, pridáva podporu pre viac ako 20 ďalších lokalít a jazykov.

 1. Prejdite do Nastavenia > Sprístupnenie > VoiceOver.
 2. Zapnite funkciu VoiceOver, ťuknite na položku Precvičovanie VoiceOver a potom dvojitým ťuknutím spustite.
 3. Precvičte si nasledujúce gestá jedným, dvoma, tromi a štyrmi prstami:
  • Ťuknite na
  • Dvojité ťuknutie na stránku
  • Trojitý kohútik
  • Potiahnite prstom doľava, doprava, nahor alebo nadol
 4. Po skončení cvičenia ťuknite na položku Hotovo a potom dvojitým ťuknutím na položku ukončite cvičenie.

Ako povoliť Siri v zariadení iPad?

Tu sú kroky na zapnutie služby Siri:

 1. Prejdite na domovskú obrazovku iPadu a ťuknite na aplikáciu „Nastavenia“.
 2. V ponuke nastavení prejdite nadol a ťuknite na položku „Siri a vyhľadávanie“.
 3. Prepnutím prepínača vedľa položky „Press Side Button for Siri“ alebo „Press Home for Siri“ aktivujete Siri
 4. Ak chcete aktivovať Siri pomocou rozpoznávania zvuku, môžete tiež povoliť funkciu „Počúvať Hey Siri“.
 5. Ak povolíte funkciu „Počúvať Hey Siri“, postupujte podľa pokynov a naučte Siri rozpoznávať váš hlas.
 6. Hlas a jazyk Siri môžete tiež prispôsobiť ťuknutím na položky „Siri Voice“ a „Language“.

Ako povoliť funkciu AssistiveTouch?

Ako povoliť zväčšenie?

Tu sú kroky na zapnutie funkcie Zoom:

Ako povoliť diktovanie?

Aké sú ďalšie funkcie sprístupnenia v zariadení iPad?

Okrem funkcií prístupnosti, o ktorých sme už písali, je v iPade aj niekoľko ďalších funkcií, ktoré môžu ľuďom so zdravotným postihnutím a sluchovým postihnutím uľahčiť používanie zariadenia. Tu je niekoľko príkladov: