Aké sú funkcie sprístupnenia iPadu?

Uzavreté titulky vo videách v zariadení iPad

Čo sú funkcie prístupnosti?

Funkcie prístupnosti sú nástroje a možnosti, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli technológie prístupnejšie pre ľudí so zdravotným postihnutím, napríklad pre ľudí so sluchovým postihnutím. Funkcie prístupnosti môžu pomôcť ľuďom so zrakovým, sluchovým, telesným a kognitívnym postihnutím používať technológie efektívnejšie a účinnejšie.

Aké sú výhody funkcií prístupnosti?

Funkcie prístupnosti v systémoch iOs a macOS nie sú užitočné len pre ľudí s telesným a pohybovým postihnutím. Využiť ich môže aj ten, kto si chce svoje zariadenie prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovovalo jeho potrebám a preferenciám. Tu sú niektoré z hlavných výhod používania funkcií prístupnosti iPadu:

 • Zlepšená použiteľnosť: Povolením možností prístupnosti, ako je hlasové ovládanie a AssistiveTouch, môžete uľahčiť používanie iPadu, najmä ak máte problémy s fyzickými gestami alebo tlačidlami.
 • Zvýšenie produktivity: Funkcie ako diktovanie a Siri vám pomôžu ušetriť čas a rýchlejšie dokončiť úlohy, najmä ak máte problémy s písaním alebo navigáciou v zariadení.
 • Zlepšená komunikácia: Uzavreté titulky a voľba Speak vám môžu uľahčiť komunikáciu s ostatnými, najmä ak máte problémy so sluchom alebo rečou.
 • Personalizácia: Vďaka prispôsobeniu zariadenia pomocou funkcií, ako je napríklad Zoom a Invertovať farby, môžete iPad lepšie prispôsobiť svojim jedinečným potrebám a preferenciám.
 • Inkluzívnosť: Vďaka funkciám prístupnosti je iPad inkluzívnejší a prístupnejší širšiemu okruhu ľudí bez ohľadu na ich schopnosti alebo postihnutie.
ipad

Ako zapnúť funkcie sprístupnenia počas nastavenia?

Mnohé funkcie prístupnosti môžete zapnúť hneď pri prvom nastavení v zariadení Apple, iPhone, macu alebo hodinkách Apple Watch. Zapnite iPad a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

 • Zapnite funkciu VoiceOver: Na zariadení iPad s tlačidlom Domov kliknite trikrát na tlačidlo Domov alebo trikrát kliknite na horné tlačidlo (na ostatných modeloch zariadenia iPad).
 • Zapnutie priblíženia: Dvakrát ťuknite tromi prstami na obrazovku.
 • Zapnite ovládanie prepínačov, väčší text, inteligentnú inverziu a ďalšie funkcie: Vyberte jazyk a krajinu, ťuknite na položku a potom vyberte požadované funkcie.

Ak prechádzaš z predchádzajúceho iPadu, môžeš preniesť aj nastavenia prístupnosti. Pozrite časť Zapnutie a nastavenie zariadenia iPad.

Ako nastaviť riadený prístup?

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Sprístupnenie > Sprievodca prístupom a zapnite funkciu Sprievodca prístupom.
 2. Upravte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Nastavenia prístupového kódu: Môžete tiež zapnúť Face ID alebo iPod Touch ID na obrazovke, aby ste ukončili reláciu riadeného prístupu.
  • Časové obmedzenia: Prehrajte zvuk alebo povedzte, koľko času zostáva do konca relácie riadeného prístupu.
  • Skratka prístupnosti: Zapnite alebo vypnite skratku počas relácií Riadeného prístupu.
  • Automatické uzamknutie displeja: Nastavte, ako dlho má iPad počas relácie Riadeného prístupu automaticky uzamknúť.

Ako povoliť hlasové ovládanie?

VoiceOver, popredná čítačka obrazovky spoločnosti Apple pre nevidiacich a slabozrakých používateľov, pridáva podporu pre viac ako 20 ďalších lokalít a jazykov.

 1. Prejdite do Nastavenia > Sprístupnenie > VoiceOver.
 2. Zapnite funkciu VoiceOver, ťuknite na položku Precvičovanie VoiceOver a potom dvojitým ťuknutím spustite.
 3. Precvičte si nasledujúce gestá jedným, dvoma, tromi a štyrmi prstami:
  • Ťuknite na
  • Dvojité ťuknutie na stránku
  • Trojitý kohútik
  • Potiahnite prstom doľava, doprava, nahor alebo nadol
 4. Po skončení cvičenia ťuknite na položku Hotovo a potom dvojitým ťuknutím na položku ukončite cvičenie.

Ako povoliť Siri v zariadení iPad?

Tu sú kroky na zapnutie služby Siri:

 1. Prejdite na domovskú obrazovku iPadu a ťuknite na aplikáciu „Nastavenia“.
 2. V ponuke nastavení prejdite nadol a ťuknite na položku „Siri a vyhľadávanie“.
 3. Prepnutím prepínača vedľa položky „Press Side Button for Siri“ alebo „Press Home for Siri“ aktivujete Siri
 4. Ak chcete aktivovať Siri pomocou rozpoznávania zvuku, môžete tiež povoliť funkciu „Počúvať Hey Siri“.
 5. Ak povolíte funkciu „Počúvať Hey Siri“, postupujte podľa pokynov a naučte Siri rozpoznávať váš hlas.
 6. Hlas a jazyk Siri môžete tiež prispôsobiť ťuknutím na položky „Siri Voice“ a „Language“.

Ako povoliť funkciu AssistiveTouch?

 • Prejdite do Nastavenia > Sprístupnenie > Dotykové prispôsobenia > AssistiveTouch
 • Zapnutie funkcie AssistiveTouch
 • Prispôsobenie virtuálneho tlačidla výberom položky „Prispôsobiť ponuku najvyššej úrovne“
 • Vyberte gestá alebo akcie, ktoré chcete vykonať pomocou virtuálneho tlačidla

Ako povoliť zväčšenie?

Tu sú kroky na zapnutie funkcie Zoom:

 • Prejdite do Nastavenia na obrazovke Domov
 • Kliknite na položku Prístupnosť a potom vyberte položku Zväčšenie
 • Prepnite prepínač priblíženia do polohy „zapnuté“.
 • Prispôsobenie úrovne priblíženia a možností filtrovania podľa vlastných preferencií
 • Na aktiváciu a nastavenie úrovne priblíženia použite gesto priblíženia (dvojité ťuknutie tromi prstami).

Ako povoliť diktovanie?

 • Prejdite do Nastavenia Safari > Všeobecné > Klávesnica > Povoliť diktovanie
 • Prepnite prepínač Enable Dictation do polohy „on“.
 • Otvorenie textového poľa (napr. e-mail, správa, poznámka)
 • Ťuknutím na ikonu mikrofónu na klávesnici začnite diktovať text.

Aké sú ďalšie funkcie sprístupnenia v zariadení iPad?

Okrem funkcií prístupnosti, o ktorých sme už písali, je v iPade aj niekoľko ďalších funkcií, ktoré môžu ľuďom so zdravotným postihnutím a sluchovým postihnutím uľahčiť používanie zariadenia. Tu je niekoľko príkladov:

 • Lupa: Táto funkcia umožňuje používať fotoaparát iPadu ako lupu. Prístup k nemu získate trojitým kliknutím na domovské alebo bočné tlačidlo (v závislosti od modelu iPados).
 • Hovoriť na obrazovke: Táto funkcia vám nahlas prečíta obsah obrazovky. Môžete ju aktivovať potiahnutím dvoch prstov nadol z hornej časti obrazovky.
 • Výber reči: Táto funkcia umožňuje vybrať text a nechať si ho nahlas prečítať, pričom máte k dispozícii hovorený obsah a zvukové popisy. Ak ju chcete zapnúť, prejdite do Nastavení > Všeobecné > Prístupnosť > Reč a prepnite na možnosť „Speak Selection“.
 • Inverzné farby: Táto funkcia môže byť užitočná pre ľudí so zrakovým postihnutím. Umožňuje invertovať farby na obrazovke, aby boli lepšie viditeľné. Prístup k nemu získate tak, že prejdete do Nastavení > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie zobrazenia a prepnete na možnosť „Invertovať farby“.
 • Zníženie pohybu: Táto funkcia môže pomôcť znížiť nevoľnosť z pohybu ľuďom, ktorí sú citliví na pohybové upozornenia. Znižuje pohyb používateľského rozhrania, napríklad efekt paralaxy na domovskej obrazovke. Prístup k nemu získate na stránke Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Znížiť pohyb.
Zdieľať príspevok:

Najmodernejšia A.I.

Začnite so Speaktorom teraz!

Súvisiace články

Prevod textu na reč na Instagrame
Speaktor

Ako previesť text na reč na Instagrame?

Ako pridať text do reči na navijakoch Instagram? Prevod textu na reč je jednou z najnovších aktualizácií Instagramu. Funkcia čítania textu nahlas v službe Instagram prevádza text na zvuk. Okrem