Fördelar med korrekturläsning med hjälp av text till tal

När du skriver dina tankar kan det vara svårt att märka de skrivfel som du har gjort när du kontrollerar dem. För du läser det du tror att du skrev, inte det du skrev. Därför måste du kontrollera ditt skrivande objektivt. Du kan också göra det genom att använda text till tal.

Läsning

Här är några anledningar till varför du bör överväga att använda text-till-tal som korrekturläsningsverktyg:

1- Bättre upptäckt av fel än grammatik- och stavningskontroller

Grammatik- och stavningskontroller kan vara till stor hjälp, men det finns ingen garanti för att de upptäcker alla fel. Eftersom de inte tar hänsyn till sammanhanget. Dessutom är det mycket enkelt att råka välja fel bokstav när man använder ett tangentbord.

Hur kan grammatik- och stavningskontroller vara otillräckliga?

Stavnings- och grammatikkontroller upptäcker inte alltid stavfel och grammatiska fel. Till exempel är ”r” och ”t” intill varandra. Om du skriver ”out” i stället för ”our” upptäcker stavningskontrollen inte detta som ett fel eftersom ”out” också är ett ord. Men det är förmodligen inte meningsfullt att skriva ”out” i stället för ”our” i meningen.

2- Det snabbaste sättet att korrekturläsa

Det tar mycket tid att läsa om texten för att hitta och rätta till problem, och det gäller särskilt om du har skrivit en lång text, till exempel en roman.

Det tar mycket mindre tid att lyssna på något än att läsa det, vilket är anledningen till att det kan vara till stor hjälp att använda appar för text-till-tal för korrekturläsning.

3- En chans att höra ditt skrivande från andra röster

Om du vill hitta fel i din text kan du alltid läsa den högt och försöka höra den ur en annan persons perspektiv.

Att låta någon annan läsa den åt dig kan dessutom vara en bättre och mer effektiv användning av din tid än att läsa den själv. Det finns dock ingen garanti för att du kommer att hitta någon annan.

Det är alltså fördelaktigt att använda text-till-tal för dig.

4- Ökad medvetenhet om konsekvensfel

När du är mitt uppe i att skriva något kan tankarna vandra till en annan punkt, vilket gör att du oavsiktligt hoppar från ett ämne till ett annat utan att koppla ihop punkterna på ett lämpligt sätt.

Du kan upptäcka sådana här fel och snabbt korrigera dem när du lyssnar på din text som läses högt med hjälp av text-till-tal.

5- Mer medvetenhet om fel i meningsstrukturen

På samma sätt som konsistensfel är det svårt att upptäcka fel i meningsstrukturen. Eftersom du har en bättre förmåga än de flesta andra att förstå de meningar som du har skrivit, även om de är strukturellt oorganiserade.

Men om du lyssnar på dina texter som läses högt av ett datorprogram som omvandlar text till tal kan du lättare upptäcka fel.

Vad är Proofread?

Korrekturläsning är en process där man läser ett skrivet arbete och antecknar eventuella fel. De vanligaste felen är stavning, grammatik, interpunktion och konsekvens.

Varför ska du överväga att använda Proofread?

Det är möjligt att när du skriver ner dina tankar på papper kommer de inte att vara lika ordnade som de var i ditt huvud. Dessa misstag är ofta svåra att upptäcka under skrivprocessen. Därför är det nödvändigt att kontrollera dem efteråt.

I sådana fall kan korrekturläsning med hjälp av text-till-tal vara mycket hjälpsam och effektiv.

Varför är korrekturläsning viktigt?

Innan en författare skickar in ett akademiskt forskningsarbete, en uppsats eller andra typer av skriftliga dokument bör han eller hon alltid gå igenom vad han eller hon har skrivit för att undvika att publicera ett dokument som är fullt av fel (eftersom endast en oprofessionell författare skulle vara slarvig nog att göra det).

Dina texter speglar vem du är och är det första intrycket du ger människor som aldrig har träffat dig. Vi måste lägga lika mycket tanke och omsorg på vårt skrivande som på vårt tal och våra kläder.

Hur kan korrekturläsning förebygga missförstånd?

Det är viktigt att korrekturläsa din uppsats eftersom fel i skriftliga arbeten orsakar missförstånd; att ändra det skrivna ordets avsikt och innebörd kan skada författarens rykte.

När du skriver ett dokument ska du inte tro att du inte behöver dubbelkolla ditt arbete eller att du inte har tid att korrekturläsa det. Det är alltid bra att gå tillbaka till ditt arbete. Ge dig själv och ditt arbete lite tid innan du lämnar in din uppsats, eftersom ett nytt perspektiv hjälper dig att redigera din uppsats med klara ögon.

Vad är text till tal?

Text-till-tal är en nyligen förbättrad teknik som läser upp skrivet innehåll högt för användarna. Användningsområdena för text-till-tal-programvara utökas och omfattar plattformar för sociala medier, webbplatser och till och med utbildningsområdet.

Vad är syftet med text till tal?

Text-till-tal-programmen syftar till att hjälpa personer med inlärningssvårigheter som dyslexi, lässvårigheter och synskador. Alla som är intresserade av att dra nytta av denna nya teknik är dock välkomna att göra det.

Hur man använder text till tal i Microsoft Word

En av de vanligaste plattformarna för att skriva är Microsoft Word. Det behövs inget extra tillägg eller app för att använda text-till-tal med Word.

Du kan använda text-till-tal för att korrekturläsa i Microsoft Word oavsett om du använder Mac, Windows, IOS eller Android.

Aktivera text-till-tal i Word-dokumentet: