นักศึกษาแพทย์สามารถใช้ข้อความเป็นคำพูดได้อย่างไร

เสริมความเข้าใจคำศัพท์ทางการแพทย์ด้วยการอ่านออกเสียงข้อความ
เสริมความเข้าใจคำศัพท์ทางการแพทย์ด้วยการอ่านออกเสียงข้อความ

Speaktor 2023-07-13

ข้อความเป็นคำพูดคืออะไร?

การแปลงข้อความเป็นคำพูดเป็นเทคโนโลยีที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งจะอ่านออกเสียงเนื้อหาที่เขียนสำหรับผู้ใช้ พื้นที่การใช้งานของซอฟต์แวร์แปลงข้อความเป็นคำพูดขยายออกไป ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และแม้แต่ด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ของข้อความเป็นคำพูดคืออะไร?

การแปลงข้อความเป็นคำพูด มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน และผู้พิการทางสายตา แต่แน่นอนว่าทุกคนที่ต้องการได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาใหม่นี้

ทำไมข้อความเป็นคำพูดจึงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน

มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมากมาย และทุกคนต่างก็ชอบรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น การมองเห็น การเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน

สำหรับนักเรียนที่ชอบรูปแบบการเรียนรู้ด้วยภาพหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย อาจเป็นเรื่องยากที่จะอ่านเนื้อหาที่เรียนตลอดเวลา

นักศึกษาแพทย์

ทำไมคุณควรพิจารณาใช้ข้อความเป็นคำพูดในฐานะนักเรียน

แม้ว่าคุณจะพอใจกับการอ่านข้อความของคุณ แต่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เรียนอาจช่วยปรับปรุงความเข้าใจของคุณได้ ด้วยเหตุนี้ ข้อความเป็นคำพูดจึงมีประโยชน์ต่อชีวิตในโรงเรียนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อความเป็นคำพูดเป็นแนวคิดที่ดีสำหรับนักศึกษาแพทย์อย่างไร

แทนที่จะศึกษาโดยการอ่านเนื้อหาทั้งหมด พวกเขาสามารถฟังเนื้อหาโดยใช้คุณลักษณะข้อความเป็นคำพูดเสมือนว่าผู้สอนจะสอนพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ในเวลาอันสั้นโดยการฟัง

วิธีใช้ข้อความเป็นคำพูดในโรงเรียนแพทย์

ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นคำพูดทำให้สามารถฟังข้อความบนเว็บไซต์ สไลด์โชว์ PDF และเอกสาร Microsoft Word รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายที่นักศึกษาแพทย์ใช้

ประโยชน์ของข้อความเป็นคำพูดสำหรับนักศึกษาแพทย์

มีประโยชน์มากมายในการ แปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับนักศึกษาแพทย์ บางส่วนของพวกเขาคือ:

  • ประหยัดเวลา
  • ทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่พูด
  • ความเข้าใจที่ดีขึ้น

1- ประหยัดเวลา

นักศึกษาแพทย์ควรศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ในวิทยาลัย เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ประสาทวิทยา และโรคผิวหนัง การเรียนหลักสูตรเหล่านี้และหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมด้วยการอ่านอาจใช้เวลานานเกินไปและใช้เวลานานเกินไป

การฟังแทนการอ่านจะเร็วและได้ประโยชน์มากกว่ามาก เพราะช่วยลดชั่วโมงเรียนพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ

2- ทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะ

หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ นักเรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและแพทย์คนอื่นๆ และการโต้ตอบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการพูด ไม่ใช่การเขียน

ในโรงเรียนแพทย์มีคำศัพท์ต่างๆ เกือบมากมาย และส่วนใหญ่เป็นคำศัพท์ภาษาละติน ดังนั้น ผู้สมัครแพทย์ควรคุ้นเคยกับการได้ยินคำเหล่านี้ และวิธีที่ดีที่สุดในการทำความคุ้นเคยคือการฟังอย่างต่อเนื่อง

3- ความเข้าใจที่ดีขึ้น

บางครั้งการอ่านมากเกินไปอาจทำให้เหนื่อย และในบางจุด ความเข้าใจของคุณจะลดลง โดยเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ เช่น ดิสเล็กเซีย ไม่สามารถประมวลผลความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้จริงๆ

ในสถานการณ์เหล่านี้และเช่นนี้ การฟังข้อมูลจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้น

4- ลดความพยายาม

การฟังใช้เวลาน้อยกว่าการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อความนั้นเขียนในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของคุณ การอ่านจะใช้เวลาหลายชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณการปรับสีและการเน้นเสียงผ่านเสียง การฟังข้อความเดียวกันใช้เวลาน้อยลงและช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้น

ดังนั้นอัตราส่วนความพยายามจึงลดลง และนักเรียนรู้สึกเหนื่อยน้อยลง

คำแนะนำข้อความเป็นคำพูดสำหรับนักศึกษาแพทย์

การใช้ข้อความเป็นคำพูดกับเอกสารที่เตรียมไว้ เช่น บันทึกย่อของผู้สอน ไฟล์ PDF หรือการนำเสนอภาพนิ่งนั้นง่ายกว่า เพราะเอกสารเหล่านี้อาจเตรียมการอย่างระมัดระวังในแง่ของการป้อนตามคำบอกและเครื่องหมายวรรคตอน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใช้บันทึกย่อของคุณเองกับข้อความเป็นคำพูด

แต่ถ้าคุณกำลังจดบันทึกของคุณเองในชั้นเรียน คุณอาจต้องการให้ความสนใจในบางประเด็นเพื่อใช้ข้อความเป็นคำพูดได้อย่างถูกต้อง:

  • การใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม
  • ระวังการสะกดคำ

1- ใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม เช่น เครื่องหมายจุลภาคและจุดจะทำให้ข้อความเป็นคำพูดสามารถตรวจจับประโยคและเปล่งเสียงได้

นอกจากนี้ เครื่องหมายวรรคตอนท้ายประโยคอาจเปลี่ยนน้ำเสียงของทั้งประโยครวมทั้งความหมายของประโยคด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์จะเพิ่มความรู้สึกตื่นเต้นให้กับประโยค ดังนั้น คุณจะเข้าใจสิ่งที่เปล่งออกมาได้ถูกต้องมากขึ้น

หากคุณไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคในตำแหน่งที่ถูกต้อง คุณจะสับสนขณะฟังข้อความ บางครั้ง เครื่องหมายจุลภาคสามารถเปลี่ยนความหมายทั้งหมดของประโยคได้ โดยเฉพาะกับอนุประโยค

2- ระวังตัวสะกดของคุณ

เมื่อเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นคำพูดอ่านคำที่สะกดผิด อาจฟังดูเหมือนคำอื่น แต่เนื่องจากคำที่สะกดผิดไม่เข้ากับบริบท คุณจึงค่อนข้างจะสับสน นั่นคือเหตุผลที่คุณควรระมัดระวังในการเน้นพยางค์และโทนเสียง

วิธีการป้องกันการสะกดผิด?

เพื่อป้องกันการสะกดผิดในข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร คุณยังสามารถใช้โปรแกรมตรวจสอบตัวสะกดหรือส่วนขยายต่างๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น Microsoft Word เสนอส่วนขยายการตรวจสอบตัวสะกดในแอป คุณสามารถเพิ่มลงในโปรแกรม Microsoft Office เพื่อตรวจสอบได้

แชร์โพสต์

ข้อความเป็นคําพูด

img

Speaktor

แปลงข้อความของคุณเป็นเสียงและอ่านออกเสียง