Missä tekoälyn ääniä käytetään?

Mainosten tai audiovisuaalisen sisällön ääniohjaus
Mainosten tai audiovisuaalisen sisällön ääniohjaus

Speaktor 2023-07-13

Seuraavassa on lueteltu tekoälyäänten suosituimmat käyttöalueet:

 • Tekstistä puheeksi -järjestelmät (TTS)
 • Virtuaaliset ääniavustajat
 • Asiakaspalvelut
 • Tekoälyn ääni videoihin ja podcasteihin
 • Automaattiset ääniviestit
 • Koulutus- ja viihdemedia
 • Äänen kloonaus
 • Kielen käännös

Miksi käyttää tekoälyääniä?

Tekoälyäänet ovat synteettisiä ääniä, jotka on luotu koneoppimisteknologian avulla. Tekoälyn ääni muuntaa tekstin puheeksi ihmisen ääniä mukaillen.

Tekoälyn ääninäyttelijät kuulostavat oikeilta ääninäyttelijöiltä sen sijaan, että ne kuulostaisivat robottiääniltä. Tekoälyn äänet ovat siis hyödyllisiä niille, jotka eivät halua nauhoittaa omaa ääntään.

Miten käyttää TTS-järjestelmiä tekoälyn äänien kanssa?

Tekoälyn äänigeneraattorit käyttävät tekstistä puheeksi -teknologiaa (TTS) kirjoitetun tekstin muuntamiseen puhutuksi ääneksi. käyttää tekoälyn tekstistä puheeksi -järjestelmiä:

 1. Rekisteröidy tekstistä puheeksi -palveluun (TTS): Monet TTS-palvelut, kuten Amazon Polly ja Google Text-to-Speech, edellyttävät tilin rekisteröintiä ennen palvelun käyttöä.
 2. Valitse ääni: Useimmat TTS-palvelut tarjoavat erilaisia tekoälyääniä, joista voit valita.
 3. Kirjoita tai valitse teksti, jonka haluat muuntaa puheeksi.
 4. Käytä TTS-palvelun API:ta tai ohjelmistoa tekstin muuntamiseen puheeksi.
 5. Mukauta puheulostuloa: Voit esimerkiksi säätää tuotetun äänen nopeutta, äänenvoimakkuutta ja korkeutta.
 6. Lataa tai toista luotu puhe: Kun TTS-palvelu on kehittänyt puheen, voit ladata äänitiedoston tai toistaa sen suoraan palvelusta.
 7. Integroi tuotettu puhe sovellukseesi tai sisältöösi: On mahdollista käyttää tuotettua puhetta erilaisissa sovelluksissa, kuten mobiilisovelluksessa, verkkosivustolla, podcastissa, videossa tai interaktiivisessa äänivastauksessa (IVR).
ai voice-työkalu

Miten käyttää tekoälyääniä virtuaalisten ääniavustajien kanssa?

Käyttämällä tekoälyn ääniä virtuaaliavustajien kanssa voit olla helposti vuorovaikutuksessa laitteesi kanssa ja suorittaa tehtäviä handsfree ja myös mukauttaa avustajan mieleiseksesi. Tekoälyteknologian kehittyessä virtuaaliavustajat kehittyvät, suorittavat monimutkaisempia tehtäviä ja tarjoavat luonnollisempia vuorovaikutustilanteita.

 1. Valitse virtuaaliavustaja: Käytettävissä on monia virtuaaliavustajia, kuten Amazon Alexa, Google Assistant ja Apple Siri.
 2. Rekisteröidy tilille.
 3. Valitse ääni.
 4. Määritä virtuaalinen avustaja laitteeseesi: Kun olet valinnut äänen, sinun on määritettävä virtuaalinen avustaja laitteeseesi.
 5. Käytä virtuaalista avustajaa.
 6. Mukauta virtuaalisen avustajan asetuksia.
 7. Integroi virtuaaliavustaja muihin sovelluksiin ja palveluihin.

Miten käyttää tekoälyn ääniä asiakaspalvelussa?

Käyttämällä tekoälyääniä asiakaspalvelussa voit auttaa asiakkaita luontevasti ja tehokkaasti ja myös mukauttaa chatbotin tai virtuaaliagentin mieleiseksesi.

 1. Valitse asiakaspalvelualusta: Asiakaspalvelualustoja on monia, kuten live-chat, sähköposti ja puhelintuki.
 2. Rekisteröidy tilille.
 3. Valitse tekoälyn ääni: Ne käyttävät tekoälyä käyttäviä chatbotteja ja virtuaalisia agentteja, jotka käyttävät tekoälyääniä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.
 4. Asiakaspalvelualustan perustaminen.
 5. Käytä asiakaspalvelualustaa.
 6. Mukauta asiakaspalvelualustan asetuksia.
 7. Integroi asiakaspalvelualusta muihin sovelluksiin ja palveluihin.

Miten käyttää tekoälyääniä videoiden ja podcastien ääninäyttelyssä?

Käyttämällä tekoälyääniä videoiden ja podcastien äänitykseen säästät aikaa ja vaivaa verrattuna äänen äänittämiseen manuaalisesti ja saat myös sisällöllesi johdonmukaisemman ja joustavamman äänen.

 1. Kirjoita videon tai podcastin käsikirjoitus: Käsikirjoituksen tulisi sisältää videon tai podcastin dialogi ja muu puhuttu sisältö.
 2. Rekisteröidy TTS-palveluun, kuten Amazon Polly tai Google Text-to-Speech.
 3. Valitse tekoälyn ääni: Useimmat TTS-palvelut tarjoavat erilaisia tekoälyääniä, joista voit valita. Jokaisella äänellä on omat ainutlaatuiset piirteensä, kuten sukupuoli, aksentti ja puhetyyli.
 4. Käytä TTS-palvelun API:ta tai ohjelmistoa käsikirjoituksen muuntamiseen puhutuksi ääneksi.
 5. Mukauta puheulostuloa: Voit esimerkiksi säätää tuotetun äänen nopeutta, äänenvoimakkuutta ja korkeutta.
 6. Lataa luotu äänitiedosto ja tuo se video- tai äänenmuokkausohjelmaan.
 7. Muokkaa äänitiedosto vastaamaan haluttua pituutta ja muotoa.
 8. Synkronoi äänitiedosto videon tai podcastin visuaalisen sisällön kanssa.
 9. Vie lopullinen video- tai äänitiedosto ja julkaise se haluamallasi alustalla.

Voit käyttää tekoälypodcasteja Spotifyssa, iTunesissa ja Google Podcastsissa.

Kuinka käyttää tekoälyääniä automaattisten ääniviestien kanssa?

Käyttämällä tekoälyääniä automaattisissa ääniviesteissä,

tarjota yhtenäisempi ja joustavampi viesti soittajille ja asiakkaille. Lisäksi voit käyttää eri tekoälyääniä eri viesteissä ja luoda erilaisia automaattisia ääniviestejä.

 1. Kirjoita automaattisen ääniviestin käsikirjoitus: Käsikirjoitukseen on sisällytettävä viesti, jonka haluat välittää, ja mahdollinen muu viestin puhuttu sisältö.
 2. Rekisteröidy TTS-palveluun.
 3. Valitse tekoälyn ääni.
 4. Käytä TTS-palvelun API:ta tai ohjelmistoa käsikirjoituksen muuntamiseen puhutuksi ääneksi.
 5. Mukauta puheulostuloa.
 6. Lataa luotu äänitiedosto ja tuo se äänenmuokkausohjelmaasi.
 7. Muokkaa äänitiedosto vastaamaan haluttua pituutta ja muotoa.
 8. Integroi äänitiedosto automaattiseen puheviestijärjestelmään. Tämä tapahtuu lataamalla äänitiedosto puhelinjärjestelmääsi tai käyttämällä API:ta äänitiedoston toistamiseen reaaliajassa.
 9. Määritä automaattinen puheviestijärjestelmä toistamaan äänitiedosto haluttuina aikoina ja tilanteissa.

Miten käyttää tekoälyn ääniä opetus- ja viihdemediassa?

Käyttämällä tekoälyn ääniä opetus- ja viihdemedioissa voit luoda synteettisiä hahmoja, jotka kuulostavat luonnollisemmilta ja johdonmukaisemmilta kuin manuaalisesti äänitetyt äänet.

Tekoälyn ääniä käytetään myös verkko-opetuksessa, koska sen tarjoamat edistysaskeleet, kuten ihmisen kaltaiset äänet, erilaiset äänet ja eri kielet, kuten englanti, espanja ja saksa, ovat mahdollisia.

Siitä on hyötyä myös äänikirjoille, joissa on luonnolliselta kuulostavia ja realistisia ääniä. Lisäksi tekoälyäänet on integroitu eniten käytettyihin ohjelmiin, kuten Microsoftiin ja Chromeen.

On myös mahdollisuus mukautettuihin ääniin puhegeneraattoreilla toiveidesi ja käyttötilanteesi mukaan.

Kuinka käyttää tekoälyääniä äänikloonauksen avulla?

 1. Kerää näyte äänestä, jonka haluat kloonata: Tämä tehdään nauhoittamalla henkilö puhumalla ennalta määritettyjä lauseita tai käyttämällä olemassa olevaa nauhoitusta henkilön omasta äänestä.
 2. Rekisteröidy äänikloonaus- tai äänisynteesipalveluun kloonataksesi ihmisääniä.
 3. Analysoi ääninäyte ja luo äänimalli palvelun API:n tai ohjelmiston avulla.
 4. Mukauta äänimallia: Joidenkin äänikloonauspalvelujen avulla voit säätää äänimallin parametreja, jotta voit hienosäätää luotua ääntä.
 5. Käytä kloonattua ääntä: Kun äänimalli on luotu, käytä sitä puheen tuottamiseen tekstisyötteestä tai uusien puhenäytteiden syntetisointiin.
 6. Integroi kloonattu ääni sovellukseesi tai sisältöön: Käytä kloonattua ääntä erilaisissa sovelluksissa, kuten mobiilisovelluksessa, verkkosivustolla, podcastissa, videossa tai interaktiivisessa äänivastauksessa (IVR).

Äänen kloonaus tai puhesynteesi tuottaa eläväisiä ja korkealaatuisia ääniä, mutta luotujen äänten laatu ja realistisuus voivat vaihdella palvelusta ja käytetystä ääninäytteestä riippuen.

Miten käyttää tekoälyn ääniä kielenkääntämisen kanssa?

 1. Valitse kielikäännöspalvelu: Google Translate tai Microsoft Translator. Jokaisella palvelulla on omat ominaisuutensa ja mahdollisuutensa, joten on tärkeää valita tarpeisiisi parhaiten sopiva palvelu.
 2. Rekisteröidy tilille
 3. Valitse tekoälyääni: Jotkin kielikäännöspalvelut tarjoavat erilaisia tekoälyääniä, joista voit valita.
 4. Syötä teksti, jonka haluat kääntää: Syötä teksti palvelun verkkosivuston, mobiilisovelluksen tai API:n avulla.
 5. Valitse kohdekieli: Valitse kieli, jolle haluat kääntää tekstin.
 6. Käännä teksti.
 7. Käytä tekoälyn ääntä puhumaan käännettyä tekstiä: Jotkut kielikäännöspalvelut käyttävät tekoälyn ääniä puhumaan käännettyä tekstiä kohdekielellä.
 8. Mukauta puheulostuloa: Voit esimerkiksi säätää tuotetun äänen nopeutta, äänenvoimakkuutta ja korkeutta.
 9. Lataa tai toista luotu puhe: Kun TTS-palvelu on kehittänyt puheen, voit ladata äänitiedoston tai toistaa sen suoraan palvelusta.

Mitkä ovat parhaat tekoälyn äänigeneraattorit?

Miten tekoälyn äänet luodaan?

Puhesynteesin tai äänen kloonauksen prosessi on varsin haastava. Kyseessä on monimutkainen prosessi, joka sisältää koneoppimista, IVR:ää, syväoppimista, SSML:ää, ääninäytteitä (ammattimaiset ääninäyttelijät), algoritmeja ja monia muita menettelyjä.

nal-ääninäyttelijät), algoritmeja ja monia muita menettelyjä.

Jaa viesti

Teksti puheeksi

img

Speaktor

Muunna teksti ääneksi ja lue ääneen