Var används AI-röster?

Voice-over för reklamfilmer eller audiovisuellt innehåll

Här är de mest populära användningsområdena för AI-röster:

 • System för text till tal (TTS)
 • Virtuella röstassistenter
 • Kundtjänster
 • AI-röstning för videor och poddar
 • Automatiserade röstmeddelanden
 • Utbildnings- och underhållningsmedier
 • Röstkloning
 • Översättning av språk

Varför använda AI Voices?

AI-röster är syntetiska röster som konstrueras med hjälp av teknik för maskininlärning. En AI-röst omvandlar text till tal enligt mänskliga ljud.

AI-röstskådespelare låter som riktiga röstskådespelare i stället för att låta som robotröster. AI-röster är alltså till hjälp för dem som inte vill spela in sina egna röster.

Hur använder man TTS-system med AI-röster?

AI-röstgeneratorer använder TTS-teknik (text-to-speech) för att omvandla skriven text till talat ljud. Att använda AI-system för text-till-tal:

 1. Anmäl dig till en text-till-tal-tjänst (TTS): Många TTS-tjänster, t.ex. Amazon Polly och Google Text-to-Speech, kräver att du registrerar dig för ett konto innan du använder tjänsten.
 2. Välj en röst: De flesta TTS-tjänster erbjuder en mängd olika AI-röster att välja mellan.
 3. Skriv eller välj den text som du vill konvertera till tal.
 4. Använd TTS-tjänstens API eller programvara för att omvandla texten till tal.
 5. Anpassa talutmatningen: Vissa TTS-tjänster gör det möjligt att anpassa talutmatningen, till exempel genom att justera hastigheten, volymen och tonhöjden på den genererade rösten.
 6. Ladda ner eller spela upp det genererade talet: När TTS-tjänsten har utvecklat talet kan du ladda ner ljudfilen eller spela upp den direkt från tjänsten.
 7. Integrera det genererade talet i din applikation eller ditt innehåll: Det är möjligt att använda det genererade talet i olika tillämpningar, t.ex. en mobilapp, en webbplats, en podcast, en video eller ett interaktivt röstsvarssystem (IVR).
verktyg för ai-röst

Hur använder man AI-röster med virtuella röstassistenter?

Genom att använda AI-röster med virtuella assistenter kan du enkelt interagera med din enhet och utföra uppgifter handsfree, och även anpassa din assistent efter dina önskemål. I takt med att AI-tekniken utvecklas blir virtuella assistenter allt mer avancerade och kan utföra mer komplexa uppgifter och ge mer naturliga interaktioner.

 1. Välj en virtuell assistent: Det finns många virtuella assistenter, till exempel Amazon Alexa, Google Assistant och Apple Siri.
 2. Registrera dig för ett konto.
 3. Välj en röst.
 4. Konfigurera den virtuella assistenten på din enhet: När du har valt en röst måste du konfigurera den virtuella assistenten på din enhet.
 5. Använd en virtuell assistent.
 6. Anpassa inställningarna för den virtuella assistenten.
 7. Integrera den virtuella assistenten med andra program och tjänster.

Hur kan man använda AI Voices i kundtjänsten?

Genom att använda AI-röster i kundtjänsten kan du ge kunderna hjälp på ett naturligt och effektivt sätt och anpassa chattroboten eller den virtuella agenten efter dina önskemål.

 1. Välj en plattform för kundtjänst: Det finns många kundtjänstplattformar tillgängliga, till exempel livechatt, e-post och telefonsupport.
 2. Registrera dig för ett konto.
 3. Välj en AI-röst: Många kundtjänstplattformar använder AI-drivna chattrobotar och virtuella agenter som använder AI-röster för att interagera med kunderna.
 4. Skapa plattformen för kundtjänst.
 5. Använd plattformen för kundtjänst.
 6. Anpassa inställningarna för kundtjänstplattformen.
 7. Integrera kundserviceplattformen med andra tillämpningar och tjänster.

Hur använder man AI-röster med voice-over för videor och poddar?

Genom att använda AI-röster för voice-over i videor och podcasts sparar du tid och arbete jämfört med att spela in ljudet manuellt, och du får också en mer konsekvent och flexibel röst för ditt innehåll.

 1. Skriv ett manus till videon eller podcasten: Manuset ska innehålla dialogen och allt annat talat innehåll för videon eller podcasten.
 2. Registrera dig för en TTS-tjänst som Amazon Polly eller Google Text-to-Speech.
 3. Välj en AI-röst: De flesta TTS-tjänster erbjuder en mängd olika AI-röster att välja mellan. Varje röst har sina egna unika egenskaper, till exempel kön, accent och talstil.
 4. Använd TTS-tjänstens API eller programvara för att konvertera skriptet till talat ljud.
 5. Anpassa talutmatningen: Vissa TTS-tjänster gör det möjligt att anpassa talutmatningen, till exempel genom att justera hastigheten, volymen och tonhöjden på den genererade rösten.
 6. Ladda ner den genererade ljudfilen och importera den till ditt video- eller ljudredigeringsprogram.
 7. Redigera ljudfilen så att den motsvarar önskad längd och format.
 8. Synkronisera ljudfilen med videons eller podcastens visuella innehåll.
 9. Exportera den färdiga video- eller ljudfilen och publicera den på önskad plattform.

Du kan använda AI-poddar med Spotify, iTunes och Google Podcasts.

Hur använder man AI-röster i automatiserade röstmeddelanden?

Genom att använda AI-röster för automatiska röstmeddelanden,

ge ett mer konsekvent och flexibelt budskap till dina samtalspartners och kunder. Dessutom kan du använda olika AI-stämmor för olika meddelanden och skapa en mängd olika automatiska röstmeddelanden.

 1. Skriv ett manus för det automatiska röstmeddelandet: Det ska innehålla det meddelande du vill förmedla och eventuellt annat talat innehåll för meddelandet.
 2. Anmäl dig till en TTS-tjänst.
 3. Välj en AI-röst.
 4. Använd TTS-tjänstens API eller programvara för att konvertera skriptet till talat ljud.
 5. Anpassa talutmatningen.
 6. Ladda ner den genererade ljudfilen och importera den till ditt ljudredigeringsprogram.
 7. Redigera ljudfilen så att den motsvarar önskad längd och format.
 8. Integrera ljudfilen i ditt automatiska röstmeddelande. Detta görs genom att ladda upp ljudfilen till ditt telefonsystem eller genom att använda ett API för att spela upp ljudfilen i realtid.
 9. Konfigurera systemet för automatiska röstmeddelanden så att ljudfilen spelas upp vid önskade tidpunkter och situationer.

Hur kan man använda AI-röster i utbildnings- och underhållningsmedier?

Genom att använda AI-röster i utbildnings- och underhållningsmedier kan du skapa syntetiska karaktärer som låter mer naturliga och konsekventa än manuellt inspelade röster.

AI-röster används också för e-lärande på grund av de framsteg de erbjuder, t.ex. människoliknande röster, olika röster och olika språk som engelska, spanska, tyska osv.

Det är också bra för ljudböcker med naturligt klingande och realistiska röster. Dessutom är AI-rösterna integrerade med de mest använda programmen som Microsoft och Chrome.

Det finns också möjlighet att skapa egna röster med talgeneratorer enligt dina önskemål och användningsområden.

Hur använder man AI-röster med röstkloning?

 1. Samla in ett prov på den röst du vill klona: Detta görs genom att spela in personen som talar en uppsättning fördefinierade fraser eller genom att använda en befintlig inspelning av personens egen röst.
 2. Anmäl dig till en tjänst för röstkloning eller röstsyntes för att klona mänskliga röster.
 3. Använd tjänstens API eller programvara för att analysera röstprovet och skapa en röstmodell.
 4. Anpassa röstmodellen: Vissa röstkloningstjänster låter dig justera röstmodellens parametrar för att finjustera den genererade rösten.
 5. Använd den klonade rösten: När röstmodellen är genererad kan du använda den för att generera tal från en textinmatning eller för att syntetisera nya talprover.
 6. Integrera den klonade rösten i din applikation eller ditt innehåll: Använd den klonade rösten i olika tillämpningar, t.ex. en mobilapp, en webbplats, en podcast, en video eller ett interaktivt röstsvarssystem (IVR).

Röstkloning eller talsyntes ger verklighetstrogna röster av hög kvalitet, men kvaliteten och realismen hos de genererade rösterna kan variera beroende på vilken tjänst och vilket röstprov som används.

Hur använder man AI-röster i språköversättning?

 1. Välj en översättningstjänst: Det finns många översättningstjänster tillgängliga, till exempel Google Translate eller Microsoft Translator. Varje tjänst har sina egna funktioner och möjligheter, så det är viktigt att välja den som bäst passar dina behov.
 2. Registrera dig för ett konto
 3. Välj en AI-röst: Vissa språköversättningstjänster erbjuder en mängd olika AI-röster att välja mellan.
 4. Ange den text som du vill översätta: Ange texten via tjänstens webbplats, mobilapp eller API.
 5. Välj målspråk: Välj det språk du vill att texten ska översättas till.
 6. Översätt texten.
 7. Använd AI-rösten för att tala den översatta texten: Vissa språköversättningstjänster använder AI-röster för att tala den översatta texten på målspråket.
 8. Anpassa talutmatningen: Vissa TTS-tjänster gör det möjligt att anpassa talutmatningen, till exempel genom att justera hastigheten, volymen och tonhöjden på den genererade rösten.
 9. Ladda ner eller spela upp det genererade talet: När TTS-tjänsten har utvecklat talet kan du ladda ner ljudfilen eller spela upp den direkt från tjänsten.

Vilka är de bästa AI-röstgeneratorerna?

Hur genereras AI-röster?

Processen med talsyntes eller röstkloning är ganska utmanande. Det är en komplex process som omfattar maskininlärning, IVR, djupinlärning, SSML, röstprover (professionella röstskådespelare), algoritmer och många andra förfaranden.

nella röstskådespelare), algoritmer och många andra förfaranden.

Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Speaktor nu!

Relaterade artiklar

Öppnar text-till-tal-funktionen på TikTok
Speaktor

Hur använder man text till tal på TikTok?

En av TikToks största stjärnor är dess röstfunktion för text till tal. Istället för att bara överlagra text i din video kan du nu få undertexter upplästa med några få

Speaktor

Hur använder man text till tal i Discord?

Hur får jag Discord att läsa dina meddelanden? I sin enklaste form kan du använda kommandot ”/tts” för att använda text till tal. När du har skrivit /tts lämnar du

Anpassa inställningarna för text-till-tal i Google Docs
Speaktor

Hur aktiverar jag text-till-tal med Google Docs?

Hur aktiverar jag Googles text-till-tal-tillägg ”Screen Reader”? Det första du bör veta är att endast webbläsaren Google Chrome stöder Googles tillägg ”Screen Reader” som erbjuds av Google själva text-till-tal-funktionalitet. Google

Konvertera text till tal på Instagram
Speaktor

Hur konverterar man text till tal på Instagram?

Hur lägger man till text till tal på Instagram Reels? Text-till-tal är en av Instagrams senaste uppdateringar. Funktionen för att läsa upp text på Instagram omvandlar text till ljud. Dessutom