Gdzie są wykorzystywane głosy AI?

Lektor do reklam lub treści audiowizualnych

Oto najpopularniejsze obszary zastosowań głosów AI:

 • Systemy zamiany tekstu na mowę (TTS)
 • Wirtualni asystenci głosowi
 • Obsługa klienta
 • AI Voice-over dla filmów i podcastów
 • Automatyczne wiadomości głosowe
 • Media edukacyjne i rozrywkowe
 • Klonowanie głosu
 • Tłumaczenie językowe

Dlaczego warto korzystać z AI Voices?

Głosy AI to syntetyczne głosy skonstruowane na podstawie technologii uczenia maszynowego. Głos AI przekształca tekst w mowę naśladując ludzkie dźwięki.

Aktorzy głosowi AI brzmią jak prawdziwi aktorzy głosowi, zamiast brzmieć jak głosy robotów. Głosy AI są więc pomocne dla tych, którzy nie chcą nagrywać własnych głosów.

Jak wykorzystać systemy TTS z głosami AI?

Generatory głosu AI wykorzystują technologię text-to-speech (TTS) do konwersji tekstu pisanego na dźwięk mówiony. Wykorzystanie systemów AI text-to-speech:

 1. Zarejestruj się w serwisie TTS (text-to-speech): Wiele usług TTS, takich jak Amazon Polly i Google Text-to-Speech, wymaga założenia konta przed skorzystaniem z ich usługi.
 2. Wybierz głos: Większość usług TTS oferuje różne głosy AI do wyboru.
 3. Napisz lub wybierz tekst, który chcesz zamienić na mowę
 4. Użyj API usługi TTS lub oprogramowania do konwersji tekstu na mowę
 5. Dostosowywanie wyjścia mowy: Niektóre usługi TTS umożliwiają dostosowanie wyjścia mowy, np. dostosowanie szybkości, głośności i wysokości generowanego głosu.
 6. Pobierz lub odtwórz wygenerowaną mowę: Po opracowaniu mowy przez usługę TTS pobierz plik audio lub odtwórz ją bezpośrednio z serwisu.
 7. Zintegrować wygenerowaną mowę z aplikacją lub treścią: Możliwe jest wykorzystanie wygenerowanej mowy w różnych aplikacjach, takich jak aplikacja mobilna, strona internetowa, podcast, wideo lub system interaktywnej odpowiedzi głosowej (IVR).
narzędzie głosu ai

Jak używać głosów AI z wirtualnymi asystentami głosowymi?

Dzięki wykorzystaniu głosów AI z wirtualnymi asystentami, łatwo wejdź w interakcję z urządzeniem i wykonuj zadania bez użycia rąk, a także dostosuj asystenta do swoich upodobań. Wraz z postępem technologii AI, wirtualni asystenci stają się coraz bardziej zaawansowani i wykonują bardziej złożone zadania oraz zapewniają bardziej naturalne interakcje.

 1. Wybierz wirtualnego asystenta: dostępnych jest wielu wirtualnych asystentów, takich jak Amazon Alexa, Google Assistant i Apple Siri.
 2. Załóż konto.
 3. Wybierz głos.
 4. Skonfiguruj wirtualnego asystenta na swoim urządzeniu: Po wybraniu głosu należy skonfigurować wirtualnego asystenta na urządzeniu.
 5. Skorzystaj z usług wirtualnego asystenta.
 6. Dostosuj ustawienia wirtualnego asystenta.
 7. Zintegrowanie wirtualnego asystenta z innymi aplikacjami i usługami.

Jak wykorzystać AI Voices w obsłudze klienta?

Wykorzystując głosy AI przy obsłudze klienta, zapewnij pomoc klientom w sposób naturalny i efektywny, a także dostosuj chatbota lub wirtualnego agenta do swoich upodobań.

 1. Wybierz platformę obsługi klienta: Istnieje wiele dostępnych platform obsługi klienta, takich jak czat na żywo, poczta elektroniczna i wsparcie telefoniczne.
 2. Załóż konto.
 3. Wybierz głos AI: Wiele platform obsługi klienta wykorzystuje napędzane przez AI chatboty i wirtualnych agentów, którzy używają głosów AI do interakcji z klientami.
 4. Skonfiguruj platformę obsługi klienta.
 5. Skorzystaj z platformy obsługi klienta.
 6. Dostosuj ustawienia platformy obsługi klienta.
 7. Integracja platformy obsługi klienta z innymi aplikacjami i usługami.

Jak wykorzystać Głosy AI z Voice-over do filmów i podcastów?

Korzystając z głosów AI do voice-over w filmach i podcastach, oszczędzaj czas i wysiłek w porównaniu do ręcznego nagrywania dźwięku, a także zapewnij bardziej spójny i elastyczny głos dla swoich treści.

 1. Napisz scenariusz do filmu lub podcastu: Scenariusz powinien zawierać dialogi i wszelkie inne treści mówione dla filmu lub podcastu.
 2. Zapisz się do usługi TTS, takiej jak Amazon Polly lub Google Text-to-Speech.
 3. Wybierz głos AI: Większość usług TTS oferuje różne głosy AI do wyboru. Każdy głos ma swoje unikalne cechy, takie jak płeć, akcent i styl mówienia.
 4. Użyj API usługi TTS lub oprogramowania do konwersji skryptu na dźwięk mówiony.
 5. Dostosowywanie wyjścia mowy: Niektóre usługi TTS umożliwiają dostosowanie wyjścia mowy, np. dostosowanie szybkości, głośności i wysokości generowanego głosu.
 6. Pobierz wygenerowany plik audio i zaimportuj go do swojego programu do edycji wideo lub audio.
 7. Edytuj plik audio, aby dopasować go do żądanej długości i formatu.
 8. Synchronizacja pliku audio z zawartością wizualną filmu lub podcastu.
 9. Wyeksportuj ostateczny plik wideo lub audio i opublikuj go na wybranej platformie.

Z podcastów AI można korzystać za pomocą Spotify, iTunes oraz Google Podcasts.

Jak wykorzystać Głosy AI w automatycznych wiadomościach głosowych?

Poprzez wykorzystanie głosów AI do automatycznych wiadomości głosowych,

Zapewnij bardziej spójny i elastyczny przekaz dla swoich rozmówców i klientów. Dodatkowo możesz używać różnych głosów AI dla różnych wiadomości i tworzyć zróżnicowane automatyczne wiadomości głosowe.

 1. Napisz skrypt dla automatycznej wiadomości głosowej: Skrypt powinien zawierać wiadomość, którą chcesz przekazać i wszelkie inne treści mówione dla wiadomości.
 2. Zapisz się do serwisu TTS.
 3. Wybierz głos AI.
 4. Użyj API usługi TTS lub oprogramowania do konwersji skryptu na dźwięk mówiony.
 5. Dostosowywanie wyjścia mowy.
 6. Pobierz wygenerowany plik audio i zaimportuj go do swojego programu do edycji audio.
 7. Edytuj plik audio, aby dopasować go do żądanej długości i formatu.
 8. Zintegruj plik audio z systemem automatycznych wiadomości głosowych. Odbywa się to poprzez wgranie pliku audio do systemu telefonicznego lub poprzez wykorzystanie API do odtwarzania pliku audio w czasie rzeczywistym.
 9. Skonfiguruj system automatycznych wiadomości głosowych, aby odtwarzał plik audio w żądanych momentach i sytuacjach.

Jak wykorzystać głosy AI w mediach edukacyjnych i rozrywkowych?

Wykorzystując głosy AI w mediach edukacyjnych i rozrywkowych, twórz syntetyczne postacie, które brzmią bardziej naturalnie i spójnie niż ręcznie nagrane głosy.

Głosy AI są również wykorzystywane w e-learningu ze względu na postępy, jakie zapewnia, takie jak głosy podobne do ludzkich, różne głosy i różne języki, w tym angielski, hiszpański, niemiecki itp.

Korzystnie jest również w przypadku audiobooków z naturalnie brzmiącymi i realistycznymi głosami. Dodatkowo głosy AI są zintegrowane z najczęściej używanymi programami, takimi jak Microsoft czy Chrome.

Istnieje również opcja niestandardowych głosów z generatorami mowy zgodnie z Twoimi pragnieniami i przypadkami użycia.

Jak używać głosów AI z klonowaniem głosu?

 1. Zbierz próbkę głosu, który chcesz sklonować: Odbywa się to poprzez nagranie osoby mówiącej zestaw predefiniowanych fraz lub poprzez wykorzystanie istniejącego nagrania własnego głosu.
 2. Zapisz się do usługi klonowania głosu lub syntezy głosu, aby sklonować ludzkie głosy.
 3. Użyj API usługi lub oprogramowania do analizy próbki głosu i wygenerowania modelu głosu.
 4. Dostosuj model głosu: Niektóre usługi klonowania głosu umożliwiają dostosowanie parametrów modelu głosowego w celu dostrojenia wygenerowanego głosu.
 5. Użyj sklonowanego głosu: Po wygenerowaniu modelu głosu, użyj go do wygenerowania mowy z wejścia tekstowego lub do syntezy nowych próbek mowy.
 6. Zintegruj sklonowany głos ze swoją aplikacją lub treścią: Użyj sklonowanego głosu w różnych aplikacjach, takich jak aplikacja mobilna, strona internetowa, podcast, wideo lub interaktywny system odpowiedzi głosowej (IVR).

Klonowanie głosu lub synteza mowy zapewnia realistyczne głosy wysokiej jakości, ale jakość i realizm generowanych głosów może się różnić w zależności od usługi i użytej próbki głosu.

Jak wykorzystać głosy AI przy tłumaczeniu języków?

 1. Wybierz serwis tłumaczeń językowych: Dostępnych jest wiele serwisów tłumaczeń językowych, takich jak Google Translate czy Microsoft Translator. Każda usługa ma swój własny zestaw funkcji i możliwości, więc ważne jest, aby wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.
 2. Załóż konto
 3. Wybierz głos AI: Niektóre usługi tłumaczeń językowych oferują różne głosy AI do wyboru.
 4. Wprowadź tekst, który chcesz przetłumaczyć: Wprowadź tekst za pomocą strony internetowej usługi, aplikacji mobilnej lub interfejsu API.
 5. Wybierz język docelowy: Wybierz język, na który ma być przetłumaczony tekst.
 6. Przetłumacz tekst.
 7. Użyj głosu AI, aby wypowiedzieć przetłumaczony tekst: Niektóre usługi tłumaczeń językowych wykorzystują głosy AI do wypowiadania przetłumaczonego tekstu w języku docelowym.
 8. Dostosowywanie wyjścia mowy: Niektóre usługi TTS umożliwiają dostosowanie wyjścia mowy, np. dostosowanie szybkości, głośności i wysokości generowanego głosu.
 9. Pobierz lub odtwórz wygenerowaną mowę: Po opracowaniu mowy przez usługę TTS pobierz plik audio lub odtwórz ją bezpośrednio z serwisu.

Jakie są najlepsze generatory głosu AI?

Jak generowane są głosy AI?

Proces syntezy mowy lub klonowania głosu jest dość wymagający. Jest to złożony proces, który obejmuje uczenie maszynowe, IVR, deep learning, SSML, próbki głosu (profesjonalni aktorzy głosowi), algorytmy i wiele innych procedur.

aktorów głosowych), algorytmy i wiele innych procedur.

Udostępnij post:

Najnowocześniejsza sztuczna inteligencja.

Rozpocznij przygodę ze Speaktor już teraz!

Powiązane artykuły

Otwieranie funkcji zamiany tekstu na mowę w TikTok
Speaktor

Jak używać funkcji Text To Speech na TikTok?

Jedną z największych gwiazd TikTok jest jego funkcja głosowa text-to-speech. Zamiast po prostu nakładać tekst na wideo, możesz teraz odczytywać napisy na głos za pomocą kilku opcji. Funkcja zamiany tekstu

Speaktor

Jak używać funkcji Text to Speech w programie Discord?

Jak sprawić, by Discord czytał wiadomości? W najprostszej formie możesz użyć polecenia „/tts”, aby użyć funkcji text-to-speech. Po wpisaniu /tts zostaw spację i napisz wiadomość; bot głosowy wypowie wiadomość. Polecenie

Dostosowywanie ustawień zamiany tekstu na mowę w Dokumentach Google
Speaktor

Jak włączyć zamianę tekstu na mowę w Dokumentach Google?

Jak aktywować rozszerzenie zamiany tekstu na mowę Google „Czytnik ekranu”? Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jest to, że tylko przeglądarka Google Chrome obsługuje rozszerzenie „Screen Reader” oferowane przez Google. Rozszerzenie

Konwersja tekstu na mowę na Instagramie
Speaktor

Jak przekonwertować tekst na mowę na Instagramie?

Jak dodać Text to Speech na Instagramie Reels? Zamiana tekstu na mowę to jedna z najnowszych aktualizacji Instagrama. Funkcja czytania tekstu na głos na Instagramie konwertuje tekst na dźwięk. Ponadto