Odredbe i uvjeti

Servis

Speaktor  pruža vam sljedeće usluge (“Usluge”):

  1. Automatizirano pretvaranje učitanih tekstualnih datoteka u govor putem naših web stranica.
 

Pristup

Pristup i korištenje web stranice i usluga koje se nude na web stranici uključujući, ali ne ograničavajući se na usluge, automatski pretvaranje teksta u glas procesa, preuzimanja informacija o proizvodu i često postavljana pitanja, pružaju se i dopuštaju na privremenoj osnovi i podliježu ovim Uvjetima. Specifični uvjeti i odredbe mogu se primjenjivati ​​na određeni sadržaj, proizvode, materijale, usluge ili informacije sadržane ili dostupne putem ove web stranice ili transakcije zaključene putem ove web stranice. Takvi posebni uvjeti mogu biti dodatak Uvjetima ili, ako nisu u skladu s ovim Uvjetima, samo u mjeri u kojoj sadržaj ili namjera takvih posebnih uvjeta nisu u skladu s ovim Uvjetima, takvi će posebni uvjeti zamijeniti ove Uvjete.

Speak tor doo ne jamči dostupnost web stranice ili bilo koje usluge ponuđene na web stranici.

Speak tor Ltd. zadržava pravo revidirati, promijeniti, modificirati, brisati ili obustaviti sadržaj bilo kojeg dijela web stranice i/ili bilo koju od usluga koje pruža na web stranici bez prethodne najave u bilo koje vrijeme prema vlastitom nahođenju.

Speak tor doo ne prihvaća nikakvu odgovornost ili obvezu za bilo kakav prekid ili prekid bilo koje ili svih funkcionalnosti web stranice ili usluge iz bilo kojeg razloga osim dogovorenog na drugom mjestu izravno s korisnikom.

Speak tor doo nije u obvezi ažurirati bilo koje informacije sadržane na web stranici.  Speak tor Ltd. zadržava pravo prema vlastitom nahođenju, ukinuti pristup cijeloj ili dijelu web stranice ili usluge sa ili bez obavijesti.

Obavijest o autorskim pravima

Sadržaj i usluge navedenih web stranica ( https:// speak tor.com/  ) vlasništvo su  Govorititor ili korišten prema licenci trećih vlasnika autorskih prava, te zaštićen autorskim pravom i bilo kojim drugim pravima intelektualnog vlasništva. Osim ako nije drugačije navedeno, sadržaj objavljen na ovoj web stranici može se reproducirati, prenositi, reemitirati, objavljivati ​​ili distribuirati u neizmijenjenom obliku samo za osobnu nekomercijalnu upotrebu ili uz izričitu pisanu suglasnost Govorititor. U skladu s licencom u nastavku, sva prava koja ovdje nisu izričito dodijeljena su pridržana. Sve obavijesti o autorskim pravima i drugim pravima vlasništva bit će zadržane na svim reprodukcijama.

Licenca za korištenje web stranice

Možete koristiti web stranicu i informacije i materijal na njoj za učitavanje audio datoteka, njihovo uređivanje, dijeljenje i izvoz na neisključivoj osnovi. S izuzetkom audio datoteka koje imate osobno Govori za račun:

Ne smijete ponovno objavljivati ​​materijal s ove web stranice (uključujući ponovno objavljivanje na drugoj web stranici), niti reproducirati ili pohranjivati ​​materijal s ove web stranice u bilo kojem javnom ili privatnom elektroničkom sustavu za pretraživanje;

Ne smijete reproducirati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati, posjećivati ​​ili na drugi način iskorištavati našu web stranicu ili materijal na našoj web stranici u komercijalne svrhe, bez našeg izričitog pismenog pristanka;

Ne smijete koristiti fotografije, grafike, video ili audio sekvence odvojeno od bilo kojeg popratnog teksta.

Ne smijete mijenjati, dekompilirati, uređivati ​​ili na drugi način modificirati materijal na web stranici.

Dajemo vam licencu za korištenje svih softverskih aplikacija uključenih u web stranicu i samo u svrhe koje su dostupne na web stranici. Ne smijete prevoditi, prilagođavati, mijenjati, modificirati, distribuirati, dekompilirati ili vršiti obrnuti inženjering tog softvera u bilo koju svrhu, stvarati bilo kakve izvedene radove koji se temelje na njemu, dopustiti da se kombinira s bilo kojim drugim softverom, omogućiti mu pristup ili ga koristiti za pružanje usluge trećim stranama osim u onoj mjeri u kojoj to moramo dopustiti važećim zakonom. Softver ne smijete koristiti osim kako je navedeno u ovim uvjetima bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Vaše korištenje bilo kojih usluga, softvera, informacija i materijala dostupnih na web stranici može podlijegati dodatnim uvjetima i odredbama o kojima Govorititor će vas obavijestiti u trenutku preuzimanja ili pristupa. Vaše preuzimanje ili korištenje takvih usluga, informacija i materijala značit će vaše prihvaćanje tih dodatnih uvjeta. Ako se ne slažete s ovim dodatnim uvjetima i odredbama, nemojte koristiti Usluge.

Ograničenja odgovornosti

Informacije na ovoj web stranici daju se besplatno i prihvaćate da bi bilo nerazumno smatrati nas odgovornima u vezi s ovom web stranicom i informacijama na njoj. Iako se pazilo da se osigura točnost informacija na ovoj web stranici, Govorititor Ltd. stoga ne preuzima nikakvu odgovornost. Sav sadržaj dostupan je “kakav jest” i “kakav je dostupan”. Speak tor Ltd. ovime se izričito odriče bilo kakvih izjava ili jamstava bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih, uključujući bez ograničenja jamstva o utrživosti, prikladnosti za bilo koju posebnu svrhu, nekršenju ili u pogledu rada ove web stranice ili sadržaja  Govoritiptor Ltd. ne jamči niti daje bilo kakve izjave o sigurnosti ove web stranice. Prihvaćate da sve poslane informacije mogu biti presretnute. Speak tor Ltd. ne jamči da web stranica ili poslužitelji koji ovu web stranicu čine dostupnom ili elektronička komunikacija poslana od  Speak tor doo nema virusa niti bilo kojih drugih štetnih elemenata.

Ni u kom slučaju  Govorititor Ltd. biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu, kaznenu, posebnu ili slučajnu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka posla, ugovora, prihoda, podataka, informacija ili poslovnog prekida) koja proizlazi iz, proizlazi iz ili u povezanosti s korištenjem ili nemogućnošću korištenja ove web stranice ili sadržaja, čak i ako Govorititor Ltd. je upozoren na mogućnost takvih šteta. Svaki postupak pokrenut protiv Speak tor Ltd. koji se odnosi na ovu web stranicu ili je u vezi s njom mora biti pokrenut i obaviješten  Govorititor Ltd. pisanim putem u roku od jedne (1) godine nakon datuma kada je nastao razlog za pokretanje postupka. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće isključiti niti ograničiti našu odgovornost za prijevaru, smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu našim nemarom ili bilo koju drugu odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti prema primjenjivom zakonu.

Veze na ovu web stranicu

Ne smijete stvoriti poveznicu na bilo koju stranicu ove web stranice bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Ako stvorite poveznicu na stranicu ove web stranice, činite to na vlastitu odgovornost, a isključenja i ograničenja navedena u ovim Uvjetima primjenjivat će se na korisnika koji koristi ovu web stranicu povezivanjem na nju.

Veze na druge stranice

S vremena na vrijeme web stranica može sadržavati poveznice na web stranice drugih trećih strana koje nisu pod kontrolom  Govorititor doo. Ovi linkovi služe za pružanje daljnjih informacija, a ne za označavanje toga Speak tor Ltd. podržava takve web stranice i/ili njihov sadržaj ili je na bilo koji način povezan s povezanim web stranicama.  Govorititor doo ne snosi odgovornost za sadržaj povezane web stranice. Vaša je odgovornost da provjerite odredbe i uvjete svih drugih web stranica koje posjetite. Daljnje poveznice koje pružaju web-mjesto ili resursi ne istražuju se, provjeravaju, nadziru niti odobravaju Speak tor Ltd. i koriste se na vlastitu odgovornost.

Podnošenje

Jamčite da informacije, slike, komentari ili podaci bilo koje prirode koje pošaljete na web stranicu, e-poštom ili na drugi način, nisu klevetnički ili uvredljivi, neistiniti, rasno uvredljivi ili potiču na rasnu mržnju ili na drugi način krše pravo pojedinca na privatnost ili ljudska prava ili podložna tužbi u bilo kojoj jurisdikciji. U slučaju da dostavite takav materijal na web stranici, Speak tor Ltd. zadržava pravo ukloniti ga bez upućivanja na vas i surađivati ​​s bilo kakvom istragom vlasti ili sudskim nalogom koji se odnosi na to, sve posljedice koje mogu izravno ili neizravno uslijediti bit će u potpunosti vaša odgovornost, a ne odgovornost  Govorititor doo. Slažete se da ćete obeštetiti i zadržati Govorititor Ltd. oslobođen bilo kakve radnje ili posljedica koje mogu nastati u takvim okolnostima, uključujući bilo kakva potraživanja trećih strana. Nadalje jamčite da sve podatke bilo koje treće strane koje ste nam dostavili, bilo slanjem poruka na naše adrese e-pošte, ispunjavanjem bilo kojeg obrasca, korištenjem bilo koje online chat usluge ili na neki drugi način, dajete uz puni informirani pristanak relevantne strane i je točan. Speak tor Ltd. ima pravo otkriti vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da bilo koja informacija ili materijal koji ste dali, objavili ili učitali na web stranicu predstavlja kršenje njihovih prava intelektualnog vlasništva ili njihovog prava na privatnost bez odgovornosti tebi.

Povjerljive informacije i otkrivanje

U vezi s pružanjem Usluge, može biti potrebno ili poželjno za vas ili  Govorititor Ltd. kako bi drugima otkrio određene povjerljive podatke koji nisu javni. Za potrebe ovih Uvjeta, ‘Povjerljive informacije’ označavaju sve nejavne, povjerljive i vlasničke informacije koje se odnose na strane, njihove klijente i uslugu, a koje je strana otkrila ili će otkriti usmeno ili kako je navedeno u pisanom obliku ili sadržano u nekom drugom opipljivom obliku. Strana primateljica ovime pristaje držati u strogoj tajnosti i koristiti sve razumne napore za održavanje tajnosti bilo koje i svih povjerljivih informacija koje je otkrila strana koja ih otkriva prema ovim Uvjetima i ne smije otkriti povjerljive informacije bez prethodnog izričitog pisanog pristanka otkrivanja. Stranka, s izuzetkom sljedećeg:

Informacije koje su u trenutku otkrivanja dostupne javnosti ili nakon toga postanu dostupne javnosti objavljivanjem ili na neki drugi način, osim kršenjem ovog Ugovora od strane strane primatelja.

Informacija koju Strana primatelj može utvrditi prethodnim zapisom već je poznavala ili je bila u njihovom posjedu u trenutku otkrivanja i nije stečena, izravno ili neizravno, od Stranke koja je otkrila.

Informacije koje strana primatelj dobiva od treće strane; međutim, pod uvjetom da takve informacije nije dobila navedena treća strana, izravno ili neizravno, od Strane koja ih objavljuje pod obvezom povjerljivosti prema Strani koja ih objavljuje.

Informacije koje strana primateljica može utvrditi neovisno su razvili njezini zaposlenici ili izvođači koji nisu bili u kontaktu sa sadržajem povjerljivih informacija i nisu bili upoznati s njima.

Strana primateljica može otkriti povjerljive informacije ako je na to prisiljena od strane suda, administrativne agencije ili drugog nadležnog suda, međutim, pod uvjetom da će u tom slučaju Strana primateljica, odmah po primitku obavijesti da bi se otkrivanje moglo zahtijevati, dati pisanu obavijest faksimilom i noćnom poštom Strani davatelju kako bi Strana davatelj mogla zatražiti zaštitni nalog ili drugi pravni lijek od navedenog suda ili suda. U svakom slučaju, strana koja prima otkrit će samo onaj dio povjerljivih informacija koji je, prema mišljenju njezinog pravnog savjetnika, zakonski obvezna otkriti i uložit će razumne napore kako bi osigurala da će sve takve informacije tako otkrivene biti tretirane kao povjerljive. od strane navedenog suda putem zaštitnih naloga, podnošenja pod pečatom i na druge odgovarajuće načine.

Strana primateljica neće koristiti Povjerljive podatke ni u koju drugu svrhu osim u vezi s Uslugom ili za poboljšanje ili razvoj novih usluga. Strana primateljica će povjerljive informacije otkriti samo svojim direktorima, službenicima, zaposlenicima, agentima, pružateljima usluga ili povezanim tvrtkama, prema potrebi od kojih svi moraju biti vezani uvjetima koji nisu manje teški od ovih Uvjeta.

Strana primateljica će poduzeti sve razumne korake, uključujući, ali ne ograničavajući se na one korake poduzete za zaštitu vlastitih informacija, podataka ili drugog materijalnog ili nematerijalnog vlasništva koje smatra vlasničkim ili povjerljivim, kako bi osigurala da se Povjerljivi podaci ne otkriju ili duplicirati za korištenje bilo koje treće strane, te će poduzeti sve razumne korake kako bi spriječili svoje direktore, službenike, zaposlenike i agente (ako je primjenjivo) koji imaju pristup povjerljivim informacijama od otkrivanja ili neovlaštenog korištenja bilo kojih povjerljivih informacija ili od počinjenja bilo koje radnje ili propuste koji mogu rezultirati kršenjem ovih Uvjeta.

Na pisani zahtjev Strane koja je otkrila, Strana primateljica odmah će vratiti Strani koja je otkrila sve materijale i dokumente, kao i sve podatke ili druge medije (uključujući računalne podatke i elektroničke informacije), zajedno sa svim njihovim kopijama, ili uništiti navedene Povjerljive podatke Informacije i na zahtjev stranke koja ih otkriva, dostaviti potvrdu o uništenju

Govorititor doo obrađuje podatke o posjetiteljima web stranice i primljene podatke u skladu s Izjavom. Korištenjem web stranice pristajete na takvu obradu te jamčite da su svi korisnički podaci koje unesete točni.

Ograničen pristup

Pristup određenim područjima naše web stranice je ograničen. Zadržavamo pravo ograničiti pristup dijelovima naše web stranice, ili čak cijeloj našoj web stranici, prema vlastitom nahođenju. Ako vam damo korisnički ID i lozinku kako bismo vam omogućili pristup ograničenim područjima naše web stranice ili drugim sadržajima ili uslugama, morate osigurati da vaš korisnički ID i lozinka ostanu povjerljivi. Prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim korisničkim imenom ili lozinkom. Možemo onemogućiti vaš korisnički ID i lozinku prema vlastitom nahođenju, ako prekršite bilo koje od pravila ili uvjeta koji reguliraju vaše korištenje naše web stranice ili bilo koju drugu ugovornu obvezu koju imate prema nama.

Cijeli dogovor

Ove informacije o web stranici čine cjelokupni ugovor između vas i nas u vezi s vašim korištenjem naše web stranice i zamjenjuju sve prethodne ugovore u vezi s vašom upotrebom ove web stranice.

Zakon i nadležnost

Informacije o ovim stranicama bit će uređene i tumačene u skladu s turskim zakonom, a svi sporovi u vezi s ovom obavijesti podliježu isključivoj nadležnosti turskih sudova

Kontaktirajte nas

Nemojte se ustručavati kontaktirati nas ( support@transkriptor.com ) u vezi bilo kojeg pitanja u vezi s ovim Uvjetima ili Izjavom.