Noteikumi un nosacījumi

Pakalpojums

Speaktor sniedz jums šādu pakalpojumu (“Pakalpojumi”):

  1. Automatizēta augšupielādēto teksta failu konvertēšana uz runu, izmantojot mūsu vietnes.
 

Piekļuve

Piekļuve tīmekļa vietnei un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem un to izmantošana, tostarp, bet ne tikai, Pakalpojumiem, automātiskā teksta pārvēršana balsī process, produktu informācijas lejupielādes un bieži uzdotie jautājumi un atbildes uz jautājumiem, tiek nodrošināti un atļauti uz laiku, un uz tiem attiecas šie Noteikumi. Konkrētam saturam, produktiem, materiāliem, pakalpojumiem vai informācijai, kas ietverta šajā tīmekļa vietnē vai pieejama ar tās starpniecību, vai darījumiem, kas noslēgti, izmantojot šo tīmekļa vietni, var piemērot īpašus noteikumus un nosacījumus. Šādi īpašie noteikumi var papildināt Noteikumus vai, ja tie ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, tikai tiktāl, ciktāl šādu īpašo noteikumu saturs vai nolūks ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, šādi īpašie noteikumi aizstāj šos Noteikumus.

Runājiettor Ltd. negarantē tīmekļa vietnes vai tajā piedāvāto pakalpojumu pieejamību.

Runājiettor Ltd. patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pārskatīt, mainīt, pārveidot, dzēst vai apturēt jebkuras tīmekļa vietnes daļas un/vai jebkuru tīmekļa vietnē sniegto pakalpojumu saturu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Runājiettor Ltd. neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkādiem pārtraukumiem vai visu tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma funkcionalitāšu darbības pārtraukšanu vai pārtraukšanu jebkādu citu iemeslu dēļ, izņemot tos, par kuriem citur nav panākta vienošanās tieši ar Lietotāju.

Runājiettor Ltd. nav pienākuma atjaunināt jebkādu tīmekļa vietnē iekļauto informāciju. Speaktor Ltd. patur tiesības pēc saviem ieskatiem pārtraukt piekļuvi visai tīmekļa vietnei vai Pakalpojumam vai tās daļai ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma.

Paziņojums par autortiesībām

Uzskaitīto tīmekļa vietņu saturs un pakalpojums ( https://speaktor.com/  ) ir tīmekļa vietņu īpašnieks Speaktor vai izmantoti saskaņā ar trešo personu autortiesību īpašnieku licenci, un tos aizsargā autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Ja vien nav noteikts citādi, šajā tīmekļa vietnē publicēto saturu drīkst reproducēt, pārraidīt, retranslēt, publicēt vai izplatīt nemodificētā veidā tikai personiskai nekomerciālai lietošanai vai ar skaidru rakstisku piekrišanu. Runājiettor. Ievērojot turpmāk minēto licenci, visas tiesības, kas šeit nav skaidri piešķirtas, ir aizsargātas. Uz visām reprodukcijām jāsaglabā visi autortiesību un citi īpašumtiesību paziņojumi.

Licence izmantot tīmekļa vietni

Jūs varat izmantot tīmekļa vietni un tajā esošo informāciju un materiālus, lai augšupielādētu audio failus, rediģētu, kopīgotu un eksportētu tos neekskluzīvi. Izņemot audio failus, kas ir personīgi pievienoti jūsu Runājiettor kontu:

Jūs nedrīkstat pārpublicēt materiālus no šīs tīmekļa vietnes (ieskaitot atkārtotu publicēšanu citā tīmekļa vietnē) vai reproducēt vai glabāt materiālus no šīs tīmekļa vietnes jebkurā publiskā vai privātā elektroniskā meklēšanas sistēmā;

Jūs nedrīkstat reproducēt, pavairot, kopēt, pārdot, tālāk pārdot, apmeklēt vai citādi izmantot mūsu tīmekļa vietni vai mūsu tīmekļa vietnē pieejamos materiālus komerciālos nolūkos bez mūsu skaidras rakstiskas piekrišanas;

Nedrīkst izmantot nekādas fotogrāfijas, grafikas, video vai audio sekvences atsevišķi no pavadošā teksta.

Jūs nedrīkstat mainīt, dekompilēt, rediģēt vai kā citādi pārveidot jebkādu tīmekļa vietnē pieejamo materiālu.

Mēs jums piešķiram licenci izmantot jebkuru tīmekļa vietnē iekļauto programmatūru tikai tīmekļa vietnē pieejamajiem mērķiem. Jūs nedrīkstat tulkot, adaptēt, pārveidot, modificēt, izplatīt, dekompilēt vai apgrieztā inženierija šo programmatūru nekādiem mērķiem, veidot uz tās pamata atvasinātus darbus, atļaut tās apvienošanu ar citu programmatūru, nodrošināt piekļuvi tai vai izmantot to pakalpojumu sniegšanai trešajām personām, izņemot gadījumus, kad mums tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs nedrīkstat izmantot programmatūru citādi, kā norādīts šajos noteikumos, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Uz tīmekļa vietnē pieejamo pakalpojumu, programmatūras, informācijas un materiālu izmantošanu var attiekties papildu noteikumi un nosacījumi, par kuriem. Runājiettor paziņos jums lejupielādes vai piekļuves brīdī. Šādu pakalpojumu, informācijas un materiālu lejupielāde vai izmantošana norāda, ka jūs piekrītat šiem papildu noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, neizmantojiet Pakalpojumus.

Atbildības ierobežojumi

Informācija šajā tīmekļa vietnē tiek sniegta bez maksas, un jūs atzīstat, ka būtu nepamatoti mūs saukt pie atbildības attiecībā uz šo tīmekļa vietni un tajā sniegto informāciju. Lai gan šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir precīza, ir veltīta liela uzmanība, Runājiettor Ltd. par to neuzņemas nekādu atbildību. Viss saturs tiek sniegts “tāds, kāds ir” un “pieejams”. Runājiettor Ltd. ar šo nepārprotami atsakās no jebkādām skaidri izteiktām vai netiešām garantijām, tostarp, bet ne tikai, no garantijām par komerciālu izmantojamību, piemērotību konkrētam mērķim, nepārkāpšanu vai par šīs tīmekļa vietnes darbību vai saturu.   Runā ptor Ltd. negarantē un nesniedz nekādus apliecinājumus par šīs vietnes drošību. Jūs apzināties, ka jebkuru nosūtīto informāciju var pārtvert. Runājiettor Ltd. negarantē, ka tīmekļa vietne vai serveri, kas padara šo tīmekļa vietni pieejamu, vai elektroniskā saziņa, kas nosūtīta, izmantojot šo tīmekļa vietni vai serveri, kas padara šo tīmekļa vietni pieejamu. SpeakLtd. nav vīrusu vai citu kaitīgu elementu.

Nekādā gadījumā runāttor Ltd. nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, izrietošiem, sodāmiem, īpašiem vai nejaušiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, zaudējumiem, kas radušies uzņēmējdarbības, līguma, ieņēmumu, datu, informācijas vai uzņēmējdarbības pārtraukšanas dēļ), kas radušies saistībā ar šīs tīmekļa vietnes vai satura izmantošanu vai nespēju to izmantot, pat ja Runājiettor Ltd. ir informēta par šādu zaudējumu iespējamību. Jebkura prasība, kas celta pret Runājiettor Ltd., kas attiecas uz šo tīmekļa vietni vai saistībā ar to, ir jāuzsāk un jāpaziņo par to Speaktor Ltd. rakstveidā viena (1) gada laikā no dienas, kad radies prasības iemesls. Nekas šajā atrunā neizslēdz vai neierobežo mūsu atbildību par krāpšanu, par mūsu nolaidības izraisītu nāvi vai miesas bojājumiem, kā arī par jebkuru citu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Saites uz šo vietni

Jūs nedrīkstat izveidot saiti uz jebkuru šīs vietnes lapu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Ja jūs izveidojat saiti uz kādu no šīs vietnes lapām, jūs to darāt uz savu risku, un šajos Noteikumos noteiktie izņēmumi un ierobežojumi attieksies uz Lietotāju, kas izmanto šo vietni, izveidojot saiti uz to.

Saites uz citām vietnēm

Laiku pa laikam tīmekļa vietnē var būt iekļautas arī saites uz citām trešo personu tīmekļa vietnēm, kuras nekontrolē. Speaktor Ltd.. Šīs saites ir paredzētas, lai sniegtu papildu informāciju, un tās nenozīmē, ka. Runājiettor Ltd. neatbalsta šādas tīmekļa vietnes un/vai to saturu vai nekādā veidā nav saistīta ar saistītajām tīmekļa vietnēm. Speaktor Ltd. neuzņemas atbildību par saistīto tīmekļa vietņu saturu. Jūs pats esat atbildīgs par to, lai pārbaudītu jebkuras citas tīmekļa vietnes, kuru varat apmeklēt, noteikumus un nosacījumus. Papildu saites, ko nodrošina tīmekļa vietne vai resursi, nav pārbaudītas, pārbaudītas, uzraudzītas vai apstiprinātas ar. Runājiettor Ltd., un tos izmantojat uz savu risku.

Iesniegšana

Jūs garantējat, ka nekāda informācija, attēli, komentāri vai jebkāda veida dati, ko jūs iesniedzat tīmekļa vietnē, pa e-pastu vai kā citādi, nav apmelojoši vai aizskaroši, nepatiesi, rasi aizskaroši vai kūdinoši uz rasu naidu vai citādi nepārkāpj personas tiesības uz privātumu vai cilvēktiesības, vai nav apstrīdami saskaņā ar jebkuras jurisdikcijas likumiem. Gadījumā, ja jūs iesniedzat šādus materiālus tīmekļa vietnē, Runājiettor Ltd. patur tiesības to dzēst, nenorādot uz jums, un sadarboties ar varas iestādēm vai tiesas rīkojumu, kas saistīts ar to, un par visām sekām, kas var tieši vai netieši no tā izrietēt, pilnībā atbildat jūs, nevis uzņēmums. Speaktor Ltd.. Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus un Runājiettor Ltd. nekaitē no jebkādām darbībām vai sekām, kas var rasties šādos apstākļos, tostarp no jebkādām trešo personu prasībām. Jūs arī garantējat, ka jebkādus trešo personu datus, ko sniedzat, sūtot ziņojumus uz mūsu e-pasta adresēm, aizpildot veidlapas, izmantojot tiešsaistes tērzēšanas pakalpojumu vai citādi, sniedzat ar attiecīgās personas pilnvērtīgu informētu piekrišanu un tie ir precīzi. Runājiettor Ltd. ir tiesības atklāt jūsu identitāti jebkurai trešajai pusei, kura apgalvo, ka jebkura informācija vai materiāls, ko jūs sniedzat, publicējat vai augšupielādējat tīmekļa vietnē, ir tās intelektuālā īpašuma tiesību vai tiesību uz privātumu pārkāpums, neuzņemoties nekādu atbildību pret jums.

Konfidenciāla informācija un tās izpaušana

Saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu var būt nepieciešams vai vēlams, lai jūs vai Runāttor Ltd. izpaust otrai pusei noteiktu publiski neizpaužamu Konfidenciālu informāciju. Šajos Noteikumos “Konfidenciāla informācija” ir visa ar Pusēm, to attiecīgajiem klientiem un Pakalpojumu saistītā informācija, kas nav publiska, konfidenciāla un patentēta un ko Puse ir atklājusi vai atklās mutiski, rakstiski vai kādā citā materiālā formā. Saņēmēja Puse ar šo piekrīt stingri ievērot konfidencialitāti un darīt visu iespējamo, lai saglabātu slepenību attiecībā uz visu Konfidenciālo informāciju, ko saskaņā ar šiem Noteikumiem atklāj Puse, kas atklājusi Konfidenciālo informāciju, un nedrīkst izpaust Konfidenciālo informāciju bez skaidras, iepriekšējas rakstiskas izpaužošās Puses piekrišanas, izņemot šādus gadījumus:

Informācija, kas izpaušanas brīdī ir publiski pieejama vai pēc tam kļūst publiski pieejama, publicējot vai citādi, izņemot gadījumus, kad saņēmēja Puse pārkāpj šo nolīgumu.

Informācija, par kuru saņēmēja Puse var pierādīt, ka tā tai jau bija zināma vai bija tās rīcībā informācijas izpaušanas brīdī un nav tieši vai netieši iegūta no izpaužošās Puses.

informācija, ko saņēmēja Puse iegūst no trešās personas, tomēr ar nosacījumu, ka minētā trešā persona šādu informāciju nav tieši vai netieši ieguvusi no izpaužošās Puses, ievērojot konfidencialitātes saistības pret izpaužošo Pusi.

Informācija, par kuru saņēmēja Puse var pierādīt, ka to neatkarīgi izstrādājuši tās darbinieki vai darbuzņēmēji, kuri nav bijuši saskarē ar Konfidenciālo informāciju un nav zinājuši par tās saturu.

Saņēmēja Puse var izpaust Konfidenciālo informāciju, ja to piespiež darīt tiesa, administratīva aģentūra vai cita kompetentas jurisdikcijas tiesa, tomēr ar nosacījumu, ka šādā gadījumā saņēmēja Puse nekavējoties pēc paziņojuma saņemšanas par to, ka var tikt pieprasīta informācijas izpaušana, sniedzējai Pusei nosūta rakstisku paziņojumu pa faksu un pa pastu, lai sniedzēja Puse varētu pieprasīt aizsardzības rīkojumu vai citu tiesiskās aizsardzības līdzekli no minētās tiesas vai tribunāla. Jebkurā gadījumā saņēmēja Puse izpauž tikai to Konfidenciālās informācijas daļu, kas pēc tās juridiskā padomdevēja atzinuma ir juridiski obligāti izpaužama, un pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka tiesa vai tribunāls piešķirs jebkurai šādai izpaustajai informācijai konfidenciālu statusu, izmantojot aizsardzības rīkojumus, aizzīmogošanu un citus piemērotus līdzekļus.

Saņēmēja Puse nedrīkst izmantot Konfidenciālo informāciju citiem mērķiem, izņemot saistībā ar Pakalpojumu vai lai uzlabotu vai attīstītu jaunus pakalpojumus. Saņēmēja Puse izpaudīs Konfidenciālo informāciju tikai saviem direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem, aģentiem, pakalpojumu sniedzējiem vai saistītajiem uzņēmumiem, kuriem visiem ir jāievēro ne mazāk apgrūtinoši noteikumi kā šie Noteikumi.

Saņēmēja Puse veic visus saprātīgos pasākumus, tostarp, bet ne tikai, pasākumus, ko tā veic, lai aizsargātu savu informāciju, datus vai citu materiālo vai nemateriālo īpašumu, ko tā uzskata par aizsargātu vai konfidenciālu, lai nodrošinātu, ka Konfidenciālā informācija netiek izpausta vai pavairota trešās personas vajadzībām, un veic visus saprātīgos pasākumus, lai nepieļautu, ka tās direktori, amatpersonas, darbinieki un aģenti (attiecīgā gadījumā), kuriem ir piekļuve Konfidenciālajai informācijai, izpauž vai neatļauti izmanto jebkādu Konfidenciālo informāciju vai veic darbības vai bezdarbību, kas var radīt šo Noteikumu pārkāpumu.

Pēc izpaužošās Puses rakstiska pieprasījuma saņēmēja Puse nekavējoties atdod izpaužošajai Pusei visus materiālus un dokumentus, kā arī jebkādus datus vai citus informācijas nesējus (tostarp datora datus un elektronisko informāciju) kopā ar jebkādām to kopijām vai iznīcina minēto konfidenciālo informāciju un pēc izpaužošās Puses pieprasījuma iesniedz iznīcināšanas apliecinājumu.

Runājiettor Ltd. apstrādā informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētājiem un saņemto informāciju saskaņā ar Paziņojumu. Izmantojot vietni, jūs piekrītat šādai apstrādei un garantējat, ka visi jūsu sniegtie lietotāja dati ir precīzi.

Ierobežota piekļuve

Piekļuve noteiktām mūsu vietnes daļām ir ierobežota. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem ierobežot piekļuvi mūsu vietnes apgabaliem vai pat visai vietnei. Ja mēs jums piešķiram lietotāja ID un paroli, lai jūs varētu piekļūt mūsu vietnes ierobežotas piekļuves zonām vai citam saturam vai Pakalpojumiem, jums ir jānodrošina, ka lietotāja ID un parole tiek saglabāti konfidenciāli. Jūs uzņematies atbildību par visām darbībām, kas tiek veiktas ar jūsu lietotājvārdu vai paroli. Mēs pēc saviem ieskatiem varam atslēgt jūsu lietotāja ID un paroli, ja jūs pārkāpjat kādu no mūsu vietnes lietošanas noteikumiem vai nosacījumiem vai jebkuras citas līgumsaistības, kas jums ir pret mums.

Pilnīgs līgums

Šī informācija par vietni veido visu līgumu starp jums un mums saistībā ar mūsu vietnes izmantošanu un aizstāj visus iepriekšējos līgumus par šīs vietnes izmantošanu.

Tiesības un jurisdikcijan

Šo vietnes informāciju reglamentē un interpretē saskaņā ar Turcijas tiesību aktiem, un visi strīdi saistībā ar šo paziņojumu ir pakļauti Turcijas tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai.

Sazinieties ar mums

Lūdzu, sazinieties ar (support@transkriptor.com) par jebkuru jautājumu saistībā ar šiem Noteikumiem vai Paziņojumu.