Hur du använder AI Voices för att skapa röstmeddelanden

Telefonsystemets röstbrevlåda är det sätt på vilket det kommunicerar med de som ringer. Därför är det viktigt att ställa in den på rätt sätt. Med hjälp av text-till-tal-verktyg kan du använda AI-röster för att skapa ett innovativt röstmeddelande. TTS-funktionen (Text-to-Speech) genererar ljudfiler på olika språk genom att omvandla text till tal.

Om du tycker att tal på nätet inte låter naturligt finns det en virtuell AI-röstningstjänst som till och med har ett virtuellt AI-ansikte utöver text-till-tal-tal med känslor. Följ stegen nedan för att skapa röstmeddelanden med Ai Voice:

 1. Välj det AI-röstgeneratorverktyg som du vill använda för röstinspelning.
 2. Förbereda transkriptionen av röstbrevlådan/röstbrevlådan i en texttjänst
 3. Du kan välja naturliga röster för att skapa en annan stämning och ton.
 4. Skriv ditt meddelande och ladda ner en ljudfil
 5. Välj vilka röstkonstnärer du vill ha efter att ha lyssnat på deras röster.
 6. Justera känslor, tonfall och taltempo som du vill.
 7. När du är nöjd med provet klickar du på knappen ”Ladda ner” längst ner i redigeringsverktyget.
 8. När du justerar känslor, tonhöjder och toner kommer ingen att märka att det är en AI-röstskådespelare som har skapat ditt röstmeddelande.

Vad är en röstbrevlåda?

Ett röstmeddelande är ett elektroniskt lagrat röstmeddelande som lämnas av en uppringare, oavsett om det rör sig om en person eller en röst från en artificiell intelligens, för att senare hämtas av den avsedda mottagaren. Mottagaren kan hämta det lagrade meddelandet via telefon, skrivbord, e-post och andra kommunikationsenheter, beroende på vilket affärstelefonsystem mottagarens företag använder.

Det är viktigt att ställa in en korrekt röstbrevlåda, särskilt om du driver ett företag. När kunderna ringer ett telefonnummer hör de vanligtvis flera meddelanden innan de når inkorgen till röstbrevlådan. Detta beror på att systemets standardinställningar gör det möjligt för användaren att hälsa på meddelanden, spela upp ringsignalen när telefonen ringer och sedan spela upp hälsningsmeddelandet för röstbrevlådan när samtalet omdirigeras till en röstbrevlåda.

Vilka är fördelarna med röstbrevlåda?

Så här ställer du in röstmeddelanden på iPhone

Följ stegen nedan för att konfigurera röstbrevlådor på din iPhone:

 1. Telefonappen från startskärmen Icon för röstbrevlåda (längst ner till höger). Det automatiska röstbrevlådesystemet kan hälsa på iPhone-användare. Följ röstinstruktionerna. Om det inte går, ring *86.
 2. Klicka på Konfigurera nu. Telefonsvararen är konfigurerad om popup-fönstret ”Konfigurera nu” inte visas. Börja med steg 6 genom att trycka på Hälsning uppe till vänster på röstbrevlådeskärmen.
 3. Ange ett lösenord, och sedan Klart. Lösenorden måste vara 4-6 siffror.
 4. Ange lösenordet på nytt och tryck på Klar.
 5. Tryck på Anpassad för att spela in en hälsning. Om du vill använda Verizons standardhälsning trycker du på (kryssar i) Standard.
 6. Tryck på Inspelning för att börja. Du kan använda din röst eller AI-röst.
 7. Stanna när du är klar.
 8. Tryck på ”Klar” eller ”Spara”.

Så här ställer du in röstmeddelanden på Android

Följ stegen nedan för att konfigurera röstbrevlåda på Android:

 1. Öppna appen Telefon.
 2. Tryck på knappsatsen i det nedre högra hörnet.
 3. Tryck på och håll kvar nummer ett för att ringa upp din röstbrevlåda.
 4. Du kommer att bli ombedd att ange en PIN-kod om din röstbrevlåda redan är konfigurerad. Du kan återställa den om du har glömt den.
 5. Om du inte har ställt in din röstbrevlåda får du ett meddelande som säger: ”Inget röstbrevlådenummer finns lagrat på kortet”.
 6. Följ instruktionerna för att konfigurera din röstbrevlåda. Du kan använda din röst eller ai voice.
 7. Lägg på.
 8. Tryck på och håll in nummer ett igen. Ange din PIN-kod.

Vad är AI Voice?

AI-röster är berättelser som produceras av en AI-generator som bygger på maskininlärning för att replikera högkvalitativt, naturligt klingande tal. AI-algoritmer används för att generera röst. De används också på olika sätt, till exempel i podcasts, spel, online-kurser, animationer osv.

Telefonsystemets röstbrevlåda är det sätt på vilket det kommunicerar med de som ringer. Därför är det viktigt att ställa in den på rätt sätt. Du kan skapa ett innovativt röstmeddelande genom att använda verktyg för text till tal.

Om du tycker att tal på nätet inte låter naturligt finns det en virtuell AI-röstningstjänst som till och med har ett virtuellt AI-ansikte utöver text-till-tal-tal med känslor.

Vilka är fördelarna med att använda Ai Voice?

Att välja den bästa AI-röstgeneratorn är avgörande för att skapa en naturlig och smidig röst.