Hur studerar man med text-till-tal?

Val av studiematerial för talsyntes
Val av studiematerial för talsyntes

Speaktor 2024-01-17

Text-till-tal (TTS) är en nyutvecklad teknik som läser upp skrivna texter. Det är nu möjligt att studera mer tillgängligt och mer effektivt med text-till-tal. Eftersom ljud är ett viktigt och växande segment av denna utbildningsteknologiska revolution.

Text-till-tal är en ny förbättrad teknik som läser upp skrivet innehåll högt för användarna. Användningsområdena för text-till-tal-programvara utökas, inklusive sociala medieplattformar, webbplatser och till och med utbildningsområdet. TTS-verktyg kan också läggas till i webbläsare som Chrome. Text-till-tal-program var effektiva för att låta eleverna få tillgång till läsmaterialet. Alla typer av textfiler, såväl som ljudböcker, kan läsas högt.

Vad är syftet med text till tal?

Text-till-tal syftar till att hjälpa personer med inlärningssvårigheter som dyslexi, som kämpar med läsning och är synskadade. Men alla som är intresserade av att dra nytta av denna nya teknik är välkomna att göra det.

Varför ska du överväga att använda text till tal när du studerar?

Varje elev har en annan inlärningsstil, och elever som lär sig bättre ljud kan föredra att använda text-till-tal. Text-till-tal-verktyg är utformade för att förbättra läsförståelsen och göra det möjligt för alla att lära sig snabbt. Även elever med inlärningssvårigheter som ADHD eller lässvårigheter och specialpedagogik stärker sin läsförmåga med text-till-tal.

Du behöver väl inte vara en auditiv elev för att studera text-till-tal. Om du vill göra en förändring under studietiden för att förbättra din inlärningsprocess kan du ge en chans till text-till-tal-teknik/hjälpmedelsteknik.

Hur använder man text till tal när man studerar?

Ibland kan du ha många PDF-filer, bildspel och texter att läsa och förstå. I sådana fall behöver du inte försöka läsa allt skriftligt innehåll. Du kan använda text-till-tal-funktionen och lyssna på innehållet. Programvara för text-till-tal kan vara mer än användbar för språkinlärare och ge dem en chans att höra rätt uttal.

Studera

Hur man använder text-till-tal på Microsoft Word

En av de vanligaste plattformarna som studenter och lärare använder är Microsoft Word. Det finns inget behov av ett extra tillägg som gör att du kan använda det på webbsidor, Google Docseller en app för att använda text-till-tal med Word.

Så här aktiverar du text till tal i ditt Word dokument:

  • Öppna ett Word dokument och skriv vad du vill
  • Klicka på knappen "Granska" högst upp på sidan
  • Klicka på knappen "Läs högt" längst upp till vänster på sidan

Hur man använder text till tal på Microsoft PowerPoint?

Ett annat av de mest använda programmen av studenter är Microsoft PowerPoint. Microsoft tillhandahåller också sin text-till-tal-funktion utan tillägg.

Så här aktiverar du text-till-tal i ditt PowerPoint dokument:

  • Öppna ett PowerPoint dokument och markera den bild eller textruta som du vill lyssna upp
  • I verktygsfältet klickar du på knappen "Aa"
  • Välj alternativet "Textruta".
  • Skriv eller kopiera och klistra in texten i textrutan.
  • I verktygsfältet klickar du på mikrofonikonen.

Hur använder man text-till-tal på PDF-filer?

Du kan lyssna på ditt PDF dokument högt med hjälp av olika internettillägg eller ladda ner appar.

Vilka appar eller tillägg för text till tal som föredras kan variera beroende på din enhet.

Hur hjälper text till tal eleverna?

Särskilt när det är mycket innehåll du måste gå igenom kan du känna dig överväldigad. I dessa fall kan du överväga att använda talsyntes för att förbättra dina studier.

Text-till-tal kan hjälpa dig med:

  • Förbättra din förståelse
  • Ökad informationsåterkallelse
  • Spara tid
  • Multitasking
  • Ökad förmåga att vara uppmärksam
  • Förbättrad igenkänning av Word
  • Förbättrad motivation

1- Förbättra din förståelse

När du läser en text kan du förlora dig i tankar, och när du har läst klart kommer du att inse att du inte förstod innehållet.

2- Ökad informationsåterkallelse

När du måste läsa mycket saker kan du bli förvirrad eller till och med inte komma ihåg innehållet. Men om du lyssnar på texterna via text-till-tal kan du använda olika högkvalitativa mänskliga röstalternativ för varje kurs och förbättra den övergripande läskunnigheten.

3- Spara tid

Att läsa alla kursböcker och romaner du har som uppgift kan vara ganska överväldigande någon gång, även om du gillar att läsa. Dessutom tar det mycket mer tid att läsa än att lyssna, så dina projekt kan inte göras i tid hela tiden.

4- Multitasking

När man läser något är det ganska svårt att ta itu med något annat. Men du kan multitaska om du lyssnar på ditt kursmaterial med text-till-tal.

5 – Ökad förmåga att vara uppmärksam

Ibland är det lättare att uppmärksamma auditivt innehåll/ljudfiler än skrivna. Att läsa länge kan göra dig sömnig och trött; Således kommer din uppmärksamhet att förkortas.

Men att lyssna på ditt kursmaterial via text-till-tal kan öka din förmåga att vara uppmärksam eftersom det är mycket lättare att lyssna när det är långsiktigt.

6- Förbättrad Word igenkänning

Ibland kanske du inte kommer ihåg eller känner till en Word i texten du läser. Det är möjligt att gissa innebörden av ett Word genom sammanhanget, men att gissa är mer komplicerat om du läser det.

Det leder till ett kraftfullt pedagogiskt stöd för elever med synnedsättningar. Text till tal stöder läsare som har svårt att lära sig.

7- Förbättrad motivation

Att använda text-till-tal kommer att bidra till din studieteknikutveckling. När du utvecklar dina studiefärdigheter kommer du att känna dig mer motiverad och din framgång kommer att öka.

Dela inlägg

Text till tal

img

Speaktor

Konvertera din text till röst och högläsning