Как да увеличим цифровата достъпност?

Speaktor 2024-02-09

Събрахме няколко полезни съвета за подобряване на цифровата достъпност. Тези стъпки са лесни и могат да бъдат изпълнени лесно в момента. Скоро те ще се превърнат в навик при създаването на съдържание на уебсайта.

Какво е цифрова достъпност?

Цифровата достъпност е практиката на проектиране и разработване на цифрово съдържание, приложения и инструменти, до които хората с физически и зрителни увреждания да имат безпроблемен достъп.

Цифровата достъпност включва използването на техники за проектиране и разработване, които са подходящи за хора с увреждания. Това включва:

 • предоставяне на текстови алтернативи за нетекстово съдържание, като например изображения и видеоклипове.
 • създаване на субтитри и транскрипции за мултимедийно съдържание
 • осигуряване на съвместимост на съдържанието с помощни технологии.

Защо да дадем приоритет на цифровата достъпност?

Цифровата достъпност насърчава приобщаването, иновациите, по-доброто потребителско изживяване и корпоративната социална отговорност. Осигуряването на достъп до цифрово съдържание за всички създава по-приобщаваща и справедлива цифрова среда.

 • Включване: Цифровата достъпност гарантира, че хората с увреждания имат достъп до информация, продукти и услуги онлайн. Като правим цифровото съдържание достъпно за хора с увреждания, създаваме по-приобщаваща цифрова среда, която е от полза за всички.
 • Съответствие: В много страни има законови изисквания за цифрова достъпност. Например в САЩ уебсайтовете на определени организации трябва да бъдат достъпни съгласно раздел 508 от Закона за рехабилитацията и Закона за американците с увреждания (ADA). Като спазват тези разпоредби, организациите избягват правни рискове и гарантират, че не дискриминират хората с увреждания.
 • Иновации: Цифровата достъпност води до иновации и нови бизнес възможности. Проектирането на достъпно цифрово съдържание позволява на организациите да се докоснат до голям и често пренебрегван пазарен сегмент.
 • По-добро потребителско изживяване: Цифровата достъпност е от полза за всички, а не само за хората с увреждания. Например осигуряването на субтитри за видеоклипове е от полза за хората, които не владеят езика на видеоклипа. Освен това проектирането на съдържание, което може да се навигира само чрез клавиатура, е от полза за потребителите, които предпочитат да не използват мишка.
 • Корпоративна социална отговорност: Чрез осигуряването на цифрова достъпност организациите показват, че ценят многообразието и приобщаването.

Каква е причината за липсата на цифрова достъпност?

 • Изключване на хора с увреждания: Хората с увреждания имат проблеми с достъпа до информация, услуги и продукти, които са достъпни за останалите. Това води до социално изключване, маргинализация и дискриминация.
 • Правна отговорност: В някои страни законът изисква цифрова достъпност. Организациите, които не спазват изискванията, могат да бъдат изправени пред правна отговорност. Това води до глоби, съдебни такси и увреждане на репутацията.
 • Намалена удовлетвореност на потребителите: Потребителите са разочаровани, неангажирани и недоволни от организацията или продукта. Това води до намаляване на лоялността на потребителите и на приходите.
 • Намален пазарен дял: Организациите могат да изгубят значителен пазарен дял, който се пада на хора с увреждания. Това намалява приходите и ограничава възможностите за растеж.
 • Отрицателно въздействие върху оптимизацията за търсачки (SEO): Проблемите с цифровата достъпност оказват отрицателно въздействие върху оптимизацията за търсачки, тъй като търсачките дават приоритет на съдържанието, което е достъпно за всички потребители. Това води до намаляване на видимостта и трафика към уебсайта.

Какво представлява анализът на цифровото преживяване?

Анализ на цифровия опит
(DXA) е област, която включва събиране, анализ и тълкуване на данни, свързани с преживяванията на потребителите в цифрови канали, като уебсайтове, мобилни приложения и социални медии. DXA позволява на организациите да получат по-задълбочено разбиране за това как потребителите взаимодействат с техните цифрови канали и как подобряват цялостното цифрово преживяване.

Как да увеличим цифровата достъпност?

За да се повиши цифровата достъпност, се използват няколко метода:

 • Използване на насоки за достъпност,
 • Въвеждане на организационна култура за достъпност,

Как да увеличим цифровата достъпност?

За да се повиши цифровата достъпност, се използват няколко метода:

 • Използване на насоки за достъпност,
 • Въвеждане на организационна култура за достъпност,
 • Включване на визуални материали,
 • Предоставяне на алтернативен текст,
 • Изготвяне на мултимодални кампании,
 • Използване на ясен и прост език,
 • Използване на субтитри и транскрипции,
 • Добавяне на субтитри към видеоклипове,
 • Празнуване на разнообразието,
 • Използване на достъпност на клавиатурата,
 • Проверка на контраста,
 • Тестване за достъпност,
 • Спазвайте указанията, посочени от всяка платформа,
 • Осигуряване на поддръжка на потребителите,
 • Използване на Alt Text за изображения за екранни четци,
 • Тестване на цифрови кампании.

Какво представлява използването на насоки за достъпност?

Използвайте утвърдени насоки за достъпност, като например Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG), за да гарантирате, че цифровото ви съдържание е достъпно за хора с увреждания.

Какво е вграждане на достъпността в организационната култура?

Когато цифровата достъпност е възприета в цялата организация, тя не се включва само в политиките и процесите. Цифровата достъпност е неразделна част и от практиките за наемане на служители, планирането на непрекъсваемостта на операциите, обществените поръчки, планирането на проекти, комуникациите, оформлението на офисите, изграждането на екипи, инициативите на общността и т.н. Тя се превръща в организационна промяна отгоре надолу, а не в задача или функция на отделен отдел.

Какво представлява включването на визуални материали?

Използването на изображения става все по-разпространено в платформите на социалните медии. Използването на висококачествени маркови изображения в кампанията повишава нейната ефективност, като същевременно повишава познаването на марката. Визуалната информация се предава на мозъка през 90% от времето, а картините се обработват в мозъка 60 000 пъти по-бързо от думите. Това ви позволява да общувате с аудиторията си ясно и бързо. Освен това е по-вероятно графиките да имат емоционално значение, което ще ви помогне да постигнете релевантност и ще увеличи вероятността аудиторията ви да има истинска връзка с вашето послание, което ще доведе до постигане на целите ви.

Какво представлява предоставянето на алтернативен текст?

Осигурете алтернативен текст за изображения, видеоклипове и друго мултимедийно съдържание, така че хората с увредено зрение да разбират съдържанието.

Хората имат различна степен на способност да взаимодействат с цифровите медии. Например хората с нарушено зрение могат да се нуждаят от екранен четец или лупа, а тези с увреден слух – от възможности за субтитриране. Тези включвания са необходими, за да се улесни равнопоставеното сърфиране, и без тях може да се създаде бариера, която да попречи на потребителите с увреждания да взаимодействат. Ето защо е важно да не пренебрегвате значението на правилната достъпност за вашата кампания. За да сте сигурни, че цифровата ви кампания е достъпна и включва хора с увреждания, създавайте съдържание в различни формати. Като се уверите, че визуалните и звуковите елементи имат установени еквиваленти, като например субтитри и транскрипции, всички потребители могат да използват вашето съдържание и да се учат от него по удобен за тях начин.

Какво представлява използването на ясен и прост език?

Използвайте ясен и прост език, за да сте сигурни, че съдържанието ви е лесно разбираемо за хора с когнитивни и обучителни затруднения.

Какво представлява използването на субтитри и транскрипции?

Използвайте субтитри и транскрипции за видеоклипове и друго мултимедийно съдържание, за да ги направите достъпни за хора с увреден слух или глухи.

Какво е добавяне на субтитри към видеоклипове?

Повечето маркетолози са свикнали да създават отлични видеопрезентации за използване в уебсайтове и социални медии в тази епоха и полагат много грижи за създаването им.

Какво е празнуване на разнообразието?

Цифровите кампании и реклами често представят перфектни модели, които не са подходящи за никоя аудитория. Процентът на моделите с увреждания, използвани в кампаниите, е почти нулев. Кампанията трябва да бъде приобщаваща и да показва различни типове хора, за да накара хората с увреждания да се почувстват включени и да разберат, че марката се грижи за техните нужди и присъствие.

Какво представлява използването на достъпност на клавиатурата?

Уверете се, че достъпът до вашия уебсайт и цифрови инструменти се осъществява чрез клавиатура, тъй като това е често срещан начин за навигация в мрежата от хора с двигателни увреждания.

Какво представлява проверката на контраста?

Един от най-бързите начини да направите кампаниите си достъпни и приобщаващи е да използвате инструмент като webaim.org, за да проверите контраста на цветовете на кампанията си. Когато няма достатъчно контраст, например светлосин цвят на текста на бял фон, това затруднява видимостта както за хората, така и за четците на екрани.

Какво представлява тестването за достъпност?

Използвайте инструменти за автоматизирано тестване и методи за ръчно тестване, за да проверите достъпността на вашия уебсайт и цифрово съдържание.

Accessibility for Text to Speech

Какво е спазването на насоките, определени от всяка платформа?

Важно е да спазвате указанията, определени за платформите, за които създавате съдържание. Някои платформи могат да имат функции за достъпност, които улесняват създаването на цифрово съдържание. Например YouTube разполага с функция за скрити субтитри на видеоклипове и уникален сайт за хора с увреждания, който позволява по-бърз отговор. Съществуват много други начини за подобряване на цифровите кампании, така че да бъдат достъпни и приобщаващи за хората с увреждания.

Какво представлява осигуряването на поддръжка на потребителите?

Осигурете подкрепа на потребителите за хора с увреждания, като например дислексия или слабо зрение, за да им осигурите достъп до вашето цифрово съдържание.

Какво представлява използването на Alt Text за изображения за екранни четци?

Независимо дали публикувате изображения на целева страница или в социалните мрежи като част от цифровата си кампания, използвайте alt text, за да опишете изображението, което публикувате. Потребителите на интернет, които са слепи или с увредено зрение, могат да използват екранен четец за достъп до съдържанието. При наличието на алтертекст за изображенията екранният четец може да прочете звуково описанието на алтертекста на използваното изображение.

Платформите за социални медии Pinterest, Twitter и Instagram са включили опции за добавяне на alt текст при качване на изображения в своите платформи. Уебсайтът обикновено има възможност за добавяне на алтертекст в системата за управление на съдържанието или таговете се кодират ръчно.

Какво представлява тестването на вашата цифрова кампания?

Винаги тествайте цифровата си кампания с човек с невроразнообразие. Когато пишете копие, гледайте на него от гледната точка на сляп човек или човек с увредено зрение. По този начин ще избегнете ненужния жаргон и сложните съкращения, които са трудни за разшифроване. Същото важи и за видеосъдържанието. Трудно е да се разбере, ако звукът е с лошо качество или липсват надписи. За да предадете точно посланието си, дайте приоритет на качеството на звука и надписите.

Използвайте инструменти като симулатори на цветна слепота и софтуер за управление на съответствието, за да гарантирате, че бизнесът ви е съобразен със стандартите за цифрова достъпност и приложимите закони.

Какви са функциите за достъпност на iPhone?

Какви са функциите за достъпност на Android?

Най-доброто оборудване за повишаване на достъпността

Насоки за достъпност при четене със сухи очи

> Какво представляват насоките за достъпност на ADA?

Какви са функциите за достъпност на iPad?

Насоки за достъпност за хора с епилепсия

Какви са насоките за достъпност за издатели

Насоки за достъпност при четене с контактни лещи

Какви са функциите за достъпност на Libby?

Насоки за достъпност при четене с хемианопия

"> Насоки за достъпност при четене с катаракта

Какви са функциите за достъпност на Safari?

Ръководство за достъпност за хора с ADHD

Често задавани въпроси

Споделяне на публикация

Текст в говор

img

Speaktor

Конвертиране на текст в глас и четене на глас