Ehdot ja edellytykset

Palvelu

Speaktor tarjoaa sinulle seuraavan palvelun (”Palvelut”):

  1. Ladattujen tekstitiedostojen automaattinen muuntaminen puheeksi verkkosivustojemme kautta.
 

Pääsy

Sivuston ja sivustolla tarjottujen palveluiden, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen palveluihin, automaattisen tekstin muuntaminen ääneksi prosessi, tuotetietojen lataukset ja usein kysytyt kysymykset, tarjotaan ja sallitaan tilapäisesti, ja niihin sovelletaan näitä ehtoja. Erityisehtoja voidaan soveltaa tiettyyn sisältöön, tuotteisiin, materiaaleihin, palveluihin tai tietoihin, jotka sisältyvät tähän verkkosivustoon tai ovat saatavilla tämän verkkosivuston kautta, tai tämän verkkosivuston kautta tehtyihin liiketoimiin. Tällaiset erityisehdot voivat täydentää ehtoja tai, jos ne ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, vain siltä osin kuin tällaisten erityisehtojen sisältö tai tarkoitus on ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, tällaiset erityisehdot syrjäyttävät nämä ehdot.

Puhutor Ltd. ei takaa verkkosivuston tai sen tarjoamien palvelujen saatavuutta.

Puhutor Ltd. pidättää oikeuden tarkistaa, muuttaa, muokata, poistaa tai keskeyttää minkä tahansa verkkosivuston osan ja/tai minkä tahansa verkkosivustolla tarjoamansa palvelun sisällön ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Puhutor Ltd. ei ota vastuuta tai ole vastuussa mistään verkkosivuston tai palvelun toimintojen tai kaikkien toimintojen keskeytymisestä tai lakkauttamisesta mistään muusta syystä kuin muualla suoraan käyttäjän kanssa sovitusta syystä.

Puhutor Ltd:llä ei ole velvollisuutta päivittää mitään verkkosivuston sisältämiä tietoja. Speaktor Oy pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan lopettaa pääsyn verkkosivustolle tai palveluun kokonaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta.

Tekijänoikeusilmoitus

Lueteltujen verkkosivustojen sisältö ja palvelu ( https://speaktor.com/  ) ovat Speaktor tai niitä käytetään kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien omistajien lisenssillä, ja ne on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Jollei toisin määrätä, tällä verkkosivustolla julkaistua sisältöä saa jäljentää, lähettää, lähettää uudelleen, julkaista tai levittää muuttamattomassa muodossa henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön ainoastaan tai seuraavalla kirjallisella suostumuksella. Puhutor. Jollei jäljempänä olevasta lisenssistä muuta johdu, kaikki oikeudet, joita ei ole tässä nimenomaisesti myönnetty, pidätetään. Kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusmerkinnät on säilytettävä kaikissa jäljennöksissä.

Verkkosivuston käyttölupa

Voit käyttää verkkosivustoa ja sen sisältämiä tietoja ja materiaalia äänitiedostojen lataamiseen, muokkaamiseen, jakamiseen ja viemiseen ei-yksinomaisesti. Lukuun ottamatta äänitiedostoja, jotka olet henkilökohtaisesti tallentanut Puhutor-tilille:

Et saa julkaista uudelleen tämän verkkosivuston materiaalia (mukaan lukien uudelleenjulkaisu toisella verkkosivustolla) tai jäljentää tai tallentaa tämän verkkosivuston materiaalia mihinkään julkiseen tai yksityiseen sähköiseen hakujärjestelmään;

Et saa jäljentää, kopioida, jäljentää, kopioida, myydä, jälleenmyydä, vierailla tai muutoin hyödyntää verkkosivustoamme tai sen materiaalia kaupallisessa tarkoituksessa ilman nimenomaista kirjallista suostumustamme;

Valokuvia, grafiikkaa, videoita tai äänisekvenssejä ei saa käyttää erillään niihin liittyvästä tekstistä.

Et saa muuttaa, purkaa, muokata tai muulla tavoin muokata verkkosivuston aineistoa.

Myönnämme sinulle lisenssin käyttää verkkosivustoon sisältyviä ohjelmistosovelluksia ainoastaan verkkosivustolla saatavilla oleviin tarkoituksiin. Et saa kääntää, mukauttaa, muuttaa, muokata, levittää, purkaa tai käänteismuunnella kyseistä ohjelmistoa mihinkään tarkoitukseen, luoda siihen perustuvia johdannaisteoksia, sallia sen yhdistämistä muihin ohjelmistoihin, tarjota pääsyä siihen tai käyttää sitä palvelujen tarjoamiseen kolmansille osapuolille, paitsi siinä määrin kuin sovellettavan lain mukaan meidän on sallittava tämä. Et saa käyttää ohjelmistoa muuten kuin näissä ehdoissa määritellyllä tavalla ilman etukäteen saatua kirjallista suostumustamme. Verkkosivustolla saatavilla olevien palvelujen, ohjelmistojen, tietojen ja materiaalien käyttöön voi liittyä lisäehtoja, joita koskevat Puhutor ilmoittaa sinulle latauksen tai käytön yhteydessä. Tällaisten palveluiden, tietojen ja materiaalien lataaminen tai käyttäminen merkitsee näiden lisäehtojen hyväksymistä. Jos et hyväksy näitä lisäehtoja, älä käytä Palveluita.

Vastuunrajoitukset

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot tarjotaan maksutta, ja tunnustat, että olisi kohtuutonta pitää meitä vastuullisina tämän verkkosivuston ja sen sisältämien tietojen osalta. Vaikka tällä verkkosivustolla olevien tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, Puhutor Ltd. ei ota tästä mitään vastuuta. Kaikki sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”. Puhutor Ltd. kiistää täten nimenomaisesti kaikenlaiset nimenomaiset tai epäsuorat vakuutukset tai takuut, mukaan lukien rajoituksetta takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuudesta tai tämän verkkosivuston toiminnasta tai sisällöstä.   Puhu ptor Ltd. ei takaa tai anna mitään vakuutuksia tämän verkkosivuston turvallisuudesta. Hyväksyt, että kaikki lähetetyt tiedot voidaan siepata. Puhutor Ltd. ei takaa, että verkkosivusto tai palvelimet, joiden kautta tämä verkkosivusto on käytettävissä, tai sähköinen viestintä, jonka on lähettänyt Speaktor Oy:n välittämät viestit eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia elementtejä.

Missään tapauksessa Speaktor Oy ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä, epäsuorista, välillisistä, seurauksellisista, rangaistusluonteisista, erityisistä tai satunnaisista vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta vahingot liiketoiminnan, sopimusten, tulojen, tietojen, informaation tai liiketoiminnan keskeytymisen menetyksestä), jotka johtuvat tämän verkkosivuston tai sen sisällön käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tätä verkkosivustoa tai sen sisältöä tai liittyvät siihen, vaikka Puhutor Ltd:lle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikki kanteet, jotka on nostettu Puhutor Ltd., jotka koskevat tätä verkkosivustoa tai liittyvät siihen, on aloitettava ja niistä on ilmoitettava osoitteeseen Speaktor Oy:lle kirjallisesti yhden (1) vuoden kuluessa kanteen perusteen syntymisestä. Mikään tässä vastuuvapauslausekkeessa ei sulje pois tai rajoita vastuutamme petoksesta, huolimattomuudestamme aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta tai muusta vastuusta, jota ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lain mukaan.

Linkit tähän verkkosivustoon

Et saa luoda linkkiä millekään tämän verkkosivuston sivulle ilman kirjallista suostumustamme. Jos luot linkin tämän verkkosivuston sivulle, teet sen omalla vastuullasi, ja näissä ehdoissa esitettyjä poikkeuksia ja rajoituksia sovelletaan Käyttäjään, joka käyttää tätä verkkosivustoa linkittämällä siihen.

Linkit muille sivustoille

Sivusto voi ajoittain sisältää myös linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, jotka eivät ole seuraavien tahojen hallinnassa Speaktor Ltd.. Näiden linkkien tarkoituksena on antaa lisätietoja, eikä niiden tarkoituksena ole merkitä, että Puhutor Ltd. tukee tällaisia verkkosivustoja ja/tai niiden sisältöä tai on millään tavalla sidoksissa linkitetyn verkkosivuston kanssa. Speaktor Ltd. ei ole vastuussa linkitetyn verkkosivuston sisällöstä. On sinun vastuullasi tarkistaa kaikkien muiden sivustojen ehdot, joilla saatat vierailla. Verkkosivuston tarjoamia linkkejä tai resursseja ei ole tutkittu, tarkistettu, valvottu tai hyväksytty. Puhutor Ltd. ja niitä käytetään omalla vastuulla.

Toimitusosoite

Vakuutat, että kaikki verkkosivustolle sähköpostitse tai muulla tavoin lähettämäsi tiedot, kuvat, kommentit tai tiedot eivät ole kunnianloukkaavia tai loukkaavia, totuudenvastaisia, rasistisesti loukkaavia tai rotuvihaan yllyttäviä tai muutoin loukkaa yksilön oikeutta yksityisyyteen tai ihmisoikeuksia tai että ne eivät ole millä tahansa oikeudenkäyttöalueella oikeuskelpoisia. Jos lähetät tällaista materiaalia verkkosivustolle, Puhutor Ltd. pidättää itsellään oikeuden poistaa sen viittaamatta sinuun ja tehdä yhteistyötä viranomaisten tutkimuksissa tai oikeuden määräyksissä, jotka liittyvät siihen, kaikki seuraukset, jotka voivat suoraan tai epäsuorasti seurata siitä, ovat täysin sinun vastuullasi, eivät ole Speaktor Ltd.. Sitoudut korvaamaan ja pitämään Puhutor Oy:tä vahingoittumattomaksi kaikista toimista tai seurauksista, joita tällaisista olosuhteista voi aiheutua, mukaan lukien kolmansien osapuolten mahdolliset vaatimukset. Vakuutat lisäksi, että kaikki kolmannen osapuolen tiedot, jotka annat lähettämällä viestejä sähköpostiosoitteisiimme, täyttämällä lomakkeita, käyttämällä verkkokeskustelupalvelua tai muulla tavoin, annat asianomaisen osapuolen täydellä tietoisella suostumuksella ja että ne ovat paikkansapitäviä. Puhutor Ltd:llä on oikeus paljastaa henkilöllisyytesi kolmannelle osapuolelle, joka väittää, että sinun verkkosivustolle toimittamasi, lähettämäsi tai lataamasi tiedot tai aineisto loukkaavat heidän immateriaalioikeuksiaan tai oikeuttaan yksityisyyteen ilman, että siitä aiheutuu sinulle vastuuta.

Luottamukselliset tiedot ja tietojen luovuttaminen

Palvelun tarjoamisen yhteydessä voi olla tarpeen tai toivottavaa, että sinä tai sinä tai Puhutor Ltd. luovuttaa toisilleen tiettyjä ei-julkisia luottamuksellisia tietoja. Näissä ehdoissa ’luottamuksellisilla tiedoilla’ tarkoitetaan kaikkea ei-julkista, luottamuksellista ja omistusoikeudellista tietoa, joka liittyy osapuoliin, niiden asiakkaisiin ja palveluun ja jonka osapuoli on luovuttanut tai aikoo luovuttaa suullisesti tai kirjallisesti tai jossain muussa konkreettisessa muodossa. Vastaanottava sopimuspuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki luottamukselliset tiedot, jotka luovuttava sopimuspuoli on luovuttanut näiden ehtojen mukaisesti, ja tekemään kaikkensa säilyttääkseen ne salassa, eikä se saa luovuttaa luottamuksellisia tietoja ilman luovuttavan sopimuspuolen nimenomaista kirjallista ennakkosuostumusta, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

Tiedot, jotka ovat luovutushetkellä yleisön saatavilla tai tulevat myöhemmin yleisön saataville julkaisemalla tai muulla tavoin, paitsi jos vastaanottava sopimuspuoli rikkoo tätä sopimusta.

Tiedot, jotka vastaanottava sopimuspuoli voi todistaa aiempien tietojen perusteella, että ne olivat jo sen tiedossa tai sen hallussa luovutushetkellä, eikä niitä ole hankittu suoraan tai välillisesti luovuttavalta sopimuspuolelta.

Tiedot, jotka vastaanottava osapuoli saa kolmannelta osapuolelta, edellyttäen kuitenkin, että kyseinen kolmas osapuoli ei ole saanut kyseisiä tietoja suoraan tai välillisesti luovuttavalta osapuolelta luovuttavaa osapuolta koskevan salassapitovelvollisuuden nojalla.

Tiedot, jotka vastaanottava osapuoli voi osoittaa, että niiden työntekijät tai alihankkijat, jotka eivät olleet yhteydessä luottamuksellisten tietojen kanssa eivätkä olleet tietoisia niiden sisällöstä, kehittivät ne itsenäisesti.

Vastaanottava sopimuspuoli voi paljastaa luottamuksellisia tietoja, jos tuomioistuin, hallintoviranomainen tai muu toimivaltainen tuomioistuin pakottaa sen tekemään niin, edellyttäen kuitenkin, että tällaisessa tapauksessa vastaanottava sopimuspuoli antaa välittömästi saatuaan ilmoituksen siitä, että tietojen paljastamista saatetaan vaatia, kirjallisen ilmoituksen faksilla ja yön yli -postitse tiedot toimittaneelle sopimuspuolelle, jotta tiedot toimittanut sopimuspuoli voi hakea suojamääräystä tai muuta oikeussuojakeinoa kyseiseltä tuomioistuimelta tai muulta tuomioistuimelta. Vastaanottava sopimuspuoli paljastaa joka tapauksessa vain sen osan luottamuksellisista tiedoista, joka sen oikeudellisen neuvonantajan näkemyksen mukaan on oikeudellisesti pakko paljastaa, ja pyrkii kohtuullisin toimin varmistamaan, että kyseinen tuomioistuin käsittelee luottamuksellisesti kaikki näin paljastetut tiedot suojamääräyksin, sinetöityjen asiakirjojen avulla ja muilla asianmukaisilla keinoilla.

Vastaanottava osapuoli ei saa käyttää luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin palveluun liittyen tai uusien palvelujen parantamiseen tai kehittämiseen. Vastaanottava osapuoli luovuttaa luottamuksellisia tietoja ainoastaan johtajilleen, toimihenkilöilleen, työntekijöilleen, edustajilleen, palveluntarjoajilleen tai osakkuusyhtiöilleen, joita kaikkia sitovat vähintään yhtä raskaat ehdot kuin näitä ehtoja.

Vastaanottavan osapuolen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, toimenpiteet, jotka se toteuttaa omien tietojensa, tietojensa tai muun aineellisen tai aineettoman omaisuutensa suojaamiseksi, joita se pitää teollis- tai tekijänoikeudellisina tai luottamuksellisina, varmistaakseen, että luottamuksellisia tietoja ei paljasteta tai monisteta kolmannen osapuolen käyttöön, ja sen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet estääkseen johtajiaan, toimihenkilöitään, työntekijöitään ja asiamiehiään (tapauksen mukaan), joilla on mahdollisuus tutustua luottamuksellisiin tietoihin, paljastamasta tai käyttämästä niitä luvattomasti, tai ryhtymästä sellaisiin tekoihin tai laiminlyönteihin, jotka voivat johtaa näiden ehtojen rikkomiseen.

Vastaanottavan osapuolen on luovuttavan osapuolen kirjallisesta pyynnöstä viipymättä palautettava luovuttavalle osapuolelle kaikki aineistot ja asiakirjat sekä kaikki tiedot tai muut tietovälineet (mukaan lukien tietokonetiedot ja sähköiset tiedot) ja niiden kopiot tai tuhottava kyseiset luottamukselliset tiedot ja luovuttavan osapuolen pyynnöstä toimitettava todistus niiden tuhoamisesta.

Puhutor Ltd. käsittelee verkkosivuston kävijöitä koskevia tietoja ja vastaanotettuja tietoja lausuman mukaisesti. Käyttämällä verkkosivustoa annat suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn ja takaat, että kaikki antamasi käyttäjätiedot ovat paikkansapitäviä.

Rajoitettu pääsy

Pääsy tietyille verkkosivustomme alueille on rajoitettu. Pidätämme oikeuden rajoittaa pääsyä verkkosivustomme alueille tai jopa koko verkkosivustolle harkintamme mukaan. Jos annamme sinulle käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla pääset verkkosivustomme rajoitettuihin alueisiin tai muuhun sisältöön tai palveluihin, sinun on varmistettava, että käyttäjätunnuksesi ja salasanasi pidetään luottamuksellisina. Otat vastuun kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu käyttäjätunnuksellasi tai salasanallasi. Voimme poistaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi käytöstä oman harkintamme mukaan, jos rikot mitä tahansa verkkosivustomme käyttöä koskevia käytäntöjä tai ehtoja tai muita sopimusvelvoitteita, jotka olet meille velkaa.

Koko sopimus

Nämä sivuston tiedot muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillemme liittyen verkkosivustomme käyttöön, ja se korvaa kaikki aiemmat sopimukset tämän verkkosivuston käytöstäsi.

Laki ja toimivalta

Tätä sivustoa koskeviin tietoihin sovelletaan Turkin lakia ja niitä tulkitaan Turkin lain mukaisesti, ja kaikki tähän ilmoitukseen liittyvät riidat kuuluvat Turkin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Yhteydenotto meihin

Älä epäröi ottaa yhteyttä (support@transkriptor.com) meitä missä tahansa näihin ehtoihin tai lausuntoon liittyvässä asiassa.