Mozilla Firefox

Čo je Mozilla?

Mozilla Firefox alebo skrátene Firefox je bezplatný webový prehliadač s otvoreným zdrojovým kódom. Firefox poskytuje používateľom prehľadné rozhranie a vysokú rýchlosť sťahovania.

Aké sú rozšírenia a doplnky pre prevod textu na reč, ktoré podporuje Mozilla?

Existuje veľa rozšírení a doplnkov prehliadača pre prevod textu na reč, ktoré podporuje Mozilla.

Môžu byť uvedené ako:

TTSFox

TTSFox je rozšírenie na prevod textu na reč, ktoré je k dispozícii len vo webovom prehliadači Mozilla Firefox.

Aktivácia aplikácie TTSFox v prehliadači Firefox:

Inteligentný reproduktor

Inteligentný reproduktor je doplnok pre prehliadač Firefox, ktorý používateľom poskytuje možnosť uložiť a zobraziť zoznam webových stránok na neskoršie počúvanie.

Aktivácia funkcie Inteligentný reproduktor v prehliadači Firefox:

Ak si chcete text vypočuť okamžite:

Ak si chcete text vypočuť neskôr:

Čítanie nahlas

Čítanie nahlas je doplnok prehliadača Firefox, ktorý umožňuje previesť akúkoľvek navštívenú webovú stránku z textu do reči.

Aktivácia hlasitého čítania v prehliadači Firefox:

Talkie

Aktivácia aplikácie Talkie v prehliadači Firefox:

Prevod textu na reč (TTS)

Používanie funkcie Text to Speech v prehliadači Firefox: