Làm cách nào để sử dụng văn bản thành giọng nói trong Mozilla?

Kích hoạt tính năng chuyển văn bản thành giọng nói trong Mozilla Firefox

Mozilla là gì?

Mozilla Firefox hay ngắn gọn là Firefox là một trình duyệt web mã nguồn mở và miễn phí. Firefox mang đến cho người dùng một giao diện sạch sẽ và tốc độ tải xuống nhanh chóng.

Tiện ích bổ sung và tiện ích chuyển văn bản thành giọng nói mà Mozilla hỗ trợ là gì?

Có rất nhiều tiện ích mở rộng và tiện ích bổ sung của trình duyệt chuyển văn bản thành giọng nói được Mozilla hỗ trợ.

Chúng có thể được liệt kê như:

 • TTSFox
 • Intelligent Speaker
 • Read Aloud
 • Talkie
 • Chuyển văn bản thành giọng nói (TTS)

TTSFox

TTSFox là tiện ích mở rộng chuyển văn bản thành giọng nói chỉ khả dụng trên trình duyệt web Mozilla Firefox.

Để kích hoạt TTSFox trên trình duyệt Firefox của bạn:

 • Truy cập trang web TTSFox và nhấp vào nút “tải tiện ích mở rộng”
 • Truy cập bất kỳ trang web nào bạn muốn nghe với tiện ích mở rộng này
 • Nhấp vào biểu tượng thanh công cụ và nhập văn bản
 • Nhấp vào nút “Phát biểu”
 • Chọn văn bản trên trang web
 • Nháy nút phải chuột
 • Nhấp vào mục “Bài phát biểu” trên menu ngữ cảnh
 • Nhấp vào nút “Phát biểu”

Intelligent Speaker

Intelligent Speaker là một tiện ích bổ sung dành cho Firefox, cung cấp cho người dùng cơ hội lưu và liệt kê các trang web để nghe sau này.

Để kích hoạt Intelligent Speaker trên trình duyệt Firefox của bạn:

 • Truy cập trang web Intelligent Speaker và chọn tùy chọn “Cài đặt cho Firefox”
 • Sau khi cài đặt chương trình, hãy truy cập bất kỳ trang web nào bạn muốn nghe
 • Trên thanh công cụ, chọn biểu tượng Intelligent Speaker

Nếu bạn muốn nghe văn bản ngay lập tức:

 • Chọn văn bản bạn muốn nghe
 • Nhấp vào nút “Phát”

Nếu bạn muốn nghe văn bản sau:

 • Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để lưu trang web trên Intelligent Speaker
 • Bạn có thể mở Intelligent Speaker để xem tất cả các bài báo hoặc tệp bạn đã lưu
 • Chọn tập tin bạn muốn nghe
 • Nhấp vào nút “Phát”
Mozilla Firefox

Đọc lớn tiếng

Đọc to là một tiện ích bổ sung của Firefox cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ trang web nào bạn truy cập từ văn bản sang giọng nói.

Để kích hoạt Đọc to trên trình duyệt Firefox của bạn:

 • Truy cập trang web Đọc to
 • Chọn tùy chọn “Firefox” và cài đặt tiện ích mở rộng
 • Truy cập bất kỳ trang web nào bạn muốn nghe
 • Trên thanh công cụ, chọn tiện ích Đọc to và nhấp vào nút “Phát”
 • Nếu bạn muốn nghe một phần cụ thể trên trang web, hãy bôi đen phần đó rồi bấm vào nút “Play”

Talkie

Để kích hoạt Talkie trên trình duyệt Firefox của bạn:

 • Truy cập trang web Talkie
 • Chọn tùy chọn “Firefox Get the Add-On” và cài đặt tiện ích mở rộng
 • Truy cập bất kỳ trang web nào bạn muốn nghe
 • Đánh dấu văn bản bạn muốn nghe
 • Trên thanh công cụ, nhấp vào tùy chọn Bộ đàm, sau đó nhấp vào nút “Phát”
 • Hoặc sau khi bôi đen văn bản, nhấn nút phải chuột
 • Chọn tùy chọn Bộ đàm trên menu ngữ cảnh

Chuyển văn bản thành giọng nói (TTS)

Để sử dụng Text to Speech trên trình duyệt Firefox của bạn:

 • Truy cập trang web bất kỳ
 • Đánh dấu văn bản bạn muốn nghe
 • Sẽ xuất hiện một biểu tượng loa nhỏ màu xanh phía trên văn bản được đánh dấu
 • nhấp vào biểu tượng
Chia sẻ bài viết:

Nhà nước của nghệ thuật AI

Bắt đầu với Speaktor ngay bây giờ!

Những bài viết liên quan