Mozilla Firefox

Mozilla là gì?

Mozilla Firefox hay ngắn gọn là Firefox là một trình duyệt web mã nguồn mở và miễn phí. Firefox mang đến cho người dùng một giao diện sạch sẽ và tốc độ tải xuống nhanh chóng.

Tiện ích bổ sung và tiện ích chuyển văn bản thành giọng nói mà Mozilla hỗ trợ là gì?

Có rất nhiều tiện ích mở rộng và tiện ích bổ sung của trình duyệt chuyển văn bản thành giọng nói được Mozilla hỗ trợ.

Chúng có thể được liệt kê như:

TTSFox

TTSFox là tiện ích mở rộng chuyển văn bản thành giọng nói chỉ khả dụng trên trình duyệt web Mozilla Firefox.

Để kích hoạt TTSFox trên trình duyệt Firefox của bạn:

Loa thông minh

Loa thông minh là một tiện ích bổ sung dành cho Firefox, cung cấp cho người dùng cơ hội lưu và liệt kê các trang web để nghe sau này.

Để kích hoạt Loa thông minh trên trình duyệt Firefox của bạn:

Nếu bạn muốn nghe văn bản ngay lập tức:

Nếu bạn muốn nghe văn bản sau:

Đọc lớn tiếng

Đọc to là một tiện ích bổ sung của Firefox cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ trang web nào bạn truy cập từ văn bản sang giọng nói.

Để kích hoạt Đọc to trên trình duyệt Firefox của bạn:

bộ đàm

Để kích hoạt Talkie trên trình duyệt Firefox của bạn:

Chuyển văn bản thành giọng nói (TTS)

Để sử dụng Text to Speech trên trình duyệt Firefox của bạn: